Konečná & Zacha

Názov advokátskej kancelárie: Konečná & Zacha, s.r.o.

Webstránka: http://www.konecna-zacha.com/

Konečná & Zacha je renomovanou advokátskou kanceláriou pôsobiacou na území Slovenska, Českej republiky, Rumunska, Bulharska a Ruska. Od roku 2000 poskytuje svojim medzinárodným a tuzemským klientom právne služby najvyššej kvality so zameraním najmä na právo nehnuteľností, korporátne právo, pracovné právo, ako aj takmer všetky ostatné právne oblasti. Kancelária je medzinárodnými agentúrami (napr. Chambers, ACQ Law, DealMakers, The Lawyer, Lawyers World, InterContinental Finance Magazine) radená medzi popredné advokátske kancelárie a vďaka rastúcemu záujmu o ich právne služby, neustále rozširuje svoj tím o prvotriednych odborníkov. Mnoho z advokátov v Konečná & Zacha absolvovalo zahraničné stáže, či pracovalo u medzinárodných právnych kancelárií.

Filozofiou advokátskej kancelárie Konečná & Zacha je neustále zlepšovanie kvality služieb prostredníctvom budovania dynamického tímu špičkových právnikov. Svoju profesiu považujú jej členovia za jednu z mála, ktorej cielené využitie v prospech komunity, dokáže meniť prostredie, v ktorom žijeme. Členovia advokátskej kancelárie Konečná & Zacha sú hrdí na to, aké kvalitné právne služby poskytujú a budú ešte viac, ak sa im podarí poskytnúť ich pro bono v dobrej veci.

Dobrovoľnícke podujatia a zodpovedné podnikanie

Advokáti v kancelárii Konečná & Zacha si uvedomujú svoju zodpovednosť voči komunite, v ktorej pracujú a žijú. V čase kedy kancelária rastie nie len čo do počtu zamestnancov a klientov, cítia jej členovia potrebu a komfort investovať do rozvoja spoločnosti, v ktorej podnikajú a žijú. V roku 2018 sa preto kancelária zapojila do programu Advokáti Pro Bono a zahájila spoluprácu s Nadáciou Pontis.

Advokátska kancelária Konečná & Zacha má vytvorenú vlastnú stratégiu udržateľného rozvoja a zodpovedného podnikania. V oblasti ochrany životného prostredia je jej cieľom postupne sa zbaviť v rámci chodu kancelárie akýchkoľvek jednorazovo použiteľných nádob, fliaš a obalov. Okrem recyklácie a triedenia bojkotujú aj používanie plastových fliaš. Ich zamestnanci v práci a klienti počas stretnutí nedostávajú balenú pitnú vodu, ale si vodu filtrujú a takto upravenú skladujú v sklenených fľašiach.

Ocenenia

Advokátska kancelária Konečná & Zacha s poskytovaním pro bono služieb začala v roku 2018, avšak jej individuálni advokáti (napr. partner kancelárie Vladimír Kordoš) dosiahli viaceré významné úspechy a pomáhali neziskovým organizáciám riešiť pro bono množstvo prípadov vo verejnom záujme.

Pro Bono spolupráce

Uvedené sú príklady spoluprác, v ktorých advokáti poskytli bezplatnú právnu pomoc neziskovým organizáciám a ich klientom v núdzi. Advokátske kancelárie a advokáti často pomáhajú aj mimo programu Advokáti Pro Bono, informácie o týchto spoluprácach však na stránke nemusia byť uverejnené.

Tréning pre neziskové organizácie v téme GDPR - dátum potvrdíme začiatkom roka

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky