Firemné dobrovoľníctvo

Firma svoj vzťah ku komunite nemusí posilňovať len finančnými či nefinančnými darmi.

Najlepšie firmy rozvíjajú vnútornú motiváciu, pocit zmysluplnosti a proaktívny prístup svojich zamestnancov cez pomoc okoliu. Zapojte svojich kolegov a presvedčte aj šéfa pre firemné dobrovoľníctvo.

Čo je firemné dobrovoľníctvo

Firemné dobrovoľníctvo je rýchlo rastúcou formou firemnej filantropie, kedy podnikateľský subjekt aktívne zapojí svojich zamestnancov do podpory komunity a dobročinných aktivít. Namiesto finančných či vecných darov venuje čas, energiu, znalosti a schopnosti svojich pracovníkov. Ak je firemné dobrovoľníctvo správne nastavené, malo by byť prínosom nielen pre neziskovku a miestnu komunitu, ale i pre samotnú firmu a jej zamestnancov.

Dobrovoľnícke aktivity rozdeľujeme na:

 • odborné - súvisiace s predmetom činností firmy (expertné, resp. pro bono) / neodborné
 • manuálne/ sociálne (kontakt s klientom) /  pomoc hlavou
 • individuálne / skupinové
 • jednorazové / pravidelné

Oblasti, v ktorých sa firemní dobrovoľníci môžu angažovať, sú rôznorodé - ochrana životného prostredia, vzdelávanie, sociálne sluzby, ochrana zvierat, kultúra, ochrana historických pamiatok, atď.

Čo prináša firme

 • prispieva k pozitívnej zmene nielen svojho okolia, ale i celej krajiny
 • posilňuje svoj pozitívny imidž – okolie vás vníma ako dobrého suseda
 • získava nové regionálne a lokálne kontakty
 • vytvára pozitívnu podnikovú kultúru
 • zvyšuje lojálnosť zamestnancov prepájaním hodnôt firmy s ich osobnými hodnotami
 • otvára dvere inováciám a netradičným postupom vďaka kontaktu s neziskovým sektorom
 • ponúka zamestnancom netradičný a zábavný teambuilding

Potrebujete vo firme pomôcť s rozbehnutím programu dobrovoľníctva, alebo s organizačným zabezpečením konkrétneho podujatia? Radi pomôžeme

Čo prináša zamestnancom

 • dobrý pocit aktívne prispieť k pozitívnej zmene vo svojej komunite
 • pocit zmysluplnosti, ktorý sa prenáša aj do bežnej pracovnej činnosti
 • zlepšenie vzťahov s kolegami
 • posilnenie líderských a komunikačných zručností
 • nadviazanie kontaktu s neziskovým sektorom, ktorý často prerastie do trvalého vzťahu:)

Chcete sa stať súčasťou najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva v strednej Európe? Zapojte sa do Nášho Mesta

Čo prináša neziskovke

 • manuálnu pomoc tam, kde je práve treba
 • odborné znalosti, ktoré zlepšujú kvalitu a fungovanie organizácie
 • kontakt s korporátnym sektorom, ktorý sa často rozvinie do dlhodobej obohacujúcej spolupráce

Zišla by sa vám konkrétna dobrovoľnícka pomoc a neviete, kam sa obrátiť? Obráťte sa na nás

Aktuality Zobraziť všetky

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky