22. 05. 2017 Zodpovedné podnikanie

Cena Nadácie Orange za rok 2016 pozná svojich víťazov

Nadácia Orange ocenila výnimočné mimovládne organizácie už po ôsmy raz.

Tretí májový štvrtok v bratislavskej Starej tržnici patril tým, ktorí majú ambície meniť svet okolo nás na lepšie miesto na zemi. Za prítomnosti zástupcov mimovládnych organizácií, odborníkov z tretieho sektora, médií a pozvaných hostí bolo za svoje prospešné aktivity ocenených spolu 11 mimovládnych organizácií z celého Slovenska. „Cena Nadácie Orange je verejným poďakovaním mimovládnym organizáciám za skvelú prácu, ktorú robia pre nás všetkých bez ohľadu na všetky prekážky, ktoré sa objavia na ich ceste za lepším Slovenskom. Ich odhodlanosť a vytrvalá snaha prispievať k zmene našej spoločnosti na lepšiu si zaslúžia pozornosť a uznanie nás všetkých,“ povedala správkyňa Nadácie Orange Andrea Cocherová.

O laureátoch prestížneho ocenenia, ktoré sa udeľuje v kategóriách Sociálna inklúzia, Vzdelávanie a Komunitný rozvoj, rozhodovali hodnotiace komisie zložené z odborníkov tretieho sektora. Okrem troch miest v každej kategórii udelili v aktuálnom ročníku aj dve mimoriadne ocenenia, a to v kategórii Sociálna inklúzia a v kategórii Vzdelávanie. V kategórii Sociálna inklúzia boli pritom udelené dve prvé miesta. „V kategórii Sociálna inklúzia sme mali výnimočnú situáciu. Kvalita prihlásených organizácií a nimi predložených projektov dosiahla tento rok mimoriadne vysokú úroveň. Odborná komisia sa rozhodla zohľadniť kvalitu projektov a prvýkrát v histórii Ceny Nadácie Orange udeliť dve prvé miesta,“ priblížila Andrea Cocherová.

V kategórii Sociálna inklúzia si prvé miesto odniesli Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, o. z. a Liga proti rakovine SR, o. z. Druhému miestu sa potešila Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, o.z. V tejto kategórii odborná komisia pristúpila k udeleniu aj mimoriadneho ocenenia. Prevzala si ho PRIMA, o. z. Cenu Nadácie Orange za rok 2016 v kategórii Komunitný rozvoj si na prvom mieste odniesol kRaj, o. z. Rodinné centrum Ráčik, o. z. si prevzali cenu na druhom mieste a tretie miesto získal Slovenský skauting, 21. zbor Korčín Zvolenská Slatina. Prvé miesto v kategórii Vzdelávanie odborná komisia udelila občianskemu združeniu Detský čin roka, druhé miesto Nadácii Milana Šimečku a tretie miesto občianskemu združeniu Slovenský Skauting. Odborná komisia rozhodla v kategórii Vzdelávanie aj o mimoriadnej cene pre občianske združenie Beni klub.

Laureáti ocenenia okrem symbolického vavrínového venca, ktorého autorkou je opäť šperkárka Andrea Ďurianová, získali aj finančnú podporu na rozvoj aktivít organizácie, a to vo výške 8 000 eur za prvé, 5 000 eur za druhé a 3 000 eur za tretie miesto. Držiteľov mimoriadneho ocenia podporili sumou 2 000 eur.

Cena pre osobnosť za občiansku angažovanosť

Tradíciou sa stalo oceňovanie výnimočnej osobnosti Cenou pre osobnosť za občiansku angažovanosť, ktorá je udeľovaná za dlhodobý a systematický prínos zmysluplných inovatívnych riešení a ovplyvňovanie verejnej mienky v prospech tých, ktorí to najviac potrebujú. Patrí človeku, ktorý zásadným spôsobom ovplyvnil oblasť, v ktorej pôsobí, a to nielen ako člen organizácie, ale aj ako individualita. Víťazom tejto kategórie sa stala Janette Maziniová Motlová, zakladateľka Rómskeho inštitútu a neziskovej organizácie Eduma za neutíchajúcu snahu o búranie predsudkov voči menšinám a ich prepájanie s majoritnou spoločnosťou, ale aj za prácu s ľuďmi zo znevýhodnených skupín či tými, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. Podstatnou súčasťou jej práce sú aj aktivity v oblasti vzdelávania, v ktorej sa zameriava na metodickú, konzultačnú a školiacu stratégiu práce s mládežou.

Opäť rozhodovala aj verejnosť

Po úspechu minuloročného hlasovania verejnosti sa Nadácia Orange rozhodla dať aj tento rok príležitosť širokej verejnosti a v online hlasovaní vyjadriť svoje sympatie jednej z nominovaných mimovládnych organizácii. Najviac hlasov a Cenu verejnosti získalo občianske združenie Slovenský Skauting. Nadácia Orange víťaza ocenila sumou 2 000 eur.

Ocenenia podporil aj prezident Slovenskej republiky

Slávnostného gala večera odovzdávania Ceny Nadácie Orange sa zúčastnil aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Pozvanie na jedinečné oceňovanie na Slovensku prijal prezident z dôvodu jeho dlhodobej podpory tretieho sektoru a aktivít mimovládnych organizácií. Andrej Kiska svojou prítomnosťou na podujatí prejavil podporu a poďakovanie za prácu prítomných organizácií a ich zástupcov.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111