Ari Weinzweig: Každá úspešná firma musí žiť v súlade s 12 prirodzenými zákonmi biznisu

Predstavte si firmu, do ktorej prichádzajú ľudia spokojní a šťastní. Ari Weinzweig z Zingerman´s hovoril o vízii a 12 prirodzených zákonoch biznisu.