14. 05. 2018 Vzdelávanie

Správa o činnosti za rok 2017

Tieto projekty sme podporili v Nadačnom fonde Bekaert v Nadácii Pontis počas roka 2017.

V rámci aktivít Nadačného fondu Bekaert v Nadácii Pontis sme v roku 2017 prerozdelili 14 937,10 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Bekaert – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. Samostatnú položku tvoril poplatok Bekaert za administráciu Fondu vo výške 3 650 Eur.

Zoznam všetkých podporených projektov.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram