O nás

Kto stojí za Generáciou 3.0

V mimovládnom sektore je Nadácia Pontis lídrom v spájaní hráčov a dosahovaní zmien.

  • Od roku 2003 spravujeme desiatky firemných nadačných fondov a nadácií. Vďaka inštitucionálnym grantom a firemným partnerom sme doteraz získali a investovali vyše 25 mil. eur v prospech Slovenska a jeho obyvateľov. S kľúčovými hráčmi vo vzdelávaní dlhodobo spolupracujeme.
  • Podieľali sme sa na tvorbe Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie 2012 – 2016 a iniciovali sme tvorbu Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie 2017 – 2021. Na dvanástich stredných školách v Keni sme pomohli založiť IT kluby so 460 členmi, 26 cvičných firiem a prvý startup hub mimo Nairobi.
  • Poznáme ľudí, ktorí prinášajú v našej krajine zmenu – 945 najväčších sociálnych inovátorov. V spolupráci s Ashoka, svetovou podpornou sieťou pre sociálnych podnikateľov sme zmapovali najvplyvnejších ľudí na Slovensku, ktorí prinášajú jedinečné a fungujúce prístupy k riešeniu spoločenských problémov, s dôrazom na zmeny vo vzdelávaní.
  • Spravujeme Fond pre Transparentné Slovensko. Boli sme jednou zo 4 organizácií, ktorým sa cez kampaň Štrngám za zmenu podarilo presadiť do programového vyhlásenia vlády záväzky konkrétnych legislatívnych zmien.
  • Firmy vedieme k tomu, aby na Slovensku podnikali zodpovedne. Vedieme platformu Business Leaders Fórum, ktorá združuje 37 firiem.

Za podporu projektu Generácia 3.0 ďakujeme týmto partnerom

                   

                                          

                                                   

 

 

 

Naši ľudia

Domáca poradná rada

Vladimír Bužek

Top slovenský vedec, teoretický fyzik, Hlava roka 2008, vedie Centrum pre výskum kvantovej informácie na Fyzikálnom ústave SAV. Vyhľadáva príležitosti na prepájanie vízií pre Slovensko a Generáciu 3.0.

Andrea Cocherová

Správkyňa Nadácie Orange, predsedníčka Asociácie firemných nadácií a firemných nadačných fondov.

 

Andrea Kanabová

Pracuje v Accenture ako manažérka koordinujúci zodpovedné podnikanie. Jej expertíza je v manažovaní biznis projektov.

Štefan Klein

Vynálezca a konštruktér lietajúceho auta AeroMobil, vedúci ateliéru Transport Dizajn na Katedre dizajnu VŠMU. Pre Generáciu 3.0 prináša skúsenosti z R&D.

Jana Kontúrová

Riaditeľka Základnej školy v Bošanoch. Posudzuje detaily a uskutočniteľnosť vybraných intervencií.

Dušan Meško

Vysokoškolský profesor na Jesseniovej lekárskej fakultej UK v Martine. Rozvíja aktivity v oblasti podpory výskumnej a inovatívnej činnosti.

Ivan Pavlov

Vysokoškolský učiteľ na katedre andragogiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Mapuje aktérov vo vzdelávaní, pomáha konzultovať a škálovať projekty.

Saskia Repčíková

Prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska. Do programu prináša inovácie vo vzdelávaní. Pomáha pri rozvoji komunikačnej stratégie smerom ku kľúčovým aktérom. 

Lucia Šicková

Spoluzakladateľka spoločnosti Pixel Federation. V rámci Generácie 3.0 bude podporou pri tvorbe stratégie, budovaní leadership zručností ľudí v podporených projektoch. Zastreší tiež kontrolu efektivity a využitie gamifikácie.

Matej Šiškovič

Riaditeľ štátneho think tanku - Inštitútu pre vzdelávaciu politiku. Nastavuje metodológiu merania dopadu intervencií, zosúlaďuje aktivity Generácie 3.0 s aktivitami ministerstva.

 

Zahraničná poradná rada

 

Thomas Collins

Predseda správnej rady Dublin Institute of Technology, interim President Maynooth University, poradca vlády pre Green Paper (1998) a White Paper (2000) v oblasti vzdelávania dospelých.

Helmut Hartmeyer

Docent  Inštitútu pre medzinárodný rozvoj na Viedenskej univerzite s dôrazom na globálne vzdelávanie.

Michael Jacobsen

Úspešný podnikateľ, investor, zakladateľ The Global Entrepreneurs Agency.

 

Pasi Mattila

Riaditeľ Finpeda Ltd., zodpovedný za niekoľko významných inovatívnych projektov vo vzdelávaní, akademický líder Immersive Learning Research Network.

 

Výkonný tím Nadácie Pontis

Lenka Surotchak

Od roku 2002 strategicky a exekutívne vedie Nadáciu Pontis. Vyhľadáva príležitosti na prepájanie vízií a kľúčových aktérov.

Pavel Hrica

V Nadácii Pontis strategicky riadi programy na rozvoj firemnej filantropie, komunikuje s firemnými donormi a rozvíja ocenenie Generácia 3.0.

Norbert Maur

V Nadácii Pontis exekutívne vedie aktivity projektu Generácia 3.0.

Tomáš Janeček

Je projektový koordinátor v Nadácii Pontis. V rámci Generácie 3.0 má na starosti prípravu realizáciu jednotlivých aktivít.

Anna Podlesná

V Nadácii Pontis strategicky riadi programy individuálnej filantropie, komunikuje s individuálnymi donormi a rozvíja Fond Generácie 3.0.

Ivana Raslavská

Do projektu Generácia 3.0 vnáša najmodernejšie know-how a skúsenosti zo sveta, komunikuje s reprezentantmi štátu a ďalšími aktérmi.

Jakub Šimek

Programový manažér v Nadácii Pontis, venuje sa téme inovácií a podnikania. Do Generácie 3.0 prináša svetové príklady dobrej praxe.

Jana Bernaťáková

Konzultantka so skúsenosťami s riadení zmien vo firmách. V projekte pomáha pri tvorbe stratégie a identifikácii stakeholderov.

Zuzana Schaleková

PR koordinátorka v Nadácii Pontis. V Generácii 3.0 má na starosti komunikáciu.

 

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky