Naši ľuďia

V prípade otázok kontaktujte:

V prípade otázok kontaktujte:

Juraj Récky                                                                                                                     

Programový manažér Nadačného fondu Telekom 

E-mail: [email protected]

Mobil: +421 911 463 610

 

 

Nadácia Pontis

Zelinárska 2

821 08 Bratislava 

Slovenská republika

tel.: +421 2 5710 8111  fax: +421 2 5710 8120 

[email protected] 

[email protected] 

www.nadaciapontis.sk  


Naši ľudia

Tatiana Švrčková                                                                                                       

Senior špecialista spoločenskej zodpovednosti  Slovak Telekom, a.s.

E-mail: [email protected]

Telefón: +421258820427, +421 903 709 420

 

 

 

V rámci oddelenia korporátnej komunikácie má na starosti zodpovedné podnikanie, filantropiu a korporátny sponzoring. Telekom zastupuje v pracovných skupinách a združeniach ako BLF, ASFIN, Engage. Stála pri zrode grantových programov Hľadáme ďalší zmysel pre podnikanie nepočujúcich, operačnom programe Mobilný pedagóg, vzniku Fondu pre transparentné Slovensko, Darcovských SMS správ. Dlhodobo spolupracuje s rôznymi neziskovými a príspevkovými organizáciami – Dobrý anjel, Dom na polceste Veľký Slavkov, Horská záchranná služba, OZ Nepočujucedieta.sk, Od emócií k poznaniu,  Komenského inštitút, Teach for Slovakia.

 

Členovia hodnotiacich komisií

Grantový program  - Pomáhame pamiatkam


Michal Hrčka, Mgr.


Špecializuje sa na konzerváciu, obnovu, rekonštrukciu autenticky zachovaných pamiatok a historických budov, konzerváciu hradov a torzálnej architektúry. V roku 2000 založil magazín o kultúrnom dedičstve (Obnova / Obnova.sk), ktorý je momentálne najväčším vo svojej oblasti. V roku 2005 bol ocenený cenou Ministerstva kultúry SR a Pamiatkovým úradom v kategórii Film-Audio-Video-Multimediálne dielo.


Michal Šimkovic, Mgr.


Pracoval na rôznych pracoviskách Pamiatkového úradu, kde sa zameriaval na torzálnu architektúru a hrady. V súčasnosti sa venuje privátnemu bádaniu v oblasti pamiatok a realizuje Pamiatkové výskumy. Je držiteľom osvedčení na realizáciu umelecko-historického výskumu, architektonicko-historického výskumu a archeologického výskumu.


Juraj Ondrejčík, Mgr.


Je aktivistom v oblasti hradov a zámkov a členom hodnotiacich komisií viacerých grantových výziev (Slovenská sporiteľňa/Erste, Západoslovenská energetika ZSE, dm drogerie markt, Slovenské elektrárne/Enel).


Ing. arch. Ján Barič


Poskytuje architektonické a inžinierske služby vrátane projektovania.


Prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.


Je profesor, vedúci katedry etnológie a muzeológie, na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.


Grantový program - Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich


Mgr., Iris Domancová, PhD.


Je výskumno-vývojovým zamestnancom v oddelení špeciálnej pedagogiky v Bratislave a moderátorkou Televízneho klubu nepočujúcich.


PaedDr. Bc Roman Vojtechovský


Je špeciálnym pedagógom v Stredisku pre pomoc študentom so špecifickými nárokmi na Masarykovej univerzite v Brne. Zároveň je aj moderátorom Správ v slovenskom posunkovom jazyku na Dvojke (RTVS), členom Odbornej komisie pre problematiku vyučovania posunkového jazyka v ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím v Štátnom pedagogickom ústave.


Mgr. Oľga Coulton-Shaw


Je odborníčka na sociálnu problematiku, dlhodobo sa venuje komunite Nepočujúcich a ich pomoci. Bola programovým manažérom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.


Mgr. Tatiana Švrčková


Dlhodobo sa venuje aktivitám CSR, programová manažérka CSR v spoločnosti Slovak Telekom. S komunitou Nepočujúcich spolupracuje už viac ako 10 rokov.


Grantový program - Pomáhame komunite 
                                               
Daniela Danihelová, Komunitná nadácia Bratislava

Miroslava Gúčiková, Voices, n.o.

Karina Andrášiková, OZ Mládež z ulice

Eva Ondrová, Rehabilitačné stredisko Claudianum

Soňa Holíková, Únia materských centier

Dávid Králik, Leaf

Mgr. Dušan Ťažký, Odbor športu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Veronika Drdošová, The Little Gym


Grantový program „Pomáhame pamiatkam“ 

Michal Hrčka, Mgr.

Špecializuje sa na konzerváciu, obnovu, rekonštrukciu autenticky zachovaných pamiatok a historických budov, konzerváciu hradov a torzálnej architektúry. V roku 2000 založil magazín o kultúrnom dedičstve (Obnova / Obnova.sk), ktorý je momentálne najväčším vo svojej oblasti. V roku 2005 bol ocenený cenou Ministerstva kultúry SR a Pamiatkovým úradom v kategórii Film-Audio-Video-Multimediálne dielo.

Michal Šimkovic, Mgr.

Pracoval na rôznych pracoviskách Pamiatkového úradu, kde sa zameriaval na torzálnu architektúru a hrady. V súčasnosti sa venuje privátnemu bádaniu v oblasti pamiatok a realizuje Pamiatkové výskumy. Je držiteľom osvedčení na realizáciu umelecko-historického výskumu, architektonicko-historického výskumu a archeologického výskumu.

Juraj Ondrejčík, Mgr.

 Je aktivistom v oblasti hradov a zámkov a členom hodnotiacich komisií viacerých grantových výziev (Slovenská sporiteľňa/Erste, Západoslovenská energetika ZSE, dm drogerie markt, Slovenské elektrárne/Enel)

Ing. arch. Ján Barič

Poskytuje architektonické a inžinierske služby vrátane projektovania.

Prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

Je profesor, vedúci katedry etnológie a muzeológie, na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Grantový program „Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich“ 

Mgr., Iris Domancová, PhD.

Je Výskumno-vývojovým zamestnancom v oddelení špeciálnej pedagogiky v Bratislave a moderátorkou Televízneho klubu nepočujúcich.

PaedDr. Bc Roman Vojtechovský 

Je špeciálnym pedagógom v Stredisku pre pomoc študentom so špecifickými nárokmi na Masarykovej univerzite v Brne. Zároveň je aj moderátorom Správ v slovenskom posunkovom jazyku na Dvojke (RTVS), členom Odbornej komisie pre problematiku vyučovania posunkového jazyka v ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím v Štátnom pedagogickom ústave.

Mgr. Oľga Coulton-Shaw

Je odborníčka na sociálnu problematiku, dlhodobo sa venuje komunite Nepočujúcich a ich pomoci. Bola programovým manažérom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

Mgr. Tatiana Švrčková

Dlhodobo sa venuje aktivitám CSR, programová manažérka CSR v spoločnosti Slovak Telekom. S komunitou Nepočujúcich spolupracuje už viac ako 10 rokov.

Grantový program „Pomáhame komunite“ 

                                              

Daniela Danihelová, Komunitná nadácia Bratislava

 

Miroslava Gúčiková, Voices, n.o.

 

Karina Andrášiková, OZ Mládež z ulice

 

Eva Ondrová, Rehabilitačné stredisko Claudianum

 

Soňa Holíková, Únia materských centier

 

Dávid Králik, Leaf

 

Mgr. Dušan Ťažký, Odbor športu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Veronika Drdošová, The Little Gym

 

 

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky