04. 03. 2016 Nadácia Pontis

Podporili sme 12 talentovaných študentov na ceste za kariérou

Mladí slovenskí študenti stredných a vysokých škôl si prevzali finančné granty z AXA Nadačného fondu v Nadácii Pontis.

Pomáha ľuďom získať druhú šancu na život

„Mojím cieľom je pomáhať ľuďom, a preto som sa rozhodol študovať medicínu,“ uviedol Illia Leshchenko, ktorý študuje na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Aj on je jedným z 12-tich mladých talentovaných ľudí, ktorí získali grant AXA nadačného fondu. Ten ich má podporiť na ceste ku kariérnym snom. 23-ročného Illiu pôvodom z Ukrajiny zaujala práca docenta Doležala, ktorý implantuje protézy tváre ľudom. „Ľudia, ktorí z rôznych dôvodov stratili  časť svojej tváre, majú úplne zničený sociálny život. Cieľom môjho projektu je, aby sa mohli  vrátiť do spoločného života a získali nový cieľ svojho života prostredníctvom implantovaných protéz tváre,“ vysvetlil Illia, ktorý získaný grant použije na financovanie posledného roka svojho štúdia.

Chce ostať na Slovensku a pomáhať ľudom, ktorí ho teraz vzdelávajú

Na Slovensku je momentálne okolo 20 prípadov ľudí, ktorí stratili časť svojej tváre a Illiovi sa dokonca podarilo zúčastniť jednej z úspešných operácií. „Pán docent Doležal operoval mladú ženu, ktorá z dôvodu rakoviny kože stratila vonkajší nos.  Táto žena predtým odmietala chodiť von, hoci aj na nákup do potravín, lebo sa hanbila. Počas operácie jej pán docent dal tri implantáty do tváre a dnes už ani z diaľky jedného metra nie je vidieť, či je nos pravý alebo nie. Mladá žena je po operácii spokojná, chodí von a dostala druhú šancu na život,“ opísal Illia Leshchenko, ktorý plánuje po skončení školy ostať na Slovensku a pomáhať ľudom, ktorí ho teraz vzdelávajú.

Nadaný Matej by nemal šancu študovať v zahraničí

„Matej už ako malý chlapec chcel byť murárom. Na karnevale v materskej škôlke bol oblečený ako murár. Postupne ako rástol, zmenil murárčinu za stavebníctvo a momentálne študuje stavebné inžinierstvo vo Veľkej Británii,“  uviedla mama 18-ročného Mateja Kopeckého, ktorý taktiež získal grant AXA nadačného fondu na podporu talentu. Mama nadaného chlapca dodáva, že byť rodičom nadaného dieťaťa je z finančne veľmi náročné. „Nakoľko máme 9 detí, jeho požiadavku štúdia v zahraničí sme považovali za nemožnú, hoci je veľmi nadaný a cieľavedomý. Preto sme veľmi vďační tomuto fondu, že môže študovať v zahraničí,“ dodala jeho mama. Matej už má za sebou prvý semester, ktorý ukončil hodnoteniami „A“, čo znamená nad 70 %.

Študuje na Cambridge aj vďaka stredoškolskému učiteľovi

Štúdium v zahraničí by si bez grantu nemohol dovoliť ani 19-ročný Štefan Stanko, ktorý študuje prírodné vedy na Univerzite v Cambridgei. „Števko mal výborného stredoškolského profesora, ktorý ho viedol k prírodným vedám a vďaka tomu sa zúčastnil na niekoľkých celosvetových medzinárodných chemických olympiádach. Získal zlatú medailu vo Vietname v Hanoji, bronzové medaily v Moskve a Azerbajdžane a už ako 15-ročný bol na celosvetovej súťaži v Juhoafrickej republike, kde získal striebornú medailu. Všetko zásluhou stredoškolského profesora, ktorý ho podchytil a viedol ho k tomu. Je to veľká radosť. Páči sa mu tam a sme teda aj my spokojní doma. Finančný grant bude slúžiť na pokrytie jeho štúdia,“ vysvetlila jeho mama.

Grantový program AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis podporil sumou 17-tisíc eur 12 slovenských talentovaných mladých študentov stredných a vysokých škôl, ktorí  si v marci  v Bratislave, prevzali ocenenia. Cieľom grantov bolo pomôcť rozvinúť talent mladých ľudí, ktorí túžia na sebe pracovať, no brzdí ich nedostatok peňazí. Svoje projekty obhájili mladí nadaní umelci, vedci, biológovia, ekológovia či medici. Finančné granty budú mladým študentom z rôznych vedných odborov slúžiť na pokrytie finančne nákladného štúdia, projektu a rozvoja ich ďalšieho vzdelávania. Pre týchto mladých ľudí je ich štúdium aj zároveň záľubou a finančná pomoc im poskytne realizáciu ich snov.

Finalisti piateho ročníka AXA Nadačného fondu v Nadácii Pontis:

 • Matej Kopecký, 18 rokov – Matej študuje Pozemné staviteľstvo na zahraničnej univerzite vo Veľkej Británii.
 • Martin Kubenka, 15 rokov – Martin navštevuje Základnú umeleckú školu Karola Pádivého v Trenčíne, kde študuje hudobný odbor violončelo a bicie nástroje.
 • Štefan Stanko, 19 rokov – Štefan v októbri 2015 nastúpil do prvého ročníka štúdia prírodných vied na Univerzite Cambridge.
 • Martina Loncová, 16 rokov – Martina  študuje na Gymnáziu sv. Mikuláša v Prešove, na ktorom sa venuje projektu čistenia pôd pomocou vysadenia rastlín na kontaminovanej pôde.
 • Silvia Hnátová, 22 rokov – Silvia sa v rámci svojho výskumného projektu venuje štúdiu neurodegeneratívneho ochorenia, amyotrofickej laterálnej sklerózy (ALS), na zahraničnej univerzite.
 • Jana Čorňáková, 16 rokov – Janka pracuje už dlhšiu dobu na výskume sekundárnych metabolitov, ktoré predstavujú jednu z málo prebádaných oblasti v rámci biológie.
 • Illia Leshchenko, 23 rokov – Aktuálna téma jeho  výskumu a diplomovej práce sa zaoberá hľadaním možností zlepšenia socializácie ľudí so závažnými defektmi tváre a jeho cieľom je získať licenciu lekára.
 • Roman Ruhig, 25 rokov – Cieľom jeho projektu je riešenie udržateľnej architektúry s integrovaním technológií, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energií k eliminácii primárnych energií, ktoré zaťažujú životné prostredie.
 • Peter Nociar, 16 rokov – Peter sa venuje Mokradi Béter v oblasti priemyselnej zóny a plánuje pokračovať v monitoringu fauny, určiť eutrofizáciu a saprobitu v mokradi a pomôcť zorganizovať ornitologický tábor s krúžkovaním vtáctva.
 • Silvia Bednarčáková, 18 rokov – Silvia študuje na Gymnáziu sv. Mikuláša v Prešove a cieľom jej práce je zmapovať a zhodnotiť výskyt toxických látok v okolí mesta Strážske a Zemplínskej Šíravy a následne demonštrovať bioremedačný postup na báze aplikácie drevokazných húb.
 • Ján Révay, 23 rokov – Ján študuje matematické štruktúry na Univerzite Karlovej a svojím štúdiom sa pripravuje na hľadanie aplikácií výpočtovej logiky v medicíne.
 • Denis Marko Dubjel, 17 rokov – Denis je nadaný akordeonista, ktorý má v pláne zúčastniť sa na medzinárodných akordeónových súťažiach a nadviazať tak na doterajšie úspechy.

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis je určený pre študentov základných, stredných či vysokých škôl do 26 rokov. Mladým talentovaným ľuďom umožňuje získať peniaze na zmysluplné projekty z oblasti vzdelávania, prírodných či humanitných vied. Peniaze môžu študenti čerpať aj na technické a komunikačné zabezpečenie projektu alebo účasť na vedeckých konferenciách a seminároch. Podmienkou získania grantu je výborný študijný prospech, preukázanie sa účasťou na odborných súťažiach či angažovanie sa v záujmových činnostiach. Počas piatich rokov fungovania podporil fond 60 študentov celkovou sumou vyše 108-tisíc eur.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111