Oprávnení žiadatelia

Program TechSoup Slovensko je určený pre:

 • občianske združenia,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
 • neinvestičné fondy,
 • nadácie,
 • vybrané neziskové združenia právnických osôb,
 • charitatívne organizácie a zariadenia zriaďované cirkvami,
 • verejné knižnice,
 • organizácie Slovenského Červeného kríža.

Program nie je určený pre:

 • jednotlivcov,
 • školy všetkých typov (základné, stredné aj vysoké) vrátane oficiálnych vzdelávacích inštitúcií,
 • politické a odborové organizácie,
 • komerčné a obchodné združenia bez charitatívnych cieľov alebo aktivít,
 • štátne organizácie alebo agentúry,
 • komerčné firmy,
 • fundraisingové podujatia ako dobročinné obedy, večere, prechádzky, behy alebo športové turnaje,
 • zdravotnícke siete a zariadenia vrátane nemocníc, ambulantných stredísk, domácich zdravotných a asistenčných zdravotných organizácií, výskumných organizácií a laboratórií alebo zdravotných poisťovní. Výnimku tvoria: komunitné zdravotné centrá, združenia a skupiny zaoberajúce sa výskumom špecifických ochorení, organizácie na ochranu a prevenciu psychického zdravia, ženské zdravotné centrá, krvné banky alebo záchranná služba prvej pomoci.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky