21. 03. 2017 Zodpovedné podnikanie

Dobrovoľníctvo rozvíja komunity aj vašich zamestnancov

Správne nastavený program dobrovoľníctva je prínosom pre všetkých zúčastnených, zaznelo na seminári o firemnom dobrovoľníctve vo štvrtok 16. marca.

Zvyšovanie lojality zamestnancov, rozvíjanie ich zručností aj posilnenie značky firmy. To je len zopár príkladov, ako pomáhanie iným môže pomôcť i vašej firme. O svoje skúsenosti, ako naštartovať či ďalej posunúť program firemného dobrovoľníctva, sa s vyše 100 manažérmi ľudských zdrojov, komunikácie a CSR podelili odborníci zo známych spoločností. Seminár o firemnom dobrovoľníctve sa konal 16. marca v priestoroch Slovenskej sporiteľne v Bratislave.

Ako to funguje v ČEZ

Skupina ČEZ spustila svoj dobrovoľnícky program na základe dotazníkovej ankety medzi zamestnancami z roku 2006. Lenka Hybšová, špecialistka celoštátneho sponzoringu, upozornila na to, že vo veľkej firme je nastavenie celého systému dlhým procesom. Približne rok vo firme trvalo nastavenie technických parametrov (z hľadiska HR, právneho, a pod.) a ďalší rok samotná programová príprava.

Naším heslom je Pomáhame, kde pôsobíme. Preto si naši zamestnanci môžu vybrať jeden z dvoch ponúkaných dobrovoľníckych dní v siedmich regiónoch Českej republiky,“ priblížila Lenka. Neziskové organizácie, aktivity ktorých ČEZ svojim zamestnancom ponúka, vyberá partnerská organizácia Byznys pro společnost, ktorá preveruje ich kvalitu a dôveryhodnosť. Skupina ČEZ však ponúka aj možnosť individuálneho dobrovoľníckeho dňa podľa návrhu samotného zamestnanca a od roku 2015 sa rastúcej obľube teší novinka – rodinné dobrovoľnícke dni cez víkendy.

Lenka vyzdvihla viaceré aspekty, na ktoré je dôležité pri zavádzaní programu firemného dobrovoľníctva myslieť. Namiesto jednorazovej „hurá“ akcie investovať čas do prepracovaného systému, na ktorom sa dá ďalej stavať. Dobre nastaviť internú komunikáciu, ktorá by mala byť dostupná, prehľadná a zrozumiteľná pre všetkých. Určiť osobitného firemného koordinátora pre program. Oprieť sa o podporu manažmentu, pretože tá je pre dlhodobý úspech kľúčová. A mať naozaj kvalitné partnerské neziskovky, do výberu ktorých by mali byť zapojení aj zamestnanci.

Ak je firemné dobrovoľníctvo správne nastavené, je prínosom pre firmu, zamestnancov, neziskovku i miestnu komunitu.“ Medzi pozitívami pre firmy Lenka Hybšová vyzdvihla lepší imidž firmy navonok aj interne, posilnenie vnútornej súdržnosti firmy i upevnenie vzťahov medzi kolegami. „Aj na pohovoroch so záujemcami o prácu sa nám čoraz častejšie stáva, že sa pýtajú na možnosti firemného dobrovoľníctva. Pre mladú generáciu je to dôležitý motivačný faktor.“

Legislatívny rámec firemného dobrovoľníctva

Pojem firemné dobrovoľníctvo zákon na Slovensku nepozná, len všeobecný pojem dobrovoľníctva fyzickej osoby. Z pohľadu Zákonníka práce možno rozlišovať tri druhy dobrovoľníctva. V prípade firemného dobrovoľníctva v rámci projektu zamestnávateľa má zamestnávateľ pomerne široké kompetencie, ako si systém nastaví (preplácané/nepreplácané dni, koľko dní v roku, a pod.). Zákon firme neukladá povinnosť uzatvoriť špeciálne poistenie v tomto smere, je to na rozhodnutí zamestnávateľa.

V rámci zmluvnej úpravy je dôležitý súhlas zamestnanca (môže byť súčasťou pracovnej zmluvy i v osobitnom dokumente), ako aj rozsah a podmienky dobrovoľníckej práce (pracovná zmluva, kolektívna zmluva alebo interný predpis). „Je dôležité mať tieto podmienky nastavené rovnako pre všetkých zamestnancov vzhľadom na riziko diskriminácie, ktorá môže byť zamestnancom napadnuteľná,“ uviedol Marek Laca z advokátskej kancelárie bnt attorneys-at-law.

Advokátska kancelária bnt attorneys-at-law je sama aktívna na poli expertného dobrovoľníctva, zapája sa tiež do programu Nadácie Pontis Advokáti Pro Bono.

Ak ide o expertné dobrovoľníctvo, veľa firiem predpokladá, že ak táto aktivita súvisí s náplňou ich pracovnej činnosti a je vykonávaná v rámci pracovného času, netreba to mať upravené. Správne by však aktivita mala byť doplnená formou dodatku k pracovnej či mandátnej zmluve,“ doplnil svojho kolegu Vladimír Kordoš.

Zaujíma vás, ako funguje firemné dobrovoľníctvo v Skanska SK, DELL či dm drogeriemarkt Slovensko? Čítajte ďalej

Ste členom Business Leaders Forum? Pozrite si prezentácie rečníkov podujatia

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111