O programe

TechSoup Slovensko – softvér takmer zadarmo

Program TechSoup vznikol v roku 2002 v Kalifornii. Dnes pôsobí vo vyše 40 krajinách a poskytuje technologické dary (softvér, hardvér a IT služby) od takmer 60 popredných svetových výrobcov a dodávateľov.

Program TechSoup Slovensko poskytuje softvérové dary od júla 2009. Aktuálny zoznam darcov nájdete tu. V prostredí webovej stránky www.techsoup.sk sa organizácie

  1. môžu zaregistrovať,
  2. získať prehľadné informácie o ponúkaných produktoch,
  3. zadať žiadosť o softvérový dar.

Po uhradení poplatku za administráciu daru a po schválení žiadosti darcom doručí administrátor žiadateľovi inštrukcie, ako prevziať darovaný softvér a licenčné kľúče na aktiváciu produktu.

Získané licencie sú zvyčajne trvalé, netreba ich obnovovať. Výrobcovia na ne poskytujú pravidelné aktualizácie (update), prípadne aj inovácie na vyššiu verziu (upgrade), ak je táto služba súčasťou získaného softvérového daru.

Organizácie môžu získané licencie využívať v zmysle licenčných zmlúv pre vlastné programové aktivity. Nesmú ich však predať, prepísať a ani darovať na dobročinné účely inej organizácii alebo jednotlivcovi.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky