O programe

Pro Bono pomáha neziskovkám i firmám

Prostredníctvom našich pro bono aktivít zapájame profesionálov z firiem do riešenia spoločenských problémov formou expertného dobrovoľníctva smerovaného mimovládnym organizáciám a školám.

Veríme, že ak chceme žiť v dobrej krajine, potrebujeme silné neziskové organizácie, aktívnych občanov a spolupracujúcich nositeľov pozitívnej zmeny, aby sme mohli riešiť dôležité spoločenské problémy. Väčšina neziskových organizácií však nemá prístup k profesionálnym službám v oblasti komunikácie, marketingu, IT, manažmentu, ľudských zdrojov, či práva, ktoré potrebujú pre efektívnejšie napĺňanie svojho poslania. Zároveň rastie počet firiem a ľudí, ktorí chcú využiť to, v čom sú dobrí, na zmysluplné projekty, ktoré prinášajú pozitívne zmeny.

Vedeli ste, že pro bono poskytuje v priemere 10x väčšiu hodnotu pre komunitu ako klasické dobrovoľníctvo?

Preto prepájame tieto dva svety a sprostredkúvame neziskovým organizáciám profesionálne pro bono služby vo forme krátkodobých (pro bono maratón) i dlhodobých projektov. Príkladom je Pro Bono Maratón, Tréningy Pro Bono a program Advokáti Pro Bono.

Hľadá vaša neziskovka profesionálnu pomoc?

  • 90 % neziskových organizácií tvrdí, že pro bono im pomáha zvyšovať spoločenský dopad ich práce
  • 68 % neziskových organizácií najviac preferuje pro bono služby spomedzi všetkých typov dobrovoľníctva

Každý z formátov pro bono pomoci, ktoré Nadácia Pontis sprostredkováva, dokáže vašej neziskovke poskytnúť iný druh pomoci.

Máte všeobecné otázky v témach, ktoré zaujímajú aj ostatné neziskové organizácie? Prihláste sa na Pro Bono Tréningy

Potrebujete poradiť, pomôcť v právnej oblasti? Vyplňte si žiadosť do programu Advokáti Pro Bono

Čelíte zaujímavým výzvam, ktorých riešenie by pomohlo širšej spoločnosti?  Zapojte sa do ďalšieho ročníku Pro Bono Maratónu 

V rámci všeobecného pro bono sa môžete zapojiť do globálnej iniciatívy Giving Tuesday.

V prípade, že máte veľmi zaujímavý a naliehavý prípad, kontaktujte nás. 

Čo prináša pro bono firmám?

  • 75 % firiem má vďaka pro bono lepšie vzťahy s komunitou, biznismi a legislatívnymi orgánmi
  • 72 % zamestnancov firiem verí, že je aj na nich, ako vyzerá naša krajina a majú prispieť k zmene
  • 63 % zamestnávateľov verí, že pro bono práca upevňuje vzťahy v tíme
  • 61 % firiem pozoruje vyššiu hodnotu značky
  • 56 % zamestnancov načerpalo nové znalosti a skúsenosti

Ponúkame vám jedinečnú možnosť pracovať na zmysluplných projektoch, ktoré menia našu spoločnosť.

Nemáte čas vymýšľať / pracovať na nových výzvach? Darujte 1 deň svojho času na tréning pre neziskové organizácie v tom, v čom ste najlepší a v čom si veríte. Zapojte sa do programu Pro Bono Tréningy.

Radi pracujete na veľkých veciach, po ktorých vidno skutočnú zmenu? Zúčastnite sa každoročného Pro Bono Maratónu a jeden deň strávte v súťaživej atmosfére na štýl hackathonu v spoločnosti kreatívnych, zapálených odborníkov z neziskového a firemného sektora.

Ste právnik alebo advokátska kancelária a pro bono vnímate ako prirodzenú súčasť advokátskej profesie tak, ako je zvykom zahraničí? Advokáti Pro Bono vám umožnia pomáhať v rôznych podobách spolupráce (právna klinika, práca na témach so systémovým presahom, strategická litigácia, atď.).

Máte záujem expertne pomáhať konkrétnej neziskovej organizácii pro bono, ale ani jeden z uvedených formátov vám nevyhovuje? Kontaktujte nás a nájdeme vám spoluprácu, ktorá bude spĺňať vaše očakávania.

Uvedené a ešte viac o našich aktivitách si môžete prečítať tu:


Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky