Nominujte sa

Nominujte sa na ocenenie Generácia 3.0

Registrácia projektov uchádzajúcich sa o Cenu Generácia 3.0 v roku 2018 bude spustená v januári 2018.

 

V roku 2018 budete môcť zabojovať o Cenu Generácia 3.0 v týchto kategóriách:

1. Osobnosť pripravená na zmeny

Projekty v tejto kategórii by mali rozvíjať:

 • zvedavosť a radosť z objavovania, schopnosť celoživotne sa učiť, samovzdelávanie, vlastný sebarozvoj
 • schopnosť prispôsobiť sa zmenám
 • inovatívnosť, kreativitu, originálnosť a experimentovanie, umelecké vnímanie a vyjadrovanie sa
 • sebaovládanie
 • zdravý životný štýl

2. Technologické a prírodné znalosti

Do tejto kategórie patria:

 • prírodné vedy, matematika
 • informačná gramotnosť, technologické vedomosti a zručnosti, programovanie
 • technické predmety

3. Kariérne a podnikateľské zručnosti

Projekty v tejto kategórii by mali rozvíjať:

 • schopnosť komunikovať – štruktúrovať myšlienky, schopnosť argumentovať, prezentovať, diskutovať, dorozumieť sa
 • schopnosť spolupráce
 • líderstvo, samostatnosť, zodpovednosť, proaktivita
 • schopnosť riešiť problémy
 • podnikavosť
 • vedomosti v ekonómii a finančnej gramotnosti
 • jazykové schopnosti

4. Sociálne a občianske kompetencie

Projekty v tejto kategórii by mali rozvíjať:

 • kritické myslenie - čítanie s porozumením, schopnosť dokázať rozlišovať manipuláciu
 • toleranciu, citlivý prístup k odlišnostiam
 • sociálnu a emocionálnu inteligenciu - empatiu, súcit a úctu
 • pomoc a solidaritu
 • čestnosť, dôveryhodnosť, etické rozhodovanie
 • občiansku angažovanosť, demokratické postoje
 • medzikultúrnu komunikáciu,
 • prekonávaniee xenofóbie a extrémizmu
 • pochopenie globálnych súvislostí, kompetencie nevyhnutné pre život a úspech v dnešnom globálne prepojenom svete
 • ohľaduplnosť voči životnému prostrediu

5. Inovácie v systéme vzdelávania

Do tejto kategórii patria:

 • projekty, ktoré zlepšujú vzdelávacie prostredie
 • podporné programy moderného vzdelávania pedagógov
 • nové metódy vyučovania
 • projekty zamerané na rovnosť šancí a širokú prístupnosť
 • programy na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov na škole

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky