Deň diverzity 2021

Pri príležitosti Dňa diverzity Vás pozývame na online podujatie, ktorého súčasťou bude panelová diskusia na tému Inkluzívnejšie pracoviská: rola štátu a slávnostné podpisovanie Charty diverzity novými signatármi. 

program

13:00 – 13:15Privítanie
13:15 – 14:15Inkluzívnejšie pracoviská: rola štátu (panelová diskusia)
14:15 – 14:30Prestávka
14:30 – 15:30Slávnostné podpisovanie Charty novými signatármi

dátum

31. 05. 2021 - 31. 05. 2021

čas

13:00 - 15:30

miesto

Zoom

viac informácií

Inkluzívnejšie pracoviská: rola štátu (panelová diskusia)

Ako legislatívno-spolocenská situácia vplýva na inklúziu a diverzitu na pracoviskách? Aké potreby zamestnancov a zamestnankýň sú dlhodobo neriešené a ktoré skupiny na trhu práce sú najviac zranitelné? Aké riešenia by mali byť prijaté na úrovni štátu, aby to pocítili ľudia na pracoviskách? A čo naopak v tomto smere škodí?

Diskutujúci: 

  • Monika Uhlerová, viceprezidentka, Konfederácia odborových zväzov SR
  • Andrej Kuruc, analytik a výskumník, Inštitút pre výskum práce a rodiny
  • Marián Filčík, riaditeľ Odboru ľudských práv, Ministerstvo spravodlivosti SR

Moderátorka: 

Oľga Baková, manažérka komunikácie, Slovenské elektrárne

Po panelovej diskusii bude nasledovať slávnostné podpisovanie Charty diverzity novými signatármi.

prezentujúci

Monika Uhlerová

viceprezidentka, Konfederácia odborových zväzov SR

 
 

Monika je riešiteľkou niekoľkých vedecko-výskumných a vzdelávacích projektov, autorkou desiatok publikácií a štúdií zameraných na problematiku záujmových a nátlakových skupín s dôrazom na odborové hnutie, oblasť sociálnej politiky a sociálneho dialógu.

Andrej Kuruc

analytik a výskumník, Inštitút pre výskum práce a rodiny

 
 

Andrej vyštudoval psychológiu, dlhé roky pôsobil v mimovládnom sektore. Venuje sa výskumu, vzdelávaniu v téme rodovej rovnosti, antidiskriminácie a ľudských práv LGBTI ľudí, ako aj psychologickému poradenstvu. Napísal viacero štúdií a príručiek so zameraním na tieto témy.

Marián Filčík

riaditel Odboru ludských práv, Ministerstvo spravodlivosti SR

 
 

Marián sa venuje primárne témam nediskriminácie, násilia na ženách a inštitucionálnemu zabezpečeniu ochrany a podpory ľudských práv. Je tajomníkom Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, pôsobí aj ako delegát SR v skupine Európskej komisie pre nediskrimináciu, rovnosť a rozmanitosť.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram