14. 05. 2018 Sociálne inovácie

Správa o činnosti za rok 2017

Tieto projekty sme podporili v Nadačnom fonde Bekaert v Nadácii Pontis počas roka 2017.

V rámci aktivít Nadačného fondu Bekaert v Nadácii Pontis sme v roku 2017 prerozdelili 14 937,10 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Bekaert – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. Samostatnú položku tvoril poplatok Bekaert za administráciu Fondu vo výške 3 650 Eur.

Zoznam všetkých podporených projektov.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.