Firemné dobrovoľníctvo

Najlepšie firmy rozvíjajú vnútornú motiváciu, pocit zmysluplnosti a proaktívny prístup svojich zamestnancov cez pomoc okoliu. Zapojte svojich kolegov a presvedčte aj šéfa pre firemné dobrovoľníctvo.

Firemné dobrovoľníctvo je rýchlo rastúcou formou firemnej filantropie, kedy podnikateľský subjekt aktívne zapojí svojich zamestnancov do podpory komunity a dobročinných aktivít. Namiesto finančných darov venuje čas, energiu, znalosti a schopnosti svojich pracovníkov.

Prínosy dobrovoľníctva zamestnancov

Firemné dobrovoľníctvo pomáha jednak komunite, ale má prínosy i pre firmu samotnú. Zapájanie zamestnancov je súčasťou spoločenskej zodpovednosti, vysokej firemnej kultúry i spôsobom rozvoja ľudského kapitálu firmy. Podporuje aktivity v oblasti ľudských zdrojov, komunikácie a marketingu. Prináša pozitíva v oblasti budovania imidžu firmy, zamestnaneckej politiky a inovácií:

  • dobrý pocit z pomoci správnej veci, pomoci blízkej komunite, spokojnejší zamestnanci
  • zvýšenie lojality a identifikácie sa zamestnancov s firmou
  • zamestnanecký teambuilding
  • osobný rozvoj zamestnancov
  • zlepšenie firemnej kultúry, podpora ľudskej stránky svojej značky dovnútra i navonok

Pomôžeme vám zapojiť vašich ľudí

Vieme vám organizačne zabezpečiť prípravu a realizáciu firemného dobrovoľníckeho podujatia a skoordinovať aktivity komunitných partnerov po dohode o časových, kapacitných a tematických predstavách firmy.

Do čoho sa môže zapojiť vaša firma

Nadácia Pontis má na Slovensku najširšie skúsenosti v oblasti zapájania zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít. Koordinujeme pracovnú skupinu firemné dobrovoľníctvo pri združení Business Leaders Forum, kde si firmy vymieňajú svoje skúsenosti v tejto oblasti. Organizujeme najväčšie programy firemného dobrovoľníctva.

NAŠE MESTO
Najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe.
Počas dvoch júnových dní 6.000 dobrovoľníkov z takmer 80 firiem skrášľuje detské ihriská, školy a škôlky, parky, zachraňuje hrady, pomáha chorým ľuďom a seniorom v 11  slovenských mestách...

EXPERTNÉ DOBROVOĽNÍCTVO
Zapoj svoju hlavu. Podeľ sa o svoje vedomosti a zručnosti.
Pomôž zlepšiť služby dobročinných organizácií pre deti, zdravotne či sociálne znevýhodnených, mamičky, týrané zvieratá, stromy a lúky a nás všetkých. Potrebujú tvoju kreativitu a know-how z rôznych oblastí.

VLASTNÉ FIREMNÉ DOBROVOĽNÍCKE PODUJATIE
Rozbehnite vlastný dobrovoľnícky program so svojou firmou.
Vlastné komunitné dni či aj väčšie dobrovoľnícke programy sme robili napr. pre firmy EY, Hewlett-Packard, AXA, Kraft, Mazars, Edenred, Poisťovňa SLSP. Spojte tím a pomôžte tam, kde to potrebujú.

ADVOKÁTI PRO BONO
V programe Advokáti Pro Bono už siedmy rok rozvíjame spoluprácu advokátov a advokátskych kancelárií s ľuďmi a iniciatívami, ktoré potrebujú právnu pomoc, no nemôžu si ju dovoliť.

Mnohé spolupráce majú prevenčný zámer a systémový presah, aby mala práca a čas advokátov čo najväčší prínos a spoločenský dopad. Ak ste advokát a ste ochotný pomôcť  na verejno-prospešný účel i bezplatne, zapojte sa do tejto iniciatívy.

Aktuality Zobraziť všetky

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky