História

Nadácia Pontis má 20 rokov

V roku 1997 sme založili Nadáciu pre občiansku spoločnosť, z ktorej sa neskôr stala Nadácia Pontis.

Mapa predstavuje pestrú zmes ľudí, ktorí sú vnímaní ako nositelia pozitívnych zmien.

2015... alebo rok, keď sme zostavili mapu sociálnych inovátorov

Aj v roku 2015 sme udeľovali prestížne ocenenie Via Bona Slovakia. Po 16. krát sme odmenili najinšpiratívnejšie projekty v oblasti firemnej filantropie a zodpovedného podnikania. Na CEE CSR Summite, sa zúčastnilo viac než 130 CSR expertov, manažérov komunikácie a udržateľnosti. Združenie Business Leaders Forum si prešlo viacerými zmenami. Išlo o aktualizáciu pravidiel fungovania združenia, voľbu nového prezidenta BLF a  členov poradného výboru. Okrem toho nastala zmena aj na pozícii výkonného riaditeľa, ktorým sa stal Michal Kišša.

Pokračovali sme aj vo firemnej filantropii. V roku 2015 sme spravovali 18 nadačných fondov firiem, pomocou ktorých napríklad vytvárame prívetivejšie prostredie k ľuďom so znevýhodnením. Čo sa týka sociálnych projektov, snažíme sa prekonávať chudobu a kritické sociálne problémy, podporujeme zamestnanosť, vzdelávanie, no aj komunitné projekty, kultúru a zdravotníctvo. Organizovali sme aj Fórum o firemnej filantropii, kde sa diskutovalo najmä o tom, ako môžeme ako jednotlivci prispieť k zmene. Ďalším projektom bola aj akcia Fail Faire – trhovisko neúspechu. Tá sa konala po 3. krát a vystúpilo na nej 10 rečníkov, ktorý porozprávali o svojich neúspechoch.

V rámci Dobrej krajiny sa vyzbieralo neuveriteľných 113 103,28€. Táto suma peňazí poputovala na 56 projektov, ktoré boli zamerané na ľudské práva, vzdelávanie, ozdravovanie spoločnosti a pod. Charitatívnym projektom Srdce pre deti sme zas vyzbierali pre zdravotne či sociálne znevýhodnené deti takmer 440 000€. Týmto sme priamo podporili 316 detí.

V júni sa najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva, Naše Mesto, zúčastnilo vyše 8000 dobrovoľníkov! Prostredníctvom programu Advokáti Pro Bono sme rozvíjali spoluprácu advokátov a advokátskych kancelárií s neziskovkami. Zapojilo sa doň 27 advokátskych subjektov, ktorí riešili 38 právnych prípadov. Dobrovoľníctvu sa venovali aj firmy v skupine Engage, ktoré rozvíjajú rôzne formy angažovanosti zamestnancov. V roku 2015 mala Engage 22 členov. V spolupráci s organizáciou Ashoka sme vytvorili mapu sociálnych inovátorov. Táto mapa prezentuje vyše 900 osôb, ktoré prispeli k zlepšeniu vzdelávania, sociálnej inklúzii, aktívnemu občianstvu, podpore demokracie a komunitnému rozvoju. V roku 2015 sme zorganizovali štvrtý ročník medzinárodnej konferencie Rozvoj a demokracia. Ten načrtol možný vývoj rozvojovej spolupráce po roku 2015. V spolupráci s University of Michigan sme zorganizovali tiež 4-dňový tréning na posilnenie občianskej spoločnosti pre 20 predstaviteľov z Bieloruska, Ruska, Ukrajiny, Kazachstanu, Kirgizska, Moldavska, Slovenska, Macedónska, Srbska, Kosova a Tuniska. V Keni sme vzdelávali mladých ľudí, aby sa mohli lepšie uplatniť na trhu práce. Pôsobili tam na 12 školách a z našej dlhodobej podpory informatizácie kenských škôl malo osoh už viac než 5000 žiakov. Pôsobíme tiež v Kosove, Moldavsku či Bielorusku.  Na Slovensku sa zas snažíme o presadenie rozvojového vzdelávania na vysokých školách, čím zvyšujeme povedomie verejnosti o rozvojových témach.

2014... alebo rok, keď sme sa strategicky začali venovať riešeniu problému bezdomovectva 

Charitatívny projekt a verejná zbierka Srdce pre deti štvrtý rok fungoval pod darcovským portálom DobraKrajina.sk. Za štyri roky sme cez Srdce pre deti pomohli priamo alebo prostredníctvom zakúpenia nemocničných prístrojov a poskytnutých služieb viac ako 17 500 deťom. Neformálne združenie firiem Business Leaders Forum, oslávilo rok 10 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali stretnutie generálnych riaditeľov členských firiem. Na stretnutí sa podpísala nová verzia Memoranda o zodpovednom podnikaní BLF Memorandum 2020, ktoré je odpoveďou na európsku iniciatívu Enterprise 2020.

V nadácii úspešne pokračoval aj program Advokáti Pro Bono, v rámci ktorého advokáti bezplatne pomáhajú riešiť právne problémy neziskoviek. Advokáti takto počas roka pomohli 32 neziskovým organizáciám v 41 rôznych právnych prípadoch. V rámci Advokátov Pro Bono sme začali pilotný projekt pro bono pracovnej skupiny odborníkov, ktorá je zameraná na systémovú pomoc pri riešení problému bezdomovectva na Slovensku.

Naše projekty v zahraničí realizujeme v Keni, Moldavsku, na Ukrajine, na Balkáne, v Tunisku, ale aj v Rusku. Pôsobíme najmä v prioritných krajinách slovenskej oficiálnej rozvojovej spolupráce.

CEE CSR Summit je najväčšie podujatie o zodpovednom podnikaní v strednej a východnej Európe.

2013... alebo rok, keď sme sa rozhodli pre 24-hodinovku pre Dobrú krajinu

Boli sme spoluzakladateľom Asociácie firemných nadácií (ASFIN), ktorá združuje osem najväčších firemných nadácií a nadačných fondov na Slovensku spolu s Centrom pre filantropiu. Cieľom asociácie je zlepšovať štandardy etiky a transparentnosti vo firemnom darcovstve i zväčšovať efektívnosť využívania 2 % z dane. Prvýkrát sme zorganizovali on-line zbierku s názvom 24-hodinovka pre Dobrú krajinu, do ktorej sa zapojilo 9 organizácií. Počas jedného dňa sa podarilo vyzbierať sumu 5 530 eur.

Zorganizovali sme v Bratislave najväčší CEE CSR Summit v strednej a východnej Európe, na ktorom sa zúčastnilo 150 účastníkov a 29 rečníkov z 9 krajín. Týždňa zodpovedného podnikania sa prvýkrát mohla zúčastniť aj verejnosť, pre ktorú sme pripravili premietanie dokumentárnych filmov a neformálne diskusie. Prostredníctvom 16 nadačných fondov firiem sme podporili činnosť neziskových organizácií, ktorá je v našej spoločnosti nenahraditeľná. Podujatie Naše Mesto malo rekordnú účasť viac ako 6 000 dobrovoľníkov v 11 slovenských mestách. 

Začali sme pôsobiť aj v Rusku, kde realizujeme projekt s cieľom posilniť inštitucionálne a manažérske kapacity vybraných lokálnych mimovládnych organizácií, ktoré sú lídrami v občianskej spoločnosti v Rusku. Naďalej pôsobíme v Keni, kde sme projekt rozšírili na 10 stredných škôl. V spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí sme zorganizovali dvojdňovú medzinárodnú konferenciu 10 rokov pod logom SlovakAid: Vízia rozvojovej spolupráce v meniacom sa svete. Konferencia sa konala pri príležitosti 10. výročia založenia SlovakAid.

Medzinárodná konferencia Rozvoj a demokracia sa konala pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

2012... alebo rok Rozvoja a demokracie

V roku 2012 sme úspešne pokračovali vo vzdelávaní malých a stredných firiem na Slovensku. Zorganizovali sme viacero odborných podujatí na CSR témy a už dvanásty krát sme rozdali ocenenia Via Bona Slovakia za najlepšie projekty firiem v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. Nadácia Pontis a Business Leaders forum na jar zorganizovali už 9. ročník Medzinárodnej konferencie o zodpovednom podnikaní. Z iniciatívy členských firiem združenia Business Leaders Forum vznikol Fond pre transparentné Slovensko, ktorého cieľom je rozvíjať etiku, transparentnosť, demokraciu a zdravé podnikateľské prostredie na Slovensku formou inštitucionálnej podpory watchdogových organizácií. Do Nášho Mesta sa zapojilo 11 slovenských miest a 150 organizácií a takmer 5000 dobrovoľníkov z firiem i z radov verejnosti. Firemnú filantropiu sme rozvíjali prostredníctvom 14 firemných fondov. Zorganizovali sme aj prvú Medzinárodnú vedeckú konferenciu Rozvoj a demokracia, ktorej cieľom bolo poukázať na súčasné trendy rozvojovej spolupráce. Záštitu nad konferenciou prevzalo aj slovenské ministerstvo zahraničných vecí. Rozvojové projekty sme realizovali na západnom Balkáne, v Bielorusku, Moldavsku, Keni a tiež v Tunisku. Takisto sa aktívne venujeme rozvojovému vzdelávaniu a predovšetkým študentom na univerzitách, ktoré sa zaujímajú o tému rozvojovej spolupráce. Vydali sme tri knihy s rozvojovými témami a sprístupnili sme e-knižnicu.

Cieľom projektu Srdce pre deti je pomáhať zlepšiť životnú situáciu detí s vážnym zdravotným a sociálnym znevýhodnením.

2011... alebo rok, keď sme s Novým Časom začali pomáhať cez Srdce pre deti

Realizujeme 1. ročník projektu firemného dobrovoľníctva Hlavy pomáhajú. V roku 2011 sme na Slovensku rozbehli Iniciatívu Advokáti pro bono. Ide o bezplatnú právnu pomoc neziskovým organizáciám, ktorej súčasťou je takmer 70 slovenských advokátov. Spustili sme tiež úspešný charitatívny program Srdce pre deti v spolupráci s najväčším vydavateľským domom Ringier Axel Springer, ktorého cieľom je pomáhať deťom s vážnym zdravotným znevýhodnením a v núdzi. DobraKrajina.sk sa opäť vrátila na Pohodu a Naše Mesto sa okrem Bratislavy, Žiliny a Košíc rozšírilo aj do Hlohovca, Galanty a Serede, čím sa nám podarilo zapojiť rekordných 4000 firemných dobrovoľníkov.

Nadácia Pontis pôsobí v juhovýchodnej Keni v oblasti Taita Taveta.

2010... alebo rok, keď sme spustili náš prvý projekt v  Keni

Oslavujeme 10. výročie prestížneho ocenenia Via Bona Slovakia, ktoré vyzdvihuje zaujímavé a inšpiratívne projekty spoločensky zodpovedných firiem. Vďaka podpore členov Business Leaders Forum a ich zamestnancom sa deti z oblastí najviac postihnutých povodňami mohli zúčastniť letných táborov. Otvorili sme novú pracovnú skupinu BLF Klimatická zmena a v spolupráci s Nórskym veľvyslanectvom a Innovation Norway realizujeme konferenciu Moderné firmy v modernej spoločnosti za účasti Jeho Veličenstva nórskeho kráľa Haralda V.

K bratislavskej večernej cyklojazde s Bratislava In Line sa na Deň bez áut pridáva aj žilinská cyklojazda v spolupráci s neziskovou organizáciou Mulica. Pokračujeme tiež s organizáciou seminárov pre malé a stredné firmy v Banskej Bystrici a Košiciach, ktoré sú zamerané na energetickú efektivitu. Rozbehli sme nový projekt rozvojovej spolu­práce v Keni, ktorý sa venuje rozvoju počítačovej gramotnosti kenských učiteľov a žiakov.

Chceme, aby sa zo Slovenska stala Dobrá krajina.

2009... alebo rok, keď sme založili Dobrú krajinu

Spúšťame program individuálneho darcovs­tva DobraKrajina.sk, prostredníctvom ktorého môžu ľudia na Slovensku podporovať projekty neziskoviek, ktoré sú im najbližšie. Organizujeme 1. ročník súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej pomoci. Podľa konceptu podujatia Naša Bratislava prvýkrát organizujeme dobrovoľnícke podu­jatie aj v Žiline s názvom Naša Žilina. Prinášame nový portál pre verejnosť Zodpovednépodnikanie.sk.

Zapájame sa do európskeho týždňa mobility organizovaním workshopu s Magistrátom Bratislavy a večernej cyklojazdy mestom.

Fórum o firemnej filantropii sa prvýkrát konalo v roku 2008.

2008... alebo rok, keď sme začali organizovať Fórum o firemnej filantropii

Ideaxchange sa mení na podujatie Trhovisko neziskoviek. Organizujeme semináre o zodpovednom podnikaní aj pre malé a stredné podniky. Zakladáme neziskovú organizáciu Pontis n.o. a organizujeme podujatie firemného dobrovoľníctva Naša Bratislava. Tiež organizujeme dobrovoľnícke podujatie Naše Košice. Realizujeme prvý projekt vzdelávania o rozvojovej pomoci. Organizujeme 1. ročník Fóra o firemnej filantropii.

Naša Bratislava prerástla do podujatia Naše mesto, ktoré je najväčším podujatím firemného dobrovoľníctva na Slovensku.

2007... alebo rok, keď sme v hlavnom meste zorganizovali dobrovoľnícke podujatie Naša Bratislava

V 9 grantových programoch 7 firiem sme udelili 222 grantov v celkovej hodnote viac ako 19 miliónov korún a rozdelili sme 266 repasovaných počítačov. Usporiadali sme podujatie Srbské dni na Slovensku. Organizujeme prvý ročník dobrovoľníckeho podujatia Naša Bratislava. Trhoviská neziskoviek Ideaxchange or­ganizujeme okrem Bratislavy aj v Nitre, Liptovskom Mikuláši a v Košiciach. Spolu s Nadáciou Jána Langoša udeľujeme prvú medzinárodnú Cenu Jána Langoša. Kurz Balkánske štúdiá získal akreditáciu Ministerstva školstva SR.

Trhovisko nápadov v roku 2006 prebiehalo takto.

2006... alebo rok, keď sme pre neziskovky zorganizovali trhovisko nápadov

Organizujeme 1. trhovisko nápadov neziskoviek Ideaxchange. Zakladáme semestrálny kurz o spoločenskej zodpovednosti firiem na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Univerzity Komenského v Bratislave. Začíname ponúkať metodiku merania komunitného investovania Štandard komunitné investovanie. Spoluzakladáme Kanceláriu pre demokratické Bielorusko v Bruseli. Organizujeme návštevu Alexandra Milinkieviča, predstaviteľa Zjednotenej bieloruskej opozície na Slovensku. Otvárame prvé semestrálne kurzy o západnom Balkáne na dvoch slovenských vysokých školách. Otvárame 1. ročník Balkánskych štúdií pre pokročilých.

2005... alebo rok, keď aktívne spolupracujeme s Bieloruskom

Zakladáme Slovak – Belarus Task Force. Uskutočňujeme 2. prieskum o vnímaní firemnej filantropie slovenskou verejnosťou, ktorý je rozšírený o oblasť spoločenskej zodpovednosti firiem. Slovensko vďaka nám a vďaka spolupráci s IRI navštívila Žanna Litvina, nezávislá novinárka z Bieloruska a nositeľka Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu. Organizujeme prvý ročník súťaže o najlepšiu diplomovú prácu na tému západný Balkán.

Ocenenie za zodpovedné podnikanie Via Bona Slovakia sme prvý krát odovzdali v roku 2004.

2004... alebo rok, keď sme na Slovensku začali presadzovať koncept zodpovedného podnikania

Zakladáme združenie Business Leaders Forum. Ide o neformálne združenie firiem, ktoré sa na Slovensku zaviazali byť lídrami v presadzovaní zodpovedného podnikania. Organizujeme tiež 1. konferenciu o spoločensky zodpovednom podnikaní firiem na Slovensku.

V Srbsku otvárame dva mládežnícke kluby, a to v Smedereve a Smederevs­kej Paľanke. Začíname projekt tvorby ekonomických reforiem v Bielorusku a prvýkrát cestujeme na Kubu odovzdať výnosy z verejnej zbierky manželkám a rodinám politických väzňov.

Kubánsky disident Oswald Paya na návšteve Slovenska.

2003... alebo rok, keď sme sa zamerali na nadačné fondy firiem a Kubu

Nadácia Pontis udelila prvé pôžičky pre mimovládne organizácie. V tomto roku začínajú vznikať aj prvé nadačné fondy firiem Západoslovenská energetika, Východoslovenská energetika, Tesco Stores. Začíname tiež spolupracovať s think-tankmi a analytickými združeniami v Bielorusku.

Slovensko navštívil aj prvý kubánsky disident Oswald Paya. Spoločne s OZ Človek v ohrození sme vyhlásili verejnú zbierku na pomoc rodinám kubánskych politických väzňov z jari 2003 a ich manželkám a ženám z hnutia Dámy v bielom.

2002... alebo rok, keď sme založili oddelenie Demokratizácie a rozvojovej pomoci

Opäť organizujeme Kampaň Rock Volieb ´02 a podieľame sa na vzniku programu Demokratizácia a rozvojová pomoc

2001... alebo rok, keď sme sa stali Nadáciou Pontis

Nadáciu pre občiansku spoločnosť sme premenovali a stávame sa Nadáciou Pontis. Vďaka mimovládnym organizáciám v Bielorusku odovzdávame skúsenosti s mobilizáciou voličov a o vytváraní koalícií pred prezidentskými voľbami.

2000... alebo rok, keď sme informovali Slovákov o ich právach

Zohrali sme kľúčovú úlohu v Srbsku, kde naše skúsenosti využilo hnutie Otpor! s víťazným zvrhnutím Miloševičovho režimu vo voľbách. Od roku 2000 sme v aktívnom kontakte s mimovládnymi organizáciami v Bielorusku. Ešte pred slovenskými voľbami v roku 1998 sme pokračovali v práci s organizáciami a témami, ktoré sa venovali správe vecí verejných. Sústredili sme sa na modelové projekty týkajúce sa práv znevýhodnených skupín na Slovensku. Práca v teréne potvrdila, že slovenskí občania sa snažia vytvárať tlak na svojich zastupiteľov a slobodne vyjadrovať svoje názory, ale narážajú na neustále pretrvávajúci nedostatok informácií o ich právach a neúplné chápanie ich zodpovednosti ako občanov. V snahe naplniť túto potrebu sme pripravili program Občan do vrecka, ktorý sa inšpiroval britským modelom.

1999... alebo rok, keď sme šírili osvetu nielen na Slovensku

Úspech projektu a získané know - how sme zúročili nielen na Slovensku, ale boli tiež inšpiráciou k podobným get-out-the-vote kampaniam, ktoré sme realizovali s mimovládkami z Chorvátska a Ukrajiny. Išlo o prvý projekt, ktorý smeroval do zahraničia a volal sa Rock Volieb Export. Neskôr sme realizovali program Partnership for Democracy s organizáciami z Juhoslávie, Bosny a Rumunska.

V roku 1999 sme pokračovali v poskytovaní grantov a školení. Prostriedky individuálnej donorskej filantropie sme využili pre Program podpory rómskej komunity, ktorý sa  zameriaval na špeciálne potreby Rómov na Slovensku. Skúsenosti z tohto programu nás priviedli k potrebe zamerať sa viac na otázky týkajúce sa diskriminácie všetkých znevýhodnených skupín na Slovensku. Program Rovnaké šance bol zameraný na prácu s mienkotvorcami. Pripravili sme manuál pre novinárov a mediálnu kampaň, ktorá sa zamerala na vzdelávanie väčšinovej populácie o týchto otázkach.

1998... alebo rok, keď sme vyburcovali prvovoličov k činu

V súvislosti s potrebou rozvoja firemnej filantropie na Slovensku nadácia pripravila Kódex a práva darcu a zorganizovala sériu podnikateľských raňajok, ktoré vytvorili priestor na diskusiu podnikateľov o perspektívach podpory mimovládiek v komunitách, v ktorých pracujú. Pre firmy sme začali udeľovať ocenenie Via Bona Slovakia za najlepšie projekty v oblasti firemnej filantropie a zodpovedného podnikania. O naše skúsenosti z práce s firemným svetom sme sa delili aj s ostatnými slovenskými mimovládkami.

Kľúčovú úlohu sme zohrali aj pri definovaní úlohy mimovládiek v mobilizačnej kampani občanov pred parlamentnými voľbami 1998, ako aj pri odovzdávaní medzinárodných skúseností a donorov. Spolu s 11 ďalšími slovenskými mimovládkami sme tvorili koalíciu Občianska kampaň (OK) ’98, ktorá koordinovala predvolebné aktivity mimovládiek na Slovensku. Projekty OK ’98 boli zamerané na zvýšenie voličského povedomia a počtu občanov zúčastňujúcich sa na voľbách.

Už v roku 1997 sme identifikovali potenciál v skupine prvovoličov a v spolupráci s partnermi z Kalifornie sme začiatkom roka 1998 ponúkli motivačnú kampaň Rock Volieb ’98. Na tomto atraktívnom projekte pre mladých ľudí sme spolupracovali s profesionálmi z občianskeho združenia HLAVA 98. Jeho veľmi silné poslanie bolo zhrnuté do jednoduchých sloganov Môj hlas sa počíta a Tento rock si môžeš vybrať. Projekt, ktorý mnohí pozorovatelia označili za hnutie, výrazne prispel k historicky najvyššej účasti prvovoličov. K volebným urnám prišlo viac ako 80 percent oproti účasti 26 percent v predchádzajúcich voľbách. Na kľúčových parlamentných voľbách sa zúčastnili mladí aj starší občania.

1997... alebo rok, keď vznikla Nadácia pre občiansku spoločnosť

Založili sme Nadáciu pre občiansku spoločnosť (NOS). Išlo o slovenskú pobočku americkej Foundation for a Civil Society, ktorej činnosť sa zameriavala na rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku a riešenie organizačných problémov domáceho neziskového sektora. Nadácia v jej počiatkoch úspešne realizovala štvorročný grantový program Democracy Network (DemNet) s rozpočtom 3,3 milióna USD, ktorý slovenskej spoločnosti predstavil koncept účasti občanov na správe vecí verejných. Týmto programom sme získali skúsenosti v oblasti budovania demokratických inštitúcií a ekonomického rozvoja, pričom sme sa venovali aj životnému prostrediu. Podporili sme tiež reformné programy v sociálnej oblasti.

Vďaka mnohým odborníkom, ktorých sme zahrnuli do posudzovania grantových žiadostí, sme ako jedna z prvých inštitúcií na Slovensku mohli predstaviť model transparentného prerozdeľovania prostriedkov, ktorý dodnes využívajú aj iné grantové nadácie na Slovensku. Zrealizovali sme prvý dobrovoľnícky projekt Venuj hodinu svojho času a takisto prvý prieskum o inštitucionálnej vyspelosti mimovládnych organizácií. Išlo o prieskum vo vyše 200 slovenských mimovládnych organizáciách, pri ktorých sa hodnotil stupeň ich organizačného rozvoja. Štyridsiatim z nich sme poskytli individuálne konzultácie na posilnenie ich kapacít.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky