O nás

Poslanie a programová štruktúra

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vznikol na základe zmluvy o zriadení nadačného fondu medzi Nadáciou Pontis a AXA Services s. r. o. v roku 2015. AXA Services s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je zároveň servisnou spoločnosťou finančných inštitúcií a entít finančnej skupiny AXA na Slovensku.

 

 

Podporený študent Matej Zámečník s predstaviteľmi spoločnosti AXA

Účelom fondu je podpora verejnoprospešných aktivít realizáciou grantových programov a podporou projektov. AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis sa v minulosti venoval podpore projektov nadaných žiakov a študentov predovšetkým v oblastiach kvality života komunity, športu, výchovy a vzdelávania, kultúry, životného prostredia, zdravia a sociálnej pomoci. Od roku 2017 sa venuje rozvíjaniu talentu žiakov vo vede a výskume.

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky