Ako docieliť celospoločenské zmeny vo vzdelávaní

Diskusné a networkingové stretnutie, ktoré je len pre pozvaných.

program

24. apríla 2019
10:30 - 11:00Úvod
11:00 – 12:00Zoznamovanie a zdieľanie strategických vízií
12:00 – 13:00Obed
13:00 – 14:00Zarámcovanie
14:00 – 15:00Aké nástroje je možné použit k zmene vzdelávania?
15:00 – 15:30Prestávka
15:30 – 16:00Analýza a zhodnotenie nástrojov
16:00 – 18:00Diskusia o jednotlivých nástrojoch na základe výsledkov práce skupín, zdieľanie skúseností
18:00 – 19:00Večera
19:00 – 20:00Pecha Kucha (dobrovoľná aktivita)
25. apríla 2019
9:00 – 9:30Úvod
12:00 – 13:00Obed
13:00 – 15:00Výsledky world café
15:00 – 15:30Prestávka
15:30 – 17:30Volný networking

dátum

24. 04. 2019 - 25. 04. 2019

čas

10:30 - 17:30

miesto

Design Factory, Bottova 2, Bratislava

viac informácií

Cieľom dvojdňového podujatia je spoločne identifikovať medzery v procese skvalitňovania vzdelávania a nájsť spoločné riešenia pre vytváranie podporného prostredia vo vzdelávaní a na školách. Zámerom je otvoriť diskusiu pre vzájomnú spoluprácu, aby kroky k zmene vzdelávania na seba nadväzovali a navzájom sa nevybíjali.

Spoločnosť sa prudko mení a školstvo by na to malo reagovať. Už dlhší čas sa v Česku i na Slovensku podnikajú pokusy o čiastkové či komplexné premeny vedúce k modernému vzdelávaniu. Budeme posudzovať priebeh, úspechy a neúspechy českej a slovenskej cesty k systémovým zmenám – čo z toho malo/nemalo vplyv na učenie detí a na čo reagovala verejná mienka. Navzájom porovnáme slovenské a české vzdelávacie inovácie, sústredíme sa predovšetkým na úspešné príklady. Spoločne sa pokúsime vytypovať najdôležitejšie oblasti a vybrať najefektívnejšie nástroje, ktoré najviac prispejú ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu aj k zapojeniu verejnosti. Závery zo spoločného česko-slovenského podujatia budú použité v programe Nadácie Pontis – Generácia 3.0 a aktivitách organizácie EDUin – EDUína.

PODUJATIE JE LEN PRE POZVANÝCH ÚČASTNÍKOV

Podujatie sa uskutoční ako súčasť spoločnej aktivity Nadácie Pontis v rámci programu Generácia 3.0 a európskeho projektu Social(i)Makers v spolupráci s partnerskou organizáciou z Českej republiky EDUin – Informačné centrum o vzdelávaní. Projekt Social(i)Makers je realizovaný v rámci programu Interreg Central Europe, s podporou Európskej únie, prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Partneri

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram