Kosovo
Podporujeme komunitný aktivizmus a občiansku účasť v severnom Kosove.

V roku 2014 sme na základe skúseností Slovenského fondu pre verejnú politiku na Balkáne zintenzívnili našu spoluprácu s občianskou spoločnosťou v obciach a mestách na severe Kosova. S cieľom podporiť zapájanie sa mladých ľudí do občianskeho života, dobrú správu vecí verejných a tvorbu verejnej politiky sme z grantov v rámci SBPPF podporili 6 malých projektov celkovou sumou 35 000 eur. Program ponúkol aj školenia pre podporených aktivistov, ktorých cieľom bolo predstaviť im efektívne formy občianskej účasti na veciach verejného záujmu a posilniť ich schopnosť dosiahnuť žiaduce zmeny v komunite.

Podporu získali neformálni i formálni členovia občianskej spoločnosti, študentské skupiny, mladí ľudia a aktívne mimovládne organizácie. Mali možnosť dozvedieť sa o slovenských skúsenostiach pri budovaní aktívnej občianskej spoločnosti. Ďalšie skúsenosti získali aj prostredníctvom individuálne prispôsobených študijných pobytov na Slovensku, ktoré boli zamerané na inovatívne prístupy k riešeniu problémov komunít. 

Medzi hlavné ciele programu patrilo vytvorenie funkčnej siete medzi obcami a mestami na severe Kosova, štátnymi inštitúciami, darcami a občianskou spoločnosťou a zvyšovanie povedomia darcovskej komunity v severnom Kosove o konkrétnych otázkach občianskej spoločnosti.

Projekt pokračuje v roku 2016 a 2017 poskytovaním podpory pre projekty na výskum verejnej politiky a advokačné projekty, ktoré sú zamerané na prepojenie občianskej spoločnosti na severe Kosova s organizáciami, think tankami a inštitúciami so sídlom v Prištine.

 

NOVINKY

 

 

Propagácia občianskej spoločnosti ako naša najdôležitejšia činnosť v Kosove

22. august 2016 - V r. 2016 boli spustené štyri projekty na propagáciu občianskej účasti a sprostredkovanie hlasu občianskej spoločnosti orgánom v Mitrovici a Prištine. Viac sa dočítate tu.

Výzva na podanie prihlášok: „Aktívna občianska spoločnosť: Slovenský fond pre verejnú politiku... 

3. jún2016 - Termín na podanie prihlášok je 20. jún 2016. Viac sa dočítate tu. 

Mladí nadšenci informačných technológií sa zjednotili v boji s nezamestnanosťou mladých

11. marec 2016 - Projekt bol spustený s cieľom vytvoriť v severnom Kosove pracovné príležitosti v oblasti IT pre mladých. Viac sa dočítate tu. 

Chlapci ako spojenci v prevencii násilia

27. január 2016 - Budovanie kapacít občianskej spoločnosti na severe Kosova. Viac informácií nájdete tu.

Snaha o lepšiu budúcnosť v severokosovskom Zvecane

14. december 2015 - Školenia na pomoc mladým ľuďom pri rozvoji pracovných zručností. Viac sa dočítate tu. 

 

 

Dobrovoľníctvom za zmenu: podpora miestneho aktivizmu v severnom Kosove

4. december 2015 - Pod záštitou SBPPF sme podporili mobilizáciu dobrovoľníkov a vytvorenie siete dobrovoľníkov v okresoch severného Kosova. Viac sa dočítate tu.

   

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky