O programe

Generácia 3.0 chce priniesť zmenu zdola vo vzdelávaní na Slovensku

Za 25 rokov sa vystriedalo 18 ministrov školstva. Prebehlo viacero pokusov o reformu vzdelávania. Niektorým chýbala dlhodobá vízia, iné zaskočila komplexnosť systému. Na Slovensku máme moderné vzdelávacie organizácie a iniciatívy, ktoré presadzujú lepšie učenie našich detí a motivujú pedagógov, aby vnášali do učenia inovatívnosť. Každá z nich je dôležitá. Posun dopredu však spomaľuje nedostatok komunikácie a spolupráce medzi nimi navzájom.

Cieľom programu Generácia 3.0 je:

 • mobilizovať progresívnych pedagógov,
 • vytvoriť bohatú ponuku inšpirácií,
 • vytvoriť záujem o skvalitnenie vzdelávania v spoločnosti,
 • navrhovať štátu overené postupy pre dosiahnutie zmeny vzdelávania.

Naša vízia

Každé dieťa a mladý človek v našej krajine majú možnosť naplniť svoj potenciál a získať vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí.

Ako to chceme dosiahnuť?

Ak by sme ministerstvo školstva prirovnali k mozgovému centru, ktoré má riadiť zmenu v chorom tele, my chceme byť srdcom, ktoré v žilách rozprúdi krv, bude okysličovať bunky a dodávať energiu, nadšenie a radosť pre učenie.

Preto nájdeme výnimočné vzdelávacie prístupy, ktoré:

OCENÍME

Vybrané projekty oceníme spoločensky i finančne. Vyzdvihneme jedinečnosť prístupu a jeho prínos k vzdelávaniu na Slovensku, postaráme sa o spoločenské uznanie a dáme mu finančnú podporu potrebnú na ďalší rozvoj. 

ZMERIAME

Spoločne so skúsenými výskumníkmi zmeriame dopad projektov, overíme ich účinnosť a efektívnosť. 

POMÔŽEME ROZŠÍRIŤ

Prínos prístupov overíme na malých vzorkách a následne pomôžeme zavádzať do praxe a šíriť na väčšej škále. Zároveň prepojíme kľúčových hráčov a progresívne osobnosti vo vzdelávaní.

Prečo?

Už dlhodobo vnímame alarmujúce signály, ktoré hovoria v neprospech súčasného systému vzdelávania:

 • Napriek nedostatku pracovných síl na trhu práce, patríme ku krajinám s najvyššou nezamestnanosťou mladých ľudí v EÚ.
 • Medzinárodné merania, napr. PISA, ukazujú, že slovenskí žiaci sa už dnes umiestňujú na najnižších priečkach vo všetkých meraných výsledkoch. V čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti sú výsledky horšie ako priemer OECD krajín.
 • Podľa odborníkov technologická revolúcia v najbližších dvoch dekádach prinesie zásadnú zmenu a budú sa požadovať zručnosti, ktoré naše školstvo nerozvíja
 • Slovensko má nízky inovačný potenciál, dlhodobo vykazuje najmenej patentov na obyvateľa v Európskej únii. Výdavky na výskum sú piate najnižšie v porovnaní s krajinami OECD.
 • Vďaka globalizácii je prirodzené fungovať a spolupracovať v diverzitnom prostredí. Podľa Eurobarometra vychádza Slovensko ako takmer najmenej tolerantný národ k odlišnostiam spomedzi 28 členských štátov Európskej únie.  Výsledky volieb naznačujú, že mladá generácia sa ďalej radikalizuje.
 • Na našich školách sa neučí tak, ako odporúča moderná kognitívna psychológia. Namiesto experimentovania, objavovania a skladania poznatkov sa uplatňuje prekonaný rakúsko-uhorský štýl memorovania definícií. 
 • Slovenských pedagógov nastavenie nášho vzdelávacieho systému demotivuje. Učiteľské povolanie má nízky spoločenský status a slabé platové ohodnotenie, ktoré neláka tých najlepších.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky