O nás

Programová stratégia

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis vznikol kvôli potrebe využitia prostriedkov z asignovanej dane na filantropické účely. V roku 2013 začal fond realizovať zamestnanecký grantový program Chceme si pomáhať, aby sami zamestnanci mohli rozhodovať o tom, kam budú tieto peniaze adresované. Spoločnosť tak motivuje svojich zamestnancov, aby vnímali tých, ktorí pociťujú vážnu sociálnu alebo zdravotnú núdzu. 

Prostriedky vyčlenené na tento grantový program sú určené pre zamestnanca, jeho rodinu a ďalších ľudí v blízkom okolí, ktorí sú vážne chorí alebo inak zdravotne či sociálne znevýhodnení a potrebujú finančné prostriedky na vyriešenie zložitej situácie. Ukázalo sa, že aj menšia finančná podpora v hodnote 500 eur môže ľuďom na Slovensku pomôcť v ich ťažkej životnej situácii. 

CEEV Živica

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis dlhodobo strategicky podporuje Centum environmentálnej a etickej výchovy Živica, ktorému sa podarilo priniesť do Bratislavy a do Zvolena úspešný model trvalo udržateľného spôsobu života v mestskom prostredí.

Projekt Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete. Zapojených je doň viac ako 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov. Na Slovensku je v tomto školskom roku registrovaných 284 škôl. Program prebieha pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP).

V rámci projektu Nevyšliapanou cestou Živica vytvorila tri komunitné záhrady, osadila šesť mestských úľov a zaviedla dve lokálne meny bratislavský a zvolenský Živec, ktoré v súčasnosti používa 400 ľudí.

Komunitné záhrady prispievajú k návratu produkcie ovocia a zeleniny do mestského prostredia a zároveň poskytujú priestor, kde sa miestni obyvatelia stretávajú pri zmysluplnej činnosti. Zlepšujú sa tak sociálne vzťahy i bezpečnosť v danej komunite.

 

Ďalším podporeným projektom cez Nadačný fond dm drogerie markt je projekt Mestské včely. Jeho zmyslom je umožniť verejnosti a školám aktívne sa zapojiť do záchrany včiel a ostatných opeľovačov. S program súvisia aj ďalšie témy zodpovednej spotreby, ako je starostlivosť o pôdu, ekopoľnohospodárstvo a certifikácia produktov priamo v mieste ich bydliska. Mestské úle umiestnené v piatich mestách Slovenska popularizujú včelárenie a otvárajú ho pre širokú skupinu záujemcov z radov verejnosti aj škôl. Ukážkovými opatreniami na verejnom priestranstve vo vybraných mestách ponúkame inšpiráciu pre širokú verejnosť aj iné samosprávy.

Živec je doplnková lokálna mena, ktorá platí súčasne s eurom a je na euro viazaná. Úlohou takejto meny je udržať peniaze čo najdlhšie v rámci danej komunity. Živcom môžete platiť v 38 prevádzkach v Bratislave a v 27 prevádzkach vo Zvolene.

Fond pre transparentné Slovensko

Od roku 2014 je spoločnosť dm drogerie markt firemným partnerom Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis. Zapojené firmy trápi beztrestnosť korupčného správania a nedostatočná vymožiteľnosť práva na Slovensku. Fond v roku 2015 prerozdelil 95-tisíc eur medzi päť mimovládnych organizácií, ktoré odhaľujú prípady korupcie a zneužitia právomocí, bojujú za zvýšenie transparentnosti a rovnosť príležitostí na trhu. Ide o jediný fond svojho druhu, do ktorého prispieva stále viac významných firiem na Slovensku.  

dm drogerie markt

dm drogerie markt patrí k najväčším spoločnostiam strednej a východnej Európy, ktoré sa zaoberajú predajom drogériového tovaru. Prvá predajňa na Slovensku bola otvorená v roku 1995 v Bratislave. V súčasnosti má na Slovensku 139 predajní. Centrála spoločnosti na Slovensku sa nachádza v Bratislave a nový centrálny sklad sa v súčasnosti nachádza v logistickom parku firmy Prologis v Senci. 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky