Knižnica

Rozvojové vzdelávanie: Témy a metódy III

Rozvojové vzdelávanie predstavuje v súčasnosti dynamicky sa rozvíjajúci koncept, ktorý naberá v jednotlivých krajinách globálneho Severu aj globálneho Juhu čoraz viac na význame. Tento systém vzdelávania je nevyhnutne prepojený s prehlbujúcou sa globalizáciou sveta, ako aj s rastúcimi globálnymi nerovnosťami a problémami, ktoré s rôznou intenzitou zasahujú všetky krajiny sveta. Táto, v poradí tretia publikácia zo série Rozvojové vzdelávanie: Témy a metódy sa okrem udržateľného rozvoja venuje environmentálnym a sociálnym problémom, nechýbajú ani otázky spojené s udržateľnosťou životného prostredia, klimatickými zmenami či zodpovednou spotrebou. 10 tém okrem teoretického vymedzenia prináša aj praktické postupy a cvičenia, ako tieto témy priblížiť študentom. Publikácia je určená predovšetkým pre vysoké školy, ale je vhodná aj pre vyššie ročníky stredných škôl. 

 


 

Stiahnuť knihu tu

Na vzostupe

V roku 2011 sa Nikki a Rob Wilsonovci vydali na cestu svojho života z Kapského mesta do Káhiry. Nešlo o žiadne bežné dobrodružstvo. Párik precestoval jedenásť krajín s jediným cieľom – nájsť výnimočných spoločensky prospešných podnikateľov, ktorí menia tvár Afriky.

Nikki a Rob, ktorí sami pochádzajú z pro-charitatívne orientovaného prostredia, sa snažia vyvrátiť mylné predstavy ľudí o charitatívnej práci a priniesť protiváhu negatívnej kritike, ktorá sa krajine dostáva. Na základe svojich skúseností, ktoré získali na ceste naprieč Južnou Afrikou, Zimbabwe, Zambiou, Tanzániou, Rwandou, Ugandou, Keňou, Južným Sudánom a Egyptom, zostavili zbierku krátkych príbehov o podnikateľských riešeniach ako odpovediach na spoločenské a eviromentálne výzvy zvanú Na vzostupe (v originále On the Up).

Vo svojej knihe obsiahli všetky možné scenáre a pokryli rôzne oblasti záujmu, vekové kategórie a pohľady na život, a preto si môžete byť istí, že v nej určite nájdete príbeh, ktorý pre vás bude inšpiráciou. Či to bude príbeh budhistu, ktorý trénuje potkany na vyhľadávanie nášľapných mín, príbeh bývalého detského vojaka, ktorý sa ako úspešná rapová hviezda snaží meniť životy ľudí, príbeh študenta pracujúceho v bloku s odsúdenými na smrť, alebo príbeh matky a otca, ktorí ako partneri spolupracujú so spoločnosťou Coca-Cola na šírení lekárskej pomoci.

Na vzostupe je inšpiratívna, dojímavá a miestami celkom komická kniha, ktorá prinúti svojho čitateľa zamyslieť sa nad svojou vlastnou úlohou v prinášaní zmien a vyzýva k mysleniu, že nič nie je nemožné. Táto kniha prináša ukážku toho, čo znamená byť spoločensky prospešným podnikateľom, a je dôkazom toho, že Afrika je, napriek všetkým výzvam, ktorým musí dennodenne čeliť, na vzostupe.


 

Stiahnuť knihu tu

KEN BANKS: Zrod zdráhavého inovátora

Napriek tomu, že sa do medzinárodnej rozvojovej spolupráce každoročne investujú desiatky miliárd, niektoré z najsľubnejších a najvzrušujúcejších inovácií a podnikov vznikli náhodou. Mnohí z tých, čo sa na nich podieľali, sa nevydali do sveta s úmyslom niečo riešiť, a predsa vyriešili. Vitajte vo svete zdráhavého inovátora!

„Táto významná a aktuálna kniha kniha umožňuje čitateľovi nahliadnuť do fungovania svetového sociálneho podnikania. Odporúčam ju ako nevyhnutnosť pre študentov, odborníkov, politikov a každého, kto má čo i len najmenší záujem zistiť, ako byť prospešným pre ľudstvo." Profesor Klaus Schwab, zakladateľ Svetového ekonomického fóra a spoluzakladateľ Schwabovej nadácie pre sociálne podnikanie.

„Kniha približuje živé a pútavé príbehy obyčajných ľudí, ktorí zasvätili život riešeniu problémov a nespravodlivosti, o akých sa ani len nenazdali, a zároveň objasňuje podstatu sociálnej inovácie. Je to inšpiratívna a nevyhnutná kniha pre každého, komu záleží na našom nedokonalom, chaotickom a krásnom svete a verí v jeho nespočetné možnosti." Hannah Blochová, editorka misijných projektov, časopis National Geographic.


 

Rozvojové vzdelávanie: Témy a metódy II

Cieľom rozvojového vzdelávania (a príbuzných vzdelávacích prístupov ako napr. globálne vzdelávanie) je dať ľuďom vhodné a adekvátne poznanie a zručnosti na to, aby svet vnímali v jeho komplexnej previazanosti a aby na základe tohto poznania robili informované rozhodnutia v prospech väčšej politickej spravodlivosti a prírodnej a hospodárskej udržateľnosti. Táto kniha prináša súbor niekoľkých tém, ktoré tvoria jadro problematiky rozvojového vzdelávania. Ako v predchádzajúcom vydaní, aj teraz obsahuje každá kapitola dve časti. V prvej polovici rozpracúva teoretickú a konceptuálnu rovinu danej témy. Predstaví základné otázky a aktuálne diskusie. V druhej časti sú uvedené učebné nástroje, ktoré možno použiť pri práci so študentmi. Mali by poslúžiť ako zdroj inšpirácie pri výučbe, nakoľko rozvojové vzdelávanie nie je len o zmene tém, ale najmä o zmene prístupu k vzdelávaniu. V duchu odkazu Paula Freireho – „otca“ globálneho a rozvojového vzdelávania táto kniha má prispieť k inkluzívnejšiemu a menej hierarchizujúcemu vzdelávaniu, ktoré bude informovať, ale zároveň aj zmocňovať k verejnej aktivite. Nepriamo tak môže prispieť aj k prinavráteniu spoločenskej role univerzity ako zdroja sociálnej inovácie a aktivizmu v prospech spravodlivejšieho sveta.

 


 

Development education in theory and practice

Táto publikácia bola vytvorená na to, aby poskytla nové učiteľské zdroje pre akademikov a školiteľov aktívnych na poli Rozvojového vzdelávania a podobných disciplín. Zahŕňa dvanásť tém, každá kapitola zahŕňa koncepčné zhrnutie a vyučovaciu metodickú sekciu.  Koncepčné zhrnutie predstavuje tému, zoznamuje s kľúčovými konceptmi, teóriami a aktuálnymi debatami. Vyučovacia metodická sekcia ponúka školiteľom niekoľko nástrojov, ktoré im môžu pomôcť predstaviť túto tému po formálnej aj neformálnej stránke.

Zdroje pochádzajú z UNIDEV – Bridging the Gap Between Theory and Practice, trojročného projektu (2013 – 2016) financovaného Európskou komisiou a sprostredkované slovenskou Nadáciou Pontis, NGO Support Centre na Cypre a Kimmage Development Studies v Írsku.

 

 


 

International Conference Booklet Development and Democracy Thinking Ahead for Sustainable Development

Zborník je súborom príspevkov, ktoré odzneli na konferencii Rozvoj a demokracia: Ako myslieť na trvalo udžateľný rozvoj. Konferencia sa uskutočnila 19. októbra 2015 v Bratislave.

 

 

 

 

 

 


 

Rozvojové vzdelávanie. Témy a metódy (2. vydanie)

Rozvojové vzdelávanie učí k zodpovednosti za globálne spoločenstvo v rámci lokálnych pomerov každého jednotlivca. Jeho cieľom je teda dosiahnuť spoločenský rozvoj prostredníctvom plnohodnotnejšieho vzdelávania. Slovenský vzdelávací systém sa s týmto konceptom zatiaľ iba oboznamuje. Táto publikácia preto prináša súbor desiatich tém, ktoré tvoria jadro problematiky rozvojového vzdelávania. Okrem teoretického vymedzenia jednotlivých tém kniha obsahuje praktické postupy a cvičenia, ako tieto témy priblížiť študentom. Napriek tomu, že táto publikácia je určená predovšetkým pre vysoké školy, je vhodná aj pre vyššie ročníky stredných škôl.

Toto je druhé vydanie publikácie, ktoré vyšlo v roku 2014.

 

 


 

International Conference Booklet Development and Democracy Development Ecosystems in V4: the New Role for Civil Society Organisations and Business Beyond 2015

Zborník je súborom príspevkov, ktoré odzneli na konferencii "ROZVOJ A DEMOKRACIA. Rozvojové ekosystémy vo V4: Príležitosti na spoluprácu mimovládnych organizácií a firiem po roku 2015".

 

 

 

 

 


 

Conference Booklet: A Vision of Development Cooperation for a Changing World 2013

Zborník je súborom príspevkov, ktoré odzneli na konferencii "Vision of Development Cooperation for a Changing World". Konferencia sa uskutočnila 16.-17. októbra 2013 v Bratislave.

 

 

 

 

 

 

 


 

Obor a trpaslík. Slováci, Česi a perspektívy Afriky

Kniha Obor a trpaslík od Juraja Mesíka je pre všetkých, ktorí sa vo svojej práci venujú Afrike. Autor preukázal dlhoročné odborné skúsenosti z pôsobenia vo viacerých afrických krajinách a vytvoril tematicky hutný, no pútavý a „čítavý“ text. Široký tematický záber knihy reaguje napríklad aj na dôsledky potravinovej krízy a populačného rastu v Afrike, na kolonializmus či aktuálnu hospodársku spoluprácu s Čínou. Zároveň vysvetľuje, prečo niektoré problémy tohto regiónu pretrvávajú po desaťročia, ba až stáročia. Otázky, ktoré kniha ponúka, si musí položiť každý, komu nie je ľahostajný osud afrického kontinentu a chce vedieť viac aj o pôsobení Slovákov a Čechov v tomto prostredí.

 

 

 

 


 

Od lokálneho ku globálnemu. Kľúčové problémy rozvojových štúdií

Mysli globálne, konaj lokálne je heslo, ktoré zdôrazňuje kľúčový význam individuálnej angažovanosti. Zároveň jasne ukazuje, že lokálny kontext nemožno oddeliť od globálneho. Základom je však rozumieť problémom spojeným s procesom globalizácie a medzinárodného rozvoja. Táto kniha je výborným sprievodcom aktuálnymi rozvojovými témami. Je ideálna pre všetkých, ktorí chcú vedieť viac o príčinách nerovnosti medzi globálnym Severom a Juhom, no chcú hľadať aj ich riešenia.

 

 

 

 


 

Čo ste chceli vedieť o rode a nemali ste sa koho opýtať. Príručka pre rozvojovú prax

Publikácia sumarizuje hlavné teoretické koncepty týkajúce sa rodovej rovnosti a rozvojovej spolupráce a uvádza príklady vplyvu rodovej nerovnosti na životy žien a dievčat v niekoľkých tematických oblastiach. V praktickej časti mapuje mieru uplatňovania rodovej rovnosti v práci slovenských rozvojových organizácií a prináša odporúčania, ako rodovú rovnosť zakomponovať nielen do aktivít mimovládnych organizácií, ale aj do slovenskej rozvojovej politiky. Publikácia sa primárne zameriava na praktické prepojenia rodovej rovnosti a rozvoja s cieľom preložiť teóriu do konkrétnych príkladov a priblížiť ju slovenskej realite.

 

 

 


 

Riešenia detskej podvýživy v Keni

Publikácia ponúka komplexný pohľad na problematiku podvýživy detí v rozvojových krajinách, vysvetľuje príčiny hladomoru v globálnom meradle ako aj v kontexte miléniových rozvojových cieľov. Podrobne sa venuje socioekonomickým rizikovým faktorom, ktoré ovplyvňujú podvýživu detí a zároveň ponúka možnosti zlepšenia súčasnej situácie v rámci výživy detí v Afrike.Svojou komplexnosťou a jedinečnosťou zozbieraného súboru je publikácia hodnotným dielom pre humanitárnych a rozvojových pracovníkov ako aj pre všetkých, ktorí sa podieľajú na plánovaní slovenskej rozvojovej spolupráce.

 

 

 

 


 

Pravda o obchode. Skutočné dôsledky liberalizácie

Je liberalizácia medzinárodného obchodu riešením pre upadajúce ekonomiky rozvojových krajín, alebo naopak len ďalšou hrozbou, ktorá môže prehĺbiť ich neuspokojivú a neľahkú pozíciu?

Ako ovplyvňujú medzinárodné obchodné dohody hospodárske výsledky krajín tzv. tretieho sveta? A akú rolu v tomto procese zohrávajú veľkí medzinárodní hráči, akým je napríklad Svetová obchodná organizácia?
Clive George jasne a s ľahkosťou odkrýva mýty a falošné predstavy o liberalizácii medzinárodného obchodu. Na základe mnohoročného výskumu kriticky hodnotí argumenty zástancov aj odporcov liberalizácie obchodu. Vnáša tak viac svetla do polemík o účinkoch medzinárodného obchodu, ktorého dohody bývajú nezriedka podpisované za zavretými dverami.

 

 


 

Zborník z konferencie: Rozvoj a demokracia 2012

Zborník je súborom príspevkov, ktoré odzneli na konferencii Rozvoj a demokracia: Nové trendy v medzinárodnej rozvojovej spolupráci. Konferencia sa uskutočnila 3. mája 2012 v Bratislave. 

 

 

 

 

 

 

 


 

Slovak Balkan Public Policy Fund: Collection of Selected Policy Papers

Európska integrácia sa stala jedným zo základných aspektov programov krajín západného Balkánu. Jednotlivé krajiny sú v rôznych štádiách rokovania s Európskou úniou. Kvôli značným rozdielom v stupňoch reformovaného pokroku, má EÚ k veci osobitný prístup pre každú krajinu. Ako krajiny, ktorá prešla len nedávno na demokratický režim a stala sa súčasťou európskej integrácie, Slovensko sa rozhodlo zdieľať svoje skúsenosti s inými. Ako mimovládna organizácia s aktívnym záujmom o rozvoj a demokraciu na Balkáne sa Nadácia Pontis rozhodla v roku 2012 vytvoriť Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne. Budovali na základe predošlého pilotného projektu s názvom Slovensko-Srbský fond pre rozšírenie EÚ, ktorý spustili v roku 2009. Tento project má za úlohu prispieť k verejnej I odbornej diskusii o fungovaní krajín vrámci EÚ a zdôvraňuje potrebu posilňovať kapacitu občianskej spoločnosti ako prirodzeného partnera vlády v diskuciách o európskej integrácii a verejnej mienke o členstve v EÚ.

 

Slovak-Serbian EU Enlargement Fund: Collection of Selected Policy Papers

Dnešné Srbsko je bližšie než kedykoľvek predtým k tomu, aby sa stalo členom EÚ. V roku 2009 vytvorila Nadácia Pontis Slovensko-Srbský fond pre podporu prác mladých, nezávislých výskumníkov a žurnalistov na tému program EÚ v Srbsku a ich styku so Slovenskom. Angažovanosť neštátnych aktérov v širšej diskusii o európskej budúcnosti Srbska sú základom, aby občania Srbska si boli vedomí nie len výhod, no tiež zodpovedností, ktoré plynú z členstva v EÚ. Slovensko sa zapojilo do zdieľania svojej skúsenosti z úspešnej, aj keď zo začiatku troche pomalej, cesty k členstvu v EÚ. Slovensko-Srbský fond pre rozšírenie EÚ poslúžil ako začiatok pre Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne, ktorá je zapojená do podobných aktivít, no vo väčšej mierke pokrývajúc západný Balkán.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky