Predošlé ročníky

Rozvoj a demokracia 2015: Ako myslieť na trvalo udržateľný rozvoj

Vytvárame priestor na hľadanie inovatívnych myšlienok a nových príležitostí pre rozvojovú agendu.

Rok 2015 bol pre rozvoj, ako aj medzinárodné spoločenstvo významným míľnikom. Priniesol novú a ambicióznu rozvojovú agendu, ktorá podčiarkla dôležitosť politickej diskusie o význame demokracie, rozvoja a o globálnych problémoch. Hlavnou témou štvrtého ročníka konferencie Rozvoj a demokracia sa stali inovácie, ktoré majú potenciál stať sa dlhodobými riešeniami problémov v rozvoji. Okrem toho odzneli aj témy občianska spoločnosť a jej úloha v demokracii, charita a miestny rozvoj. Aj ročník 2015 bol príznačný výbornými rečníkmi a jedinečnou príležitosťou na zdieľanie skúseností, kreatívnych nápadov, networking a diskusiu s kľúčovými aktérmi v rozvoji. 

Mari Kuraishi: "Svet je plný problémov, ale my sme plní riešení"

Hlavnou rečníčkou bola Mari Kuraishi, spoluzakladateľka a predsedníčka charitatívnej fundraisingovej stránky GlobalGiving.org. Webový portál bývalej manažérky Svetovej banky (SB) získal od roku 2002 195 miliónov dolárov od 487 tisíc darcov. Podporili tak 13 tisíc projektov v 165 krajinách. 

Hlavným posolstvom prvej a najväčšej globálnej crowdfundingovej komunity pre neziskové organizácie je riešenie problémov. Každý, kto chce, môže podporiť vybraný projekt sumou minimálne od 10 dolárov (horná hranica je neobmedzená). Platí, že keď na projekt raz prispejete, bude o ňom dostávať správy a reporty, aby ste vedeli, na čo boli vaše peniaze použité. 

Kuraishi sa snaží o zvýšenie vplyvu svojej platformy na neziskové organizácie, ktorým platforma slúži. Ako hovorí, okolo 40 percent jej partnerov sa každý týždeň prihlási do GlobalGiving, aby otestovali nové nástroje s cieľom zlepšiť ich účinnosť. Mari Kuraishi chce, aby ľudia a partneri vnímali platformu ako "globálne behaviorálne laboratórium", v ktorom môžu testovať nové podnety a nájsť nové zdroje financovania.

Na konferencii Rozvoj a demokracia Mari Kuraishi rozprávala o tom, ako podporovať darcovstvo a ako získavať dary pre zahraničné humanitárne a rozvojové projekty. Okrem toho sa podelila aj o svoje skúsenosti v oblasti inovácií, fundraisingu a manažmentu projektov.

Prečítajte si konferenčný zborník

Zborník je súborom príspevkov, ktoré odzneli na konferencii Rozvoj a demokracia: Ako myslieť na trvalo udržateľný rozvoj, ktorá sa uskutočnila 19. októbra 2015 v Bratislave.

Zborník si môžete stiahnuť TU!

 

 

 

 

Pozrite si program konferencie Rozvoj a demokracia 2015

Tu si môžete pozrieť program konferencie Rozvoj a demokracia 2015: 

 

Partneri:

 

 

 

Rozvojové ekosystémy vo V4: Príležitosti na spoluprácu mimovládnych organizácií a firiem po roku 2015

Cieľom konferencie bolo zintenzívniť spoluprácu medzi vyšehradskými krajinami v oblasti medzinárodnej rozvojovej spolupráce, identifikovať inovatívne spôsoby na spoločnú realizáciu projektov ako aj zdôrazniť tranzičné skúsenosti relevantné pre partnerské krajiny na ceste k budovaniu plnohodnotnej demokracie. Konferencia vytvára unikátny priestor na spoločnú výmenu názorov a skúseností, ktorý stimuluje odborný dialóg a posilní spoločné aktivity relevantných aktérov vo V4.

Miroslav Lajčák po konferencii Rozvoj a demokracia odovzdal cenu chirurgovi Jurajovi Bencovi

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák vystúpil pred účastníkmi 3. ročníka konferencie Rozvoj a demokracia v priestoroch bratislavského hotela Austria Trend, ktorú organizovala Nadácia Pontis. Za 25 rokov budovania demokracie Slovensko získalo dôležité skúsenosti s integračnými procesmi, budovaním inštitúcií a občianskej spoločnosti. „O naše skúsenosti sa delíme s našimi partnermi nielen v Európe, ale aj na Balkáne a v ďalších rozvojových krajinách,“ vysvetlila Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis. Konferencia sa tento rok venovala zapájaniu podnikateľov do rozvojovej spolupráce a užšej spolupráci krajín V4 v rozvojových a rozvinutých krajinách. „Našim cieľom bolo podporiť ich spoluprácu, zvýšiť efektivitu vynaložených finančných prostriedkov a vytvoriť väčší dopad pomoci Slovenska a ďalších krajín V4 v cieľových krajinách,“ dodala Lenka Surotchak.

Pomáhal v južnom Sudáne, Ugande i na Haiti

Zlatú plaketu ministra Miroslava Lajčáka pre terénneho pracovníka v rozvojovej spolupráci si po konferencii prevzal Juraj Benca, ktorý dnes pôsobí ako prorektor Vysokej školy sv. Alžbety a chirurg Národného onkologického ústavu v Bratislave. Už viac ako 10 rokov pôsobí v humanitárnych a rozvojových projektoch ako lekár, koordinátor a logista. Absolvoval viac ako 15 misijných pobytov v Keni, v Južnom Sudáne, v Kambodži, v Burundi, v Ugande, v Lesothe, v Tanzánii a na Haiti. Zároveň bol koordinátorom 3 projektov SlovakAid v Keni a jedného v Južnom Sudáne. Špecializuje sa na tropickú medicínu v rozvojových krajinách a pracuje aj v mimovládnej organizácii Dvojfarebný svet.

Ešte nikdy nebolo prepojenie medzi našou zahraničnou a rozvojovou politikou také intenzívne ako v posledných mesiacoch, keď západný Balkán postihli ničivé povodne, vyhrotila sa situácia na našich východných hraniciach, dramaticky rastie počet utečencov z Afriky i Blízkeho východu a v západnej Afrike zúri smrteľný vírus eboly. Som rád, že naši občania nestoja bokom a z tohto pohľadu má udeľovanie ceny SlovakAid stále väčší zmysel – ako uznanie tým, čo sa osobitne aktívne zapájajú do rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci," povedal minister Miroslav Lajčák.

Ďalšími nominovanými na ocenenie boli ekológ a klimatológ Lukáš Zorád (Človek v ohrození) a projektový manažér Ján Rusnák.

Prečítajte si zborník z konferencie

Zborník je súborom príspevkov, ktoré odzneli na konferencii "ROZVOJ A DEMOKRACIA. Rozvojové ekosystémy vo V4: Príležitosti na spoluprácu mimovládnych organizácií a firiem po roku 2015". 

 

 

 

Stiahnite si publikáciu TU

 

 

Pozrite si program konferencie Rozvoj a demokracia 2014

Tu si môžete pozrieť program konferencie Rozvoj a demokracia 2014: 

Viac informácii o rečníkoch konferencie nájdete tu:

 

Partneri:

10 rokov SlovakAid: Vízia rozvojovej spolupráce v meniacom sa svete

Medzinárodná konferencia si pripomínala 10 rokov rozvojovej spolupráce SlovakAid. Slovensko sa už 10 rokov angažuje v spolupráci s rozvojovými krajinami a krajinami v procese demokratizácie a tranzície pod označením SlovakAid. Slovenské organizácie pôsobili počas tohto obdobia s rozvojovými a humanitárnym aktivitami v takmer 20 krajinách sveta. Cez SlovakAid pracovali na viac ako 400 projektoch v Keni, Afganistane, Južnom Sudáne, ale aj v Bielorusku, Tunisku, Srbsku, v Macedónsku a v ďalších krajinách.

Nadácia Pontis a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí pri tejto príležitosti spoluorganizovali dvojdňovú konferenciu 10 rokov pod logom SlovakAid v Bratislave, ktorá sa uskutočnila 16 - 17. októbra 2013. Nad konferenciou prevzal záštitu podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Na konferencii nechýbal eurokomisár pre rozvojovú spoluprácu Andris Piebalgs, ktorý diskutoval o pomoci Slovákov v subsaharskej Afrike. Európska únia je najväčším svetovým donorom a na poskytovaní rozvojovej spolupráce sa podieľa viac ako 50 percentami. Viac ako 40 miliónov eur (čo predstavuje 70 percent  z nášho celkového rozpočtu na rozvojovú agendu) poskytuje Slovensko práve prostredníctvom Európskej komisie. O dopadoch a prínosoch slovenskej rozvojovej spolupráce pre sociálnoekonomický rozvoj stredu 16. októbra hovorila aj kenská ministerka zahraničných vecí Amina C. Mohamed, moldavská ministerka zahraničných vecí Natalia Gherman a minister pre informačnú spoločnosť a telekomunikácie Čiernej Hory Vujica Lazović. Vystúpila tiež Olga Stuzhinskaya, zakladateľka Kancelárie pre demokratické Bielorusko, Sonja Licht, prezidentka Belehradského fondu pre politickú dokonalosť, podpredseda OECD pre rozvoj Serge Tomasi  a ďalší významní predstavitelia z partnerských krajín SlovakAid.

Demokratizačným projektom v Tunisku a v Egypte, krajinám západného Balkánu a rozvojovému vzdelávaniu sa venovali experti  z rôznych svetových organizácií a inštitúcií vo štvrtok 17. októbra. Nadácia Pontis, ktorá konferenciu spoluorganizovala pôsobí v Bielorusku, v krajinách západného Balkánu, ale aj v Moldavsku, Keni a v Tunisku. Zároveň vzdeláva o zahraničnej spolupráci aj na Slovensku. „Príbeh našej nadácie je súčasťou príbehu Slovenska. Najprv sme získali veľa skúseností aj praktickej pomoci od vyspelých krajín. Dnes splácame náš dlh a delíme sa o to, čo sme sa za takmer dvadsať rokov naučili - naše skúsenosti z tranzície, poznatky z budovania občianskej spoločnosti, spolupráce s firmami, o zodpovednom podnikaní či verejnej politiky,” uviedla Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis.

Prečítajte si zborník z konferencie 10 rokov SlovakAid

Zborník je súborom príspevkov, ktoré odzneli na konferencii 10 rokov SlovakAid: Vízia rozvojovej spolupráce v meniacom sa svete.

 

 

Stiahnite si zborník TU.

 

 

 

Pozrite si program konferencie:

 

10 rokov SlovakAid

Slovensko poskytlo za 10 rokov oficiálnej rozvojovej pomoci 627,5 miliónov dolárov. Partnerské krajiny hodnotia slovenský prínos pozitívne. Do budúcnosti čaká SlovakAid lepšie zacielenie slovenskej rozvojovej pomoci.

Slovensko si pripomenulo 10. rokov oficiálnej rozvojovej pomoci pod logom SlovakAid. Slovenské organizácie za tento čas pôsobili s rozvojovými a humanitárnym aktivitami v takmer 20 krajinách sveta. Cez SlovakAid pracovali na viac ako 400 projektoch v Keni, Afganistane, Južnom Sudáne, ale aj v Bielorusku, Tunisku, Srbsku, v Macedónsku a v ďalších krajinách.

Podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka ide o úspešný príbeh toho, ako sa zo Slovenska, ktoré bolo prijímateľom medzinárodnej pomoci, stal jej poskytovateľ. „Máme unikátnu skúsenosť, ktorú môžeme zdieľať,“ povedal minister počas medzinárodnej konferencie 10 rokov pod logom SlovakAid zameranú na budúcnosť rozvojovej spolupráce. Dvojdňovú konferenciu (16. a 17. október) zorganizovala Nadácia Pontis spolu s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí v Bratislave.

„Aj naša nadácia je tu vďaka tomu, že nám v minulosti pomohli zahraniční donori. Cez ich pomoc sa nám podarilo dávať prvé granty a rozbehnúť veľa organizácií občianskej spoločnosti. Je to náš dlh a záväzok pomáhať ostatným,“ hovorí Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis. Nadácia odovzdáva slovenské skúsenosti z procesu tranzície a poznatky z budovania občianskej spoločnosti či spolupráce s firmami v krajinách západného Balkánu, Východného partnerstva ako sú Bielorusko a Moldavsko, ale aj v Keni a v Tunisku.

Slovensko na začiatku podľa ministra Lajčáka rozmýšľalo, čo môže ponúknuť iné, než ostatné krajiny. „Zamerali sme sa na región, ktorý si dal európsku integráciu ako svoj dlhodobý cieľ,“ povedal počas konferencie. Prirodzeným nastavením priorít v súlade so slovenskou zahraničnou politikou bolo aj Srbsko. Po rozpade bývalej Juhoslávie vznikol štát Srbsko a Čierna hora, v roku 2006 si však Čierna zvolila cestu nezávislosti a osamostatnila sa, čím vzniklo Srbsko ako samostatný štát. Lajčák je rád, že Slovensko svojou trochou prispelo k tomu, že Srbsko dostalo pozvánku k  prístupovým rokovaniam s EÚ.

Budúcnosť SlovakAid v zahraničí

„Ak prídete do Nairobi, je veľmi pravdepodobné, že sociálne alebo zdravotné centrum, či škola, okolo ktorej pôjdete je postavená so slovenskou pomocou,“ vymenúva prioritné oblasti pomoci slovenskej rozvojovej pomoci v Afrike Miroslav Lajčák. Keňa je spolu s Južným Sudánom ďalšou programovou krajinou slovenskej ODA.

Minister vyzdvihol prácu slovenských lekárov, dobrovoľníkov a ľudí z mimovládnych organizácií, ktorí pomáhajú v Afrike. Ako prínosnú ju hodnotí aj kenská ministerka zahraničných vecí a medzinárodného obchodu Amina C. Mohamed. Ocenila pomoc Slovenska, ktorá má podľa nej nielen politický, ale aj ekonomický rozmer., napríklad pomoc pri znižovaní nezamestnanosti mladých ľudí v Keni.

Jedným z projektov, ktorý realizuje aj Nadácia Pontis, je aj zvyšovanie počítačovej gramotnosti v juhovýchodnej Keni. Mladí ľudia tam majú obmedzený prístup k počítačovým zručnostiam, čo im zhoršuje možnosti uplatniť sa na trhu práce.

Projekt zaviedol na  vybraných školách v kraji Taita Taveta počítačové učebne. Cieľom je poskytnúť kvalitnejšie vzdelanie. Študenti majú vyškolených učiteľov, vďaka informačným technológiám a internetu získavajú viac študijných materiálov a zmierňuje sa aj výrazný nepomer počtu žiakov na jedného učiteľa v škole. Niektorí študenti spolupracujú s Obchodnou akadémiou v Leviciach a začali zakladať cvičné firmy, kde sa učia základom podnikania.

Partneri zo západného Balkánu slovenskú pomoc vítajú 

V krajinách ako je Srbsko a Čierna Hora sa v roku 2011 slovenská pomoc zmenila z podpory zmiernenia a rekonštrukcie na technickú asistenciu a prenos skúseností.

Slovensko pomáha Macedónsku okrem iného aj s prípravami na vlastnú budúcnosť donora, uviedol štátny tajomník pre európske záležitosti Macedónska Jovan Andonovski. Priestor pre rozvíjanie spolupráce vidí najmä v posilňovaní vzťahov v oblasti biznisu a občianskej spoločnosti. „Slovenská republika je jedným z kľúčových partnerov a jej praktická pomoc prevyšuje jej finančný objem,“ hodnotí Andonovski. Celkovo je podľa neho profil Slovenska ako donorskej krajiny v Macedónsku veľmi viditeľný.

Čierna Hora zase podľa podpredsedu čiernohorskej vlády Vujicu Lazovica oceňuje slovenskú expertnú podpora pri otváraní kapitol a tvorbe Akčného plánu pre prístupové kapitoly 22. a 23. Pripomenul tiež kľúčovú úlohu slovenskej diplomacie - Františka Lipku a Miroslava Lajčáka pri referende o nezávislosti Čiernej Hory v roku 2006.

„Slovensko pochopilo, že aj keď je malá krajina, je dostatočne silná, aby zavážila,“ hovorí prezidentka Belehradského fondu pre politickú excelentnosť Sonja Licht. Západný Balkán je podľa nej „najšťastnejší“ postkonfliktný región na svete. „Má šancu stať sa súčasťou najdôležitejšieho a najúspešnejšieho politického a mierového projektu v histórii ľudstva,“ povedala počas konferencie. Pripomenula tiež úlohu Slovenska v tzv. Bratislavskom procese, ktorý odštartoval mobilizáciu opozície a občianskej spoločnosti na sklonku Miloševičovej vlády.

Už budúci rok sa novou programovou krajinou SlovakAid, kam bude smerovať pomoc Slovenska, stane aj Moldavsko. Moldavsko sa osamostatnilo pri rozpade ZSSR v roku 1991. Vláda sa snaží o vstup do NATO a EÚ, akékoľvek nádej na realizáciu tohto plánu je však v blízkej dobe nepravdepodobná. Minister Lajčák avizuje zúženie teritoriálneho záberu a ešte lepšie tematické zacielenie slovenskej rozvojovej pomoci. Oceňuje to aj eurokomisár pre rozvojovú pomoc Andris Piebalgs, podľa ktorého jedinečnosť slovenskej skúsenosti spočíva v demokratickej transformácii, ekonomických reformách a v a budovaní štátu. Práve to môže Slovensko zúročiť najmä v politike Východného partnerstva.

 

Rozvoj a demokracia: Nové trendy v medzinárodnej rozvojovej spolupráci

Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutočnila 3. mája 2012 v Bratislave pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.
 

Cieľom konferencie bolo, aby nastal dialóg medzi tými, ktorí rozhodujú o prioritách rozvojovej spolupráce a zástupcami mimovládnych organizácií, ktorí majú skúsenosti z terénu a vedia, čo ľudia v komunitách a partnerských organizáciách potrebujú.

„Na Slovensku je málo príležitostí, kedy sa môže stretnúť a diskutovať viacero aktérov v oblasti rozvojovej spolupráce. Ide o zástupcov mimovládnych organizácií, akademikov, ale tiež zástupcov ministerstva zahraničných vecí,  ktoré rozhoduje o tom, aké sú priority Slovenska v rámci rozvojovej spolupráce,“ hovorí Ivana Raslavská, programová riaditeľka Nadácie Pontis, ktorá konferenciu organizovala spolu s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Záštitu nad konferenciou prevzalo aj slovenské ministerstvo zahraničných vecí. „Aktuálnym trendom je, že mnohí sa na rozvojovú spoluprácu nedívajú z ekonomického alebo sociálneho hľadiska, ale z pohľadu demokratického systému alebo podpory ľudských práv. Okrem nich je však dôležité aj transparentná politické rozhodovanie, ktoré vedie dlhodobo udržateľnému rozvoju v našich cieľových krajinách,“ dodáva.

Na konferencii vystúpili mnohí experti a spíkri zo zahraničia. O tom ako zvyšovať podporu demokracie v rámci rozvojovej spolupráce diskutoval Geert Laporte z European Central for Development Policy Managment, Íňigo Macias Aymar z Barcelona Central for International Affairs a Zuzana Fialová, predsedníčka Platformy mimovládnych organizácií. O zvyšovaní vplyvu rozvojovej politiky v Európskej únii hovorila Nicoletta Merlo z Európskej komisie. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Peter Javorčík zasa hovoril o úlohách zahraničnej politiky Slovenska v oblasti rozvojovej spolupráce.   

Konferencie sa zúčastnil aj  Danson Mwazo, kenský minister turizmu a poslanec kenského parlamentu, ktorý vidí v slovensko-kenskej spolupráce veľké možnosti. Vyzdvihol tiež pomoc Slovenska v oblasti rozvojovej spolupráce ako sú projekty zvyšovania počítačovej gramotnosti realizované Nadáciou Pontis a projekty v oblasti poľnohospodárstva.„Nechceme konkrétne produkty, ukážte nám, ako veci robiť. To všetko sú projekty, ktoré menia životy našich ľudí,“ dodal Danson Mwazo. Nadácia Pontis v Keni realizuje už druhý projekt zvyšovania počítačovej gramotnosti. Najnovšia počítačová učebňa pribudla na škole v dedine Marungu, ktorá bude slúžiť ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu kenských študentov a ich učitelia si počítačové zručnosti budú osvojovať aj na Slovensku. „Sme radi, že niektorí  naši študenti sú už dnes schopní vďaka počítačom a internetu schopní komunikovať so svojimi rovesníkmi zo Slovenska a sťahovať si učebné materiály aj vďaka internetu,“ dodal kenský minister.   

Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutočnila s finančnou podporou SlovakAid.

Prečítajte si zborník konferencie Rozvoj a demokracia 2012

Zborník je súborom príspevkov, ktoré odzneli na konferencii Rozvoj a demokracia: Nové trendy v medzinárodnej rozvojovej spolupráci.

 

Stiahnite si zborník TU.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky