Meranie darcovstva

Meranie darcovstva

Treba filantropiu vôbec merať? Nemá zostať vecou „srdca“? Nemeníme meraním dobročinnosť na techniku?

Niekedy darcovstvo merať naozaj netreba. Ak by sme počítali, koľko kusov Nota Bene či žltých narcisov proti rakovine sme počas roka kúpili a koľko drobných sme spolu hodili do zvončeka v kostole, bolo by to mierne absurdné. No v prípade, že nám na výsledku naozaj záleží a chceme sa podpore vybraných tém venovať strategicky, bez merania nedokážeme náš dopad zlepšovať.

Prínosy merania

Zvyšovanie dopadu - bez merania niet manažovania. Ak je pre firmu prirodzené mať prehľad o svojich nákladoch a výnosoch, merať úspešnosť marketingových kampaní či predajnosť produktov, rovnako vo filantropii potrebuje poznať svoje vstupy (aké dary poskytla) a výstupy (čo sa za to podarilo dosiahnuť). Na základe týchto dát sa vie firma zodpovedne rozhodovať o pokračovaní či zmene prístupu, aby prínosy darcovstva boli vyššie pre komunitu i firmu.

Efektívnejšie usmernenie zdrojov – dary sú pre komunitu vzácne zdroje, a preto by nimi darcovia nemali plytvať, ale „investovať“ ich čo najrozumnejšie. Firma, ktorá má prehľad o svojom darcovskom rozpočte a výsledkoch, sa nemusí vo filantropii spoliehať len na intuíciu, chvíľkové pocity a slepú náhodu, ale nasmerovať svoju podporu premyslene tam, kde prinesie najväčší úžitok.

Prehľad a interná koordinácia – najmä väčšie firmy potrebujú zrátať údaje z rôznych foriem svojej podpory (financie, čas zamestnancov, vecné dary, administratívne náklady) za celú spoločnosť, čo im umožňuje poznať koľko firma investuje, kam a prečo a aktivity lepšie koordinovať, prepájať a využívať synergie. Pobočky nadnárodných firiem musia častokrát reportovať svoje darcovstvo materským firmám. Na základe získaných údajov vie firma rozpočtovať ďalšie roky.

Externá komunikácia – ak firmy merajú svoje darcovstvo štandardizovanou metodikou, môžu výsledky zrozumiteľnejšie a dôveryhodnejšie komunikovať verejnosti, vzájomne si porovnávať výsledky a inšpirovať sa z prístupu iných donorov.

Možnosti ďalšieho navýšenia podpory komunity cez 2 % z dane – slovenská legislatíva umožňuje navýšiť asignáciu podielu dane o 0,5 % výšky dane (z 1,5 % na 2 % dane) tým firmám, ktoré tiež sami venovali dary aspoň vo výške 0,5 % ich dane.

Spôsoby merania

Microsoft Excel – väčšina firiem si vedie vlastné improvizované tabuľkové prehľady, koľko darov ktorej organizácii dali. Tieto tabuľky však obvykle poskytujú len základný prehľad o finančných daroch a neposkytujú dostatočné údaje pre strategické rozhodovanie sa a možnosť porovnávať celkové vstupy a výstupy.

Štandard komunitné investovanie – niektoré firmy využívajú na meranie svojej podpory komunity komplexnú metodiku Štandard komunitné investovanie, ktorú od roku 2006 na Slovensku poskytuje Nadácia Pontis. Je kompatibilná s medzinárodne najuznávanejším modelom merania London Benchmarking Group, ktorý používa najviac firiem vo svete. Zároveň zohľadňuje slovenské špecifiká a má zabudovanú možnosť detailnejšieho merania aj asignácie dane.

Iné spôsoby – zopár firiem môže využívať niektorý z iných medzinárodných štandardov merania svojho darcovstva, napr. Enablon, Corporate Giving Standard, Strategic Community Investment, rôzne formy merania Social Return on Investment, Measuring Shared Value, Community Mark... Väčšinou ide o usmernenie materskou firmou, ktorá používa na celom svete jednotnú metodiku.

Štandard komunitné investovanie

Nadácia Pontis vyvinula v rámci svojej aplikácie Darca.sk unikátny nástroj na meranie svojich darov - Štandard komunitné investovanie. Umožňuje manažérom firiem jednoducho si zaznamenávať všetky formy podpory okolia – dary, sponzoring i asignáciu dane, firemné dobrovoľníctvo, vecné dary a pro bono služby. Systém následne dokáže poskytnúť komplexný reporting o firemnom darcovstve, vstupoch a výstupoch, prostredníctvom koláčových grafov vizuálne sprehľadniť motívy a formy podpory, regionálne a tematické pokrytie. Okrem toho report poskytne i zaujímavé čísla vhodné nielen pre rozpočtovanie a manažérske rozhodnutia, ale i externú komunikáciu, napr. celkovú výšku podpory firmy, pomer k príjmom, darcovstvo v prepočte na jedného zamestnanca a pod.

Štandard komunitné investovanie umožňuje firme vyhodnotiť, čo sa jej podarilo vo filantropii dosiahnuť: prínosy pre komunitu i benefity pre firmu samotnú. Poskytuje východisko pre zvýšenie efektívnosti darcovstva a pomáha im v rozhodovaní, akým smerom by sa mala uberať ich darcovská stratégia. Prípadne umožňuje zhromažďovanie údajov o všetkých daroch na jednom mieste.

Metodika vznikla vo Veľkej Británii. V roku 1994 pripravilo 6 britských firiem spoločný štandardizovaný model merania komunitného investovania s cieľom dosiahnuť väčšiu efektivitu v oblasti komunitného investovania a firemného darcovstva. Firmy vytvorili vlastnú skupinu nazvanú London Benchmarking Group (LBG), ktorá sa postupne rozrástla na stovky firiem v celom svete. Medzi firmy, ktoré metodiku implementujú vo Veľkej Británii, patria napríklad Credit Suisse, Deloitte and Touche, E.ON, Ernst and Young, GlaxoSmithKline, KPMG, Microsoft, Nestle, Pfizer, PricewaterhouseCoopers, Procter and Gamble, Provident Financial, Shell, Tesco, Unilever.

Ktoré firmy využívali metodiku Štandard komunitné investovanie

 1. Západoslovenská energetika, a.s.
 2. Provident Financial, s.r.o.
 3. Tesco Stores SR, a.s.
 4. VÚB banka, a.s.
 5. Východoslovenská energetika, a.s.
 1. Deloitte Audit s.r.o.
 2. GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
 3. KPMG Slovensko spol. s r.o.
 4. Orange Slovensko, a.s.
 5. Provident Financial, s.r.o.
 6. Tesco Stores SR, a.s.
 7. VÚB banka, a.s.
 8. Východoslovenská energetika a.s.
 9. Západoslovenská energetika, a.s.
 1. KPMG Slovensko spol. s r.o.
 2. Provident Financial, s.r.o.
 3. Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.
 4. VÚB banka, a.s.
 5. Východoslovenská energetika a.s.
 6. Západoslovenská energetika, a.s.
 1. Citibank (Slovakia), a.s.
 2. Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.
 3. Provident Financial, s.r.o.
 4. T-Mobile Slovensko, a.s.
 5. Všeobecná úverová banka, a.s.
 6. Východoslovenská energetika a.s.
 7. Západoslovenská energetika, a.s.
 1. Provident Financial, s.r.o.
 2. Slovnaft, a.s.
 3. Západoslovenská energetika, a.s.
 1. Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
 2. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 3. Poštová banka, a.s.
 4. Provident Financial, s.r.o.
 5. Slovak Telekom, a.s.
 6. Slovnaft, a.s.
 7. Západoslovenská energetika, a.s.
 1. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 2. Poštová banka, a.s.
 3. Provident Financial, s.r.o.
 4. Slovnaft, a.s.
 5. Západoslovenská energetika, a.s.
 1. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 2. Provident Financial, s.r.o.
 3. Slovnaft, a.s.
 4. UniCredit Bank Slovensko, a.s.
 5. Západoslovenská energetika, a.s.

Chcete využívať metodiku Štandard komunitné investovanie?

Obráťte sa na programového manažéra Norberta Maura z Nadácie Pontis alebo vyplňte nezáväzný formulár a my sa Vám ozveme.

tel.: 0918 778 780
 

Prihláška do pracovnej skupiny Štandard komunitné investovanie

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky