26. 08. 2013 Nadácia Pontis

Ponuka firmy Microsoft

Stovky profesionálnych produktov a softvérových riešení určených pre desktopy, notebooky aj servery každej organizácie.

Firma Microsoft ponúka stovky profesionálnych produktov a softvérových riešení určených pre desktopy, notebooky aj servery každej organizácie. Ponúkané programy rovnako vyhovujú potrebám stredných a veľkých globálnych firiem, ako aj malých a veľkých neziskových organizácií.

Prehľad ponúkaných produktov od spoločnosti Microsoft cez program TechSoup Slovensko nájdete tu, spolu s popismi produktov a poplatkami za jednu licenciu.

Ponuka obsahuje základné vybavenie pre každý počítač (operačný systém MS Windows a balík kancelárskych programov MS Office, softvér pre projektové riadenie MS Project, program pre kreslenie schém, grafov a diagramov MS Visio atď.). Nájdete tu aj produkty pre servery ako sú MS Exchange Server pre odosielanie elektronickej pošty, databázový MS SQL Server, MS SharePoint Server pre vzdialené zdieľanie informácií a ich automatické publikovanie na webových stránkach, MS Windows Server pre vybudovanie internej počítačovej siete, MS Dynamics CRM pre riadenie vzťahov s klientmi a partnermi, MS Windows MultiPoint Server pre zdieľanie spoločného počítača viacerými pracovnými stanicami (stačí mať iba myšku a monitor) a mnohé ďalšie produkty.

Špeciálne podmienky firmy Microsoft

Záujemcovia musia splniť základné podmienky darovacieho programu spoločnosti Microsoft; podrobnosti nájdete na http://bit.ly/14OEB1Z a http://bit.ly/17hRwa7.

V registračnom formulári si každá organizácia zvolí jednu hlavnú aktivitu, ktorá vystihuje jej základné poslanie a aktivity. Spoločnosť Microsoft určité aktivity podporuje, iné nie, pričom zoznam podporovaných aktivít postupne rozširuje. O softvérové dary spoločnosti Microsoft sa môžu uchádzať iba organizácie, ktoré realizujú podporované aktivity.

Počet žiadostí o softvérový dar a základný cyklus

Oprávnené organizácie podávajú svoje požiadavky v dvojročných cykloch. Prvý cyklus začína podaním prvej požiadavky. Nový dvojročný cyklus začína po uplynutí dvoch rokov od podania prvej požiadavky, kedy sa počítadlo prijatých licencií vynuluje a organizácia má zase nárok na plný počet licencií.

Záujemcovia môžu podávať svoje žiadosti o licencie kedykoľvek počas cyklu, t. j. aj opakovane až do vyčerpania limitu na počet získaných licencií. Jedinou výnimkou je produkt Windows Get Genuine, o ktorý môže každá organizácia požiadať počas svojej existencie iba jediný raz.

Limity na počet získaných licencií

V rámci dvojročného cyklu si môže každá oprávnená organizácia požiadať o:

  • produkty z maximálne 10 produktových skupín; v rámci každej skupiny potom až po 50 licencií,
  • maximálne 5 produktov pre servery, bez ohľadu na príslušnú produktovú skupinu.

Počas cyklu organizácia nemusí vyčerpať celý počet licencií, na aký má nárok.

Príklady produktových skupín nájdete tu.

Príklady objednávok a kombinácií produktov, licencií a produktových skupín nájdete tu, v spodnej časti stránky.

Každá organizácia má vo svojom profile v systéme TechSoup počítadlo, ktoré jej zobrazuje počet získaných licencií od spoločnosti Microsoft v danom dvojročnom cykle, hodnotu prijatého daru a počet licencií do aktuálneho limitu.

Záujemcovia o darovaný softvér od spoločnosti Microsoft

  • vyplnia registračný formulár do programu TechSoup Slovensko *,
  • na adresu administrátora pošlú e-mailom základné dokumenty organizácie podľa kritérií programu TechSoup,
  • musia splniť špeciálne podmienky spoločnosti Microsoft,
  • po schválení do programu TechSoup a po aktivácii používateľského účtu si môže organizácia požiadať o softvérový dar od spoločnosti Microsoft, iba ak jej podmienkam vyhovuje,
  • po uhradení administratívneho poplatku doručí administrátor príjemcovi prístupy ku požadovaným produktom a aktivačné kľúče (vo forme on-line prístupu do e-shopu darcu).

* Program TechSoup vyžaduje jedinú registráciu každej organizácie. Ak do programu vstúpi nový softvérový darca, rozšíria sa tým aj možnosti organizácie, ak spĺňa podmienky nového darcu. Nie je potrebné vytvárať novú registráciu pre každého darcu!

Prevzatie softvéru a aktivácia produktov

Po uhradení poplatku za administráciu daru doručí administrátor príjemcovi elektronickú licenčnú zmluvu spolu s inštrukciami na vytvorenie prístupu do VLSC (Volume Licensing Service Center) spoločnosti Microsoft. Z prostredia VLSC si organizácia prevezme softvér na inštaláciu a licenčné kľúče pre aktiváciu získaných produktov a licencií.

Prečo účtujeme administratívny poplatok

Firma Microsoft poskytuje svoje produkty vybraným organizáciám zadarmo.

Program TechSoup si za administráciu procesu darovania účtuje minimálny administratívny poplatok vo výške 4-6% trhovej hodnoty ceny produktov. Poplatok slúži na dlhodobé zabezpečenie programu darovania TechSoup.

Ďalšie informácie poskytne

Maroš Silný

administrátor programu TechSoup Slovensko

mobil: 0948 016 123

e-mail: info@pontisno.sk

Stručný prehľad odkazov programu darovania spoločnosti Microsoft

Podmienky programu darovania spoločnosti Microsoft http://bit.ly/14OEB1Z a http://bit.ly/17hRwa7

Produkty od spoločnosti Microsoft http://bit.ly/ZIi5TE

Produktové skupiny spoločnosti Microsoft http://www.techsoup.sk/microsoft_title_groups

Všeobecný návod na vytvorenie prístupu do VLSC spoločnosti Microsoft http://bit.ly/1d1pFBx

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111