15. 12. 2016 Filantropia

Telekom podporuje social startupy a pomáha pre ne vytvoriť ideálne prostredie

Impact HUB Bratislava významným spôsobom napomáha rozvoju prostredia pre poctivé podnikanie a startupy na Slovensku aj vďaka Nadačnému fondu Telekom.

Zdroj: Impact HUB

Nadačný fond Telekom okrem iného dlhodobo podporuje zodpovedné podnikanie a začínajúce biznisy, ktoré sú spoločensky prospešné. Pomoc sa snaží cielene a dlhodobo pokrývať aj cez spoluprácu s Impact HUB Bratislava. Ten ponúka rôzne workshopy a stretnutia s úspešnými podnikateľmi, ktorí odovzdávajú ďalej svoje skúsenosti. Spoločne sa im podarilo vytvoriť viacero prospešných projektov.

„Na Slovensku stále chýba vhodné zázemie pre spoločensky prospešné projekty a začínajúce biznisy. Vďaka spolupráci s Nadačným fondom Telekom sa nám však darí túto situáciu naprávať. Preto je potrebné systematicky a dlhodobo rozvíjať podporu jednotlivých projektov a startupov. Čím viac sa ich rozbehne a udrží, tým pozitívnejší dopad to bude mať pre spoločnosť,“ tvrdí Branislav Šmidt, spoluzakladateľ a riaditeľ Impact HUB Bratislava.

Impact HUB ako spúšťač a inkubátor pozitívnych zmien

So strategickou podporou Nadačného fondu Telekom realizuje Impact HUB Bratislava od roku 2016 viacero programov a aktivít. Medzi ne patrí aj cyklus Business Clinic II.  – bezplatné poradenstvo v otázkach biznisu. Ten podporil 29 projektov. Okrem toho priniesol aj sériu odborných workshopov zameraných na podnikanie a inovácie. Spoluorganizoval ocenenie Social Impact Award pre projekty mladých ľudí, kde sa prihlásilo 38 nápadov a projektov. Tohto roku tiež úspešne realizovali prvý ročník inovatívneho hackathonu s názvom Innovation Hack – podujatia, v rámci ktorého účastníci riešili 4 výzvy pre telekomunikačného operátora na Slovenku. Zúčastnilo sa ho viac než 50 účastníkov z 5 krajín. Za 48 hodín sa vytvorilo 10 finálnych ideí a prototypov.

Vďaka spolupráci s Nadačným fondom Telekom sa podarilo spustiť aj osvetovú kampaň na podporu sociálneho podnikania – Social business.

Aktuálne prebiehajúcim programom je NGO Target, v ktorom majú vybrané inovatívne neziskové organizácie možnosť získať profesionálnu pomoc vo forme cieleného mentoringu, odborných konzultácii alebo zabezpečenia konkrétnych služieb a produktov pre ich udržateľnosť.

Zdroj: Impact HUB

Najlepšie projekty Impact Inkubátora 

Najkomplexnejším programom, ktorý bol spustený, je Impact Inkubátor. V rámci trojmesačného projektu vybraní účastníci získajú strategický mentoring a zúčastňujú sa workshopov z oblasti podnikania. Jeho súčasťou boli dve nosné témy: Social Business (Sociálne podnikanie) a Technology for Good (Prospešné technológie). Z vyše 85 prihlásených projektov sa do finále, kde absolvovalo celý program, dostalo 13. V Social Business sa stal víťazom projekt United Colors, ktorý sa zameriava na poskytovanie zamestnania bez ohľadu na farby pleti. V téme Tech for Good najviac presvedčil startup COrvus zameraný na pomoc nevidiacim a slabozrakým. Špeciálnu cenu poroty získala bike-sharingová platforma Zelený Bicykel. Dvom projektom z inkubátora – COrvus a Karmadilo – sa podarilo postúpiť do finále súťaže Startup Awards v sekcii Society. S týmito projektmi pokračuje cielená spolupráca aj po skončení programu. V prvej polovici roka 2017 plánujú priniesť aj tretie pokračovanie úspešného inkubátora.

„Impact Hub v Bratislave sa venuje práve podpore nových biznisových riešení. Pomáha im rásť, napredovať, budovať kapacity, sieťuje ich. Dôležité je však aj to, že dáva týmto aktivitám aj sociálny rozmer. Spoločensky zodpovedný biznis a ľudia, ktorí ho robia – to je to, čo táto krajina potrebuje,“ dodal Juraj Récky, programový manažér Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

 

Viac informácií o medzinárodnej platforme Impact HUB, jednotlivých aktivitách, formátoch a možnostiach prihlásenia sa nájdete na stránke http://impacthub.sk a tiež na stránke www.socialbusiness.sk.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111