EDUpoint

EDUpoint

Miesto na šírenie, prepájanie a posilňovanie inovatívnych prístupov vo vzdelávaní.

EDUpoint umožňuje pravidelné stretávanie sa lídrov vo vzdelávaní, učiteľov a učiteliek v regióne, zdieľanie príkladov najlepšej praxe, diskusie, výmenu skúseností a formovanie podnetov na zlepšenia vo vzdelávaní. Centrá EDUpoint sú zdrojom pozitívnych príkladov vo vzdelávaní. Učitelia, lídri vo vzdelávaní, ale aj široká verejnosť so záujmom o tému vzdelávania prichádzajú cielene na program EDUpointov, kde načerpávajú inšpiráciu a získavajú pomoc. Program EDUpointov sa skladá zo zaujímavých workshopov, diskusií, ukážkových hodín, riešení praktických problémov a učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti pre 21. storočie. Prvý slovenský EDUpoint vo Zvolene vytvorili spolu Nadácia Pontis (program Generácia 3.0) a OZ Živica (program Komenského inštitút). Nadácia Pontis rozširuje koncept EDUpointov s rôznymi partnermi i do ďalších lokalít Slovenska. EDUpoint môže organizovať fyzická osoba či organizácia na základe dohody s Nadáciou Pontis.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať Radoslava Pláničku z OZ Živica.
E-mail: planicka@zivica.sk
Telefón: +421 915 331 949

 

Január 2018

Zaostrené na riešenia - krátko, jednoducho, účinne
31. január, 14:30 - 17:30
EDUpoint Zvolen, P. O. Hviezdoslava 28

Prineste si sebou tú "svoju tému", ktorú aktuálne riešite v školách a s pomocou skúsenej koučky Kláry Giertlovej sa na ne pozrieme. Budeme zoznámení s efektívnou metódou, ktorú sa naučíte využívať pri hľadaní riešení pre naše výzvy a problémy. Na stretnutí sa vyriešia vaše najpálčivejšie témy a zároveň si odnesiete skúsenosti využiteľné aj v budúcnosti. Účasť je bezplatná, no počet miest je limitovaný, max. 30 ľudí. Preto žiadame záujemcov o registráciu na tomto linku.

Generácia Z – Digitálne deti v postpravdivom svete
17. január, 14:30 - 17:00
EDUpoint Zvolen, P. O. Hviezdoslava 28

Prejdeme spolu fascinujúci príbeh generácií 20. storočia až po Generáciu Z. Budeme sa snažiť preniknúť do sveta súčasných teenagerov. Do ich túžob, spôsobu života a virtuálneho sveta, v ktorom trávia väčšinu času. Spolu s lektorom Štefan Machajdík budeme uvažovať o spôsoboch, ako im porozumieť, byť s nimi a učiť sa spolu žiť v tomto rýchlom a komplikovanom svete. Účasť je bezplatná, no počet miest je limitovaný, max. 25 ľudí. Preto žiadame záujemcov o registráciu na tomto linku.


December 2017

Diskusia: Rozmanitý alebo čiernobiely – Aký svet tvoríme našim vzdelávaním?
12. december, 15:00 - 17:00

EDUpoint Zvolen, P. O. Hviezdoslava 28

Ako vzdelávať novú generáciu tak, aby bola pripravená na svet, do ktorého sa narodila? Čo je úlohou učiteľa v súčasnom svete a v dnešných školách?Príďte diskutovať s pedagógom z Queensland University v Austrálii Bryanom Mukandim o tom ako využiť kritické myslenie, etiku a globálne vzdelávanie so žiakmi a študentami na základných a stredných školách. Preklad z anglického jazyka bude zabezpečený. Účasť je bezplatná, no záujemcov o účasť žiadame o registráciu na tomto linku.

Moderný učiteľ: klimatická a podporná edukácia
6. december, 9:00 - 15:00

EDUpoint Zvolen, P. O. Hviezdoslava 28

Zložky klímy v triede a ich praktická podpora. Čo je pre vyučovanie dôležité? Výučbové metódy a ich využitie pri budovaní klímy triedy. Aj o týchto témach bude interaktívny workshop s praktickými ukážkami. Viesť ho bude český lektor, psychológ, učiteľ a didaktik Robert Čapek. Jeho knihu „Moderní didaktika“ pozná veľa učiteľov aj u nás. Účasť je bezplatná, no záujemcov o účasť žiadame o registráciu na tomto linku.


November 2017

DISKUklub – čas a priestor pre vaše témy
28. november, 14:30 - 17:30
EDUpoint Zvolen, P. O. Hviezdoslava 28

Prineste „svoju tému“, ktorú aktuálne riešite v škole alebo triede. Spoločne s ďalšími účastníkmi (učitelia, rodičia...) budeme o nej diskutovať, zdieľať skúsenosti a hľadať prípadné riešenia. Diskusiu bude viesť koučka Klára Giertlová. Z tém, ktoré účastníci prinesú budeme spoločne hľadať východiská za pomoci prístupu zameraného na riešenie (Solution-focused approach). Je to veľmi prirodzený a praktický, pritom stále osviežujúco nezvyklý a málo využívaný spôsob premýšľania. Účasť je bezplatná, no počet miest je limitovaný, max. 30 ľudí. Preto žiadame záujemcov o registráciu na tomto linku.

Učiteľ ako sprievodca - koučingové techniky v škole
8. november, 10:00 - 15:00
EDUpoint Zvolen, P. O. Hviezdoslava 28

Workshop s Janou M. Balážovou a Vierkou Lasákovou je určený pre učiteľov, ktorým nestačí učiť žiakov len “predmet” a chcú prispieť k ich i svojmu celostnému rozvoju a zmene klímy na škole. Pomôže vám pootvoriť dvere k efektívnemu sprevádzaniu, rešpektovaniu a partnerskému prístupu. Prevedieme vás modelom aktívneho počúvania, vyskúšame si prácu s rôznymi technikami ako je parafrázovanie, práca s tichom a poučíme sa z najčastejších chýb pri kladení otázok. Účasť je bezplatná, no počet miest je limitovaný, max. 25 ľudí. Preto žiadame záujemcov o registráciu na tomto linku.


Október 2017

Ako dať vyučovaniu šťavu? Príklady metód aktívneho vyučovania
25. október, 14:30 - 17:30
EDUpoint Zvolen, P. O. Hviezdoslava 28

O tom, ako preniesť aktivitu viac na žiakov. Ukážeme si konkrétne metódy aktívneho vyučovania na príklade ich využitia v geografii s Petrom Farárikom.  Inšpirácie sú ľahko prispôsobiteľné, čím sa predstavené metódy dajú uplatniť na akomkoľvek predmete. Zároveň si predvedieme príklady hier, pomocou ktorých zvýšite u žiakov motiváciu. Spoznáte desiatky odskúšaných didaktických hier, ktoré si môžete pridať do databanky svojich vlastných učiteľských “zbraní”. Účastníci workshopu dostanú editovateľné šablóny a opisy hier. Účasť je bezplatná, no počet miest je limitovaný, max. 25 ľudí. Preto žiadame záujemcov o registráciu na tomto linku. 

 

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky