31. 12. 2015 Nadácia Pontis

Chceli sme prepojiť tých, ktorí prinášajú zmeny

Ako vznikala mapa sociálnych inovátorov, sme sa pýtali programovej manažérky Nadácie Pontis Moniky Broškovej.

Akú konkrétnu metodológiu využila nadácia na vytvorenie mapy?

Projekt mapovania sme uskutočnili v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Ashoka, ktorá od roku 1980 po celom svete vyhľadáva a podporuje sociálnych podnikateľov. Mapovanie sa realizovalo metódou snehovej gule. Oslovených ľudí sme sa pýtali, kto sú ďalší zaujímaví ľudia, ktorí podľa nich prinášajú jedinečné prístupy pri riešení spoločenských problémov. Postupne sme s rovnakou otázkou oslovovali ďalších, čím sa guľa nabaľovala.

Na aké oblasti ste sa konkrétne zamerali?

Predovšetkým na tri oblasti, a to oblasť vzdelávania, sociálnej inklúzie, ale aj aktívneho občianstva, podporu demokracie a komunitný rozvoj. Zaujímali nás rôzne roly ľudí. Pýtali sme sa na etablovaných inovátorov, ale aj na tých začínajúcich. Naším zámerom bolo dopracovať sa aj k menej známym či neznámym menám a dať príležitosť zviditeľniť a prepojiť tých, ktorí prinášajú pozitívne zmeny v rôznych regiónoch Slovensku. Podobné mapy už majú v Taliansku, Poľsku, Rakúsku i v Českej republike.

Niekde ste však museli začať. Kto teda vybral prvú dvadsiatku respondentov?

Spolupracovali sme s renomovanou agentúrou na výskum sietí FAS Research. Začali sme s 20 ľuďmi, ktorí pôsobia v spomínaných oblastiach, na ktoré sme sa zamerali. Dbali sme na to, aby sme mali vyvážené zastúpenie mužov a žien, ako aj zastúpenie jednotlivých regiónov Slovenska.

Aké kritériá musel spĺňať jednotlivec, aby získal označenie sociálneho inovátora?

Metodológia mapovania sociálnych sietí má výhodu v tom, že zobrazuje skúmané prostredie tak, ako je vnímané očami jeho členov. A preto, ak niekto prináša pozitívne zmeny, tak jednou z možností overenia je, či niekto iný to za pozitívne zmeny považuje. Mapa ukazuje ľudí, ktorí získali aspoň jedno odporúčanie. Čím bol častejšie človek menovaný, tým väčší je jeho štvorec na mape. Čím má daná osoba prierezovejšie pôsobenie, tým je zobrazená viac centrálne. Výrazné spojenia znamenajú, že daní ľudia majú veľa spoločných známych.

Má nadácia s mapou ďalšie plány? Bude ju rozširovať?

Mapa nie je a nikdy nemôže byť úplná – je ilustráciou toho, ako vyzerá súčasný ekosystém sociálnych inovácií na Slovensku. Je prvým krokom a predstavuje prvú sondu, ktorá ponúka komplexný pohľad na prostredie ľudí, ktorí hýbu spoločnosťou a sú schopní prinášať pozitívne zmeny. V súčasnosti sa pripravujeme na online portál, kde sa budú nachádzať profily týchto ľudí a budeme priebežne dopĺňať aj ďalších. Rovnako sme postupovali pri oslovovaní ďalších ľudí. Naším cieľom bolo urobiť aspoň dvesto rozhovorov po Slovensku a získať na mapu do tisíc mien.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111