26. 05. 2016 Zodpovedné podnikanie

Iniciatíva za zdravšie Slovensko motivuje firmy k zdravému životnému štýlu svojich zamestnancov

Iniciatíva vytvára priestor na elimináciu zdravotných rizík a oceňuje zdravé firmy.

Union zdravotná poisťovňa, a.s (ďalej Union ZP) v rámci Iniciatívy za zdravšie Slovensko už od roku 2010 motivuje firmy a ich zamestnancov k zdravému životnému štýlu a prevencii. Cieľom je predĺžiť priemernú dĺžku života na Slovensku do roku 2020 o päť rokov.

Zdravá firma roka a konferencia udávajú trendy v starostlivosti o zdravie

Union ZP v oblasti kvality života a zdravého životného štýlu realizuje súťaž Zdravá firma roka. Súťaž motivuje firmy k podpore zdravého životného štýlu svojich zamestnancov. Firmy sa môžu zapojiť do súťaže v troch sekciách – výrobné firmy, nevýrobné firmy a malé firmy do 50 zamestnancov. Vyplnením registračného formulára predstavia svoj projekt, ktorý odzrkadľuje možnosti a benefity pre zamestnancov a ich lepší životný štýl. Jednotlivé nominácie posudzuje odborná komisia v zložení expertov z rôznych odborov, či už z oblasti zdravotníctva, ľudských zdrojov alebo zo samotnej Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.

V súčasnosti prebieha siedmy ročník súťaže, do ktorého sa môžu firmy zapojiť do 31.decembra 2016 cez nasledujúci registračný formulár.

Prevencia eliminuje predpoklady na vznik zdravotných problémov zamestnancov

Súčasťou Iniciatívy za zdravšie Slovensko je aj každoročná konferencia, ktorú organizuje Union ZP. Štvrtý ročník konferencie Trendy v starostlivosti o zdravie zamestnancov u nás a vo svete sa konal v máji v Bratislave. Hlavnými témami konferencie boli prezentizmus – keď je chorý zamestnanec v práci, ale  jeho prítomnosť na pracovisku neprospieva nikomu a doping na pracovisku. Zástupcovia víťazných firiem súťaže Zdravá firma roka za rok 2015 predstavili svoje projekty a podnietili zaujímavú diskusiu na tému ako môžu firmy ovplyvniť podmienky a benefity pre zdravie svojich zamestnancov.

Viac informácií o Iniciatíve pre zdravšie Slovensko, súťaži Zdravá firma roka a konferencii môžete nájsť na stránke http://www.zdravsieslovensko.sk/iniciativa/.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111