Víťazi

Doterajší víťazi ocenenia Via Bona Slovakia

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2017

Nadácia Pontis už osemnástykrát vyjadrila uznanie najzodpovednejším firmám na slovenskom trhu. Ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2017 rozdala dnes večer v bratislavskej Starej tržnici. Galavečera sa zúčastnila aj Wendy Luers, zakladateľka Foundation for Civil Society, predchodkyne Nadácie Pontis. Prezident SR, Andrej Kiska, ktorý je na oficiálnej návšteve Kórejskej republiky, pozdravil publikum prostredníctvom video príhovoru. Galavečer v priamom prenose odvysielala Dvojka. Záznam z neho si môžete pozrieť tu.

Víťazi Via Bona Slovakia sa vyznačujú najmä tým kusom práce, ktorú robia naviac. Vedia podať pomocnú ruku, keď je to potrebné. Pozitívne príklady sú práve to, čo Slovensko v súčasnosti potrebuje. „V kontraste s aktuálnou situáciou v našej krajine je skvelé vidieť, že sa to stále dá aj zodpovedne a férovo. Firmy dokážu meniť tvár Slovenska k lepšiemu – tým, ako sa správajú k zamestnancom, k životnému prostrediu, k dodávateľom či k lokálnej komunite. A rovnako ako aj jednotlivci, aj firmy môžu byť angažovanými občanmi a nahlas sa postaviť za slušnosť, férovosť, spravodlivosť,“ hovorí Lenka Surotchak, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis a dodáva: „Niekedy pritom stačí skutočne málo na to, aby bola zmena veľká. To nám ukazujú aj tohtoroční víťazi Via Bona Slovakia

Na Slovensku je stále dostatok zodpovedných firiem

Nadácii Pontis prišlo tento rok spolu 48 nominácií v 8 kategóriách. Nezávislá komisia zložená zo zástupcov biznisu, štátnej správy, médií, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií, posunula do finále 22. Z nich vyberala tie najinšpiratívnejšie a najzodpovednejšie. Udelené boli aj dve špeciálne ceny – Cena verejnosti, o ktorej rozhodovali čitatelia denníka SME svojimi hlasmi v ankete, a cena Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, ktorú nadácia odovzdáva pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ktoré firmy boli najzodpovednejšie?

Víťaznou firmou v hlavnej kategórii – Zodpovedná veľká firma – sa stala Slovenská sporiteľňa. Spoločnosť podporuje rôzne dobročinné projekty prostredníctvom vlastnej nadácie. Tie sú zamerané na vzdelávanie a zvyšovanie finančnej gramotnosti. Upriamuje sa na cieľové skupiny, ktoré zvyčajne nie sú pokryté inými bankami, či už ide o začínajúcich podnikateľov, mimovládne organizácie alebo nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Týmto skupinám sporiteľňa poskytuje bankové služby, vzdelávanie či poradenstvo. Firma tiež uplatňuje princíp nulovej tolerancii voči korupcii, podvodnému konaniu či akémukoľvek nekalému konaniu a nezabúda ani na životné prostredie vďaka environmentálnej politike a stratégii.

Ocenenie v druhej hlavnej kategórii, Zodpovedná malá/stredná firma, si odniesla spoločnosť ANASOFT. Tá sa dlhodobo zapája do rôznych filantropických aktivít. Firma kladie dôraz na svojich zamestnancov a ich rozvoj. Poskytuje im rôzne možnosti vzdelávania v odbornej i osobnej oblasti. Čo sa týka životného prostredia, ANASOFT si uvedomuje, že aj malé spoločnosti majú čo priniesť v tejto téme. Robí tak prostredníctvom rôznych technologických inovácií, medzi ktoré patria aj bezpapierové kancelárie.

Víťazom v kategórii Zelená firma sa stala spoločnosť GO4 s ekologickou taxi službou podporujúcou elektromobilitu, E-taxi. Po kuriérskej službe na bicykloch Švihaj Šuhaj sa GO4 rozhodli pre ďalší krok k naplneniu ich misie – bezemisná taxi služba. V spolupráci s taxi službou HOPIN dali v Bratislave do obehu 7 elektrických taxíkov. Výrazne tak prispeli k zlepšeniu životného prostredia v hlavnom meste. Taxíky za prvý polrok fungovania najazdili takmer 200-tisíc kilometrov, čím, v porovnaní s inými taxi službami, odľahčili ovzdušie o približne 40 ton CO2. V kategórii Zelená firma hodnotiaca komisia udelila aj čestné uznanie, ktoré si odniesla spoločnosť Impact Futuristics za svoj inovatívny prístup v popularizácii včelárstva spoločnosti.

V kategórii Skvelý zamestnávateľ si ocenenie odniesla spoločnosť Lidl Slovenská republika. Hodnotiaca komisia ocenila firmu za komplexný prístup k svojim zamestnancom, ktorý je výnimočný v danom odvetví. Zamestnanci sú totiž základom celej firmy, čo sa Lidl rozhodol komunikovať aj prostredníctvom vizuálov s heslom „Aj ja som Lidl“. To nielenže zlepšilo imidž firmy, ale prispelo aj k zvýšeniu lojality u zamestnancov. Samotní zamestnanci si pochvaľujú prístup spoločnosti, ktorý je zameraný na férovú hru a dosiahnuté výsledky. V rámci tejto kategórie bola udelená aj špeciálna cena pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s názvom Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Túto cenu si odniesla spoločnosť Accenture za odvážny a inovatívny prístup pri poskytovaní benefitov pre LGBT zamestnancov, ktoré pokrývajú 100 % možných rodinných scenárov.

Férovým hráčom na trhu sa stala spoločnosť O2 Slovakia s projektom 17. november za odvahu otvoriť citlivé spoločenské témy. Firma sa rozhodla pripomenúť, že hodnoty slobody a demokracie nie sú samozrejmosťou a treba si ich vážiť. Počas celého dňa sa užívateľom mobilného internetu zjavovalo pri prezeraní zahraničných stránok upozornenie simulujúce železnú oponu a v autobusoch Slovak Lines si cestujúci z Bratislavy na viedenské letisko Schwechat mohli vypočuť video a rádio spot informujúci o 17. novembri. Kampaň zasiahla až 1,7 milióna Slovákov.

Kategóriu Dobrý partner komunity obsadila spoločnosť GSK Slovakia za realizáciu zdravotnej mediácie a šírenie zdravotnej osvety v rómskych lokalitách. Do košickej časti Luníka IX priviedli zdravotných asistentov, ktorí bojovali s vysokou chorobnosťou. V roku 2017 zasahovali ich asistenti zdravia vo viac než 18 300 prípadoch. Projekt sa im podarilo rozšíriť aj za hranice Slovenska.

Accenture s projektom SCODE priniesli zmenu na slovenských školách, vďaka čomu sa stali víťazom kategórie Sociálne inovácie. Hodnotiaca komisia ocenila Accenture za zlepšenie výučby programovania v školách a motivovanie učiteľov k výučbe programovania. Spoločnosť školí učiteľov, ako zakomponovať programovanie hravým spôsobom do hodín informatiky. Do projektu sa zapojilo 200 učiteľov zo 150 základných škôl, čo v konečnom dôsledku ovplyvnilo viac než 10 000 žiakov, v rovnakej miere aj chlapcov, aj dievčatá.

Novinkou tohto ročníka bola Cena za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja, ktorú vyhrala spoločnosť Tesco Stores za prínos v oblasti zodpovednej spotreby a výroby. Tesco bojuje proti plytvaniu potravín, čím prispieva k naplneniu 12. cieľa udržateľného rozvoja. Firma je na čele koalície lídrov Champions 12.3, ktorá spája odborníkov z rôznych sektorov a oblastí a má za úlohu zrýchliť proces napĺňania daného cieľa udržateľného rozvoja. Cieľom samotnej spoločnosti je do roku 2030 znížiť množstvo potravinového odpadu na globálnej úrovni o polovicu. V rámci tejto kategórie hodnotiaca komisia udelila čestné uznanie spoločnosti PURE JUNK DESIGN za prínos v oblasti zodpovednej výroby a spotreby spoločnosti. Firma totiž vytvára svoje produkty zo 75 % z odpadového materiálu a z 25 % z recyklovateľných materiálov.

O svojom favoritovi rozhodli aj čitatelia denníka SME, ktorí od 6. marca do 5. apríla 2018 rozhodovali prostredníctvom online ankety o Cene verejnosti. V konkurencii 8 súťažiacich firiem sa víťazom čitateľskej ankety stala žilinská spoločnosť Nereus za svoju snahu umožniť plávať deťom z každého sociálneho prostredia a za odhodlanie v mladých ľuďoch budovať lásku k športu.

 

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2016

Slovensko pozná ďalšie firmy, ktoré do svojho podnikania vnášajú zodpovednosť a férovosť. Aj tento rok totiž Nadácia Pontis udelila ocenenie Via Bona Slovakia 2016 za zodpovedné podnikanie. V sedemnástom ročníku bola po prvý raz udelená aj Cena za sociálne inovácie.

Počas galavečera Via Bona Slovakia sa predstavili firmy, ktoré dobrovoľne a nad rámec toho, čo im prikazuje zákon, pomáhajú svojmu okoliu, zamestnancom či podnikateľskému prostrediu, v ktorom pôsobia. „Na Slovensku momentálne prevláda frustrácia z aktuálnej situácie. Bojovať s ňou môžeme aj vďaka pozitívnym príkladom, ktoré sú istotou, že aj u nás sa toho deje veľa pekného a zmysluplného. Takýmito príkladmi sú práve firmy, ktoré získali ocenenie Via Bona Slovakia,“ hovorí Lenka Surotchak, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis.

Prihlásilo sa najviac veľkých firiem

O ocenenie sa v tomto roku uchádzalo spolu 71 malých, stredných a veľkých firiem. Tento rok Nadácia Pontis prijala 10 nominácii v kategórii Zodpovedná veľká firma, čo je najviac v tejto kategórii v doterajšej histórii. Ocenenia sa udeľovali v 6 kategóriách a rozdané boli aj Cena verejnosti, o ktorej rozhodli čitatelia denníka SME a Cena za sociálne inovácie. Tá sa odovzdávala prvýkrát a bola určená projektom s potenciálom zmeniť prístup k riešeniu niektorého dlhodobého spoločenského problému.

Kto získal ocenenie Via Bona Slovakia

V kategórii Zodpovedná veľká firma zvíťazila spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. Spoločnosť sa dlhodobo usiluje byť zodpovedným zamestnávateľom a producentom. Už viac ako desať rokov vo firme funguje jedinečný koncept poradenských miest, tzv. Harmony miestností, ktoré sú umiestnené priamo vo výrobných priestoroch. Zamestnanci sa tak aktívne podieľajú na zlepšovaní pracovného prostredia a vzťahov na pracovisku. Spoločnosť sa  zameriava na výrobu automobilov priateľských k životnému prostrediu. Taktiež dlhodobo podporuje región, v ktorom pôsobí, napríklad financovaním projektov či podporou dobrovoľníckych aktivít zamestnancov. Okrem toho aktívne spolupracuje so strednými odbornými školami a univerzitami.   

Firma Ošetrovateľské centrum, s.r.o.je víťazom v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma. Za ich zodpovedným prístupom k podnikaniu stojí hlboké presvedčenie, že seniori si zaslúžia tú najlepšiu starostlivosť. Trojica zariadení – Ošetrovateľské centrum, s.r.o., občianske združenie Ošetrovateľské centrum a Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n. o. – posúvajú legislatívou určené hranice a starajú sa o dlhodobo veľmi vážne chorých ľudí.  Snaží sa tiež iniciovať národný projekt pre podporu a rozvoj kvality v dlhodobej starostlivosti a vďaka spokojným sestrám vniesť viac svetla do zariadení sociálnych služieb. Roky rozvíja Stratégiu k trvalej spokojnosti zamestnanca a príjemnému pracovisku.

Ošetrovateľské centrum uspelo aj v hlasovaní čitateľov denníka SME a získalo tak Cenu verejnosti.

Ocenenie v kategórii Férový hráč na trhu si prevzala spoločnosť METRO Cash&Carry SR s. r. o. za ich zodpovedný a férový prístup k dodávateľom i zákazníkom ale aj dlhodobej podpore malých lokálnych dodávateľov.Cieľovou skupinou veľkoobchodu s potravinami sú podnikatelia v maloobchode a v gastronomických službách. V rámci korporátnej vízie „Pomáhame  podnikateľom rásť“ preto v spoločnosti založili tradíciu oslavy všetkých drobných podnikateľov, nielen svojich zákazníkov. Umožnili im prihlásiť do projektu prozákaznícku akciu, ktorú im následne pomohli spropagovať.

Zelenou firmou sa stala spoločnosť 2brothers s.r.o.za ich projekt Zelený bicykel. Ide o systém zdieľaných bicyklov, ktorý znižuje ekologický dopad motorizovaných dopravných prostriedkov, vytvára zdravé návyky u ľudí a znižuje premávku v meste. Pilotný projekt bol spustený v Prievidzi, za ktorý mesto získalo ocenenie "Efektívne trvalé opatrenia" od Ministerstva životného prostredia.

Jedným z cieľov projektu  ja aj aktívne komunikovať s mestami a spolu s nimi hľadať možnosti ekologickej prepravy na krátke trasy.

Firma NOSENE, s. r.o.bola ocenená v kategórii Dobrý partner komunity. NOSENE reaguje hneď na niekoľko spoločenských problémov. Prvým z nich je aktuálny trend "fastfashion". Okrem predaja použitého oblečenia upravujú menej vhodné kúsky oblečenia do úplne nových výrobkov. Zákazník tak získa nielen pekný a unikátny kúsok oblečenia, ale uvažuje ekologicky a nezaťažuje životné prostredie. Navyše svojím nákupom pomáha týraným ženám, pretože 15 % z ceny každého predaného výrobku putuje občianskemu združeniu My Mamy v Prešove.

V kategórii bolo udelené aj čestné uznanie. Získali ho spoločnosti Squire Patton Boggs s.r.o. a bnt attorneys-at-law, s. r. o. za dosiahnutie systémovej zmeny v procese oddlženia a osobného konkurzu.

Ocenenie v kategórii Skvelý zamestnávateľ získala spoločnosť IKEA Bratislava, s.r.o. V apríli 2016 zorganizovala podujatie zamerané na podporu osobnostného rozvoja a individuálneho talentu zamestnancov. Na 26 interaktívnych prednáškach a workshopoch sa mohli zamestnanci dozvedieť viac o sebe, ako aj o možnostiach rastu, ktoré im IKEA ponúka na Slovensku i vo svete. Do stretnutí sa zapojili, alebo ich viedli manažéri a lídri, aby boli témy autentické a z praxe. Na podujatie nadviazal externý Týždeň talentov, kde sa mohli prihlásiť ľudia, ktorí majú záujem v spoločnosti pracovať. Zamestnanci môžu ďalej pokračovať v tzv. rozvojovom centre, odkiaľ dostanú objektívnu spätnú väzbu, s ktorou budú pracovať počas celého roka so svojím nadriadeným.

Čestné uznanie za obohatenie firemnej kultúry o ľudský rozmer získava spoločnosť Soitron, s.r.o. so svojim projektom internej konferencie SoitronX.

Cenu za sociálne inovácie získala spoločnosť Jem iné SK, s.r.o. s projektom Revolúcia v stravovaní. Cieľom je zmeniť povedomie o dôležitosti správneho a pravidelného stravovania. Najdôležitejšou skupinou, ktorej sa Jem iné denne venuje, sú deti. Vlastnia prevádzku „prvej súkromnej školskej jedálne“ a tiež Školu varenia, kde deti nielen vzdelávajú, ale im aj stravu pripravujú. Denne obslúžia zdravým jedlom 20 súkromných materských škôl a v Škole varenia vyškolia desiatky detí. Zlepšenie kultúry stravovania sa snažia dosiahnuť plošne na všetkých slovenských školách, nielen súkromných, ale aj štátnych.

O ocenení rozhoduje nezávislá porota

Tie najinšpiratívnejšie príklady zodpovedného podnikania vyberali nezávislé poroty zložené zo zástupcov biznisu, štátnej sprá­vy, médií, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií, na základe nominácií firiem a osobných prezentácií v dvoch kolách. Výsledky vyhlásila Nadácia Pontis počas slávnostného galavečera v bratislavskej Starej tržnici, ktorého sa zúčastnil aj slovenský prezident Andrej Kiska. Galavečer sa niesol v znamení spájania a spolupráce.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2015 dobrovoľne a nad rámec toho, čo im prikazuje zákon, pomáhajú svojmu okoliu a zamestnancom, berú ohľad na životné prostredie, bojujú s korupciou alebo riešia spoločensky dôležité témy. 

„Našim cieľom je všetkým podnikateľom na Slovensku ukázať, že poctivosť a biznis idú ruka v ruke a že podnikanie môže mať výnimočný prínos aj pre celú spoločnosť a krajinu,“ vysvetľuje Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis. V tomto ročníku sa o ocenenie uchádzal doteraz najväčší počet malých a stredných firiem z rôznych regiónov Slovenska, konkrétne 18 firiem. „Naša krajina bude prosperovať, keď sa o ňu všetci budeme starať. Sme veľmi radi, že mnohé firmy si to uvedomujú a prinášajú svojím poctivým podnikaním hodnoty do spoločnosti. Aj prostredníctvom ceny Via Bona Slovakia chceme ukázať, že je veľa podnikateľov, ktorí sa starajú o svojich zamestnancov a podporujú aktivity vo svojom okolí,“ dopĺňa Surotchak.

Najinšpiratívnejšími firmami sa stali Heineken a TaylorWessing

Ocenenie Zodpovedná veľká firma získala spoločnosť Heineken Slovensko. Výrobca piva z Hurbanova má cieľ stať sa do roku 2020 najzelenším pivovarom na Slovensku, preto sa sústreďuje na ochranu zdrojov vody, znižovanie emisií CO2, využívanie lokálnych surovín z trvalo udržateľných zdrojov, podporu zodpovedného pitia piva, ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov a v neposlednom rade rozvoj komunít, v ktorých firma pôsobí. Heineken si uvedomuje, že alkohol, ktorý pivo obsahuje, môže pri nezodpovednom pití spôsobiť zdravotné, sociálne alebo ekonomické problémy. Preto sa usiluje šíriť informácie o konzumácii s rozumom. Okrem osvetových kampaní neumiestňujú svoje reklamy v blízkosti škôl, škôlok či zdravotníckych zariadení a v reklamách majú hercov vyzerajúcich staršie ako 25 rokov.

Zodpovednou strednou firmou sa stala advokátska kancelária TaylorWessing, ktorá sa snaží o presadzovanie čistého a transparentného podnikateľského prostredia a dobrú vymožiteľnosť práva. Mimovládnym organizáciám a médiám poskytujú poradenstvo a participujú tiež na pro bono projektoch, ktorých cieľom je zlepšiť právne prostredie na Slovensku. Zodpovedne sa stavajú aj k výberu svojich spolupracovníkov.„Naša firma nevyužíva povinnú 5-ročnú koncipientskú prax na zabezpečenie lacnej pracovnej sily. Ľudí pokladáme za najdôležitejšie aktívum, ktorým kancelária disponuje a každý partner investuje veľkú časť svojho času do vzdelávania a spolupráce s mladšími kolegami,“ uviedol Radovan Palla, jeden z partnerov kancelárie.

Nadácia Pontis v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma udelila aj čestné uznanie spoločnosti Dobre&Dobré za návrat ľudí bez domova späť do bežného života. Kaviareň Dobre&Dobré, však okrem čestného uznania získala aj cenu verejnosti za najlepší príklad zodpovedného podnikania, za ktorý hlasovali čitatelia denníka SME. Kaviareň vznikla z iniciatívy združenia Vagus a zamestnáva ľudí bez domova, vďaka čomu získavajú pocit sebaúcty, realizácie, naštartovanie sa do bežného života.

Zelenými firmami sa stali GreenCoop Družstvo aj JRK Waste Management

V kategórii Zelená firma sa hodnotitelia rozhodli udeliť dve ocenenia, pre veľkú a pre malú firmu. Víťazom v kategórii veľká firma sa stalGreenCoop Družstvo zo Zlatnej na Ostrove, ktoré ročne dodá na trh viac ako 10 miliónov kilogramov domácich paradajok. Snažia sa nielen o produkciu zdravých plodín, ale aj o šetrné pestovanie. Už desiaty rok budujú skleníky vybavené najmodernejšími dostupnými technológiami. Zároveň sa snažia obnoviť staré prevádzky skleníkov a sfunkčniť opustené geotermálne vrty, z ktorých mnohokrát nekontrolovateľne vyteká horúca voda do prírody.

Zelenou firmou sa stala aj spoločnosť JRK Waste Management, ktorej cieľom je znižovanie množstva zmesového komunálneho odpadu zvýšením jeho triedenia. Od roku 2010 firma pracuje so samosprávami a jednotlivcami na podpore domáceho kompostovania. V roku 2015 spoločnosť znížila množstvo skleníkových plynov o viac ako 4 000 ton a predišla skládkovaniu takmer 650-tisíc hektolitrov biologicky rozložiteľného odpadu.

Bitúnok stavia byty zamestnancom

Bitúnok HSH z Veľkého Zálužia, ktorý získal ocenenie Skvelý zamestnávateľ, stavia svojim zamestnancom byty a domy. Pre spoločnosť je vzťah zamestnávateľ – zamestnanec veľmi dôležitý, a preto ponúka svojim zamestnancom rôzne výhody, ako napríklad raňajky zadarmo alebo možnosť ubytovať sa v domovej zástavbe neďaleko pracoviska. Firma sa snaží zamestnancom pomôcť aj bezúročnými pôžičkami.

Ocenené sú aj firmy z Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice či z Košíc

Férovým hráčom na trhu sa stala spoločnosť PayLess Consulting z Banskej Bystrice. Cieľom firmy nie je vytvárať bariéru medzi operátorom a klientom, ale efektívnym spôsobom pomôcť klientom znížiť náklady za telekomunikačné služby.  Efektívnosť a férový prístup sa odráža aj v bezplatnom poskytovaní týchto služieb pre občianske združenia. Zaujímavosťou je aj to, že 50 % z ušetrených nákladov klienta predstavuje odmenu pre firmu, ale v prípade ak klient nič neušetril, firma si nenárokuje na žiadnu odmenu.

Nadácia Pontis v tejto kategórii udelila aj čestné uznanie za výnimočný a férový prístup k podnikaniu, zamestnancom a komunite ľudí s hendikepom firme ARES výťahy a plošiny, Bratislava.

V kategórii Dobrý partner komunity sa hodnotitelia rozhodli udeliť taktiež dve ocenenia, pre veľkú a pre malú firmu. Prvou ocenenou, je malástavebná firma z Banskej Štiavnice, Obnova, ktorá sa zameriava na obnovu a revitalizáciu historických stavieb. Realizovala napríklad práce na Oravskom hrade či na zrúcanine Likavského hradu. Svojim heslom „Pamätáme na pamiatky“ sa Obnova snaží poukazovať na krehkú hranicu medzi zničením podstaty pamiatky a dobre zakonzervovanou pamiatkou.

Ocenenou veľkou firmou v kategórii Dobrý partner komunity sa stala aj spoločnosť Východoslovenská energetika Holding z Košíc.Zamestnanci pomáhajú s návratom klientok krízových centier späť do normálneho života formou mentoringu a pravidelným kontaktom s klientkami. Zároveň sa aktívne zúčastňujú aj rekonštrukčných či upratovacích prác v jednotlivých centrách. Zamestnanci firmy tiež organizovali zbierky, spoločné pečenie a predaj vianočných perníkov a ďalšie podobné aktivity.

V kategórii Podporovateľ dobrovoľníctva sa víťazom stala Hewlett-Packard Slovakia s projektom Elderly. Zamestnanci spoločnosti sa dlhodobo venujú komunite starších ľudí. Cieľom je spríjemniť život osamelým klientom z domova sociálnych služieb, zapájať ich do rôznych aktivít a socializovať ich. Prínos majú obe strany – seniori,  ktorí sa na jednotlivé aktivity s dobrovoľníkmi tešia a zároveň aj dobrovoľníci, ktorí si odnášajú nové skúsenosti, zážitky a pocity.

 

O ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2015 sa uchádzalo 75 nominácií. Tie najinšpiratívnejšie príklady zodpovedného podnikania vyberala nezávislá porota zložená zo zástupcov biznisu, štátnej sprá­vy, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií, na základe nominácií firiem a osobných prezentácií v dvoch kolách. Ceny udelila v siedmich kategóriách: Zodpovedná veľká firma, Zodpovedná malá/stredná firma, Zelená firma, Skvelý zamestnávateľ, Férový hráč na trhu, Podporovateľ dobrovoľníctva a Dobrý partner komunity. Ôsmu ocenenú firmu vybrala verejnosť hlasovaním na webovej stránke www.sme.sk. Výsledky vyhlásila Nadácia Pontis počas slávnostného galavečera v bratislavskej Refinery Gallery, ktorého sa zúčastnil aj slovenský prezident Andrej Kiska. Galavečer sa niesol v znamení spájania a spolupráce.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2014

Nadácia udelila prestížne ocenenie Via Bona Slovakia v 7 kategóriách za najinšpiratívnejšie projekty v oblasti firemnej filantropie a zodpovedného podnikania za uplynulý rok. Víťazmi hlavných cien sa stali spoločnosť ALFA BIO a Accenture. Slávnostný galavečer v bratislavskej Refinery Gallery otvoril slovenský prezident Andrej Kiska.

Na ocenenie tento rok prijala 61 nominácií. „Ide o projekty a prístupy firiem, ktoré sú niečím výnimočné, pomáhajú okolitej komunite, zamestnancom, berú ohľad na životné prostredie alebo bojujú proti korupcii a riešia spoločensky náročné témy na Slovensku. V nadácii veríme, že príbehy víťazov môžu inšpirovať aj ostatné firmy,“ hovorí Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis. Mnohé z firiem totiž idú pri svojom podnikaní nad rámec svojich povinností a snažia sa byť prínosom pre svoje okolie.

Jubilejný 15. ročník ocenenia bol prelomový aj v tom, že sa doteraz prihlásilo najviac malých a stredných firiem, medzi nimi aj slovenské bez zahraničnej majetkovej účasti. „Medzi víťazmi je viacero projektov firiem z ekonomicky slabších regiónov Slovenska, ako sú Banská Bystrica, Trebišov či Partizánske.Aj tie dokazujú, že vedia motivovať ľudí k osobnému rastu, záujmu o svoje okolie a zodpovednému prístupu k životnému prostrediu,“ dodáva L. Surotchak. 

Nadácia udelila ocenenia počas galavečera pod názvom Stretnutie s tichom, ktorý predstavil netradičné spojenie svetla, hudby, tanca a ticha. Jeho súčasťou boli aj nepočujúci herci z Divadla Tiché iskry. Galavečer režírovala Viera Dubačová a dramaturgicky na ňom spolupracovali Jozef Lupták a Ján Šicko.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2014

KATEGÓRIA ZODPOVEDNÁ VEĽKÁ FIRMA ZA ROK 2014

The Accenture Way
Accenture, Bratislava
Firma, ktorá poskytuje odborné služby v manažérskom poradenstve, IKT a outsourcingu, je zároveň známa aktívnym prístupom v presadzovaní zodpovedného podnikania na Slovensku. Stratégiu firemného občianstva postavili na piatich pilieroch – riadení spoločnosti, podpore a investícii do vzdelávania, starostlivosti o životné prostredie, zamestnancoch a dodávateľoch.

Integrita v správaní a nepodporovanie korupcie sú ich zásadou. Etický kódex sa vzťahuje rovnako na zamestnancov, ako aj dodávateľov. Cez program Skills to Succeed rozvíjajú zručnosti ľudí, aby sa mohli uplatniť na trhu práce. S cieľom znížiť svoju ekologickú stopu častejšie využívajú počítačové technológie, hľadajú alternatívne formy cestovania a podporujú trvalo udržateľný rozvoj aj u dodávateľov.

Zamestnancov považujú za svoje najvzácnejšie aktívum a vytvárajú pre nich podmienky pre vyvážený pracovný a osobný život. Rozvíjajú firemné darcovstvo a dobrovoľníctvo. Firma v roku 2014 podporila 90 organizácií. V spolupráci s Aptech Europe napr. vyškolila 41 nezamestnaných, pričom 22 z nich si do konca roka našlo zamestnanie.

 

Nadácia Pontis v tejto kategórii udelila aj Čestné uznanie za autentickýzáujem a nadšenie pri pomoci svojmu okoliu 

Firma založená na hodnotách
Partizánske Building Components–SK, Partizánske
Oddanosť, vzájomný rešpekt, zlepšovania, angažovanosť v miestnych iniciatívach a dôkladnosť – to sú hodnoty spoločnosti Partizánske Building Components, výrobcu strešných okien, svetlovodov a strešných výlezov pod značkou VELUX. Firma chce byť najlepším zamestnávateľom v regióne.

Vo všetkých výrobných halách a v sklade hotových výrobkov sú napr. vytvorené oddychové miestnosti. Vo výrobe sa zamestnanci počas pracovnej zmeny menia aspoň na 4 pracovných pozíciách tak, aby minimalizovali jednostranné pracovné zaťaženie a zvyšovali koncentráciu pri práci. Pri výbere nepriameho materiálu zohľadňujú dodávateľov z Partizánskeho a okolia, čím podporujú zamestnanosť v Trenčianskom kraji.

Spoločnosť má zavedený a certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004. Pri svojich rozhodnutiach postupujú transparentne a v súlade s prijatým etickým kódexom, čo sa odráža napr. pri informovanosti zamestnancov o rozhodnutiach manažmentu, obsadzovaní voľných pracovných miest, ale tiež výbere dodávateľov. Podporujú miestne iniciatívy a prispievajú k skvalitňovaniu života v meste.

-----

Označenie inšpiratívny prístup hodnotiaca komisia v tejto kategórii udelila spoločnostiam:

Volkswagen Slovakia, T-Systems Slovakia, VÚB

KATEGÓRIA ZODPOVEDNÁ STREDNÁ FIRMA ZA ROK 2014

Prinášať ľuďom zdravie na stôl
ALFA BIO, Banská Bystrica
Prinášať ľuďom zdravie na stôl. S touto myšlienkou založil svoju firmu Ján Lunter v roku 1991. Odvtedy sa úspešne venujú výrobe rastlinných potravín.

Z malej firmy s prevádzkou v rodinnom dome vyrástla spoločnosť, ktorá dnes pôsobí aj v Maďarsku, Poľsku a Českej republike. O svojich viac ako 100 zamestnancov sa príkladne starajú. Svedčí o tom  fakt, že až 31 % zamestnancov v nej pracuje viac ako 10 rokov.

V ALFA BIO sa myslí aj ekologicky. Vybudovali si vlastnú studňu, čím nezaťažujú mestský rezervoár v záťažových obdobiach. Použitú vodu recyklujú a viacnásobne využívajú. V roku 2014 inštalovali automatický veľkokapacitný lis na papier a plasty. Spoločnosť má už vyše 10 rokov vlastnú CNG stanicu. Vďaka vozidlám na zemný plyn dosahuje zníženie emisií CO2 až o 25 % oproti benzínu a až do 40 % nákladov oproti konvenčným pohonným hmotám. Na zlepšenie starostlivosti o zákazníkov v roku 2014 zaviedli Call centrum.

-----

Označenie inšpiratívny prístup hodnotiaca komisia v tejto kategórii ďalej udelila spoločnostiam:

Bubo travel agency, VISIBILITY, SAShe

KATEGÓRIA ZELENÁ FIRMA

Nákladné bicykle na pešej zóne
Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, Bratislava, Košice
Švihaj Šuhaj poskytuje ekologické kuriérske služby v Bratislave a v Košiciach. Pred dvoma rokmi prišiel s myšlienkou zásobovania prevádzok na bratislavskej pešej zóne, ktorá sa realizuje väčšinou dodávkami. Tie znečisťujú ovzdušie, sú hlučné, poškodzujú dlažbu a ohrozujú chodcov. Švihaj Šuhaj dnes zásobuje známu bratislavskú kaviareň Foxford, chránenú kaviareň s pekárňou Zrnko a pražiareň kávy Samay Coffee na pešej zóne. Najčastejšie prepravuje kávu, koláče, nápoje, ovocie, zeleninu, chlieb, kávovary, knihy a iné. Cyklokuriéri využívaním výhradne bicyklov v mestách znižujú emisie CO2 na nulu. Švihaj Šuhaj aj takýmto spôsobom dbá o životné prostredie a kvalitu ovzdušia v oboch mestách a svoju činnosť chce rozvinúť do ďalších miest na Slovensku.

Smetiari deťom
Marius Pedersen, a.s. - pobočka Zvolen
Spoločnosť sa venuje zneškodňovaniu a zhodnocovaniu odpadu najmodernejšími metódami. V okolí Zvolena a Podpoľania rozvinuli viaceré dobrovoľnícke aktivity zamerané na environmentálnu výchovu detí a mládeže zábavnou formou, či technickú aj odbornú pomoc pri odstraňovaní čiernych skládok.

Prvé aktivity pre deti začali v roku 2007, kedy spolu vyčistili 1,5 km koryta potoka a bezplatne odviezli a zneškodnili asi 2 tony odpadu. Ku praktickým činnostiam sa postupne pridávali vzdelávacie prednášky, zbery papiera a plastov, exkurzie, súťaže a ďalšie environmentálne aktivity. Do dobrovoľníckeho čistenia prírody od čiernych skládok okrem detí zapojili aj dospelých. Program je dobrovoľníckou aktivitou pracovníkov prevádzky vo Zvolene.

-----

Označenie inšpiratívny projekt hodnotiaca komisia v tejto kategórii ďalej udelila spoločnostiam:

Createrra, GreenWay Operator, GutGut

KATEGÓRIA SKVELÝ ZAMESTNÁVATEĽ

Vzdelávanie zamestnancov pre lepší život
DeutschMann InternationaleSpedition, Trebišov
Východ Slovenska už niekoľko rokov trpí odlivom mladých talentov. Špedičná firma DeutschMann Internationale Spedition z Trebišova vytvorila systém vzdelávania Progress Board, cez ktorý v súčasnosti umožňuje len pomocou dvoch zamestnancov dodať ročne až 600 kurzov. Zabezpečuje tak možné úplné zaškolenie až 80 nových ľudí ročne na akúkoľvek pozíciu, plus priebežné vzdelávanie všetkých existujúcich pracovníkov. Výsledkom je, že zamestnanci na sebe začali intenzívne pracovať, majú výborné pracovné výsledky a zlepšila sa kvalita ich súkromného života. Začali študovať dokonca aj tí, ktorí sa netajili laxným prístupom k štúdiu v minulosti. Keďže priemerný vek zamestnancov je 28 rokov, firma vzdelávaním supluje u mnohých to, čo im nedala škola. Vďaka systému Progress Board je spoločnosť schopná prijať človeka bez väčších pracovných skúseností a priviesť ho k úspechu, o akom ani nesníval.    

Accenture

Užívaj si život s Accenture
Accenture, Bratislava
Pre Accenture sú ľudia to najdôležitejšie. Chce priťahovať a udržať si tých najlepších ľudí a preto im chce poskytnúť špičkové podmienky. Sústredia sa na dve oblasti: vyvážený pracovný a súkromný život zamestnancov a podporu žien. Užívaj si život s Accenture dáva zamestnancov možnosť vybrať si čas, miesto a spôsob práce. Zohľadňuje pritom životnú etapu konkrétneho človeka. Či už je to žena nastupujúca po materskej, pracovník na projekte v zahraničí alebo kolega po dlhodobej absencii. Postaveniu žien venujú špeciálnu pozornosť. Ich zastúpenie vo firme je na úrovni takmer 50 percent.

Unikátnym aspektom vzdelávania v Accenture je myšlienka lídri učia lídrov, pričom mnohé kurzy vedú lídri z radov zamestnancov, na základe vlastnej skúsenosti. Každému zamestnancovi je pridelený Osobný kariérny poradca zo skúsenejších kolegov. Cez projekt Zručnosti pre úspech napĺňajú celosvetovú potrebu budovať u ľudí zručnosti pre získanie práce alebo vlastné podnikanie. Spoločnosť rastie v súlade so svojou environmentálnou stratégiou, v ktorej sa sústredí na efektívnu prevádzku, udržateľný rast a poskytovanie poznatkov pre udržateľný rast u svojich klientov.

-----

Označenie inšpiratívny projekt hodnotiaca komisia v tejto kategórii ďalej udelila spoločnostiam:

Deaf Brothers, GEVORKYAN, Krajšie bývanie, Modrý koník, Stredoslovenská energetika, U.S. Steel Košice, VÚB

KATEGÓRIA FÉROVÝ HRÁČ NA TRHU 

Podpora fair trade v Keni
Ten Senses, Bratislava/ Nairobi
Ten Senses pomáha zlepšovať podmienky farmárom v Keni. V kenskom Nairobi vlastní a spravuje továreň na spracovanie makadamových a kešu orechov. Reagovali tak na nespravodlivé podmienky kenských farmárov, ktorí boli zneužívaní pre neznalosť trhu a svoje produkty predávali za nízke ceny. Ten Senses v kenskej továrni zamestnáva 300 žien z neďalekého slumu, čím majú prvýkrát v živote šancu na slušnú a bezpečnú prácu. Zavedením Fair Trade (spravodlivého obchodu) tak zabezpečuje férovúcenu za produkty, dlhodobé zmluvy a peniaze na rozvoj komunity. Prvým produktom bola káva, ktorú pražia v Bratislave a je jedinou lokálnou fair trade kávou na slovenskom trhu.

-----

Označenie inšpiratívny projekt hodnotiaca komisia v tejto kategórii ďalej udelila spoločnostiam:

www.debnickari.sk, Pivovary Topvar, ProSenior Group 

KATEGÓRIA PODPOROVATEĽ DOBROVOĽNÍCTVA 

Nadácia Pontis v tejto kategórii cenu neudelila. Hodnotiaca komisia sa rozhodla udeliť Čestné uznanie za účinné pro bono právne riešenie urgentného problému na sídlisku Kopčany v Bratislave.

Bezplatná pomoc pri riešení sporu
bnt attorneys-at-law, Bratislava
Advokátska kancelária poskytla počas minulého roka viacero bezplatných pro bono služieb. Jednou z úspešných bola spolupráca s občianskym združením Ulita, ktoré sa venuje deťom a mladým z marginalizovaných skupín v Bratislave. Advokáti pomáhali v prípade porušenia zmluvy zo strany dodávateľa, ktorý nedokončil stavbu detského ihriska. Hoci so stavbou začal, aj napriek prevzatej zálohe ihrisko nedokončil. Firma postupne prestala so združením komunikovať. Aj preto sa OZ Ulita zapojilo do programu Advokáti Pro Bono pri Nadácii Pontis. Advokátska kancelária sa vzhľadom na urgentnosť prípadu ujala. Stavebná firma odmietla s právnikmi akýmkoľvek spôsobom komunikovať, ale vďaka riešeniu podobných prípadov v minulosti sa združeniu v spolupráci s bnt podarilo súdny spor vyhrať.

 

-----

Označenie inšpiratívny projekt hodnotiaca komisia v tejto kategórii ďalej udelila spoločnostiam:

Johnson Controls International, Mondeléz European Business Services Centre

KATEGÓRIA DOBRÝ PARTNER KOMUNITY 

Druhý krok - Krok ku škole bez šikanovania
GlaxoSmithKline Slovakia, Bratislava
Stále častejšie z médií prichádzajú správy o agresívnom správaní sa detí. Podľa prieskumov vykonaných na základných školách u učiteľov, detí a rodičov vzbudzuje najväčšie obavy šikanovanie, agresivita, útoky na učiteľov, intolerancia voči odlišnostiam. Na alarmujúcu situáciu na školách zareagovalo GSK projektom Druhý krok.

V rámci programu Druhý krok sa deti na hodinách etickej výchovy so svojimi vyškolenými triednymi  učiteľmi učia otvorene rozprávať o svojich emóciách a rozlišovať ich, posudzovať dobré a zlé. Výsledky ukázali, že deti vďaka programu Druhý krok dokážu lepšie zvládať agresiu a hnev, správne riešiť konflikty a brániť sa šikanovaniu. Program Druhý krok je určený pre deti v materských školách a na prvom stupni základných škôl. Odborným garantom projektu je tím školských psychológov z OZ Profkreatis. Projekt podporili primátori krajských miest.

Vďaka finančnej podpore spoločnosti v celkovej výške 71 966 eur  bol projekt zavedený na 54 ZŠ, vyškolených a certifikovaných bolo 96 pedagógov. Do Druhého kroku je zapojených už viac ako 155 škôl, čo predstavuje pri priemernom počte 20 žiakov v jednej triede viac ako 3 000 detí  (a ich rodičov) na prvom stupni ZŠ vo všetkých krajoch Slovenska.

Cena Embraco za ekológiu
Embraco Slovakia, Spišská Nová Ves
Embraco Slovakia pôsobí v regióne, ktorý je vstupnou bránou do Slovenského raja. Aby prinášal potešenie aj ďalším, vzali si tému ochrany životného prostredia za svoju. Od roku 2008 rozbehli grantový program zameraný na enviro vzdelávanie - Cenu Embraco za ekológiu. Kým v prvých ročníkoch sa zameriavali najmä na podporu základných škôl v okrese Spišská Nová Ves, od roku 2012 do programu zapájajú aj materské školy. V tomto školskom roku po prvýkrát podávali projekty aj škôlky z celého okresu. Projekty už začínajú prekračovať hranice ekologických tém. Čoraz viac do aktivít zapájajú nielen samotných žiakov, ale aj komunitu, a sú obohatené o diverzitu a inklúziu rôznych žiakov. V rámci všetkých šiestich ročníkov Embraco podporilo projekty 20 škôl a 6 škôlok sumou 32 289 eur. Pozitívne bolo ovplyvnených vyše 6000 ľudí v okrese.

-----

Označenie inšpiratívny projekt hodnotiaca komisia v tejto kategórii ďalej udelila spoločnostiam:

Tatra banka, VÚB, Green Bike, Ing. Silvia Žabková - Agentúra Profivia, JUTEX SLOVAKIA, Pivovary Topvar

Členovia hodnotiacich komisií Via Bona Slovakia 2014

Zelená firma
Monika Bandúrová, Andrej Kovarik, Martin Kováč, Marcel Lauko, Peter Robl, Hana Šimková, Jozef Vodička

Skvelý zamestnávateľ
Martin Bajaník, Boris Bukovský, Tomáš Hasala, Marta Kahancová, Roman Kurnický, Katarína Matulníková, Ivana Molnárová, Jozef Ondáš

Férový hráč na trhu
Martin Mazág, Petronela Ševčíková, Radovan Pala, František Kočan, Marcel Imrišek

Podporovateľ dobrovoľníctva
Juraj Bobula, Erika Dupejová, Andrej Findor, Zuzana Gabrižová,Marian Gliganič, Katarína Šujanová

Dobrý partner komunity
Zora Bútorová, Daniela Danihelová, Martin Filko, Igor Guttler, Eva Kováčová, Monika Lacková, Katarína Schneiderová, Juraj Smatana, Martin Vavrinčík

Zodpovedná malá/stredná firma
Lukáš Bakoš, Gabriela Dubcová, Peter Halák, Eva Hipšová, Ján Pallo, Daniel Pitoňák, Martin Štrba

Zodpovedná veľká firma
Michele Bologna, Zuzana Čaputová, Andrea Danihelová, Andrea Ferancová-Bartoňová, Pavel Sibyla, Marcela Šimková, Tatiana Švrčková

PARTNERI VIA BONA SLOVAKIA ZA ROK 2014

Nadácia Pontis ďakuje všetkým partnerom, ktorí finančne či inou formou podpodporili 15. ročník Via Bona Slovakia. 

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2013

Via Bona aj v roku 2014 priniesla to najlepšie, čo sa v zodpovednom podnikaní a firemnej filantropii udialo v uplynulom roku. Hodnotiaca komisia zložená zo 47 nezávislých odborníkov posudzovala 52 nominácií firiem, ktoré sa správajú férovo k zákazníkom, poskytujú výborné podmienky pre svojich zamestnancov, podporujú životné prostredie alebo podporujú projekty pre zlepšenie spoločnosti na Slovensku.

Firmy súťažili v 7 kategóriách. Tento rok pribudla aj Cena verejnosti, o ktorej rozhodli ľudia v on-line hlasovaní cez portál HNonline.sk. Z prijatých 52 nominácií postúpilo do užšieho výberu 22. Ocenenie Via Bona Slovakia sme odovzdali počas slávnostného galavečera 14. apríla 2014 v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava v Bratislave. Hlavné ceny odovzdal dezignovaný slovenský prezident Andrej Kiska.

Zodpovedná veľká firma

 • Najväčší výrobca elektriny Slovenské elektrárne dbá nielen o zamestnancov a životné prostredie, ale aj okolité komunity. Bezpečnosť zamestnancov má v SE prvé miesto. Spoločnosť ponúka zamestnancom širokú škálu benefitov v podobe príplatkov, príspevkov na dopravu, permanentiek na športoviská, lístkov na kultúru a relax a dokonca 5 týždňov dovolenky. Jedným z nástrojov sociálnej politiky je aj podpora zamestnancov pre ich neskorší život v starobe. Zamestnanci môžu vyjadriť svoj názor na firemnú kultúru a navrhovať zlepšenia. Aj vďaka tomu majú napríklad obedy v jedálňach vypísané nutričné zloženie, čo vedie k zmene stravovacích návykov a výberu zdravších jedál zamestnancov. Vzdelávanie poskytuje prostredníctvom vzdelávacích centier alebo neformálnych Piatkových inšpirácií. Má vysoko nastavené štandardy v oblasti etiky. Je jedným zo zakladajúcich členov Fondu pre transparentné Slovensko s cieľom vyvinúť verejný tlak na zmenu v oblasti boja proti korupcii, justície a rešpektu etických pravidiel. SE sa venujú aj podpore nepopulárnych tém v spoločnosti ako sú ľudia bez domova cez organizácie Depaul Slovensko či Proti prúdu. Podporujú originálny projekt bývania Člověka v tísni, v rámci ktorého si zapojení obyvatelia rómskej osady v Kojaticiach na východnom Slovensku stavajú domy s pomocou mladých architektov. Spoločnosť podporuje aj rozvoj obcí v spádových oblastiach elektrární.

Zodpovedná malá/ stredná firma

 • Slovak Spectator / The Rock sa venuje mladým začínajúcim novinárom, aby boli pripravení na výkon svojho povolania. Mediálne domy i redakcie sú pod finančným tlakom a často nemajú dostatok ľudí, ktorí by robili absolventom žurnalistiky mentorov. Noviny už štvrtý rok prinášajú projekty, ktoré majú potenciál inšpirovať vyučujúcich ako aj študentov, aby aktívnejšie pristupovali k vzdelávaniu, k profilovaniu nových predmetov a silnejšiemu prepájaniu žurnalistického teoretického vzdelania s praxou. Slovak Spectator poskytuje tréning mladým novinárom, v rámci ktorého sú súčasťou redakcie a môžu vykonávať reálnu novinársku prácu pod dohľadom odborníkov. Účasť je pre študentov bezplatná, pričom im hradia súvisiace cestovné náklady a za publikovaný materiál dostávajú i symbolickú odmenu. Zamestnanci Slovak Spectator sa študentom venujú neraz aj vo svojom voľnom čase. V rámci svojich projektov vo vydavateľstve The Rock vytrénovali viac ako 50 mladých novinárov, ktorí v súčasnosti pracujú v rôznych mienkotvorných médiách.

Skvelý zamestnávateľ

 • Slovnaft v snahe uľahčiť ženám nástup späť do práce po rodičovskej dovolenke prišla rafinérsko-petrochemická spoločnosť s nápadom vybudovať modernú materskú škôlku a detské jasle v blízkosti pracoviska. Zrekonštruovala staré nevyužívané priestory blízkeho učilišťa a zriadila materskú školu Slovnaftáčik pre deti zamestnancov, ale aj rodiny z okolia. Škôlka má prispôsobenú otváraciu dobu pracovnému času zamestnancov, poskytuje vzdelávanie v cudzích jazykoch (anglický i maďarský) a zamestnanci dostávajú aj príspevok na školné, čím majú kvalitné služby za výhodnejšiu cenu.

Férový hráč na trhu

 • Portál Profesia, ktorý prináša aktuálne pracovné ponuky, prišiel s iniciatívou Edujobs.sk. Snaží sa bezplatne prepojiť verejné školy s najkvalitnejšími uchádzačmi o prácu v školstve a odbúrať podozrenia z rodinkárstva a korupcie pri obsadzovaní pracovných miest na školách. Pred jeho spustením sa pracovné ponuky v oblasti školstva zo zákona zverejňovali predovšetkým na weboch krajských školských úradov. Po tom, ako jeden zo zamestnancov hľadal pedagogického asistenta pre svojho syna a mal problém nájsť kvalifikovaného odborníka, v Profesii prišli s nápadom. Vytvorili špecializovaný portál, ktorý dáva školám možnosť bezplatne inzerovať všetky voľné pracovné ponuky a od jeho spustenia sa ukázalo, že záujem o miesta v školstve skutočne je.

Zelená firma

 • Nábytkárska spoločnosť IKEA Bratislava prišla ako prvá s nahradením drevených paliet za papierové palety, ktoré slúžia na prepravu a skladovanie tovaru. Recyklovateľné palety sú šetrnejšie k životnému prostrediu a vďaka tejto zmene sa na Slovensku od minulého roka znížil počet kamiónov, ktoré prepravujú výrobky IKEA, o 200. To viedlo aj k zníženiu emisií CO2 a ďalších nákladov. Papierové palety po použití putujú na ďalšiu recykláciu. Vyrábajú sa z nich kartónové škatule, ktoré sa ďalej predávajú ako obchodný tovar. Cieľom IKEA je do roku 2016 znížiť emisie CO2 o 20 %.

Dobrý partner komunity

 •  Podľa prieskumu je až 78 % Slovákov presvedčených, že svojim blízkym by vedeli podať prvú pomoc. Viac ako 40 % opýtaných sa obáva, že postihnutému neodbornou pomocou skôr poškodia, ako pomôžu. Krajina záchrancov je na Slovensku prvý firemný projekt, ktorý sa snaží naučiť širokú verejnosť, ako správne poskytovať prvú pomoc. Spoločnosť Pfizer Luxembourg preto podporuje myšlienku Slovenského Červeného kríža naučiť každého bez ohľadu na vek či vzdelanie poskytnúť prvú pomoc. Webová stránka www.prvapomoc.sk ponúka bezplatný e-learningový kurz prvej pomoci. V 8 lekciách má každý možnosť naučiť sa teoretické základy prvej pomoci. Na konci kurzu je pripravený krátky test, po ktorého úspešnom zvládnutí získa absolvent Certifikát Krajiny záchrancov. Ten ho oprávňuje zúčastniť sa praktického kurzu prvej pomoci u niektorého z poskytovateľov za zvýhodnenú cenu a v skrátenom čase.
Podporovateľ dobrovoľníctva
 • Zamestnanci Poisťovne Slovenskej sporiteľne sa každodenne stretávajú s rôznymi nešťastiami ľudí, aj preto sa rozhodli pomáhať. Život prináša situácie, ktoré sa poistiť nedajú. Platí to aj pre klientov Brány do života v Bratislave. Dobrovoľníci pomáhajú deťom, mladým dospelým a ženám krízového centra v rámci dobrovoľníckeho projektu Lepší život, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Poskytujú im finančné vzdelávanie, v rámci ktorého sa učia šetriť si peniaze, aby sa mohli osamostatniť. Pre deti zasa organizujú rôzne podujatia ako bubnovačku, výlet do ZOO, hippoterapiu alebo spoločné Vianoce.

Čestné uznanie Podporovateľ dobrovoľníctva

 • Aktívne starnutie sa stáva čoraz naliehavejšou témou. Spoločnosť Hewlett – Packard Slovakia sa preto zamerala na seniorov z Domu sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Rači a na kvalitné trávenie ich voľného času spolu so zamestnancami spoločnosti. V rámci projektu Elderly  sa dobrovoľníci stretávajú s obyvateľmi domova raz do mesiaca. Minulý rok ich sprevádzali do divadla, na výlet loďou na Devín, organizujú spoločné grilovačky, pečenie koláčov či spoločnú tanečnú zábavu.

Cena verejnosti

 • Penzión Villa Green je zeleným penziónom a jedným z najekologickejších ubytovacích zariadení na Slovensku. Vznikol rekonštrukciou nevyužívanej a spustnutej budovy v centre kúpeľného mesta Sliač, ktorý realizovala rodinná firma Green Investments Jeho strechu pokrývajú fotovoltaické panely a slnečné kolektory. Takmer 50 % elektrickej energie, ktorú penzión spotrebuje na svoju prevádzku, si aj sám vyrobí. Rovnako je to s ohrevom teplej vody. V penzióne funguje niekoľko ekologických riešení, ktoré pomáhajú znižovať spotrebu energie. Dokonca aj na  zalievanie trávnika a kvetov používajú vodu zo studne, ktorú majitelia ručne vykopali, aby zbytočne nemíňali pitnú vodu. Biologický odpad z kuchyne slúži na prikrmovanie lesnej zveri počas zimy. K ekologickému správaniu motivujú aj svojich zákazníkov. Hosťom, ktorí pricestujú bicyklom, vlakom, hybridným alebo elektrickým vozidlom poskytujú „zelený bonus“ vo výške 10 % z ceny ubytovania. Jedna zo zamestnankýň je zdravotne ťažko postihnutá, šancu dostávajú aj mladí ľudia bez praxe. Všetci zamestnanci sú aktívne zapájaní do firemných rozhodnutí a stoja za úspechom celého penziónu. Cítia sa ako súčasť miestnej komunity a v rámci finančných možností podporujú zaujímavé akcie, ktoré spestrujú život na Sliači.

Hodnotiaca komisia

O cene Via Bona Slovakia rozhodovalo 47 nezávislých odborníkov v jednotlivých kategóriách:

Skvelý zamestnávateľ: Jozef Ondáš, Zora Bútorová, Lukáš Bakoš, Katarína Matulníková, Roman Kurnický, Tomáš Jurík
Férový hráč na trhu: Hana Šimková, Martin Mazág, Richard Ďurana, Milan Mokráň, Dušan Ondrušek, Radovan Pala, František Kočan
Zelená firma: Andrej Kovarik, Peter Robl, Pavol Žilinčík, Kvetoslava Matlovičová, Martin Kováč, Martin Eisenberg
Dobrý partner komunity: Daniela Danihelová, Daniela Olejárová, Miroslav Cangár, Stanislav Gurka, Eva Kováčová, Mariana Kováčová, Vazil Hudák, Juraj Smatana
Podporovateľ dobrovoľníctva: Miriam Petríková, Janette Motlová Maziniová, Juraj Bobula, Monika Bandúrová, Mária Ďurajková, Martin Simon, Andrej Findor
Zodpovedná veľká firma: Andrea Danihelová, Tatiana Švrčková, Ján Bača, Ján Orlovský, Zuzana Čaputová, Gabriela Dubcová, Fedor Blaščák, Andrea Ferancová
Zodpovedná malá/stredná firma: Peter Halák, Eva Babitzová, Zuzana Bartošovičová, Martin Štrba, Daniel Pitoňák

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2012

Nadácia Pontis rozdala ocenenia Via Bona Slovakia za najlepšie projekty firiem v oblasti firemnej filantropie a zodpovedného podnikania za rok 2012. Víťazi si prevzali ceny v 7 kategóriách počas galavečera v Refinery Galllery v Bratislave. Hodnotiaca komisia zložená z ľudí z firiem, neziskového sektora, štátnej sféry, zo školstva i z médií, posudzovala 65 nominácií. Ocenenia Via Bona Slovakia sme odovzdali vo štvrtok 10. apríla 2013 v Refinerry Gallery v Bratislave.

HLAVNÉ CENY

Zodpovedná veľká firma roka 2012

 • Za nediskriminačný a nekorupčný prístup k biznisu založený na rovnosti šancí, mnohé dobrovoľnícke aktivity a spoluprácu so školami v regióne si Hlavnú cenu Via Bona Slovakia odniesla spoločnosť Embraco Slovakia zo Spišskej Novej Vsi. Spoločnosť je na Slovensku už 15 rokov a rovnako dlhý čas pomáha aj regiónu Spiša, kde pôsobí. Je najväčším zamestnávateľom v regióne a významným podporovateľom miestnej komunity. Má veľmi dobrú stratégiu v oblasti spoločenskej zodpovednosti a všetky jej aktivity sú zamerané na to, aby z nich benefitovali nielen zamestnanci, ale aj komunita v regióne. „Medzi strojárskymi, obzvlášť výrobnými podnikmi situovanými mimo západného Slovenska sú naše aktivity na poli zodpovedného podnikania skôr výnimočné. Dôvodom je akceptácia slovenských špecifík a rešpekt, ktorý si Slováci svojím prístupom k práci a životu získali u predstaviteľov materskej korporácie Embraco,“ hovorí Gabriela Vlková z oddelenia komunikácie a spoločenskej zodpovednosti spoločnosti Embraco Slovakia.

Zodpovedná malá/stredná firma roka 2012

 • Za zohľadňovanie dopadu na životného prostredie pri svojom podnikaní, podnecovanie obchodnej etiky a zapájanie zamestnancov do verejnoprospešných aktivít porota ocenila spoločnosť ABB. Firma verí, že svet technológií by mal ísť zelenšou cestou. „Napriek tomu, že sme technický podnik, chceme si zachovať ľudskú tvár a uvedomujeme si, že pôsobíme v komunite. V posledných rokoch sa nám podarilo prejsť z finančnej podpory neziskových organizácií aj k zanieteniu zamestnancov a ich zapojeniu sa do dobrovoľníctva,“ vymenúva Eva Hipšová, manažérka pre marketing a komunikáciu ABB na Slovensku.

Čestné uznanie za inšpiratívny prístup k zamestnávaniu zdravotne postihnutých ľudí

 • V rámci tejto kategórie komisie udelila aj Čestné uznanie za inšpiratívny prístup k zamestnávaniu zdravotne postihnutých ľudí v roku 2012 spoločnosti AGENTÚRA MANNAAgentúra má štatút chránenej dielne. Venuje sa výrobe a predaju cukrárenských výrobkov, bio a fair trade produktov a od tohto roku aj príprave bezlepkovej stravy. Má 3 vlastné cafeterie a zamestnáva 50 percent zamestnancov so zdravotným postihnutím z celkového počtu 20 zamestnancov.

 Oblasť ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

 Zelená firma roka 2012

 • Hodnotiaca komisia sa tento rok v kategórii Zelená firma roka rozhodla cenu neudeliť. V kategórii Zelená firma roka 2012 komisia udelila čestné uznanie spoločnosti Kosit za komplexný a trvalo udržateľný prístup k zhodnocovaniu odpadu v roku 2012 a za snahu o čo najefektívnejšie spracovanie odpadu. Spoločnosť zrekonštruovala a zmodernizovala spaľovňu v Košiciach, ktorej cieľom je zvýšenie ochrany životného prostredia a zabezpečenie trvalej udržateľnosti prevádzky spaľovne v rámci integrovaného systému nakladania s odpadom. V blízkom okolí mesta nie je žiadne zariadenie na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, ktoré by dokázalo ponúknuť reálnu alternatívu pre odpad z mesta. Významným prínosom je zvýšenie energetického zhodnotenia odpadov, keďže okrem tepla pre vykurovanie bude spaľovňa vyrábať takzvanú zelenú obnoviteľnú elektrickú energiu. Investícia prinesie bezpečnosť a stabilitu prevádzky, ako aj nižšie náklady na údržbu celého zariadenia. Dokončená by mala byť tento rok.

Skvelý zamestnávateľ roka 2012

 • Za projekt Tri generácie, ktorý predstavuje ucelený systém výhod nielen pre zamestnancov a ich rodiny, ale aj pre bývalých zamestnancov a komunitu v Ružomberku získala ocenenie firma Mondi SCP z Ružomberku. Spoločnosť, ktorá je známa výrobou papiera a celulózy na Slovensku, si uvedomuje, že zamestnanci sú základným kľúčom k úspechu a firemnej výkonnosti. Preto im vytvárajú podmienky, ktoré ľudí motivujú k vysokým profesionálnym výkonom. Zároveň zohľadňuje fakt, že zamestnanci žijú v rodine. Aj preto je časť jej aktivít orientovaná na deti, študentov a rodinných príslušníkov. Nezabúda však ani na tých, ktorí vytvárali hodnoty v minulosti. Pre seniorov vytvorili v Mondi SCP špeciálny benefitový program.

Čestné uznanie za podporu kreatívnych mimopracovných aktivít zamestnancov

 • V rámci tejto kategórie komisie udelila aj Čestné uznanie spoločnosti T-Systems Slovakia za podporu kreatívnych mimopracovných aktivít zamestnancov (T-Band, T-Gallery) a work life coaching. Okrem práce z domu má každý k dispozícii osobného konzultanta. Formou osobných rozhovorov zamestnanec môže hľadať riešenia na problémy súvisiace s prácou, súkromným životom, rodinou či právnymi alebo finančnými záležitosťami. Projekt T-Galery umožňuje kolegom v práci prezentovať vlastné umelecké diela. Vo firme vznikla aj hudobná skupina T-Band, ktorú tvorí 22 zamestnancov.

Prozákaznícka firma roka 2012

 • Za projekt Potraviny domov, vďaka ktorej si zákazníci môžu objednať a nechať priviezť tovar domov porota ocenilaTESCO STORES SR. Ide o inovatívnu službu, prostredníctvom ktorej si ľudia môžu objednávať tovar cez e-shop. Služba je prístupná viac ako 550-tisíc obyvateľom Bratislavy a okolitých miest. Jej cieľom je osloviť zákazníkov, ktorí z rôznych dôvodov nechcú alebo nemôžu navštíviť kamennú predajňu a priniesť nákup až domov. Tesco ponúka túto službu rodinám s malými deťmi, zákazníkom bez auta alebo ľuďom, ktorí bývajú v domoch bez výťahu. Dáva možnosť nakupovať aj ľuďom so zdravotným postihnutím, chorým alebo seniorom, ktorí majú sťažené možnosti pohybu, prípadne nosenia ťažkých bremien. Ľuďom zo zdravotným znevýhodnením ponúka pri nákupe nad 20 eur dovoz zdarma. Do domácností doručili už viac ako 17-tisíc objednávok.

 Oblasť FIREMNÁ FILANTROPIA

 Podporovateľ dobrovoľníctva roka 2012

 • Spoločnosť Embraco Slovakia zo Spišskej Novej má svoj dobrovoľnícky tím z radov zamestnancov. Dobrovoľníctvo vo firme podporuje aj manažment. Zamestnanci sú tak presvedčení o význame projektov a ich dôležitosti pre región, že obetujú aj svoj čas mimo zamestnania. Tím dobrovoľníkov z Embraca dlhodobo spolupracuje so Združením Spišiačik - združením rodičov a priateľov diabetických detí, pre ktoré organizujú Dia leto, spoločne upravili areál ZOO v Spišskej Novej Vsi a zapojili sa aj do čistenia Slovenského raja.

 

Dobrý partner komunity roka 2012

 • dm drogerie markt získala Via Bona Slovakia za projekt Veselé zúbky. Spoločnosť v rámci sociálnej kampane učila deti a ich rodičov, ako si správne čistiť zuby. Až 60 percent predškolákov na Slovensku už malo opravovaný chrup kvôli kazu. Stav detských chrupov na Slovensku je alarmujúci. Na kampaň reagovalo  takmer40-tisíc detí. Zamestnanci dm drogerie markt vytvorili spolu so známymi osobnosťami zúbkové hliadky a urobili až 300 výjazdov do materských škôl po celom Slovensku, kde deti učili ako si správne čistiť zuby.

Dve firmy reprezentovali aj na European CSR Award v Bruseli

Nadácia Pontis počas galavečera vyhlásila aj spoločnosti, ktoré bude Slovensko zastupovať na European CSR Award v Bruseli. V kategórii Partnerstvá veľkých firiem postúpili Slovenské elektrárne za dlhoročnú podporu riešenia témy bezdomovectva na Slovensku. Okrem organizácie Depaul Slovensko, ktorá prevádzkuje nízkoprahové zariadenia pre ľudí bez domova, podporujú aj Divadlo bez domova a občianske združenie Proti prúdu, ktoré vydáva pouličný časopis Nota Bene.

V kategórii Partnerstvá malých a stredných firiem postupuje firma SK_NIC s projektom Ľudia ľuďom, ktorý vytvorila spoločne s Centrom pre filantropiu. Ide o portál, cez ktorý môžu darcovia podporovať ľudí v núdzi, neziskové organizácie, umelcov, nadácie a samosprávy.

O víťazoch Via Bona Slovakia rozhodovala nezávislá komisia

Zodpovedná veľká firma: Ján Bača, Andrea Danihelová, Braňo Jakabovič, Lucia Muthová, Táňa Švrčková
Zodpovedná malá/stredná firma: Simona Bubánová, Gabriela Dubcová, Richard Jajcay, Martin Macharík, Martin Štrba
Zelená firma roka: Andrej Kovarík, Marcel Lauko, Peter Robl
Skvelý zamestnávateľ: Stanislav Antoš, Marta Kahancová, Lívia Osvaldová
Prozákaznícka firma: Radoslav Derka, Milan Mokráň, Juraj Porubský
Dobrý partner komunity:  Daniela Danihelová, Viera Dubačová, Martin Mazag, Daniela Olejárová,  Ján Orlovský, Ján Pallo
Podporovateľ dobrovoľníctva: Martina Bálint, Monika Bandurová, Juraj Bobula, Dagmar Šťastná
European CSR Award: Daniela Danihelová, Gabriela Dubcová, Juraj Porubský, Táňa Švrčková, Filip Vagač

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2011

Víťazi 12. ročníka ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2011 si prevzali ocenenia v 10 kategóriách počas galavečera v Refinery Galllery v Bratislave. Hodnotiaca komisia zložená z ľudí z firiem, neziskového sektora, univerzít, štátnej sféry i z médií, posudzovala 82 nominácií. Ocenenia Via Bona Slovakia sme slávnostne odovzdali v Refinerry Gallery v Bratislave.

Víťazi 12. ročníka ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2011 si dnes prevzali ocenenia v desiatich kategóriách počas galavečera v Refinery Galllery v Bratislave. Hodnotiaca komisia zložená z ľudí z firiem, neziskového sektora, univerzít, štátnej sféry i z médií, posudzovala 82 nominácií. - See more at: http://www.euractiv.sk/csr-spolocenska-zodpovednost/pr-sprava/zodpovedne-firmy-ziskali-ocenenie-via-bona-slovakia-019047#sthash.6D7lDd0p.dpuf

HLAVNÉ CENY

Hlavná cena pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu

 • Východoslovenská energetika rozbehla viacero programov starostlivosti o zamestnancov a ich rodiny. Zaviedla prísne opatrenia v boji proti podvodom a korupcii. V snahe zlepšovať zodpovednosť aj u svojich dodávateľov pomáhala posilňovať bezpečnosť a ochranu pri práci v malej firme Slavstroj. „Patrí sa, aby sa taká veľká spoločnosť v regióne východného Slovenska venovala aj projektom, ktoré možno úplne nesúvisia s biznisom, ale sú prospešné,“ povedala hovorkyňa spoločnosti Andrea Danihelová. Dobrovoľníci z VSE nahrali už 10 CD s rozprávkami pre nevidiace deti. Spoločnosť organizuje charitatívny beh VSE City Run a spoluorganizuje koalíciu firiem 2013+, ktoré sa usilujú o úspech projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Hlavnú cenu prevzal Thomas Jan Hejcman, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Východoslovenskej energetiky, od riaditeľa VÚB Banky Ignacia Jaquotota.

Hlavná cena pre malé a stredné podniky za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania

 • Internetové kníhkupectvo Martinus.sk charakterizuje človečina. "Je to jedna z troch hodnôt, ktoré vyznávame. Ďalej je to vášeň, pre to, čo robíme a pocit prekvapenia, ktoré chceme dávať zákazníkom i našim zamestnancom,“ vysvetlil Michal Meško, riaditeľ kníhkupectva. Martinus presvedčil aj anjelskými drobnými, ktoré z predaja kníh putujú na Dobrého anjela, ale aj iniciatívou Zelený Martinus zameranú na šetrenie energie a zdrojov vo firme. Manažéri zapájajú zamestnancov do rôznych projektov prostredníctvom internej sociálnej siete, pretože aj ich názor je veľmi dôležitý.

Oblasť ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

Etická cena za transparentnosť a odstraňovanie korupcie

 • Hodnotiaca komisia Via Bony veľmi kriticky hodnotila úroveň etiky vo farmaceutickom priemysle. No rozhodla sa oceniť snahu o zmenu a udeliť i etickú cenu. Zákaz navštevovania lekárov a žiadne dary - farmaceutická spoločnosť Bayer zaviedla niekoľko dôležitých opatrení, ktoré zabraňujú korupcii a vedú k transparentnosti. „Vo firme máme funkciu compliance officera, ktorý kontroluje, či všetky procesy fungujú správne. Vypracovali sme hotline linku, kde ľudia môžu anonymne nahlasovať svoje dotazy a ktorá je riadená prostredníctvom nezávislej právnickej agentúry,“ vysvetlila Adriana Funderáková – Beňová, chief operating officer spoločnosti.

Zelená cena

 • Východoslovenská energetika eliminovala úhyn vtákov na vysokonapäťových vedeniach v chránených územiach o viac než 80 percent montovaním špeciálnych chráničiek a úpravou stožiarov. Spoločnosť pritom spolupracovala s miestnymi ochranármi a takisto so zamestnancami, ktorí jej pomáhali s vytipovaním území, kde sú chráničky potrebné.  

Cena za zodpovedný prístup k zamestnancom

 • Nováčikom i veľkým objavom tohtoročnej Via Bona Slovavkia bola košická firma NESS KDC. „Naša firma sa rozhodla založiť NESS Summer Club, ktorý počas leta poskytuje celodennú starostlivosť pre deti zamestnancov. Starajú sa o ne profesionálne animátorky. Deti chodia za kultúrou, históriou, učia sa separovať odpad,“ vymenúva niektoré z aktivít Andrea Bílá, koordinátorka projektu. Vďaka tomu, že sa firma počas letá postará o deti zamestnancov, sa zvyšuje ich lojalita a nadšenie v práci.

Cena za zodpovedné pôsobenie na trhu

 • Dodržiavanie etických princípov je dôležité aj pre týždenník The Slovak Spectator, ktorý vychádza v anglickom jazyku vo vydavateľstve The Rock. Tie uplatňuje aj v rámci projektu Get trained and then get published. „Pre mnohých študentov je veľmi ťažké získať plnohodnotnú prax. My sme im ju umožnili. Počas nej majú za sebou ľudí z redakcie, ale aj externých lektorov. Učíme ich žurnalistickému remeslu a upozorňujeme,  že etické zlyhanie môže mať vážne dôsledky,“ vysvetlila ciele projektu šéfredaktorka týždenníka Beata Balogová.

Oblasť FIREMNÁ FILANTROPIA

Cena za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu

 • Slovenské elektrárne sa už niekoľko rokov venujú nepopulárnej téme bezdomovectva. „V roku 2006 zahynulo v dôsledku tuhej zimy v bratislavských uliciach 17 ľudí a to bol práve dôvod, prečo sme sa im rozhodli pomáhať,“ hovorí  Michele Bologna, riaditeľ komunikácie a PR v Slovenských elektrárňach, ktoré  podporujú Depaul Slovensko už od jeho vzniku. Slovenské elektrárne podporujú aj Divadlo bez domova a združenie Proti prúdu, ktoré vydáva časopis Nota Bene. Cenu odovzdávala Ľubica Chlpíková, ktorá sa z predajkyne Nota Bene slušne vypracovala a dnes pôsobí vo vlastnom psom salóne.

Čestné uznanie za netradičnú a kompletnú podporu ľudí bez domova

 • Košická firma NESS KDC podporuje zariadenie Oáza – Nádej pre lepší život, v ktorom žije sto bezdomovcov. Firma sa rozhodla vytvoriť pracovný portál s ich profilmi. „Chceme ponúkať pracovnú silu ľudí bez domova. V našej firme sme využili ich prácu už niekoľkokrát a veľmi sa osvedčili,“ skonštatoval generálny riaditeľ spoločnosti Marek Antal. Košickí bezdomovci tiež čoskoro začnú s pestovaním kvetín, ktoré by mohli predávať miestnym firmám a hotelom, ale aj so starostlivosťou o psov v útulku.

Cena za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníctva

 • Maxman Consultants prišli s originálnym nápadom ako vzdelávať študentov. Po tom, čo ich myšlienku bezplatných prednášok odborníkov na jednej z univerzít zamietli, sa zamestnanci rozhodli zorganizovať vlastnú Maxman University. Zistili sme, že to, čo sa vyučuje na vysokých školách, je väčšinou teória a absolventi nie sú pripravení na prax. Študentom prednášali dobrovoľne nielen zamestnanci našej firmy, ale aj experti a majitelia firiem, aby študentom priniesli skúsenosti z praxe,“ povedal Lukáš Bakoš, managing director Maxman Consultants, ktorá získala Cenu za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníctva.

 Čestné uznanie za mediálny prínos v oblasti firemnej filantropie a zodpovedného podnikania

 • Nadácia Pontis nezabúda ani na novinárov a ich prínos v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. Tento rok Čestné uznanie za mediálny prínos získala redaktorka Lucia Tkáčiková z Denníka SME za jej nasadenie a autorský prístup, ktorý prináša v originálnych témach filantropie a zodpovedného podnikania. Jej prínos je o to väčší, že svoje témy  dokázala presadiť aj napriek tomu, že v médiách sa v súčasnosti netešia veľkej popularite.

O víťazoch Via Bona Slovakia za rok 2011 rozhodovala 26 členná hodnotiaca komisia v tomto zložení:

Gabika Dubcová (Ekonomická univerzita v Bratislave), Ján Orlovský (Západoslovenská energetika), Ondrej Sočuvka (Google Slovensko), Simona Bubánová (Creative Department), František Kočan (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej Republiky), Jána Bača (US Steel Košice), Martin Mazag (PRime Time), Lenka Surotchak (Nadácia Pontis), Marcel Lauko (Energetické centrum Bratislava), Dana Mareková (Občianske Združenie Via Iuris), Juraj Hipš (Občianske združenie Živica), Daniela Olejárová (Centire), Rado Ondřejíček (autor knihy Homo Asapiens), Marta Kahancová (Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce), Ján Marušinec (MESA 10), Beata Hlavčáková (Nadácia Pontis a Business Leaders Forum), Beata Dobová (Rádio 7), Juraj Porubský (Forbes), Danka Danihelová (Komunitná nadácia Bratislava), Marek Roháček (Občianske združenie Návrat), Vladislav Matej (Nadácia Socia), Richard Jajcay (Vydavateľstvo Ecopress), Martina Slezáková (VÚB Banka), Dagmar Šťastná (KPMG), Pavel Sibyla (Trend), Monika Smolová (Nadácia Pontis).

Generálnym partnerom 12. ročníka ocenenia bola spoločnosť VÚB Banka. Partnermi podujatia boli Západoslovenská energetika a DLA Piper. Ocenenie Via Bona Slovakia mediálne podporili Forbes, Hospodárske noviny, Trend, Euractiv.sk, TASR, SITA, Webnoviny.sk, Podnikam.sk, Goodwill, Instore a Zodpovednepodnikanie.sk. Podujatie Via Bona Slovakia 2011 sa uskutočnilo v rámci projektu ReSMEs, ktorý podporila Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. viac na www.EuropskaUnia.sk » Hlavným partnerom galavečera bola Refinery Gallery. Parneri večera boli Vivent Production a Vinárstvo Dubovský a Grančič. - See more at: http://www.euractiv.sk/csr-spolocenska-zodpovednost/pr-sprava/zodpovedne-firmy-ziskali-ocenenie-via-bona-slovakia-019047#sthash.6D7lDd0p.dpuf

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2010

Víťazi ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2010 si prevzali ocenenia v deviatich kategóriách. V 11. ročníku to porota vôbec nemala jednoduché. Hodnotila spolu 75 nominácií, pričom každý víťaz priniesol veľmi inšpiratívny biznis príbeh. Ocenenia Via Bona sme odovzdali počas slávnostného galavečera vo štvrtok 11. apríla 2011 v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave.

HLAVNÉ CENY

Hlavná cena pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu

 • Telekomunikačný operátor Orange Slovensko sa už dlhodobo venuje podpore OZ Návrat, ktoré sa venuje náhradnému rodičovstvu. Je aktívny aj v oblasti ochrany životného prostredia, napríklad zbiera staré mobilné telefóny, podporuje elektronické výpisy a faktúry a začína budovať stanice na solárnu energiu. Spoločnosť Orange Slovensko ako prvá v telekomunikačnom biznise na Slovensku vytvorila aj pozíciu nezávislej ombudsmanky, ktorá rieši sťažnosti zákazníkov. Cenu si od Ignacia Jacquotota, generálneho riaditeľa minuloročného víťaza VÚB banky prevzal Pavol Lančarič, generálny riaditeľ Orange Slovensko.

Hlavná cena pre malé a stredné podniky za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania

 • „Čo sa týka zodpovedného podnikania, zameriavame sa na tri piliere – ľudí, planétu a zisk. Našou prioritou sú ľudia. Naozaj verím, že ak pristupujeme k ľuďom poctivo a slušne, vrátia nám to každý deň stopercentnou prácou. Takisto sa snažíme eliminovať aj dopady našej výroby na životné prostredie,“ povedal Peter Stenberg, generálny riaditeľ Nera Networks, ktorý si cenu prevzal od Miroslava Trnku, spoluzakladateľa spoločnosti ESET.

Čestné uznanie za osobné nasadenie zamestnancov a chuť ísť vlastnou cestou pri presadzovaní zodpovedného podnikania

 • Miroslav Trnka odovzdal čestné uznanie spoločnosti Martinus.sk, ktorá sa vďaka ústretovému prístupu voči zamestnancom a férovosti voči zákazníkom stala najobľúbenejším a najkvalitnejším internetovým kníhkupectvom. „Riadime sa heslom: Pomaly ďalej zájdeš. Zákazníci sa nám ozývajú nielen vtedy, keď majú nejaký problém, ale aj, keď sú spokojní. To je to, čo nás posúva dopredu,“ povedal Martin Štrba, manažér divízie internetového predaja spoločnosti.

Oblasť ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

Zelená cena za projekt v oblasti životného prostredia

 • Spoločnosť ENVI-PAK skala ocenenie za projekt priamej podpory separovaného zberu, ktorý prebieha vo viac než 800 mestách a obciach na Slovensku. Firma mohla ľahšie a rýchlejšie zarobiť, ak by sa zamerala na priemyselný odpad veľkých výrobcov. „Spoločnosť sa rozhodla ísť ťažšou cestou podpory separovaného zberu na komunálnej úrovni,“ povedala generálna riaditeľka spoločnosti ENVI-PAK. Cenu si prevzala z rúk veľvyslankyne Holandského kráľovstva na Slovensku Daphne Bergsma.

Čestné uznanie za prijatie opatrení a štandardov na zvýšenie transparentnosti vo farmaceutickom priemysle

 • Spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia získala ocenenie za zavedenie protikorupčných opatrení do interných procesov firmy. „Rozhodli sme sa pre zásadnú zmenu, ktorá spočíva v jasne definovanej transparentnosti našich vzťahov so všetkými partnermi, s ktorými spolupracujeme,“ vysvetlil Pavol Trnovec, Corporate Affairs Director GlaxoSmithKline Slovakia, ktorému cenu odovzdal Zoltán Demján zo spoločnosti FranklinCovey.

Cena za zodpovedný prístup k zamestnancom

 • ORION NOVA získala ocenenie putovala za projekt Podporovaného zamestnávania pre odchovancov detských domovov z Domu na polceste vo Veľkom Slavkove. Cenu si od advokátky Michaelly Stessl z DLA Piper prevzal konateľ spoločnosti Orion Nova, Iwan Hoffmans. „Najväčšou výzvou je pre mňa zohľadňovať psychologický profil každého jedného chalana. Snažíme sa rozvíjať to, v čom sú dobrí,“ povedal I. Hoffmans. Keby títo mladí nemali možnosť pracovať, podľa riaditeľa Domu na polceste Stana Gurku by mnohí z nich skončili ako bezdomovci.

Čestné uznanie za príkladný prístup k zamestnancom v čase povodní

 • „V situácii, aká nastala počas povodní, sme sa snažili čo najviac eliminovať dopad na našich zamestnancov. Ich absenciu v deň povodní sme brali tak, ako keby boli štandardne v práci,“ priblížil generálny riaditeľ Embraco Slovakia, Norbert Brath. Embraco pomohlo zasiahnutým rodinám aj finančne. Čestné uznanie si prevzal z rúk advokátky Michaelly Stessl z DLA Piper.

Cena za zodpovedné pôsobenie na trhu

 • Tatra banka získala ocenenie za projekt Hovoriace bankomaty pre nevidiacich. „Tatra banka umožnila nevidiacim klientom narábať s bankomatom samostatne bez toho, aby museli tretej osobe prezradiť PIN kód alebo používať akúkoľvek pomoc tretej strany,“ povedala Natália Major, členka predstavenstva spoločnosti. Cenu prevzal Michal Liday, člen predstavenstva Tatra banky, od predsedu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Branislava Mamojku.

Oblasť FIREMNÁ FILANTROPIA

Cena za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu

 • SpoločnosťEmbraco Slovakia podporuje nemocnicu viac ako 12 rokov. Cenu získala za zlepšovanie štandardu novorodeneckého oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi. „Minulý rok to bola historicky najväčšia pomoc nemocnici, ktorej sme darovali šokový zmrazovač krvnej plazmy,“ reagovala Katarína Držíková z oddelenia komunikácie. Cenu si od herečky Táni Pauhofovej prevzal Norbert Brath, generálny riaditeľ Embraco Slovakia.

Cena za odvahu podporiť náročnú tému

 • Creative Department putovalo ocenenie za prípravu reklamnej kampane Staroba sa nás týka. „To, čo ma povzbudilo ísť do tejto témy je spoločenská nespravodlivosť. Myslím si, že starí ľudia sú odsúvaní na okraj spoločnosti. Považujem to za nespravodlivé, pretože sú vo veku, kedy sa nemôžu nijako brániť a pritom oni sú tí, ktorí nám pripravili to, čo si tu teraz užívame,“ vysvetlila Simona Bubánová, riaditeľka Creative Department, ktorej cenu odovzdal spisovateľ Tomáš Janovic.

Cena za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníctva

 • RWE IT Slovakia získalo ocenenie za originálnu zmenu charakteru teambuildingových aktivít zo športového dňa na dobrovoľnícky deň v prospech rodinného krízového centra Dorka. „Každoročne robíme niekoľko teambuildingových aktivít. V minulosti sme ich vždy mali s nejakou témou, ale v roku 2010 sme sa rozhodli zamerať na dobrovoľníctvo a pomôcť rodinnému krízovému centru Dorka. Naši zamestnanci sa na začiatku dobrovoľníctva a práce v krízovom centre trochu báli, ale nakoniec to bol veľký úspech. Dobrovoľníctvu sa chceme venovať aj v ďalších rokoch,“ vysvetlil konateľ spoločnosti Olaf Baumann, ktorému spolu s Benediktom Willeke odovzdal ocenenie Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy.

O víťazoch Via Bona Slovakia za rok 2010 rozhodovala v dvojkolovom hodnotení 23-členná hodnotiaca komisia v tomto zložení:

Ján Bača (US Steel Košice, s.r.o.), Simona Bubánová (Creative Department, s.r.o.), Marianna Butkovská (TREND), Barbora Demešová (TV Markíza), Beata Dobová (Nadácia Integra), Gabriela Dubcová (Ekonomická univerzita v Bratislave), Iveta Griačová (Letisko Bratislava), Beata Hlavčáková (Nadácia Pontis), Pavel Hrica (Nadácia Pontis), Marek Markuš (Oil Ppartner), Martin Mazág (Stratégie), Danka Olejárová (Centire), Ján Orlovský (Západoslovenská energetika), Ján Pallo (The Slovak Spectator), Dana Plášková (ECOline), Zuzka Poláčková, Juraj Porubský (Forbes), Marek Roháček (o.z. Návrat), Lucie Schweizer (Schweizer Legal), Martina Slezáková (Všeobecná úverová banka), Lenka Surotchak (Nadácia Pontis), Dagmar Šťastná (KPMG Slovensko) a Pavol Takáč (Centrum environmentálnych služieb).

Čo si myslia o zodpovednom podnikaní deti?

Generálnym partnerom 11. ročníka ocenenia bola VÚB banka. Partnermi boli Západoslovenská energetika a DLA Piper. Mediálnymi partnermi boli: portál Euractiv.sk, magazín Forbes, mesačník IN STORE Slovakia, tlačová agentúra SITA, mesačník Stratégie, týždenník TREND, portál Webnoviny.sk a portál Zodpovednepodnikanie.sk. Partnermi galavečera boli Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS), Mestské divadlo DPOH a Mesto Bratislava. Podujatie Via Bona Slovakia 2010 sa konalo v rámci projektu ReSMEs, ktorý podporila Európska komisia.

Víťazi ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2010 si dnes prevzali ocenenia v deviatich kategóriách. V aktuálnom 11. ročníku to porota vôbec nemala jednoduché. Hodnotila spolu 75 nominácií a každý víťaz nesie svoj zaujímavý príbeh. Víťazmi hlavných cien Nadácie Pontis sa stali spoločnosti Orange Slovensko a Nera Networks. - See more at: http://www.euractiv.sk/csr-spolocenska-zodpovednost/pr-sprava/vitazi-via-bona-su-znami-zaujali-originalnymi-pribehmi-016949#sthash.AWDA9PVD.dpuf

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2009

Prestížnym ocenením Via Bona Slovakia vyjadruje Nadácia Pontis verejné uznanie firmám a podnikateľom, ktorí na Slovensku rozvíjajú firemnú filantropiu a zodpovedné podnikanie. Do 10. ročníka ocenenia za aktivity realizované v roku 2009 sa prihlásil rekordný počet 113 nominácií. Na hodnotenie postúpilo 111 nominácií. Popri dvoch hlavných cenách, firmy a podnikatelia súťažili v ďalších ôsmich kategóriách. Médiá a žurnalisti mali možnosť uchádzať sa o Čestné uznanie za mediálny prínos, ktoré udelila Nadácia Pontis. Mená víťazov a členov hodnotiacej komisie Nadácia Pontis predstavila na slávnostnom galavečere 30. marca 2010 v bratislavskom Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava.

HLAVNÉ CENY

Hlavná cena pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu 

 • Stratégia zodpovedného podnikania Všeobecnej úverovej banky je postavená na etike a transparentnosti. Banka realizuje niekoľko programov, ktorých cieľom je dialóg a komunikácia s partnermi. Napomáha tomu aj špeciálne vytvorený úsek pre zodpovedné podnikanie, ktorý stratégiu zodpovedného podnikania banky implementuje. Banka má viacero programov starostlivosti o zamestnancov. Prostredníctvom svojej nadácie podporuje projekt Dobrý anjel a venuje sa aj podpore umenia a záchrane kultúrnych pamiatok.

Čestné uznanie za rozvoj vzdelávania a prístup k zamestnancom

 • Spoločnosť ESET ponúka zamestnancom nadštandardné pracovné podmienky. V oblasti filantropie podporuje najmä školstvo a zdravotníctvo. Firma predáva väčšinu svojich produktov prostredníctvom internetu, čím chráni životné prostredie. Aj napriek tomu, že nemá definovaný samostatný etický kódex, zamestnanci sa riadia etickými hodnotami, ktoré im boli prezentované manažmentom firmy.


Oblasť ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

Zelená cena za projekt v oblasti životného prostredia

 • Spoločnosť Toyota Motor Slovakia získala ocenenie za projekt Živé chodníky, ktorý realizuje v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a sústreďuje sa na obnovovanie a vylepšovanie turistických značených chodníkov, náučných trás a verejných priestranstiev, využívaných turistami v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Mariánovi Hofferovi, výkonnému riaditeľovi Toyota Motor Slovakia, cenu odovzdal Jeho Excelencia Michael Roberts, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku.

Cena za zodpovedný prístup k zamestnancom 

 • Spoločnosť SLOVNAFT získala ocenenie za projekt Eiffel, ktorý je zameraný na zvyšovanie lojality zamestnancov, budovanie a odovzdávanie znalostí medzi zamestnancami na rôznych úrovniach, zlepšovanie komunikáciemedzi zamestnancami a manažmentom a morálne ohodnotenie iniciatívy zamestnancov. 

 

Cena za zodpovedné pôsobenie na trhu

 • T-Mobile Slovensko presvedčila porotu zavedením paušálu pre nepočujúcich, ktorý rešpektuje potreby tejto komunity v oblasti komunikácie. 

Etická cena za transparentnosť a odstraňovanie korupcie 

 • Accenture bojuje proti korupci aj cez Accenture Ethics & Compliance Program, ktorý je vyjadrením záväzku spoločnosti dodržiavať vo svojej činnosti najprísnejšie etické štandardy nad rámec zákona. 

Čestné uznanie za úsilie odstraňovať korupciu v stavebníctve

 • Hodnotiaca komisia sa v kategórií Etická cena rozhodla oceniť aj druhú nomináciu. Skupina Skanska v SR získala Čestné uznanie za úsilie odstraňovať korupciu v stavebníctve, za prijatie Etického kódexu a prípravu implementačného plánu do vnútra spoločnosti.

Oblasť FIREMNÁ FILANTROPIA

Cena za dlhodobý pozitívny volyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu

 • Anasoft APR si odniesla ocenenie za podporu literatúry a pôvodnej slovenskej prózy prostredníctvom projektu Anasoft Litera. 

Cena za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít 

 • Spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia je po tretí rok partnerom firemného dobrovoľníckeho podujatia Naša Bratislava, je partnerom darcovského programu Dobrá krajina, spolupracuje na programe Mládež pre budúcnosť a pripravuje vlastný charitatívny projekt HP Vianočný týždeň. 

Čestné uznanie za odvahu podporiť náročnú tému - sociálnu prácu s trestanými osobami 

 • Cenu za odvahu podporiť inovatívny projekt realizovaný v neprebádanej oblasti alebo netradičnou formou sa hodnotiaca komisia rozhodla neudeliť. K dispozícii mala viacero nominácií, no rozhodla sa udeliť Čestné uznanie za odvahu podporiť náročnú tému. Získala ho spoločnosť  Accenture za podporu projektu Gama, ktorý je zameraný na sociálnu prácu s trestanými osobami. 

ŠPECIÁLNE OCENENIA

Cena za inovatívne riešenia sociálnej inklúzie 

 • Udelili sme aj Cenu za inovatívne riešenia sociálnej inklúzie pri príležitosti Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010. Cenu udelenú v partnerstve s Fondom sociálneho rozvoja získala spoločnosť T-Mobile Slovensko za dlhodobý vplyv na komunitu nepočujúcich a sluchovo postihnutých občanov, ich začleňovanie do majoritnej spoločnosti a zvyšovanie kvality ich života.

Čestné uznanie za mediálny prínos v rozvoji zodpovedného podnikania a firemnej filantropie na Slovensku

 • Čestné uznanie za mediálny prínos v rozvoji zodpovedného podnikania a firemnej filantropie na Slovensku udelila Nadácia Pontis Márii Grebeňovej-Laczovej, redaktorke Slovenského rozhlasu za šírenie osvety o zodpovednom podnikaní a darcovstve vo verejnosti. Mária Grebeňová - Laczová pripravila viac ako 50 príspevkov na tieto témy, ktoré boli odvysielané prostredníctvom Rádia Slovensko a Rádia Regina Bratislava. Čestné uznanie si prevzala od Beaty Hlavčákovej, programovej riaditeľky Nadácie Pontis a výkonnej riaditeľky Business Leaders Forum.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2008

Do súťaže Via Bona Slovakia za rok 2008 prišlo 82 projektov firiem. Nadácia Pontis vyhlásila výsledky deviateho ročníka Via Bona Slovakia v 10 kategóriách počas slávnostného galavečera v hoteli Bonbón v Bratislave. O víťazoch rozhodovovala v dvojkolovom hodnotení 20-členná komisia. O držiteľovi Čestného uznania za mediálny prínos rozhodol tím Nadácie Pontis.

HLAVNÉ CENY

Hlavná cena pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu

 • Spoločnosť Tesco Stores SR vyhlásila pred 2 rokmi plán spoločného susedstva, v ktorom podporu 4 oblasti - zdravý životný štýl, ochranu životného prostredia, férovosť a čestnosť a to, že spoločnosť chce byť lokálna. Snaží sa znížiť uhlíkovú stopu. Zamestancov i zákazníkov vedú k ochrane životného prostredia, obchody majú paremetre eko obchodov a sú šetrné na energiu. Zákazníci popri igelitových taškách môžu siahnuť aj na ekologické. Tesco podporuje Tesco Beh pre život pre širokú verejnosť. V boji proti rakovine podporuje Nadáciu pre výskum rakoviny, Tesco charitu roka, Hľadané deti a ďalšie projekty neziskoviek.

Čestné uznanie za trvalý a systematický rozvoj zodpovedného podnikania

 • Orange Slovensko aSlovnaft

Hlavná cena pre malé a stredné podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu

 • Spoločnosť Bayer záleží na ochrane životného prostredia aj podpore chorých. Aj preto zorganizovala už 3. ročník fotografickej súťaže Ekológia v objektíve, ktorá sa zamerala na klimatické zmeny. V rámci súťaže vydali brožúru o klimatických zmenách a fotografie bolo vidieť v Bratislave, Banskej Bystrici i v Košiciach. Bayer zorganizovala aj súťaž v kreslení pre deti s onkologickými chorobami s názvom Kúsok šťastia. Spoločnosť vedie aj zamestnancov k ochrane životného prostredia a aby sa správali ekologicky - recyklujú, ak je to možné, tlačia na obe strany papiera, používajú ekologické automobily. Využívajú on-line konferencie. Myslí aj na zdravie či vzdelávanie zamestnancov, čo zohľadňuje aj v rámci zamestnaneckých benefitov.

Zelená cena za projekt v oblasti životného prostredia

 • Tesco Stores SR otvorila supermarket Tesco Rajec ako jediný energeticko úsporný drevený supermarket v strednej Európe. Materiály, ktoré boli použité, sú z prírodného charakteru - ovčia vlna, slama, celý je obalený plášťom z dreva. Je to obchod, ktorý ukazuje víziu do budúcna, ako môže maloobchod tiež prispieť k ochrane životného prostredia. Sú tam slnečné kolektory, využíva dažďovú vodu a zariadenia, ktoré sú uikátne a budú sa zavádzať aj v iných ochodoch ekologického a úsporného charakteru.

Etická cena za transparentnosť a odstraňovanie korupcie

 • Etické správanie a etický kódex majú v Slovnafte dlhú tradíciu. V roku 2007 bol prepracovaný a na jeho podporu minulý rok organizovali pre zamestnancov a manažérov rôzne tréningy a školenia, aby si ho osvojili. V Slovnafte funguje aj externá poradkyňa Anna Remišová, s ktorou sa môžu zamestnanci v prípade rôznych etických dilem poradiť.

Cena za zodpovedný prístup k zamestnancom

U.S. Steel Košice začala s projektom Rovnosť príležitostí, zameraný na zamestnávanie znevýhodnených skupín občanov v roku 2002. S nápadom zamestnávať rómskych občanov prišiel ešte prvý prezident spoločnosti. U.S. Steel Košice zamestnáva stovky Rómov. V minulom roku umožnili tým, ktorí sa chceli dovzdelať, aby sa mohli zúčastniť určitých kurzov. Spoločnosť sa snaží komunikovať so svojimi zamestnancami, aby k práci a integrácii do spoločnosti motivovali aj svoje deti. Práca je budúcnosťou pre ich rodinu a zabezpečuje aj vzdelanie pre deti z rómskych rodín.

 Cena za zodpovedné pôsobenie na trhu

 • VÚB banka prišla s projektom Nebojte sa eura! - eurokampaň pre rómske ženy. Banka bola lídrom v komunikácii privátneho sektora v eure a povedala si, že by bolo dobré, keby euro priniesli priamo rómskym ženám, ktoré sú držiteľkami financií v rodinách. Zamerali sa na dve oblasti - aby pochopili prepočet a vedeli, čo euro znamená a učili rómske ženy s novou menou zaobchádzať.

Cena za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu

 • Avon Cosmetics sa na Slovensku venuje prevencii rakovine prsníka od roku 1998. Začínali pred 11 rokmi s nízkym povedomím. Dnes sa nachádza okolo 80 percent. V roku 2008 sa venovala kľúčovým aktivitám. Medzi ňou bola kúpa špeciálneho mamografu, spolufinancovanie Národného centra pre onkologických pacientov v spolupráci s Ligou proti rakovine, podpora onkologického vzdelávania na školách.

Cena za odvahu podporiť inovatívny projekt

 • Spoločnosť Microsoft Slovakia podporila projekt Notebooky pre každého žiaka. Do súťaže ju nominoval učiteľ ZŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej, Peter Pallo. Spoločnosť pre školu na Orave darovala 18 notebookov a osobný čas zamestnanca, ktorý vyškolil učiteľov. Ukázalo sa, že nová forma vzdelávania zvyšuje aj motivácia detí učiť sa.

Cena za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít

 • U.S. Steel Košice dlhodobo pomáha komunite aj formou dobrovoľníckych aktivít. Zapájajú sa do nich zamestnanci aj s vrcholovými manažérmi, ktorí spoločne pomáhajú v domove dôchodcov, v zoologickej záhrade, pri skrášľovaní parkov a ďalších aktivitách.

 Čestné uznanie za mediálny prínos

 • Euractiv.sk je jedným z mála médií na Slovensku, ktoré sa pravidelne a do hĺbky venujú problematike zodpovedného podnikania a poskytujú naň  pohľad z rôznych uhlov vo svojej sekcii Spoločenská zodpovednosť.

Generálnym partnerom 9. ročníka ocenenia boli spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., partnerom bol DLA PIPER WEISS-TESSBACH Rechtsanwälte GmbH. Mediálnymi partnermi boli mesačník Stratégie, týždenník TREND, denník Hospodárske noviny a Slovenská televízia. Partnermi večera boli Hotel Bonbón, design factory, Quinta Essentia, Americká obchodná komora v SR a Enjoy.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2007

Do súťaže Via Bona Slovakia prišlo 91 nominácií, ktoré hodnotila 15-členná hodnotiaca komisia. Víťazov určila po dvojkolovom rozhodovaní. Ocenenia Via Bona Slovakia sme odovzdali v stredu 23. apríla 2008 počas slávnostného galavečera v Divadle Aréna v Bratislave

Počas 8. ročníka Via Bona Slovakia sme odovzdali ďalšie ocenenia víťazným firmám v 6 kategóriách:

Hlavná cena pre veľké podniky

 • Holcim Slovensko je najväčším výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov a stavebných služieb na Slovensku. Stojí za takými stavbami, ako je Eurovea v Bratislave, Europe Shopping Center v Banskej Bystrici či priemyselný park v Leviciach. Holcim sa v rámci svojho biznisu usiluje udávať štandardy zákazníckej spokojnosti a udržateľného rozvoja v slovenskom stavebnom priemysle. V roku 2007 bola stavebná aktivita na Slovensku od začiatku veľmi silná. V lete sa však táto intenzita prejavila v nedostatku stavebných materiálov a cementu. Holcim Slovensko včasnou komunikáciou so zákazníkmi a nastavením spravodlivých pravidiel dokázal dodať všetky celoročne kontrahované množstvá cementu a pomohol zákazníkom naplánovať si stavebné a výrobné aktivity tak, aby ich kvôli dočasnému nedostatku cementu nemuseli neočakávane prerušovať. Holcim takisto v roku 2007 investoval 125 miliónov korún na zvýšenie skladových kapacít slinku (medziproduktu pri výrobe cementu) o 84-tisíc ton, čo v nasledujúcich rokoch umožní vytvoriť si v sezóne s nižšou spotrebou cementu zásoby, z ktorých budú schopní pokryť zvýšený dopyt v neskorších mesiacoch. Zároveň zaviedol aj ďalšie opatrenia, aby sa predišlo ďalším nákladom súvisiacim so stavbami či v oblasti ochrany životného prostredia a znižovania CO2. Spoločnosť dbá aj o zamestnancov a najmä o ich bezpečnosť zamestnancov. Okrem nového systému benefitov a podpory rozvoja zamestnancov, vynaložil na ich bezpečnosť roku 4 milióny korún. Počet a závažnosť pracovných úrazov zamestnancov sa aj vďaka dlhodobej práci na zmene kultúry a prístupu k bezpečnosti, ako aj technickým opatreniam stabilizoval. V sociálnej oblasti sa spoločnosť snaží podporovať miestne komunity – Deň otvorených dverí v cementárni Rohožník (navštívilo ho viac ako 2500 návštevníkov). Na podporu rozvoja komunít na Záhorí vynaložil Holcim Slovensko v roku 2007 viac ako 3,8 milióna korún vo forme finančných darov nad rámec asignácie.

Hlavná cena pre malé a stredné podniky

 • Spoločnosť Bramac v roku 2007 v rámci spolupráce s Nitrianskou komunitnou nadáciou podporila celkovo 22 projektov. „Tak, ako naša spoločnosť uzatvára obchodné partnerstvá, ktoré majú za cieľ podporiť a zlepšiť naše podnikanie na Slovensku, tak je pre nás prirodzené vytvárať aj verejnoprospešné partnerstvá, ktoré naopak pomôžu iným. Podporu miestnej komunity považujeme dokonca za svoju úlohu a zodpovednosť. Spolupráca s Nitrianskou komunitnou nadáciou nás teší a budeme v nej pokračovať aj naďalej“, hovorí Ing. Marian Brezovský, konateľ spoločnosti Bramac – strešné systémy. Filantropické aktivity spoločnosti Bramac v tejto oblasti sú dlhodobé. Nitriansku komunitnú nadáciu podporuje už od roku 2003. Poslaním NKN je zlepšovať kvalitu života v Nitre a Nitrianskom kraji rozvojom dobrovoľníctva a filantropie. Nadácia podporuje grantmi projekty z rôznych oblastí, ako je napríklad voľný čas detí a mládeže, kultúra, sociálna oblasť, ochrana životného prostredia, či ochrana a podpora zdravia. Spoločnosť Bramac s nadáciou spolupracuje v rámci konkrétnej podpory projektov rôznou formou – poukázaním 2 % dane, priamymi finančnými darmi, aukciami výtvarných diel a podobne. Celkovo takto spoločnosť Bramac podporila už 65 projektov nadácie.

Cena za dlhodobé partnerstvo

 • Cenu si odniesla spoločnosť IKEA Components, ktorá už sedem rokov zamestnáva piatich ľudí s mentálnym postihnutím v Dome Svitania v Jakubove a ďalším piatim poskytuje zamestnanie priamo vo svojom závode v Malackách.
ktorá už sedem rokov zamestnáva piatich ľudí s mentálnym postihnutím v Dome Svitania v Jakubove a ďalším piatim poskytuje zamestnanie priamo vo svojom závode v Malackách. - See more at: http://www.euractiv.sk/csr-spolocenska-zodpovednost/clanok/firemna-filantropia-ma-vitaza#sthash.zcgTI1Tj.dpuf
ktorá už sedem rokov zamestnáva piatich ľudí s mentálnym postihnutím v Dome Svitania v Jakubove a ďalším piatim poskytuje zamestnanie priamo vo svojom závode v Malackách. - See more at: http://www.euractiv.sk/csr-spolocenska-zodpovednost/clanok/firemna-filantropia-ma-vitaza#sthash.zcgTI1Tj.dpuf

Cena za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne

 • VIENA INTERNATIONAL za dlhoročnú a komplexnú podporu Spojenej školy Martin, vďaka ktorej získavajú mladí ľudia v regióne vysokú odbornú kvalifikáciu a udržateľné pracovné uplatnenie. 
za dlhoročnú a komplexnú podporu Spojenej školy Martin, vďaka ktorej získavajú mladí ľudia v regióne vysokú odbornú kvalifikáciu a udržateľné pracovné uplatnenie. - See more at: http://www.euractiv.sk/csr-spolocenska-zodpovednost/clanok/firemna-filantropia-ma-vitaza#sthash.397t5qgZ.dpuf

Cena za odvahu podporiť inovatívny projekt

 • Ocenenie putovalo pre Všeobecnú úverovú banku za debetnú platobnú kartu Dobrý anjel. Spoločnosť posiela finančné prostriedky vo výške 1% z uskutočnených platieb za klienta a v jeho mene transparentnému humanitárnemu systému občianskej finančnej pomoci Dobrý anjel.

Čestné uznanie za mediálny prínos

 • Redakcia Mesačníka Stratégie v roku 2007 pokračovala vo svoje pravidelnej rubrike Corporate Social Responsibility – spoločensky zodpovedné podnikanie. Tejto téme venovala v každom čísle jednu stranu, čím podporovala diskusiu medzi odborníkmi a výrazne prispela k šíreniu súvisiacich informácií z domova i zo zahraničia aj pre firmy a inšpirovala ich aj uvedením konkrétnych prípadových štúdií. Mesačník Stratégie sa stal prvým a doteraz jediným odborným periodikom na Slovensku, ktorý sa systematicky venuje téme CSR.

Rozhodovala nezávislá hodnotiaca komisia

Do poroty už tradične zasadli osobnosti z viacerých oblastí verejného života, medzi nimi napríklad Ján Bača z U.S. Steel Košice, Richard Dírer z Televízie TA3, Martin Chren z Nadácie F. A. Hayeka, Eva Kováčová z Ligy proti rakovine SR či Gabriela Dubcová z Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity Bratislava. Firmy a podnikatelia súťažili v piatich kategóriách, médiá a žurnalisti mali možnosť uchádzať sa o Čestné uznanie za mediálny prínos, ktoré udelila Nadácia Pontis.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2006

V 7. ročníku Via Bona Slovakia sme obdržali rekordný počet 106 nominácií. Počas slávnostného galavečera, ktorý sa uskutočnil 26. apríla 2007 v bratislavskej Design Factory sme udelili ocenenia v jednotlitých kategóriách:
 
Hlavná cena pre veľké podniky
 • Transparentné elektronické aukcie, nadštandardná starostlivosť o zamestnancov, separácia odpadu či podpora miestnych komunít. Spoločenská zodpovednosť VÚB je súčasťou jej podnikania. V rámci ochrany životného prostredia v banke zaviedli separáciu odpadu a zvýšili používanie elektronických materiálov, čím výrazne klesla spotreba kancelárskeho papiera. Svoju firemnú filantropiu rozdelila do štyroch oblastí: záchranu kultúrneho dedičstva, pomoc miestnym komunitám, podporu vzdelávania a firemné dobrovoľníctvo. Banka v roku 2006 prostredníctvom Nadácie VÚB, ktorá je financovaná aj z 2% z daní, podporila 26 projektov na Slovensku v celkovej sume 14 miliónov korún. V spolupráci s neziskovou organizáciou S.P.A.C.E. napríklad pomohla realizovať projekt náhradného rodičovstva a dostupnosti vzdelania. Taktiež bola iniciátorom projektu Bezpečná cesta do školy, ktorý sa zameriaval na zníženie nehodovosti v okolí základných škôl. S cieľom vytvárať nové kultúrne hodnoty v oblasti výtvarného umenia realizovala vlastný projekt Maľba 2006, ktorého sa v prvom ročníku zúčastnilo 85 maliarov so 159 dielami.

Hlavná cena pre malé a stredné podniky

 • ANASOFT APR podniká v oblasti informačných technológií. Napriek tomu má blízko k dobrej slovenskej literatúre. Firma v roku 2006 podporila rozvoj súčasnej slovenskej literatúry Literárnou cenou Anasoft litera. Stala sa generálnym partnerom súťaže, ktorú podporila sumou 200-tisíc korún.  Nadačným fondom Myšlienka od roku 2005 podporuje vzdelávanie skúsenosťou a v roku 2006 udelila granty dvom žiadateľom, ktorých projekty približujú deťom a mladým ľuďom poznatky technických a prírodných vied zážitkovou formou. Jednou z najdôležitejších oblastí firemnej filantropie spoločnosti je podpora rodiny, v rámci ktorej pomohla pri vydaní publikácie Rozum do vrecka pre rodiča – začiatočníka, ktorá nadväzuje na úspešný projekt www.Babetko.sk. ANASOFT APR dbá o dodržiavanie podnikateľskej etiky, investuje do ekologického zneškodnenia a recyklácie starej techniky a v sociálnej oblasti sa snaží o neustále zlepšovanie kvality života svojich zamestnancov.

Cena za dlhodobé partnerstvo

 • Spoločnosť TPD už dlhodobo nezištne podporuje deti v detských domovoch, rodiny, ktoré sa ocitli v kríze a deti bez rodiny. Okrem pravidelného venovania 2 % zo svojich daní na sociálny program organizácie, TPD každoročne už od jeho vzniku podporuje charitatívny koncert Úsmev ako dar sumou 200-tisíc korún. Firma sa stala dôležitým partnerom aj pri premene veľkokapacitných internátnych detských domovov na menšie domovy s rodinným charakterom, ktoré zariadila vybavením a elektrospotrebičmi. Ďalšou veľmi dôležitou oblasťou spolupráce sú tzv. SOS programy, kde TPD pomáha pri zamestnávaní mladých dospelých po ich odchode z detského domova.

Cena za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne

 • Stavebná firma Marián Grígeľ z Námestova v spolupráci s UP agentúrou sa zamerala na zachovanie rozvoja kultúrneho dedičstva goralského etnika v regióne Orava. Ich výška podpory za posledné tri roky presiahla 2,4 milióna korún. Keďže sa na Orave pomaly začal vytrácať pôvodný goralský jazyk, piesne a koledy, vznikla myšlienka vytvorenia slovníka a spevníka, do ktorej sa zapojili aj starostovia obcí Babín, Štefanov a Beňadovo. Projekt tvorby goralského slovníka a spevníka s kompletným notovým prepisom všetkých piesní zavŕšili knižným vydaním. Stavebniny sa tiež podporili ďalší projekt, ktorý sa zameral na zber starých fotografií z Oravy a vytvorenie databázy fotodokumentácie súčasného regiónu. Vznikla tak unikátne ucelená zbierka fotografií, ktorá dokumentuje vývoj, vrcholy a pády celého regiónu. Výsledkom bude knižné vydanie titulu v roku 2007, ktorý spolu so slovníkom a spevníkom navždy uchová goralský jazyk, goralské piesne a kultúrne pozdvihne Oravu a jej obyvateľov.

Cena za odvahu podporiť inovatívny projekt

Via Bona Slovakia putovala do Slovenskej Sporiteľne za aktívnu podporu Únie materských centier v oblasti vzdelávania a profesionalizácie aktivistiek materských centier. Pomohla tiež založeniu Tréningového a vzdelávacieho centra, vďaka čomu sa podarilo zorganizovať 18 tréningov, školení a workshopov s účasťou 295 aktivistiek a líderiek z komunít materských centier. V roku 2003, keď vznikala na Slovensku Únia materských centier, ich bolo 8. Aj vďaka podpore Slovenskej sporiteľne je ich momentálne viac ako 80. Okolo každého z nich sa formuje komunita približne 200 ďalších ľudí. Inovatívnosť projektu spočíva v posilňovaní udržateľnosti mimovládnej organizácie cez ucelenú koncepciu vzdelávania. Materské centrá sú novou formou občianskej aktivity. Jej cieľom je vytvoriť rodičom na materskej dovolenke potrebný priestor na to, aby čas keď sa starajú o svoje dieťa, mohli tráviť zmysluplne a inšpirujúcim spôsobom bez pocitu sociálnej izolácie.

Čestné uznanie za mediálny prínos

Tlačová agentúra SITA prejavuje už dlhotrvajúcu, stabilnú ústretovosť a ochotu informovať o spoločensky prospešných aktivitách a dobročinnosti, o spoločensky zodpovednom podnikaní, ako aj o situácii v mimovládnom sektore na Slovensku. Jej úmyslom je podporovať spoločensky zodpovedné podnikanie a všetky formy firemnej filantropie a šíriť do slovenských médií myšlienky o zmysluplnej a verejne prospešnej úlohe občianskych aktivít. Počas celého roka 2006 vydávala nad rámec svojej činnosti súbor tlačových správ, materiálov a rozhovorov na novom webe www.Webnoviny.sk. Okrem svojej spravodajskej a informačnej hodnoty je aj samotný portál príkladom spoločensky zodpovedného podnikania, keďže informuje bezplatne, bez použitia reklamných banerov či ďalších informácií o vedľajších projektoch svojho prevádzkovateľa.

Čestné uznanie za nezištnú pomoc

 • Na základe odporučenia hodnotiacej komisie sa Nadácia Pontis rozhodla oceniť ešte jednu obzvlášť pozoruhodnú spoluprácu a udelila mimoriadne ocenenie Kníhtlačiarni Gerthofer, ktorá spolupracuje s občianskym združením Odyseus venujúcej sa ľuďom pracujúcim v sexbiznise. Spolupráca medzi Kníhtlačiarňou Gerthofer a občianskym združením Odyseus začala v období, keď sa združenie rozhodlo pokračovať v projekte Sex/Drogy aj napriek tomu, že nedisponovalo dostatočnými finančnými prostriedkami. Od roku 2003 Jozef Gerthofer zabezpečuje tlač info-edukačných materiálov - rozhodujúcich nástrojov pre realizovanie projektu. Združenie tak prekonalo ťažké obdobie, v ktorom o daný typ projektu iní donori nemali záujem. Sex/Drogy sa venuje poradenstvu o užívaní drog a bezpečnejšom sexe v rekreačnom prostredí festivalov (napr. Pohoda, Hodokvas). Hneď počas prvého roka sa záujem o poradenstvo u návštevníkov festivalov zvýšil. V roku 2006 sa vďaka nezištnej pomoci Kníhtlačiarne Gerthofer podarilo rozdistribuovať 7601 ks informačných materiálov na tému užívanie drog, 831 ks materiálov o bezpečnejšom sexe a uskutočniť skoro 3000 konzultácií na tieto témy.  

O víťazoch rozhodla nezávislá hodnotiaca komisia

Pätnásťčlenná hodnotiaca komisia 7. ročníka Via Bona Slovakia pracovala v zložení: Eva Babitzová, Rádio Expres; Simona Bubánová, CD Ogilvy; Branislav Cehlárik, Citibank (Slovakia); Richard Dírer, TV TA3; Patrik Herman, TV Markíza; Michal Hvorecký, spisovateľ; Zuzana Kronerová, Divadlo Astorka Korzo´90; Zuzana Krútka, Slovenský syndikát novinárov; Silvia Kušnírová, TV JOJ; Marek Markuš, OIL Partner; Martin Mazag, mesačník Stratégie; Ján Orlovský, Západoslovenská energetika; Juraj Renčko, ECOFIN Consulting; Lucie Schweizer, DLA PIPER; Boris Strečanský, Centrum pre filantropiu.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2005

V rámci Via Bona Slovakia za rok 2005 sme obdržali 43 nominácií. Ocenenie sme firmám odovzdali v 5 kategóriách a pribudlo aj jedno čestné uznanie za mediálny prínos. V rámci 6. ročníka ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2005 sme ceny odovzdali víťazom počas slávnostného galavečera 25. mája 2006, ktorý sa konal v priestoroch bratislavskej Design Factory

Hlavná cena pre veľké podniky

 • Víťazom hlavnej ceny sa stala spoločnosť Orange Slovensko. Program zodpovedného podnikania spoločnosti Orange Slovensko stojí na štyroch pilieroch – biznis princípy, filantropia a charita, pravidlá uvedenia biznis princípov do praxe, reportovanie a preverovanie. Spoločnosť v roku 2005 odštartovala projekt Environmentálneho riadenia dodávateľov, rozvinula zamestnanecké benefity a začala novú formu komunikácie s vedením. Na slávnostnom odovzdávaní ocenení z rúk Rodolpha Valleeho, veľvyslanca Spojených štátov amerických v SR, cenu prevzala Andrea Cocherová, riaditeľka Úseku komunikácie a značky Orange Slovensko. "Naším prvoradým cieľom je podnikať tak, aby z výsledkov podnikania mala prospech celá spoločnosť. Je naším dlhodobým záväzkom vytvárať a dodržiavať etické štandardy, prispievať k zlepšovaniu stavu spoločnosti a životného prostredia. To je to, čo nás motivuje a tešíme sa zo všetkých čiastkových výsledkov nášho snaženia," povedala.

Hlavná cena pre malé a stredné podniky

 • V ekonomickej oblasti kladie Anasoft APR dôraz na lojálne vzťahy so zákazníkmi, dodávateľmi a obchodnými partnermi. Jasné informácie, včasné dodávky, pravidelné zisťovanie spätnej väzby sú pre firmu samozrejmosťou. V Anasofte dbajú aj o úsporu energie, recykláciu materiálov a optimalizáciu dopravy. Flexibilný pracovný čas, investície do vzdelávania, starostlivosť o zdravie a komfort zamestnancov, ale aj rodinne zamerané vnútrofiremné stretnutia výrazne prispievajú k ich motivovanosti. Filantropických projektov je viac. Jedným z nich je podpora mladých rodín technickým servisom nápaditej webovej stránky www.babetko.sk. V spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska založil Anasoft APR aj nadačný fond Myšlienka, ktorý podporuje vzdelávanie mladých ľudí zážitkovou formou.

Cena za dlhodobé partnerstvo

 • Reklamnú agentúru SORIA & GREY nominovalo na získanie ceny Via Bona Slovakia občianske združenie Liga proti rakovine SR. Ich spoločná spolupráca stojí aj za takou zvučnou kampaňou ako je Deň narcisov. Ich aktívna spolupráca spočíva v tvorbe a realizácii komunikačných, mediálnych a edukačných kampaní, akou je napríklad Deň narcisov. Cieľom 10-ročného partnerstva je dôkladné poznanie problematiky mimovládnej organizácie reklamnou agentúrou, následné poskytnutie agentúrneho know-how z komerčného sektora v rámci zviditeľnenia značky, projektov, imidžu Ligy proti rakovine s dôrazom na špecifiká trhu MVO.

Cena za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne

 • Heineken Slovensko si v Nitrianskej komunitnej nadácii založila v novembri 2004 fond Corgoň konto. Za každé jedno pivo Corgoň zakúpené v predajniach Tesco v Nitre, značka Corgoň prispela do fondu sumou 1 koruna. Celkovo bol fond navýšený o sumu 305 456 korún. Občania mali možnosť určiť vyplnením hlasovacích lístkov v Hypermarkete Tesco, ako budú vyzbierané financie z konta použité. Vyberali si z troch navrhnutých projektov - Turisti, Cyklisti a Ochranári. Víťazný projekt Turisti sa zameral na obnovu turistického chodníka v sume 305 456 korún. Obnova turistického chodníka prebiehala do októbra 2005. Významným momentom celého projektu bola skutočnosť, že do výberu víťazného projektu sa mohla zapojiť široká verejnosť. Samotní občania rozhodovali o tom, ako budú financie z Corgoň konta využité. Chodník už niekoľko rokov slúži všetkým obdivovateľom prírody a nadšencom turistiky. Práve pre veľkú návštevnosť sa v minulosti nevyhol ani poškodeniu. Jeho obnova ponúka návštevníkom znova upravené turistické chodníky s vyznačenými rázcestníkmi a náučnými informačnými tabuľami, ako aj praktickú brožúrku, ktorá slúži všetkým návštevníkom. Základ brožúrky tvoria mapové podklady, krásne fotografie a populárno-náučné texty.

Cena za odvahu podporiť inovatívny projekt

 • Spoločnosť Západoslovenská energetika nominoval Slovenský skauting za podporu projektu Odklínanie hradov. Spoločnosť ho začala podporovať roku 2004. Hradné zrúcaniny predstavujú jedno z najväčších kultúrnych bohatstiev Slovenska. Napriek tomu však dlhodobo pustnú a postupne zanikajú. Projekt Odklínanie hradov sa realizuje na vybraných hradných zrúcaninách západného Slovenska. Na každom z týchto hradov je mierne odlišná situácia - majetkoprávne vzťahy, obmedzenia vyplývajúce zo zvýšenej ochrany prírody, postoje a spolupráca s miestnou samosprávou, poloha a dostupnosť hradu, osobitosti realizačného tímu. Na každom hrade pôsobí iná skupina dobrovoľníkov, ktorá pracuje relatívne samostatne, podľa vlastných možností, rešpektujúc odporúčania odborníkov na pamiatkovú starostlivosť. Týmto osobitostiam sa teda prispôsobuje aj rozsah, náročnosť a tempo prác. Na každom hrade sú viditeľné výsledky prác jednotlivých tímov. Primeraná miera autonómie sa pri takejto dlhodobej práci s dobrovoľníkmi javí ako najefektívnejšia cesta. Národná úroveň Slovenského skautingu teda zabezpečuje hlavne úlohy súvisiace s administratívnym, právnym a ekonomickým servisom, vzdelávanie koordinátorov, informačné toky a propagáciu projektu.

Čestné uznanie za mediálny prínos

 • Katarína Meščanová je redaktorkou relácie Slovenskej televízie Reportéri. V rámci nej v minulom roku spracovala reportáž s názvom Chodník do železiarní o tom, ako spoločnosť U. S. Steel Košice pomáha rómskej komunite na východnom Slovensku, a to zamestnávaním Rómov na dobu určitú s perspektívou stať sa riadnymi zamestnancami firmy. Katka Meščanová tak priniesla pozitívny príklad firemnej filantropie, ktorá nemá podobu finančného príspevku, ale náročnejšej a originálnejšej výpomoci komunite, ktorá túto pomoc akútne potrebuje. Na získanie Čestného uznania ju nominovala Eva Čobejová, redaktorka týždenníka Týždeň.

Záštitu nad podujatím prevzal Michal Kováč, prvý prezident SR, Ján Figeľ, člen Európskej komisie zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť a Ivan Mikloš, minister financií SR.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2004

V piatom ročníku ocenenia sme získali 51 nominácií. Osemčlenná hodnotiaca komisia spolu s odborným garantom súťaže, spoločnosťou KPMG Slovensko, udelila v tomto ročníku spolu päť cien, dve čestné uznania a prvýkrát v histórii súťaže aj zvláštne ocenenie za spoločensko-zodpovedný projekt spolupráce súkromného a verejného sektora. Výsledky sme vyhlásili na slávnostnom galavečere dňa 26. mája 2005 v priestoroch bratislavskej Reduty za účasti takmer 200 významných hostí.

Víťazi Via Bona Slovakia získali ocenenia v 7 kategóriách.

Hlavná cena pre veľké podniky
 • Spoločnosť Orange Slovensko získalo Hlavnú cenu Via Bona Slovakia za za stratégiu zodpovedného podnikania. Spoločnosť sa k princípom zodpovedného podnikania prihlásila v roku 2003. Ako prvá na Slovensku vydala vlastnú Správu o spoločenskej zodpovednosti firiem. Aktivity v oblasti zodpovedného podnikania má na starosti 12-členný tím zložený zo zástupcov všetkých úsekov (CSR working group) na čele s projektovým manažérom CSR. Strategické dokumenty v oblasti CSR schvaľuje každoročne top manažment – porada riaditeľov na čele s generálnym riaditeľom. Stratégia v oblasti CSR je plne koordinovaná so skupinou Orange, čo sa týka dialógu so všetkými dotknutými cieľovými skupinami, rámca indikátorov, reportovania a auditu. Za implementáciu úsekových CSR stratégií sú zodpovedné samotné úseky. Kľúčové oblasti spoločensky zodpovedného podnikania Orangeu Slovensko v súčasnosti tvoria charita, filantropia a sponzoring. Systém environmentálneho manažérstva kvality riadi samostatný pracovník Oddelenia Orange Group Relations.
Hlavná cena pre malé a stredné podniky
 • Eva Cséfalvay vlastní a vedie malú firmu Agentúru MANNA, ktorej poslaním je poskytovanie kvalitných a komfortných služieb pre organizácie aj jednotlivcov v oblasti gastronómie a cateringu. Pri dosahovaní svojich cieľov jej firma cieľavedome a dlhodobo sleduje aj sociálny zámer, ktorým je vytváranie pracovných príležitostí pre ľudí, ktorí sú znevýhodnení na trhu práce. Cieľovou skupinou sú predovšetkým ľudia s mentálnym a telesným postihnutím. Agentúra MANNA dlhodobo poskytuje cateringové služby pre rôzne príležitosti neziskových organizácií a v mnohých prípadoch sú im účtované len výrobné náklady. MANNA takto spolupracuje s organizáciami OZ Návrat, AMIS, Nadácia Integra, OZ Radnička, OZ Žudro, PDCS, SEN, Agentúra podporovaného zamestnania, OZ Inklúzia, Nadácia Socia a iné.
Cena za dlhodobé partnerstvo
 • SHELL Slovakia sa na Via Bona Slovakia nominovala projektom podpory mikro - podnikania znevýhodnených žien. Nominovaný projekt realizuje Nadácia Integra od roku 1999, pričom v roku 2001 sa v rámci tohto projektu začala trojročná spolupráca so spoločnosťou SHELL Slovakia. Cieľom je prispieť k zlepšeniu ekonomického a sociálneho postavenia žien na Slovensku prostredníctvom poskytovania komplexných asistenčných služieb pre začínajúce podnikateľky. Tieto zahŕňajú školenie základných podnikateľských zručností, sprostredkovanie prístupu k finančným zdrojom a mikropôžičkám, pomoc v prístupe na trh, podnikateľské a sociálno-psychologické poradenstvo a vytváranie priestoru pre networking a svojpomocné komunitné skupiny.
Cenu za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne

Spoločnosť BRAMAC - strešné systémy podporuje Nitriansku komunitnú nadáciu prostredníctvom Fondu Bramac od roku 2003. Z tohto fondu do roku 2005 podporovala dobrovoľnícke projekty realizované v oblasti voľného času detí a mládeže, sociálnych programov a rozvoja života na sídliskách nitrianského regiónu formou malých grantov do výšky 15-tisíc korún. V roku 2004 bolo spolu podporených 11 projektov, ktoré realizovali organizácie a neformálne skupiny občanov.

Cena za odvahu podporiť inovatívny projekt

 • Spoločnosť Pfizer Luxembourg SARL sa do Via Bona prihlásila projektom Zdravie pre európske rómske ženy, ktorý spoločnosť realizuje od roku 2003 v spolupráci s Asociáciou pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, ACEC. Jeho primárnym cieľom je zlepšenie zdravotného stavu a integrácia rómskej komunity do spoločnosti. Zároveň prispieva k zlepšeniu postavenia ženy v rómskej komunite, osvetou a intervenciou vychováva na báze dobrovoľnosti rómske ženy k schopnosti poskytovať základnú zdravotnícku starostlivosť, bežnú prvú pomoc, podávať lieky a starať sa o chronicky chorých, poskytuje školenia rómskych žien v najchudobnejších a zdevastovaných osadách za zdravotné sestry. Súčasťou je distribúcia jednoduchých informačných materiálov v slovenčine aj rómštine, ako aj poskytovanie zdravotníckeho materiálu a lekárskej starostlivosti.

Čestné uznanie pre podnikateľa

 • Milan Fiľo z Mondi Business Paper SCP, Ružomberok nominovala Nadácia pre chudobných v Afrike za to, že v rokoch 2000 až 2004 finančne podporil výstavbu operačného traktu Nemocnice Mary Immaculate v Mapuordite Fakulty zdravotníctva Trnavskej univerzity pre operácie vojnových poranení obetí občianskej vojny v Južnom Sudáne vo výške 1,1 mil. korún. Všetky investície boli použité na výstavbu a na zakúpenie prístrojov do tejto slovenskej nemocnice. Okrem finančnej dotácie osobne riadil výstavbu operačného traktu a projekt nemocnice aj osobne navštívil.
Čestné uznanie za mediálny prínos
 • Nadácia Pontis toto ocenenie udelila týždenníku Trend za venovanie mediálneho priestoru téme spoločenskej zodpovednosti firiem a snahu diskutovať o jej pozitívach a záporoch na odbornej úrovni. Cenu odovzdala riaditeľka Nadácie Pontis Lenka Surotchak.
Ocenenia za spoločensko-zodpovedný projekt spolupráce súkromného a verejného sektory
 • Hodnotiaca komisia sa rozhodla udeliť v roku 2005 špeciálne ocenenie Slovak Telekom a Deutsche Telekom AG za spoločenský prínos projektu Počítače pre školy, ktorý bol realizovaný v roku 2004 v spolupráci s Ministerstvom školstva SR. Priemerný počet žiakov základných a stredných škôl na jeden počítač na Slovensku prevyšoval 120, priemer v EÚ bol takmer 15. Penetrácia internetu na školách bola 36 percent, európsky priemer asi 80 – 90 percent. Projekt Počítače pre školy zabezpečil skok vo vybavenosti škôl PC učebňou z 36 na 100 percent a znížil pomer žiakov na jeden PC z takmer 130 na 26.

Generálnym partnerom piateho ročníka ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2004  bola spoločnosť Citigroup. Partnerom ocenenia bola spoločnosť U. S. Steel Košice. Garantom ocenenia spoločnosť KPMG Slovensko. Galavečer mediálne podporila  Televízia TA3, Týždenník Trend, Centrum.sk, Zoznam.sk a Poradca podnikateľa. Reklamnými partnermi boli spoločnosti Interel a Congress Service Reduta.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2003

Počas štvrtého ročníka ocenenia Via Bona Slovakia nezávislá komisia hodnotila celkovo 49 nominácií. Slávnostný galavečer sa uskutočnil odovzdávanie cien sme uskutočnili 23. júna 2004 v Radisson SAS Carlton Hotel v Bratislave. Na podujatí sa zúčastnilo takmer 240 predstaviteľov podnikateľského, spoločenského, politického a mimovládneho sektora. Súčasťou ocenenia bolo i pozvanie predstaviteľov ocenených spoločností na slávnostný obed, ktorý usporiadal veľvyslanec USA v SR Ronald Weiser vo svojej rezidencii.

V štvrtom ročníku Via Bona Slovakia sme udelili nasledujúce ceny:

Hlavná cena

 • Hlavnú cenu Via Bona Slovakia udelila hodnotiaca komisia spoločnosti U. S. Steel Košice za podporu verejnoprospešných aktivít v regióne Košice. Spoločnosť získala ocenenie za pravidelnú a dlhodobú podporu širokej škály projektov v oblasti zdravotníctva, vedy a vzdelávania zameraných predovšetkým na deti a mládež, ktoré sú na túto pomoc bezprostredne odkázané. Filantropické aktivity spoločnosti sa rovnako zamerali na rozvoj talentu a umeleckých zručností mladých dizajnérov prostredníctvom podpory Workshopu Andyho Warhola. Študentom vysokých škôl firma poskytla unikátnu príležitosť pracovať počas platenej letnej stáže v jednotlivých prevádzkach spoločnosti, prípadne získať v rôznych tréningoch manažérske a vodcovské zručnosti. Spoločnosť sa spolupodieľa aj na projektoch, akými sú napríklad zriadenie Detskej izby na klinike detí a dorastu v Košiciach. Rovnako sa snaží aktívne prispievať k zlepšovaniu životného prostredia, o čom svedči jej prvé miesto v medzinárodnej súťaži EKO 2003, spolupracuje s rómskymi lídrami na posilnení ich pozícií v regióne a v neposlednom rade prispieva na rôzne kultúrne regionálne podujatia, ako je Košická hudobná jar, Steelers Cup, Talent Night, Štedré vločky Košičanom a iné. Cenu prevzal Christofer J. Navetta a odovzdával ju Ján Filc.

Cena za dlhodobé partnerstvo

 • Cenu Via Bona Slovakia za dlhodobé partnerstvo získala spoločnosť Orange Slovensko za úspešnú spoluprácu s občianskym združením Návrat, ktorá sa datuje od roku 1999. V partnerstve so združením sa spoločnosť dlhodobo angažovala v projekte, ktorý mal za cieľ priblížiť verejnosti osudy opustených detí a prispieť tak k záujmu o umiestnenie týchto detí do náhradných rodín. Zo vzájomnej spolupráce vzišiel cyklus dokumentárnych filmov (Ne)chcené deti o strádaní detí, ktoré stratili svoju rodinu, putovná fotografická výstava pod názvom Najlepšie je s mamou a otcom a sprievodná mediálna kampaň zameraná na oblasť náhradnej rodičovskej výchovy. Spoločnosť ďalej umožnila o.z. Návrat zriadenie Infolinky o možnostiach adopcie v zvýhodnenej tarife. V období rokov 2001 - 2003 sa na Návrat nakontaktovalo 319 nových náhradných rodín a 81 detí v nich našlo svoj nový domov. Okrem partnerstva s občianskym združením Návrat spoločnosť dlhodobo spolupracuje s inými neziskovými organizáciami, ako sú ETP-Centrum pre filantropiu a Asociácia komunitných nadácií. Ocenenie v tejto kategórii odovzdal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník.

Čestné uznanie za dlhodobé partnerstvo

 • Čestné uznanie Via Bona Slovakia za dlhodobé partnerstvo získali tri spoločnosti. Spoločnosť Istrobanka z Bratislavy bola odmenená čestným uznaním za svoju dlhoročnú spoluprácu s Detským fondom SR s cieľom dlhodobo zvyšovať kvalitu života detí s trvalým postihnutím, predovšetkým prostredníctvom poskytovania materiálnej pomoci (vrátane kompenzačných pomôcok), a pomáhať prekonávaniu bariér v spoločnosti. Spoločnosť NRSYS, a.s. z Nitry získala čestné uznanie za svoju dlhodobú podporu humanitárnych a sociálnych aktivít Nitrianskeho združenia zdravotne postihnutých. Dlhodobé stabilné partnerstvo spoločnosti s nitrianskym združením sa datuje od roku 1991 a NRSYS v rámci neho aktívne napomáha zabezpečovaniu programov pre zdravotne postihnuté deti, ako sú napríklad sociálno-rehabilitačné pobyty, tréningy zručností alebo mikulášske akcie. Zamestnanci firmy a ich rodinní prislušníci sa do aktivít osobne zapájajú, čím prispievajú k prekonávaniu pomyselných spoločenských bariér a k začleneniu postihnutých detí do spoločnosti. Hypermarket Carrefour Slovensko z Košíc získal čestné uznanie v tejto kategórii za spoluprácu so Spoločnosťou ľudí dobrej vôle, v rámci ktorej poskytuje pre azylantov, umiestnených v záchytných táboroch v prešovskom a košickom kraji, šatstvo, obuv, spotrebný materiál, hygienické potreby a potraviny. Význam spolupráce, ktorá sa datuje od roku 2001, spočíva v poskytovaní veľmi konkrétnej účelovo vymedzenej pomoci určenej pre túto okrajovú skupinu našej spoločnosti.

Cenu za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne

 • Cenu Via Bona Slovakia za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne udelila hodnotiaca komisia spoločnosti MTM Obaly z Martina, na čele ktorej stoja tri ambiciózne ženy, ktorým sa podarilo úspešne skĺbiť obchodného ducha s podporou verejnoprospešných služieb. Spoločnosť získala ocenenie za nezištnú pomoc mimovládnym organizáciám v oblasti opatrovateľských služieb - finančnú podporu organizácie Samaritán, ktorá poskytuje opatrovateľskú starostlivosť a sociálno-prepravné služby pre starých a chorých v domácom prostredí, podporu martinskej fakultnej nemocnice a detských domovov v Martine a v Necpaloch.

Čestné uznanie za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne

 • Čestné uznanie Via Bona Slovakia za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne získali dve firmy. Spoločnosť BBF elektro zo Spišskej Novej Vsi bola ocenená za svoju snahu pomáhať mentálne postihnutým ľuďom v začlenení sa do spoločenského života. V roku 2003 zrealizovala v domove pre mentálne postihnuté deti montáž elektroinštalácie, vďaka ktorej dnes zariadenie poskytuje sociálne služby pre klientov v dennom stacionári a v chránenom bývaní. Spoločnosť Matador z Púchova bola odmenená za charitatívne aktivity, ktoré vykonáva prostredníctvom vlastnej Nadácie na podporu púchovského regiónu. Svoju pomoc spoločnosť smeruje predovšetkým do oblasti zdravotníctva, školstva a regionálneho rozvoja. Angažovaním sa vo verejnoprospešných aktivitách tak zamestnanci a vedenie podniku pomáhajú dlhodobému rozvoju územnej oblasti, v ktorej spoločnosť pôsobí.

Cena za odvahu podporiť inovatívny projekt

 • Cenu Via Bona Slovakia za odvahu podporiť inovačný projekt získali Slovenská sporiteľňa a reklamná agentúra Mayer/McCann-Erickson z Bratislavy za odbornú a finančnú podporu komunikačnej kampane Slovenskej katolíckej charity na podporu hospickej starostlivosti. V spolupráci týchto dvoch firiem sme ocenili jedinečný príklad zjednotenia stratégie odbornej a finančnej pomoci. Uznanie si rovnako zasluhuje i odvaha týchto dvoch subjektov angažovať sa (formou reklamných spotov a a printových inzerátov) v oblasti odtabuizovania témy ľudského zomierania a navrátenia starostlivosti o zomierajúcich späť do bežného ľudského života.

Čestné uznanie za odvahu podporiť inovatívny projekt

 • Čestné uznanie Via Bona Slovakia za odvahu podporiť inovačný projekt získala spoločnosť Novitech z Košíc za umožnenie seniorom získať a zdokonaliť si počítačové zručnosti ako často nevyhnutnej podmienky aktívneho zotrvania v zamestnaní. Vo svojom vzdelávacom centre TeleDom v Košiciach spoločnosť poskytla priestory pre kurzy výpočtovej techniky organizované v spolupráci s neziskovou organizáciou Senior Dom. Spoločnosť Novitech z Bratislavy získala v tejto kategórii čestné uznanie za plnú finančnú podporu prevádzky celoslovenskej Linky záchrany, ktorá je unikátnym systémom telefonickej pomoci a umožňuje poskytovať odborné služby pri ohrozeniach života pre postihnutých a svedkov nehody. Spoločnosť Slovak Telekom z Bratislavy získala v tejto kategórii čestné uznanie za plnú finančnú podporu prevádzky celoslovenskej Linky záchrany, ktorá je unikátnym systémom telefonickej pomoci a umožňuje poskytovať odborné služby pri ohrozeniach života pre postihnutých a svedkov nehody.

Cena za mediálny prínos

 • Médiá zohrávajú v živote každej demokratickej spoločnosti jednu z kľúčových úloh. Nie je tomu inak ani pri informovaní o filantropii a spoločenskej zodpovednosti slovenských firiem. Pozícia médií je v tejto súvislosti o to významnejšia, že bez ich pričinenia by sa verejnosť o existencii mnohých firemných darcov nedozvedela. Nadácia Pontis sa preto rozhodla udeliť v tomto ročníku cenu v novej kategórii pod názvom: Cena za mediálny prínos k šíreniu myšlienok firemnej filantropie a za odvahu venovať sa novej téme spoločenskej zodpovednosti firiem. Cenu, ktorú odovzdal reprezentant Slovenskej republiky v ľadovom hokeji Ľubomír Višňovský, získali Hospodárske noviny pod vedením šéfredaktorky Alice Ďurianovej.

Čestné uznanie pre podnikateľa - jednotlivca

 • Čestné uznanie Via Bona Slovakia pre podnikateľa-jednotlivca získal Ján Drobný, ktorý so svojím kolegom Pavlom Hačudom stojí na čele spoločnosti ARES z Bratislavy. Spoločnosť sa venuje výrobe zdvíhacích zariadení pre telesne postihnutých a dodáva detské časopisy do základných škôl. Ján Drobný získal ocenenie za úzku spoluprácu a finančnú podporu, ktorou jeho spoločnosť prispieva na činnosť Klubu telesne postihnutej mládeže v Košiciach. I napriek svojmu vlastnému životnému handicapu si zachoval vieru v dobro, ktorú prejavuje vo svojej úprimnej pomoci tým, ktorí ju najviac potrebujú.

  Štvrtý ročník galavečera Via Bona Slovakia sa konal v partnerstve so spoločnosťou Citigroup a pod záštitou veľvyslanca USA na Slovensku Ronalda Weisera, prvého prezidenta SR Michala Kováča a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovíta Kaníka.

Do Via Bona za rok 2002 sa prihlásilo 65 nominácií firiem a jednotlitvcov. Najdôležitejším kritériom hodnotiaceho výberu nebola výška príspevku, ale jeho prospešnosť pre komunitu, obec, mesto alebo región na Slovensku. Na slávnostnom akte sa okrem významných hostí slovenskej spoločenskej obce zúčastnila aj Wendy Luers, iniciátorka myšlienky Cien firemnej filantropie v Čechách, Poľsku a na Balkáne.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2002

Po dvoch rokoch prestávky Nadácia Pontis opäť obnovila súťaž Via Bona Slovakia za najinšpiratívnejšie projekty firiem v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. Do Via Bona za rok 2002 sa prihlásilo 65 nominácií firiem. Najdôležitejším kritériom hodnotiaceho výberu nebola výška príspevku, ale jeho prospešnosť pre komunitu, obec, mesto alebo región na Slovensku. Na slávnostnom akte sa okrem významných hostí slovenskej spoločenskej obce zúčastnila aj Wendy Luers, iniciátorka myšlienky Cien firemnej filantropie v Čechách, Poľsku a na Balkáne.

V treťom ročníku ocenenia Via Bona Slovakia 8-členná hodnotiaca komisia rozhodla o víťazoch v 5 kategóriách.

Hlavná cena

 • Globálna finančná skupina holandského pôvodu ING Group nadviazala na tradíciu pôsobenia holandských nadácií na Slovensku. Ocenenie získala za odvahu otvoriť cestu novému partnerstvu podieľaním sa na spoluzaložení Nadácie SOCIA a spojenie filantropického smerovania banky s podporou napĺňania poslania nadácie. Dary od ING Bank a poisťovne Nationale – Nederlanden sa stali majetkom Charitatívneho fondu LION v správe Nadácie SOCIA. Spoločne boli určené pravidlá transparentného a otvoreného udeľovania grantov z tohoto fondu. Cieľovou skupinou sa stali deti v priamom ohrození života alebo deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. ING Group sa taktiež rozhodla prispieť na kúpu priestorov pre Nadáciu SOCIA a tým napomôcť jej finančnej udržateľnosti a zabezpečeniu realizácie jej poslania. Cenu odovzdala podpredsedníčka NR SR Zuzana Martináková.

Cena za dlhodobé partnerstvo

 • Spoločnosť Poradca podnikateľa získala ocenenie za dlhodobé za vytvorenie a podporu firemnej nadácie Rozum a cit, ktorá vznikla na pomoc opusteným deťom. Cieľom nadácie je umožniť deťom prežiť detstvo uprostred pestúnskej starostlivosti. Cenu odovzdal bývalý prezident Slovenskej republiky Michal Kováč.

Cena za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne

 • U.S. Steel Košice si odniesla ocenenie za všestrannú podporu ekonomického a sociálneho rozvoja Košíc a východného Slovenska. Cenu odovzdal Scott Thayer, zástupca veľvyslanca USA Ronalda Weisera na Slovensku.

Cena za odvahu podporiť inovatívny projekt

 • Spoločnosť WHIRLPOOL SLOVAKIA získala ocenenie za projekt Detský čin roka, ktorý motivuje žiakov základných a špeciálnych základných škôl k šíreniu dobra v spoločnosti a vzájomnej spolupatričnosti. Cenu odovzdal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník.

Cena pre jednotlivca

 • Vladimír Ščerbanovský z Košíc získal ocenenie za nezištné poskytovanie služieb pacientom združeným v Klube cystickej fibrózy. Cenu mu odovzdal generálny manažér Citibank (Slovakia) a.s. Ivan Thám.

Čestné uznania za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne

 • Tesco Stores SR získalo ocenenie za celoročný projekt Tesco Charita roka 2002, ktorý spoločnosť realizovala v spolupráci so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Spoločnosť Philip Morris Slovakia si cenu odniesla za komunitný projekt Zelené mesto, ktorý motivuje obyvateľov v Bratislave zaujímať sa o prostredie, v ktorom žijú a prispieť k jeho revitalizácii. 

Čestné uznania za dlhodobé partnerstvo

 • Spoločnosť IQ Servis z Košíc získala čestné uznania za dlhodobú spoluprácu so Združením príbuzných a priateľov Radosť v Košiciach a spoločný projekt Duševné zdravie si chráň. Spoločnosť Orange Slovensko ho získala za dlhodobú spoluprácu s občianskym združením Návrat a profilovanie sa v téme zmeny systému starostlivosti o opustené deti v detských domovoch a spoluprácu s ETP – Centrom pre filantropiu na programoch regionálneho rozvoja.

Čestné uznanie za odvahu podporiť inovačný projekt

 • Spoločnosť ISSO z Prievidze si ocenenie vyslúžila za spoluprácu s občianskym združením Človek v ohrození pri realizácii projektu Pomoc krajanským komunitám Slovákov v zahraničí a spoločnosť EuroTel Bratislava za zavedenie špeciálnych SMS pre sluchovo postihnutých občanov a za dlhodobú spoluprácu so Slovenským zväzom pre sluchovo postihnutých.

Čestné uznanie v kategórii jednotlivec

 • Čestné uznanie Via Bona Slovakia 2002 v kategórii jednotlivec získal Peter Paľaga za finančnú, materiálnu a strategickú pomoc občianskemu združeniu Návrat a Martin Krivák za podporu projektu vystúpenia sluchovo postihnutých detí z celého Slovenska v bratislavskom Divadle Aréna.

Podujatie sme organizovali pod záštitou prvého prezidenta SR Michala Kováča, veľvyslanca USA na Slovensku Ronalda Weisera a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovíta Kaníka. Realizáciu projektu podporila Citibank (Slovakia), a.s.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 1999

Nadácia Pontis udelila ocenenie Via Bona Slovakia za rok 1999 trom firmám za rozvoj a šírenie myšlienky filantropie a darcovstva prostredníctvom podpory verejnoprospešných aktivít v meste, v ktorom pôsobia. Ceny slávnostne odovzdal 7. júna 2000 generálny riaditeľ Citibank (Slovakia), Arif Usmani, počas galavečera Via Bona Slovakia v kaviarni Reduta v Bratislave za účasti významných osobností verejného života, podnikateľov a zástupcov neziskových organizácií.

Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov sponzorov, podnikateľov, médií a neziskových organizácií vybrala z 32 nominácií z celého Slovenska jednu hlavnú a dve čestné ceny.

Hlavná cena

 • Chemosvit zo Svitu za opakovanú, systematickú a širokospektrálnu podporu verejnoprospešných aktivít.

Čestná cena

 • KELCOM International Poprad za ochotu, iniciatívu a hľadanie nových prístupov k darcovstvu v regióne Poprad
 • Transozeta - autodoprava z Tornale za dlhodobú osobnú podporu a angažovanosť v komunite

Hlavnú cenu predstavovala finančná odmena vo výške 90-tisíc korún a pamätné umelecké dielo mladého slovenského sochára Ivana Patúca. Víťazom čestných cien boli odovzdané finančné odmeny - každému v hodnote 45-tisíc korún. Získané finančné prostriedky sa ocenení rozhodli venovať na podporu aktivít alebo mimovládnych organizácií pracujúcich v prospech komunity na Slovensku.

Druhý ročník ocenenia Via Bona Slovakia podporila nadácia Citigroup Foundation, zastúpená na Slovensku spoločnosťou Citibank (Slovakia), nadácia The Foundation for a Civil Society, Denník SME, mesačník NonProfit a Občianske združenie MEDIA.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 1998

Ocenenie Via Bona Slovakia za inšpiratívne príklady firiem v oblasti firemnej filantropie sme začali odovzdávať ešte ako Nadácia pre občiansku spoločnosť. Prvý ročník súťaže sme pre firmy vyhlásili v roku 1999. Slávnostné odovzdávanie cien víťazom sa uskutočnilo v kaviarni Múzeum v Bratislave 9. marca 1999. Ceny odovzdával J. E. Ralph Johnson, veľvyslanec Spojených štátov amerických.

Ocenenie získali tri spoločnosti za rozvoj a šírenie myšlienky filantropie a darcovstva prostredníctvom podpory verejnoprospešných aktivít. Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov sponzorov, podnikateľov, médií a neziskových organizácií vybrala z 38 nominácií z celého Slovenska jednu hlavnú cenu a dve čestné uznania.

Hlavná cena

 • KOPA za dlhodobú a nezištnú podporu pri realizácii projektu výstavby viacúčelového zariadenia pre ťažko a zdravotne postihnuté deti v Košiciach a okolí

Hlavnú predstavovala finančná odmena vo výške 181-tisíc korún a pamätné umelecké dielo od mladého slovenského sochára Ivana Patúca.

Čestné uznanie

 • Alcatel SEL TLH z Liptovského Hrádku za opakovanú, uvážlivú a systematickú podporu aktivít v meste a regióne Liptovský Mikuláš
 • APS - Litva Trnavy za dlhodobú osobnú angažovanosť, obetavosť a stálu finančnú, ako aj nefinačnú podporu práce s postihnutými ľuďmi v meste Trnava

Držitelia čestných cien získali každý odmenu 85-tisíc korún.

Získané finančné odmeny sa víťazi rozhodli venovať na podporu aktivít mimovládnych organizácií pracujúcich v prospech komunity.

Ocenenie Via Bona Slovakia za rok 1998 podporila Nadácia Citigroup Foundation zastúpená spoločnosťou Citibank (Slovakia) a Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj (USAID).

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky