30. 11. 2016 Nadácia Pontis

Unikátny projekt rieši začlenenie Rómov do pracovného procesu

Autor projektu László Juhász bude hlavným rečníkom na piatkovom Action Oriented Fore

Na Slovensku dlhodobo zaznieva otázka ekonomického a sociálneho začlenenia Rómov. Rovnaký problém sa objavuje aj v susednom Maďarsku, kde patrí rómska menšina medzi najpočetnejšiu. K jeho riešeniu chcela prispieť maďarská pobočka medzinárodnej spoločnosti Boston Consulting Group (BCG). Výsledkom je úspešný program Integrom, ktorý sprostredkúva a zvyšuje šance na zamestnanie pre Rómov s vyšším vzdelaním. O jeho začiatkoch a nastavení nám povedal viac László Juhász, vedúca osobnosť programu a zároveň CEO maďarskej pobočky BCG.

Ako vznikla myšlienka Integromu?

Myšlienka Integromu pochádza z dielne budapeštianskej pobočky BCG. Naša firma má celosvetovo množstvo skúseností s iniciatívami, ktoré majú sociálny dopad. V roku 2012, pri príležitosti 50. výročia BCG, sa naša pobočka rozhodla priniesť unikátny program. Chceli sme, aby udržateľným spôsobom riešil niektorý zo zásadných problémov, ktorý trápi maďarskú spoločnosť. Spolu s kolegami sme ako najväčšiu výzvu identifikovali integráciu Rómov. Ide o veľmi širokú otázku, preto sme sa rozhodli sústrediť na oblasť, v ktorej môže BCG priniesť najväčšiu pridanú hodnotu – vytvorenie „mostu“ medzi rómskymi uchádzačmi o prácu a našou širokou sieťou firemných partnerov.

Mohli by ste v krátkosti popísať, ako program prebieha a aké sú kritéria úspešných uchádzačov?

Uchádzači by mali byť mladí Rómovia minimálne so stredoškolským vzdelaním. Podmienkou sú aspoň základné IT zručnosti a chuť na sebe pracovať.

Program má 5 kľúčových fáz:

  1. Vyhľadávanie potenciálnych uchádzačov o prácu a pracovných ponúk
  2. Tréning uchádzačov
  3. Podpora počas „umiestnenia“ uchádzačov na voľné miesta
  4. Podpora v zamestnaní
  5. Hodnotenie a ďalšie kroky

S akými bariérami sa stretávate pri komunikácii s potenciálnymi zamestnávateľmi a ako ich riešite?

V súčasnosti vidíme niekoľko hlavných prekážok pri uplatňovaní vzdelaných Rómov na trhu práce. Je veľkou chybou myslieť si, že tie „viac vzdelané“ skupiny nepotrebujú žiadnu pomoc a podporu. Neustále čelia problémom, ktoré im bránia v prístupe k rovnakým príležitostiam, aké majú ich rovesníci.

Po prvé, Rómovia väčšinou vychádzajú z menej prestížnych škôl, snáď okrem malého okruhu umelcov, a rozsah ich odborných znalostí je relatívne úzky. Navyše, mnohokrát sa rozhodnú pre štúdium v oblasti, ktorá im je síce blízka, ale nezaručí im prácu a stabilný príjem. Napríklad sociálna práca. Veľa z nich nadobudne nejaké pracovné zručnosti počas štúdia, ale sú to zväčša jednoduché práce, ktoré im nepomôžu zamestnať sa napríklad v korporáciách.

Ďalším faktorom je aj geografické hľadisko – väčšina týchto ľudí žije mimo ekonomicky rozvinutých oblastí. A pretože nemajú dostatok peňazí, je pre nich veľmi ťažké presťahovať sa z jednej časti krajiny do druhej.

Problém sa dá zhrnúť celkom jednoducho – vysoká miera chudoby medzi Rómami má za následok nízke sebavedomie a nedostatok úspešných vzorov pre budúce generácie. Často sa tak stretávajú s diskrimináciou zo strany potenciálnych zamestnávateľov. Vzhľadom na všetky tieto fakty aj vzdelaní Rómovia čelia vážnym problémom pri nachádzaní vhodného zamestnania. Štúdia z roku 2011 hovorí o tom, že 58 % Rómov so stredoškolským a 43 % s vysokoškolským vzdelaním si nemôže nájsť prácu.

Aké výhody prináša program vašej spoločnosti? V čom vidíte najväčšiu pridanú hodnotu?

Viaceré medzinárodné ocenenia, ktoré sme získali, zvýrazňujú dôležitosť témy a unikátnosť nášho riešenia. Koncom minulého roka bol Integrom zaradený medzi top 11 inklúzívnych projektov, ktoré boli predstavené na Harvard University’s Symposium on Inclusive Growth & Development. V tomto roku sme získali ocenenie SozialMarie a boli sme zaradení medzi TOP 15 najinovatívnejších sociálnych projektov v strednej Európe.

Máte aj konkrétne príklady úspešných absolventov vášho programu?

Napríklad 24-ročný Richard bol pred vstupom do programu nezamestnaný 6 mesiacov. Študoval IT na menšej univerzite, bol zapojený do viacerých neziskových projektov, ale štúdium musel prerušiť z finančných dôvodov. Snažil sa zamestnať v niekoľkých spoločnostiach, ale mnohokrát sa nedostal ani na pohovor pre nedostatok pracovných skúseností, neukončenému štúdiu, a často, nanešťastie, aj kvôli diskriminácii. Z týchto dôvodov sa nevedel rozhodnúť, čo chce v živote robiť. Vďaka Integrom Richard získal prácu v jednej z najväčších bánk v hlavnom meste na oddelení IT podpory. Naučil sa, ako napísať životopis, vycibril si komunikačné zručnosti, pripravili sme ho na pohovor a spojili ho s HR manažérom, ktorý mal  na starosti relevantné pracovné pozície. Nakoniec sa ukázalo, že jediné, čo Richard potreboval, bola naša podpora. 

 

László Juhász bude hlavným rečníkom na Action Oriented Fore, ktoré sa uskutoční už tento piatok v Poprade. Témou celého podujatia budú potreby firiem pri riešení zamestnanosti marginalizovaných Rómov. Ak máte záujem zúčastniť sa tohto podujatia, prosím napíšte nám na barbora.palesova@nadaciapontis.sk alebo volajte na 0918 595 909.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.