01. 04. 2016 Nadácia Pontis

Zaži nezabudnuteľný teambuilding vďaka Nášmu Mestu

Výzva pre firmy z Trnavy, Nitry, Hlohovca, Košíc, Popradu, Prešova, Spišskej Novej Vsi a Žiliny

Už po desiatykrát sa zamestnanci firiem, ktorí v bežných dňoch pracujú ako manažéri, bankári, či priamo vo výrobe, zmenia v maliarov a záhradníkov, alebo svoj čas venujú seniorom a ľuďom s postihnutím. Ďalší budú svoje vedomosti a zručnosti posúvať ďalej a tak nielen pomôžu neziskovkám rozvíjať ich činnosti, ale nájdu i ďalší zmysel svojej práce.

Pripravených je pre Vás množstvo aktivít, vďaka, ktorým pomôžete tam, kde je to najviac treba. V Prešove či Hlohovci môžete skrášliť a oživiť farbami detské ihriská, v Trnave sa vaša pomocná ruka zíde pri obnove športového areálu. V okolí Nitry prispejete k záchrane hradu Hrušov a v Žiline sa už na vás teší Hričovský hrad. Onkologicky chorým deťom v Košiciach zasa môžete svojou prácou spríjemniť bývanie.

Čo vám Naše Mesto prinesie 

  • pozitívne vnímanie firmy ako dobrého suseda, ktorý je zodpovedný voči komunite
  • firma efektívne investuje do komunity– dobrovoľníci pomáhajú presne tam, kde je pomoc potrebná
  • pri práci v neštandardnej situácii ľudia rozvíjajú schopnosť komunikovať, tvoriť, riadiť, riešiť krízové situácie a efektívne spolupracovať v tíme
  • zamestnanci majú z aktívnej pomoci  pre dobrú vec radosť, prináša im pocit uspokojenia, rešpektu a sebarealizácie
  • dobrý pocit z podujatia si ľudia spájajú aj s firmou, pre ktorú pracujú – sú hrdí na zamestnávateľa, ktorý im dá možnosť zapojiť sa
  • firma  mobilizuje miestne zdroje a má možnosť byť súčasťou želanej zmeny

Stačí málo

Vyplňte elektronickú prihlášku na stránke Nadácie Pontis a rezervujte si miesto medzi 100-kou firiem, ktoré chcú zmeniť mestá, v ktorých pôsobia.

Každá firma si určí svojho firemného koordinátora, ktorý bude dostávať informácie od Nadácie Pontis na osobnom stretnutí alebo prostredníctvom e-mailu či telefonicky.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111