Galéria

Rozvoj a demokracia 2015: Ako myslieť na trvalo udržateľný rozvoj

Rok 2015 bol pre rozvoj, ako aj medzinárodné spoločenstvo významným míľnikom. Priniesol novú a ambicióznu rozvojovú agendu, ktorá podčiarkla dôležitosť politickej diskusie o význame demokracie, rozvoja a o globálnych problémoch. Hlavnou témou štvrtého ročníka konferencie Rozvoj a demokracia sa stali inovácie, ktoré majú potenciál stať sa dlhodobými riešeniami problémov v rozvoji. Okrem toho odzneli aj témy občianska spoločnosť a jej úloha v demokracii, charita a miestny rozvoj. Aj ročník 2015 bol príznačný výbornými rečníkmi a jedinečnou príležitosťou na zdieľanie skúseností, kreatívnych nápadov, networking a diskusiu s kľúčovými aktérmi v rozvoji. 

Pozrite si video z konferencie Rozvoj a demokracia 2015

Rozvoj a demokracia 2014: Rozvojové ekosystémy vo V4: Príležitosti na spoluprácu mimovládnych organizácií a firiem po roku 2015

Cieľom konferencie bolo zintenzívniť spoluprácu medzi vyšehradskými krajinami v oblasti medzinárodnej rozvojovej spolupráce, identifikovať inovatívne spôsoby na spoločnú realizáciu projektov ako aj zdôrazniť tranzičné skúsenosti relevantné pre partnerské krajiny na ceste k budovaniu plnohodnotnej demokracie. Konferencia vytvára unikátny priestor na spoločnú výmenu názorov a skúseností, ktorý stimuluje odborný dialóg a posilní spoločné aktivity relevantných aktérov vo V4.

Pozrite si video z konferencie Rozvoj a demokracia 2014

Rozvoj a demokracia 2013: 10 rokov SlovakAid: Vízia rozvojovej spolupráce v meniacom sa svete

The International conference has commemorated 10 years of the development cooperation, SlovakAid. Slovakia has engaged in cooperation with developing countries and countries in democratization and transition processes under the name SlovakAid for over 10 years. During this period, Slovak organizations have carried out development and humanitarian activities in almost 20 countries. Through SlovakAid they have worked on more than 400 projects in Kenya, Afghanistan, South Sudan, and also in Belarus, Tunisia, Serbia, Macedonia and other countries.

Pozrite si video z konferencie Rozvoj a demokracia 2013

Rozvoj a demokracia 2012: Nové trendy v medzinárodnej rozvojovej spolupráci

Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutočnila 3. mája 2012 v Bratislave pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Pozrite si video z konferencie

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky