Nadačný fond Kia Motors Slovakia

Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis

Kia Motors Slovakia je výrobcom automobilov a patrí medzi najväčších zamestnávateľov v žilinskom regióne. Uvedomuje si svoj význam a vplyv na život v regióne, preto je jedným z jej hlavných cieľov aj napĺňanie princípov zodpovedného podnikania. Aby autá neboli vnímané len ako škodcovia prírody, Kia aktívne pristupuje k ochrane životného prostredia prostredníctvom výrobných technológií, ktoré majú čo najmenej zaťažovať životné prostredie, prostredníctvom triedenia odpadu, vlastnej čističky odpadových vôd a ďalších technológií.

Profil firmy

Kia Motors Slovakia je výrobcom automobilov a patrí medzi najväčších zamestnávateľov v žilinskom regióne. Uvedomuje si svoj význam a vplyv na život v regióne, preto je jedným z jej hlavných cieľov aj napĺňanie princípov zodpovedného podnikania. Aby autá neboli vnímané len ako škodcovia prírody, Kia aktívne pristupuje k ochrane životného prostredia prostredníctvom výrobných technológií, ktoré majú čo najmenej zaťažovať životné prostredie, prostredníctvom triedenia odpadu, vlastnej čističky odpadových vôd a ďalších technológií.

 

Darcovské aktivity

Od roku 2008, kedy Kia Motors Slovakia založila svoj nadačný fond aktívne podporuje projekty na podporu žilinského regiónu v environmentálnej, sociálnej oblasti a podporu mladej generácie. Darcovské aktivity realizuje prostredníctvom zamestnaneckého grantového programu, podpory dobrovoľníckeho podujatia Naša Žilina a priamej strategickej podpory projektov, zameranej na riešenie problémov v sociálnej oblasti.

 

Kontakt

V prípade záujmu o podporu sledujte aktuálne otvorené výzvy Nadačného fondu Kia Motors Slovakia. Bližšie informácie vám poskytne Norbert Maur, programový koordinátor Nadačného fondu Kia Motors Slovakia, norbert.maur@nadaciapontis.sk .

 

Aktuálne otvorené výzvy na zasielanie žiadostí

Kia Motors Slovakia nemá momentálne otvorený žiadny grantový program.   

 

Projekty podporené v roku 2009

V roku 2009 podporila Kia v zamestnaneckom grantovom programe 14 neziskových projektov, zameraných na ochranu životného prostredia, ochranu kultúrneho dedičstva a na podporu znevýhodnených skupín ľudí. Okrem toho podporila finančne, aj dobrovoľnou prácou svojich zamestnancov firemné dobrovoľnícke podujatie Naša Žilina. Ako tretiu časť darcovských aktivít podporila Kia priamo prípravu paraolympionikov na zimné paralympijské hry 2010 vo Vancouveri.

Kia Motors

Fotky z programov

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky