Naše ciele

Náš prístup kombinuje IT integráciu a vzdelávanie s podnikateľskými zručnosťami

  1. Integrácia IKT v školstve: Sote ICT program najprv pomáha školám integrovať IKT do výučby a administratívy. Školy si vyhradia miestnosť a pripravia nábytok a následne im dodáme počítače, notebooky, projektory, interaktívne tabule, tlačiarne, fotoaparáty a ďalšiu techniku. Taktiež školy pripojíme na internet a nainštalujeme školský manažérsky informačný systém (EMIS) a eLearning softvér. Boli sme prvým zákazníkom mladého kenského startupu JBS, ktorý dodal EMIS pre desať škôl, na ktorých pôsobíme. Následne školíme učiteľov a administratívnych pracovníkov v používaní IKT a EMIS.  Učitelia z troch stredných škôl pomáhajú a školia kolegov zo susedných základných škôl, ktorým sme tiež dodali počítačové vybavenie. Doposiaľ sme integrovali IKT do desiatich stredných a troch základných škôl na vidieku v kraji Taita-Taveta.
  2. Projektové vyučovanie a IKT kluby: V ďalšom kroku slovenskí pedagógovia školia kenských kolegov v projektovom vyučovaní a školy založia IKT kluby. V IKT kluboch sa žiaci stretávajú každý týždeň a pracujú na rôznych praktických zadaniach a vlastných projektoch. Zvolia si svojich klubových vedúcich a často komunikujú s inými kenskými klubmi a žiakmi na Slovensku cez video konferencie. Každý rok organizujeme spoločné súťaže pre školy v Sote ICT programe. Tie sú zamerané napríklad na písanie životopisov a motivačných listov, eseje a tvorbu propagačných videí. Náš manuál, pravidelná komunikácia a stretnutia pomáhajú učiteľom usmerňovať a zlepšovať aktivity ich IKT klubov. Učitelia ale nemajú striktne dané osnovy a môžu uplatniť svoju kreativitu a chuť experimentovať. Počas školského roka podporujeme IKT Kluby pomocou mini-grantov a od učiteľov požadujeme, aby zabezpečili dodanie výstupov zo žiackych aktivít kvalitne a načas a podelili sa o ne s ostatnými pedagógmi. Členovia IKT Klubov sa učia ako vyrobiť vizitky, brožúry, videá, blogy a prezentácie svojich cvičných firiem.

  3. V treťom kroku zavedieme koncept cvičných firiem ako hlavnú činnosť IKT klubov.  Školám odporúčame, aby vytvorili najviac tri cvičné firmy a zamerali sa viac na kvalitu ako kvantitu. Po tom, čo sa žiaci dohodnú na štruktúre svojich cvičných firiem a vytvoria základné dokumenty, cvičné firmy registrujeme v Practice Enterprise Network (PEN). Ďalším cieľom je pomôcť kenským študentom komunikovať a obchodovať s inými cvičnými firmami doma a v zahraničí. PEN International sídli v Nemecku a v súčasnosti má 42 členských krajín. Pri mentorovaní cvičných firiem a školení učiteľov spolupracujeme s Štátnym inštitútom odborného vzdelávania na Slovensku a spolu sa snažíme získať plné členstvo Kene v PEN International. Cvičné firmy, ktoré stabilne vykazujú vysokú kvalitu svojich produktov a dokumentov odporúčame na certifikáciu v PEN. Po certifikácii firiem, môžu získať osvedčenie o “zamestnaní” v cvičnej firme aj žiaci ako dôkaz o základných zručnostiach, ktoré im pomôžu pri hľadaní zamestnania v budúcnosti.

  4. Sote ICT Hub pre mentorovanie absolventov a podporu startupov: Našim ďalším veľkým cieľom je založiť od januára 2015 v meste Voi Sote ICT Hub na podporu absolventov. Nadviazali sme parnerstvo s iHub Outreach programom na budúci kenský školský rok, ktorý sa začína v januári. Od nového roku 2015 plánujeme spolu organizovať tréningy (boot camps). V Sote ICT Hub taktiež plánujeme zaviesť školenia pokročilejších zručností ako digitálna fabrikácia, robotika a programovanie. Za týmto účelom sme nadviazali spoluprácu s FabLab Nairobi. Hlavným cieľom bude podporiť zakladanie reálnych startupov.  

     

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky