Mgr. Eva Braxatorisová

Doplníme čoskoro. 

Nadácia Pontis - Právne vyjadrenie vo veci urovnania finančných poplatkov za organizáciu kultúrneho podujatia Via Bona Slovakia.

OZ Misia mladých - Právne poradenstvo vo veci porušenia zmluvy zo strany požičiavateľa v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch.

Brána do života - Právny tréning v oblasti exekucií. Ako sa im vyhnúť a ako si vytvoriť splátkový kalendár.

Neziskové organizácie v zastúpení OZ Proti prúdu - Prípadová štúdia v oblasti postavenia sociálneho pracovníka voči orgánom činným v trestnom konaní a súdom.

OZ Ulita - Právne konzultácie z oblasti občianskeho, trestného a obchodného práva a zastupovanie klientky pri postupe v exekučnom konaní. 

OZ Návrat - Právne konzultácie pri koncipovaní návrhov na novelizáciu Zákona o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele detí. Právna pomoc pri zložitých procesných veciach v konkrétnych klientskych prípadoch.

OZ Prima - Právne poradenstvo týkajúce sa možnosti státia služobného auta OZ, fungujúceho ako stanica pre jeho klientov, na verejných priestranstvách.

OZ Prima - Právny tréning pre pracovníkov OZ v oblasti právnej argumentácie a aplikácie právnych predpisov týkajúcich sa sociálnej práce.

OZ Návrat - Právna pomoc a odborné právne poradenstvo klientom OZ Návrat. Išlo hlavne o rodiny na hranici chudoby v procese ich sanácie, kedy im hrozí odňatie detí.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky