Krajiny, v ktorých pôsobíme

Už viac ako štrnásť rokov naše oddelenie Demokratizácie a rozvoja v zahraničí prispieva k medzinárodnému rozvoju. Prečo pracujeme v zahraničí?

Pamätáme sa na minulosť. Nezabudli sme na to, že Slovensko len nedávno prešlo transformačným procesom na ceste k demokracii a nebolo ponechané bez pomoci. Naopak, bola mu poskytnutá široká zahraničná podpora na rozvoj demokratických mechanizmov a posilnenie kapacít a roly občianskeho sektora na Slovensku. Ceníme si túto skúsenosť, vidíme jej pozitívne výsledky a na oplátku cítime potrebu podporiť spoločnosti, ktoré majú podobné ťažkosti, s akými máme vlastné skúsenosti. Vydávame knihy a organizujeme verejné podujatia, čím chceme ľudí upozorniť na globálne problémy a príležitosti. Podporujeme aktívnu zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na podpore občianskej spoločnosti, rozširovaní demokracie a dodržiavaní ľudských práv. Sme zakladajúcim členomslovenskej Platformy mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO) a členom platformy CONCORD, Svetového hnutia za demokraciu, siete Európskych nadácií pre demokraciu a členom Fóra občianskej spoločnosti v Rusku. V súčasnosti sme aktívni v troch strategických programových oblastiach: rozvojové vzdelávanie, verejná politika a medzisektorová spolupráca. V rámci týchto projektov pôsobíme v Keni, Bielorusku, Gruzínsku, Albánsku, Kosove a Moldavsku.  V minulosti sme realizovali projekty aj v Tunisku, Egypte, na Ukrajine, v Iraku a na Kube. Viac informácií o týchto programoch a o tom, čo konkrétne robíme, nájdete na stránkach jednotlivých projektov.

Aktuality Zobraziť všetky

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky