Ľudia

V prípade otázok kontaktujte:

Dominika Horňáková

programová koordinátorka

E-mail: dominika.hornakova@nadaciapontis.sk

Telefón: +421 2 5710 8119,  + 421 917 260 899

Dominika pochádza z Modrovej, v Nadácii Pontis pôsobí od januára 2016.  Koordinuje nadačné fondy  Slovak Telekom, dm drogerie markt, Slovenské elektrárne, Philip Morris, Arriva a Mercedes. Zároveň sa podieľa na organizácii podujatia Fórum o firemnej filantropii. Pôsobí ako dobrovoľníčka v organizácii TedxTrenčín, počas štúdia na vysokej škole bola viacročnou dobrovoľníčkou na festivale Divadelná Nitra, pôsobila v o.z. Zelená Zebra a Ďakujem, sused.

Akékoľvek vaše otázky radi zopovieme do 30 dní.  

Naši ľudia

Tatiana Švrčková                                                                                                       

senior špecialista spoločenskej zodpovednosti Slovak Telekom, a.s.

E-mail: tatiana.svrckova@telekom.sk

Telefón: +421 2 588 204 27, +421 903 709 420

V rámci oddelenia korporátnej komunikácie má na starosti zodpovedné podnikanie, filantropiu a korporátny sponzoring. Telekom zastupuje v pracovných skupinách a združeniach ako BLF, ASFIN, Engage. Stála pri zrode grantových programov Hľadáme ďalší zmysel pre podnikanie nepočujúcich, operačnom programe Mobilný pedagóg, vzniku Fondu pre transparentné Slovensko, Darcovských SMS správ. Dlhodobo spolupracuje s rôznymi neziskovými a príspevkovými organizáciami – Dobrý anjel, Dom na polceste Veľký Slavkov, Horská záchranná služba, OZ Nepočujucedieta.sk, Od emócií k poznaniu,  Komenského inštitút, Teach for Slovakia.

Lenka Surotchak

Lenka Surotchak 

E-mail: lenka.surotchak@nadaciapontis.sk

Telefón: +421 2 5710 8125

Je od roku 2002 riaditeľkou Nadácie Pontis. Stála pri transformácii tejto inštitúcie na slovenskú mimovládnu organizáciu, zúčastňovala sa všetkých jej ťažiskových programových aktivít, viedla projekty technickej asistencie MVO, firemnej filantropie a dobrovoľníctva. Dnes strategicky a exekutívne nadáciu vedie. 

  

Pavel Hrica

E-mail: pavel.hrica@nadaciapontis.sk

Telefón: +421 917 429 983

Pavel je programový riaditeľ piliarea firemnej filantropie v Nadácii Pontis. Strategicky riadi programy zamerané na posilnenie mimovládnych organizácií, firemnej filantropie a sociálnej zodpovednosti podnikov.

 

 
Nadačný fond nemá právnu subjektivitu, a preto sa viaže na Správnu radu Nadácie Pontis.

 

Členovia hodnotiacich komisií

Grantový program - Pomáhame pamiatkam


Michal Hrčka
 - špecializuje sa na konzerváciu, obnovu, rekonštrukciu autenticky zachovaných pamiatok a historických budov, konzerváciu hradov a torzálnej architektúry. V roku 2000 založil magazín o kultúrnom dedičstve (Obnova/Obnova.sk), ktorý je momentálne najväčším vo svojej oblasti. V roku 2005 bol ocenený cenou Ministerstva kultúry SR a Pamiatkovým úradom v kategórii Film-Audio-Video-Multimediálne dielo.

Michal Šimkovic - pracoval na rôznych pracoviskách Pamiatkového úradu, kde sa zameriaval na torzálnu architektúru a hrady. V súčasnosti sa venuje privátnemu bádaniu v oblasti pamiatok a realizuje Pamiatkové výskumy. Je držiteľom osvedčení na realizáciu umelecko-historického výskumu, architektonicko-historického výskumu a archeologického výskumu.

Juraj Ondrejčík - je aktivistom v oblasti hradov a zámkov a členom hodnotiacich komisií viacerých grantových výziev (Slovenská sporiteľňa/Erste, Západoslovenská energetika ZSE, dm drogerie markt, Slovenské elektrárne/Enel).

Ján Barič - poskytuje architektonické a inžinierske služby vrátane projektovania.

Pavol Tišliar - je profesor, vedúci katedry etnológie a muzeológie, na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Michaela Kalinová - pracuje na Pamiatkovom úrade Slovenskej Republiky. Je spoluautorkou knihy Kalvárie a krížové cesty na Slovensku.


Grantový program - Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich


Iris Domancová -
je výskumno-vývojovým zamestnancom v oddelení špeciálnej pedagogiky v Bratislave a moderátorkou Televízneho klubu nepočujúcich.

Roman Vojtechovský - je špeciálnym pedagógom v Stredisku pre pomoc študentom so špecifickými nárokmi na Masarykovej univerzite v Brne. Zároveň je aj moderátorom Správ v slovenskom posunkovom jazyku na Dvojke (RTVS), členom Odbornej komisie pre problematiku vyučovania posunkového jazyka v ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím v Štátnom pedagogickom ústave.

Oľga Coulton-Shaw - Je odborníčka na sociálnu problematiku, dlhodobo sa venuje komunite Nepočujúcich a ich pomoci. Bola programovým manažérom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

Tatiana Švrčková - dlhodobo sa venuje aktivitám CSR, je programová manažérka CSR v spoločnosti Slovak Telekom. S komunitou Nepočujúcich spolupracuje už viac ako 10 rokov.


Grantový program - Pomáhame komunite 
                                               
Daniela Danihelová
- správkyňa Komunitnej nadácie Bratislava. Dlhodobo sa venuje komunitným projektom v Bratislave a jej okolí.

Miroslava Gúčiková
- pôsobí vo viacerých dobrovoľníckych skupinách. Pracovala v Nadácii Pontis na projekte Advokáti Pro Bono. V súčasnosti pôsobí napríklad aj vo Voices, n.o.

Karina Andrášiková -
v súčasnosti pôsobí ako terénna pracovníčka. V rámci občianskeho združenia Mládež ulice sa venuje deťom a mladým ľuďom so sociálne znevýhodneného prostredia. Absolvovala viaceré kurzy a výcviky zamerané na priamu prácu s klientmi, na nízkoprahové a terénne služby a je frekventantkou dvojročného akreditovaného výcviku v arteterapií.

Eva Ondrová
- je riaditeľkou Rehabilitačného strediska Claudianum.

Soňa Holíková
- pôsobí ako štatutárna zástupkyňa a riaditeľka Centra koordinácie a advokácie v Únii materských centier.

Dávid Králik 
- pôsobí v organizácii Leaf a má na starosti tému "Rozvoj učiteľov".

Dušan Ťažký -
pracuje na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, na odbore športu.

Tomáš Kováč - v
enuje sa aktivitám Komunitného centra Prístav v Bernolákove. Je garantom programov združenia KASPIAN, ktoré sú akreditované na MPSVaR SR.
Garanti program Online tlmočník:

 • Marek Kanáš
 • Mária Košútová
 • Ľubica Šarinová
 • Anna Šmehilová mladšia
 • Darina Tarcsiová
 • Michal Hefty
 • Roman Vojtechovský

 Garanti program Mobilný pedagóg 

 • Darina Tarcsiová
 • Agáta Čermáková
 • Miroslava Robinson
 • Katarína Zborteková
 • Janette Maziniová Motlová

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky