19. 12. 2017 Zodpovedné podnikanie

Nové interaktívne pomôcky pre školy vďaka Nadácii Kia Motors Slovakia

Postaviť si vlastné auto, naprogramovať robota alebo vysústružiť model rakety - aj to sa dá stihnúť počas vyučovania.

Nadácia Kia Motors Slovakia prináša novú formu podpory pre materské, základné a stredné školy. Vďaka inovatívnemu projektu “Podpora technického a jazykového vzdelávania” dostalo 29 škôl zo žilinského regiónu nové interaktívne a praktické pomôcky v hodnote viac ako 300 000 eur na rozvoj technických a jazykových zručností svojich žiakov.

Vzdelávanie je jednou z priorít našej nadácie, a preto prichádzame s nápadmi, ktoré ponúkajú deťom nové formy interaktívneho a praktického rozvoja ich zručností. Chceme dať mladým ľuďom viac možností pre ich osobný rozvoj, aby po absolvovaní základných a stredných škôl boli zručnejší v technickej či jazykovej oblasti a mali neskôr väčšie šance pre uplatnenie sa na trhu práce na Slovensku,” vysvetľuje Dušan Dvořák, správca Nadácie Kia Motors Slovakia.

Deti v materských školách sa môžu napríklad tešiť z nových stavebníc, vďaka ktorým si precvičia jemnú motoriku, naučia sa technicky premýšľať a spájať diely drevených stavebníc. Sami si môžu skonštruovať plne funkčné odrážadlo, kočík pre bábiky, či model auta.

Žiaci základných škôl zas budú využívať nové Lego zostavy, ktoré im umožnia pochopiť základy fyziky pri jednoduchých a hnaných strojoch, ale aj naprogramovať si vlastných robotov. Súčasťou balíka sú aj elektrické obrábacie stroje a tiež „Energy box“ na využívanie alternatívnych zdrojov energie. Žiaci si tak môžu zapojiť funkčné solárne panely alebo veternú turbínu. V rámci projektu dostanú aj nové laptopy, tablety a interaktívne tabule s projektormi pre využitie moderných aplikácií na podporu vzdelávania cudzích jazykov, ako aj iných predmetov.

Stredné odborné školy, s ktorými Kia Motors Slovakia spolupracuje už dlhodobejšie, si vďaka finančným grantom na zakúpenie technických pomôcok obstarali napríklad CNC sústruh, zvárací simulátor alebo brúsky.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.