16. 09. 2016 Zodpovedné podnikanie

Mestá potrebujú chodcov a cyklistov. Pridajte sa k nim aj vy

Európsky týždeň mobility tento rok vyzdvihuje ekonomické prínosy ekologickej dopravy.

Autorkou fotografie je Zora Pauliniová.

Do roku 2030 budú dve tretiny svetovej populácie žiť v mestách, mnohí z nich vo veľkomestách, tzv. konglomeráciách, kde počet obyvateľov presahuje 10 miliónov. Ako sa mestá s rastom ich populácie vyrovnajú? Podľa viacerých štúdií bude budúcnosť patriť tzv. smart cities (inteligentným mestám), ktoré budú musieť nájsť riešenia na obrovské výzvy, ktorým čelíme. Jednou z najväčších výziev spojených s rastom miest je pretlak automobilovej dopravy, ktorý zhoršuje kvalitu ovzdušia, zvyšuje mieru hluku, zaberá verejný priestor, vedie k rastúcej úmrtnosti a úrazovosti, nízkej efektivite prepravy spojenej s problémami s parkovaním a dopravnými zápchami či k narastajúcemu problému obezity u populácie ako dôsledok nedostatočného fyzického pohybu počas dňa.

Kampaň Európsky týždeň mobility (ETM), ktorá každoročne prebieha v dňoch od 16. do 22. septembra, aktívne upozorňuje na túto problematiku a je aj pre firmy skvelou príležitosťou, ako správnym prístupom motivovať nielen zamestnancov, ale i ostatné firmy a obyvateľov mesta, aby preferovali alternatívne a ekologicky šetrnejšie spôsoby cestovania. Aktuálny ročník ETM chce upozorniť najmä na ekonomické prínosy inteligentnej a udržateľnej mobility.

Miestne podniky potrebujú chodcov a cyklistov

Reštaurácie, predajne, banky či bary v blízkosti peších zón profitujú z množstva cyklistov a chodcov, ktorí majú sklon využívať služby priamo v centrách miest a miestnych obchodoch omnoho častejšie než vodiči áut.

Ako príklad svetových miest, ktoré prispôsobili svoje prostredie verejnej doprave a alternatívnym typom dopravy, možno uviesť New York, kde Odbor dopravy zistil, že miestne podniky v okolí cyklistických chodníkov predali približne o polovicu viac v porovnaní s podnikmi na uliciach mimo vyznačených cyklistických pruhov.

Investovať do spoločného cestovania a parkovania sa oplatí

Rozvoj multimodálnej osobnej mobility (kombinácia viacerých alternatívnych spôsobov dopravy) v mestách zaznamenal v priebehu posledných rokov výrazný úspech. Sektor služieb zdieľanej dopravy, čo zahŕňa prenájom parkovacích miest, spoločné používanie bicyklov, spoločné jazdy a zdieľanie áut, je nepochybne jeden z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa sektorov zdieľanej ekonomiky (z angl. „shared economy“). Podľa prognóz by mal tento sektor narastať do roku 2020 každoročne až o 20 až 35 %.

Inšpirujte sa udržateľnými aktivitami členských firiem Business Leaders Forum

Alternatívne a ekologicky šetrnejšie spôsoby dopravy podporujú aj firmy, ktoré sa na Slovensku podnikať inak, a to s ohľadom na svoje okolie, krajinu i zamestnancov.

Spoločnosť T-Systems Slovakia toto leto aktívne podporuje eko formu dopravy a svojich zamestnancov motivuje k zdravému životnému štýlu prostredníctvom nového projektu Bike IT. Tento projekt založený na myšlienke „v krásnom počasí je škoda chodiť autom“ ponúka pracovníkom firmy viacero udržateľných alternatív dopravy. Od augusta si zamestnanci spoločnosti môžu napríklad požičať “služobný“ bicykel, ak sa potrebujú premiestniť na stretnutie mimo svojej kancelárie, alebo v rámci obeda či na víkendový výlet. Spoločnosť má k dispozícii 16 klasických bicyklov, 4 elektrické, a rovnako aj niekoľko kolobežiek. Práve ETM je v T-Systems Slovakia vyvrcholením „mobilného“ a zdravého leta zamestnancov.

Spoločnosť Slovenské elektrárne sa do „green“ aktivít v rámci ETM zapája už druhý rok. V tomto ročníku sa firma rozhodla symbolicky odmeniť všetkých svojich kolegov, ktorí prídu v piatok 22. septembra (Európsky deň bez áut) do práce na bicykli, zdravou desiatou vo forme nesladených ovocných nápojov a cereálnych sušienok. Spoločnosť však podporuje udržateľnú mobilitu nielen počas ETM, ale svoje zodpovedné aktivity rozvíja kontinuálne počas celého roka. Napríklad v jej lokalite Mochovce funguje systém zdieľania áut v rámci pracovísk, čím spoločnosť motivuje kolegov, aby šetrili životné prostredie spoločnou jazdou do práce jedným autom. Slovenské elektrárne tiež vyšli v ústrety svojim kolegom na riaditeľstve, a to tým, že im v rámci podzemného parkoviska v budove sprístupnili monitorované strážené stojany na bicykle, ktoré sú oplotené a vstup do priestoru je na zamestnaneckú kartu. Parkovisko pre bicykle je trvalé a zostáva aj po letnej sezóne pre všetkých, ktorí sa rozhodli spraviť niečo pre svoje zdravie a ovzdušie hlavného mesta.

Spoločnosť Všeobecná úverová banka tento rok podporuje ETM prostredníctvom trefného brandingu na parkoviskách, ktorým nabáda svojich zamestnancov, aby tento týždeň dali pauzu svojim „miláčikom“, teda autám, a k premiestňovaniu využili predovšetkým svoje nohy. A toto opatrenie neznamená len využitie udržateľnejšej formy dopravy na ceste do práce. Spoločnosť totiž vyzýva zamestnancov šetriť energiu aj prostredníctvom cielených odkazov pri výťahoch, ktoré ich majú motivovať využiť ich alternatívu, a to schody. Dôležitosť ochrany životného prostredia pripomína Všeobecná úverová banka svojim zamestnancom i formou súťaže o najkreatívnejšiu fotku bez svojho motorizovaného „miláčika“ a jednodňovou výzvou „Vychoď si svoju odmenu“.

Vedeli ste, že?

  • Dopravné zápchy môžu navýšiť náklady na pohonné látky až o 50 %. A to ešte nehovoríme o externých nákladoch spojených s tvorbou smogu, hlukom, zvýšeným rizikom výskytu dopravných nehôd alebo strateným časom za volantom.
  • Podľa belgickej štúdie priemerný obyvateľ Bruselu by výmenou auta za bicykel ušetril ročne až 2 853 € (náklady nezahŕňajú nákupnú cenu) a nepriame ekonomické výhody prepravy bicyklom prevyšujú jej náklady až 20-krát. Štúdia tiež zistila, že chôdza a bicyklovanie ako forma fyzickej aktivity majú mimoriadne účinky pre zdravie človeka. Úmrtnosť v každom veku podľa štúdie klesá približne o 28 %.
  • Podľa portálu triplepundit.com investovanie do skvalitnenia verejnej dopravy umožní, po počiatočných nákladoch, ušetriť celosvetovo až 100 biliónov dolárov.
  • Slovensko sa ocitlo na siedmom mieste v rebríčku počtu obéznych dospelých. Na Slovensku trpí nadváhou vo vekovej skupine 35 – 65 rokov až 48 % mužov a 35 % žien, obezitou ďalších 17 % mužov a 26 % žien. Podľa toho môžeme usúdiť, že na Slovensku má asi 2 milióny ľudí nadváhu a asi 600-tisíc obezitu. Každý desiaty človek umiera na chorobu, za ktorú zodpovedá obezita.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111