8. fórum o firemnej filantropii: Ako sociálne inovácie prispievajú k zmene

Nový typ podnikania spája biznis a pomoc okoliu. Tento rok prinášame fórum o sociálnych inováciách.

Charitatívnym šekom môžeme pomáhať ľuďom v núdzi alebo riešiť následky rôznych negatívnych javov. No viaceré firmy sa vo svojej filantropii alebo priamo v biznise snažia dosiahnuť viditeľnejšiu spoločenskú zmenu. Sociálne inovácie prinášajú nové kvalitatívne riešenia, ktoré menia svet okolo nás. Je Slovensko inovatívna krajina? Ako môžu firmy tvorivo prispievať k zmene vo vzdelávaní, k začleňovaniu menšín do spoločnosti či ku komunitnému rozvoju? Aj na tieto otázky budeme hľadať odpovede na 8. fóre o firemnej filantropii, ktoré sa tento rok bude venovať spoločenským inováciám. 

 • Spoznajte mapu 1000 najväčších sociálnych inovátorov na Slovensku
 • Dozviete sa o nových trendoch vo firemnej filantropii
 • Prinesieme vám inšpiratívne príklady sociálnych inovácií
 • Dozviete sa, čo prináša nový model 2 % z dane

Účastnícky poplatok na fórum je 99 eur bez DPH na účastníka (DPH bude pripočítaná vo výške 20 %). Odoslaním registrácie súhlasíte s účastníckym poplatkom, ktorý vám Nadácia Pontis bude fakturovať po uskutočnení Fóra. V rámci výhod členstva v BLF alebo Engage môžu firmy využiť 30% zľavu z účastníckeho poplatku (účastnícky poplatok je po zľave 70€ + DPH).

Registráciu sme predĺžili do 19. novembra (štvrtok). 

Termín konania Čas konania Miesto konania
24. november 2015 09:00 hod. Impact Hub Bratislava, Hviezdoslavo námestie 20, Bratislava
Chcem sa zúčastniť

Nadácia Pontis v spolupráci s partnermi pripravila podujatie, na ktorom získate nové podnety a stretnete zaujímavých ľudí, s ktorými môžete nadviazať spoluprácu. Na fóre privítame šéfov firiem, ľudí pracujúcich v oblasti komunikácie, ľudských zdrojov, konzultantov, ale aj manažérov či zamestncov, ktorí sa venujú zodpovednému podnikaniu. Fórum o firemnej filantropii nie je určené len veľkým firmám. Zúčastniť sa ich môžu aj malé firmy či startupy, ktoré vidia v spoločenských inováciách príležitosť pre svoj biznis a pre našu krajinu.

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov

9.00 - 9.15  Vitajte

 • Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis
 • Marie Ringler, riaditeľka Ashoka Rakúsko a regionálna riaditeľka pre strednú a východnú Európu, Ashoka
 • Branislav Šmidt, riaditeľ Impact HUB v Bratislave
 • Tatiana Švrčková, senior špecialistka spoločenskej zodpovednosti, Slovak Telekom
 • Ján Orlovský, riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti

9.15 - 10.00 Ako vytvoriť svet, v ktorom každý prispieva k pozitívnej zmene?

 • Adam Lent, riaditeľ pre výskum a inovácie, Ashoka

Svet súčasného podnikania sa dynamicky mení. Milióny ľudí zakladajú vlastné biznisy. Ako pomôcť ľuďom zorientovať sa v novom svete, v ktorom každý môže byť strojcom pozitívnej zmeny? Politické a sociálne zmeny nie sú len v rukách veľkých firiem a veľkých vlád, ale čoraz častejšie sú ich nositeľmi malí aktívni hráči. Organizácie by si mali čím skôr uvedomiť, že geniálne myšlienky a inovácie môžu prichádzať odkiaľkoľvek. To predstavuje zmenu v biznis modeloch a nastavenie nových vzťahov so zákazníkmi i zamestnancami. Adam Lent bude hovoriť o tom, ako môžeme spoločne vytvoriť spravodlivejší, stabilnejší a bohatší svet.

10.00 - 10.30 Je Slovensko krajina inovácií?

 • Ivan Štefunko, zakladateľ Neulogy Ventures

Ivan Štefunko sa zamyslí nad tým, aké príležitosti a výzvy predstavujú pre firmy spoločenské inovácie a predstaví inšpiratívne príklady riešení domácich i zahraničných firiem.

10.30 - 11.00 Prestávka na dobrú kávu

11.00 - 11.15 Inovácie vo vzdelávaní

 • Lars Jokkjaer, CEO a zakladateľ Equilibrio

Dánsky expert položil v 90. rokoch základy novej školskej kultúry vo Švédsku. Na Fóre porozpráva, čo znamenajú sociálne inovácie vo vzdelávaní na praktickom príklade zmeny švédskeho školstva. Počas svojej prezentácie bude hovoriť o tom, kto boli hlavní hráči pri zmene kultúry na školách, akú úlohu v tom zohrávali firmy a aké riešenie napokon zafungovalo pri zavedení nových školských osnov na školách vo Švédsku, aby si ich prijali za svoje učitelia i študenti.

11.15 - 11.30 Aké sú nové trendy v pro bono a vo firemnej filantropii?

 • Nicola Schroeder, manažérka, SAP Nemecko

Tak ako sa mení svet, tak sa menia aj trendy a prístupy vo firemnej filantropii. Firemná filantropia nie je len o prerozdeľovaní grantov a dobrovoľníctve. Počuli ste už o výrazoch ako social entrepreneurship, social intrapreneurship alebo pro bono? Nejde len o nové módne slovíčka. V tomto bloku budeme hovoriť o  tom, že sme svedkami nového prístupu, akým môžu aj firmy a ľudia v nich meniť svet okolo nás.

11.30 - 12.30 Ako možno podporovať spoločenské inovácie?

Moderuje: Lenka Surotchak, Nadácia Pontis

 • Tatiana Švrčková, senior špecialistka spoločenskej zodpovednosti, Slovak Telekom
 • Peter Balík, riaditeľ odboru digitálnej a inovatívnej ekonomiky Ministerstva hospodárstva SR
 • Kenneth Ryan, riadiaci partner KPMG, zakladateľ iKid
 • Petr Vítek, Cofounder Impact HUB v Prahe, Brne a Ostrave

Lenka Surotchak sa v diskusii so svojimi hosťami, ktorí reprezentujú firmy, start-upy, coworking a vládu bude venovať téme, ako môžeme podporiť ekosystém pre rozvoj spoločenských inovácií a ako môžeme prispievať k systémovým zmenám v spoločnosti.

12.30 - 13.30 Pozývame na obed

13.30 - 14.30 Ako po novom asignovať 2 % z daní

Asignácia dane patrí k najdôležitejším zdrojom podpory neziskových organizácií a okolitej komunity zo strany firiem. Slovensko je v podpore neziskového sektora prostredníctvom 2% z daní jedinečné, pretože v žiadnej inej krajine právnické osoby nemôžu usmerňovať časť svojej dane. Model asignácie dane firiem prejde od januára 2016 výraznou zmenou a mal by byť stabilizovaný na dlhé budúce obdobie. Ako bude tento model vyzerať a aké budú reálne dopady na firmy? Čo očakáva v tejto súvislosti štát? Zneužívajú firmy a firemné nadácie asignáciu na svoje biznis ciele? Alebo posúvajú hore latku etiky a transparentnosti pri využívaní 2 % a darcovstve celkovo? Aj o tom budeme hovoriť v diskusiu, ako po novom asignovať 2 % z daní.

Moderátor: Pavel Hrica, Nadácia Pontis

 • Martin Filko, Ministerstvo financií
 • Fedor Blaščák, analytik
 • Andrea Cocherová, Asociácia firemných nadácií

14.30 - 15.30 Poznáte sociálnych inovátorov na Slovensku?

Spoznajte 1000 ľudí, ktorí prinášajú pozitívne zmeny v našej krajine. Nadácia Pontis v spolupráci s organizáciou Ashoka zmapovala ľudí na Slovensku, ktorí v rámci vlastných organizácií a iniciatív prinášajú jedinečné a fungujúce prístupy k riešeniu spoločenských problémov.

Úvodné slovo: Ján Orlovský, Nadácia otvorenej spoločnosti

 • Marie Ringler, Ashoka
 • Oľga Shirobokova, Ashoka
 • Monika Brošková, Nadácia Pontis

15.30 - 15.45 Prestávka na dobrú kávu

15.45 - 17.00 Barcamp na rôzne témy

VZDELÁVANIE

 • Empatia a kreativita v školskej triede: Martina Bodnárová, SuperTrieda
 • Spájame školy s uchádzačmi o prácu - Edujobs.sk: Ivana Molnárová, Martin Menšík, Profesia
 • Mladí programátori: Radovan Debnár, Learn2Code

SOCIÁLNA INKLÚZIA

 • Meníme životy nevidiacich: Michal Maxián, Batsuite
 • Keď s autizmom môžu lepšie komunikovať: Hana Bolebruchová, Erika Koklesová, Lenovo
 • Rómovia ekofarmármi: Štefan Straka, Svatobor 
 • Zmeňme svet postihnutých detí budovaním komunity ich rodičov - Nepocujucedieta.sk: František Majtán

AKTÍVNE OBČIANSTVO

 • Môžeme vyriešiť bezdomovectvo? Michele Bologna, Slovenské elektrárne, Martin Povrazník, bnt-attorney at law
 • Injekčné striekačky sa štátu oplatia: Iveta Chovancová, Odyseus
 • To najlepšie pod MOSTom: Dana Kleinert, Monika Bandúrová, Urban Kontakt

 Adam Lent, riaditeľ pre výskum a inovácie, Ashoka

Adam rozvíja a realizuje víziu medzinárodnej organizácie Ashoka, ktorá prepája a podporuje takmer 3000 sociálnych inovárotov v 70 krajinách sveta. Podľa nej môže byť každý nositeľom pozitívnych zmien v spoločnosti. Sociálni inovátori majú podnikavého ducha a systémovo riešia tie najpálčivejšie problémy v spoločnosti. Pred príchodom do Ashoky v máji 2015 Adam pôsobil ako riaditeľ výskumného centra v Royal Society Arts v Londýne. Vo svojej poslednej knihe Small is Powerfull píše o tom, ako sa končí jedna éra veľkého biznisu, veľkej vlády a kultúry. O tom, prečo je to dobré pre spoločnosť, sa vďaka jeho publikovaniu dozvieme už začiatkom roka 2016. Adam Lent prináša hlboké pochopenie toho, ako sa svet mení spolu so zapájaním biznisu do sociálnych inovácií.

 

 

 

Ivan Štefunko, spoluzakladateľ Neulogy Ventures 

Krstný otec start-upov nemá príliš rád manažérske knihy. Rád veci deleguje, orientuje sa na výsledok a nerád si potvrdzuje svoju autoritu. Je spoluzakladateľom Neulogy Ventures, ktorého cieľom je poskytnúť rozbehový kapitál a podporovať mladých a začínajúcich podnikateľov s ambíciou uspieť na svetových trhoch. Úspešný manažér stál pri  zrode takých známych firiem ako Euractiv.sk, Pelikantravel.com či Monogram Technologies. Pred založením Neulogy Ventures bol aktívny ako investor a investičný poradca pri niekoľkých technologických projektoch ako napríklad Piano Media, GA Drilling (predtým Geothermal Anywhere) a Diagnose.me.

 

 

 

Ken Ryan, riadiaci partner KPMG, zakladateľ iKid

Ken je riadiacim partnerom KPMG na Slovensku, kde riadi strategické iniciatívy v oblasti podpory inovácií a start-upov a projekt KPMG Startup Studio zameraný na podporu slovenských start-upov. Ken sa narodil v Írsku, ale už 15 rokov žije na Slovensku. Je členom írskeho Inštitútu autorizovaných účtovníkov a má rozsiahle obchodné skúsenosti, ktoré získal prostredníctvom spolupráce s poprednými svetovými podnikmi so sídlom na Slovensku. Spravoval viac ako 300 M&A transakcií. Jeho 20-ročná prax pokrýva široké spektrum oblastí od auditov účtovných závierok cez validácie obchodných modelov až po vytváranie správnej štruktúry riadenia podniku. Od roku 2010 je veľmi aktívny v rámci slovenského start-upového ekosystému - je členom poroty súťaže Startup Awards.SK od jej začiatkov a mnohým start-upom poskytuje aj osobný mentoring. V roku 2012 založil iKid - vzdelávací program, ktorý je zameraný na študentov vo veku od 10 do 14 rokov a jeho cieľom je, aby budúci podnikatelia objavili a rozvíjali svoj potenciál už dnes.

 

Andrea Cocherová, predsedníčka Asociácie firemných nadácií

Andrea sa po štúdiu žurnalistiky a marketingu živila chvíľu ako novinárka a vraj to bola dobrá skúsenosť. Po ukončení školy pracovala ako redaktorka a krátky čas aj ako šéfredaktorka časopisu orientovaného na marketing Stratégie. Od roku 1996 pôsobila v Rade pre reklamu v rôznych riadiacich funkciách, dnes je čestnou členkou Rady pre reklamu. Pre spoločnosť Orange pracovala 16 rokov, od roku 2004 bola riaditeľkou Úseku komunikácie a značky a členkou vedenia spoločnosti. V rámci CSR aktivít je správkyňou Nadácie Orange. Zároveň je aj predsedníčkou Asociácie firemných nadácií. Je tiež spoluzakladateľka Plesu v opere. Za svoje profesionálne zručnosti získala v roku 2007 ocenenie Žena roka časopisu Bratislava Leaders Magazine.

 

 

 

Peter Balík, riaditeľ odboru digitálnej a inovatívnej ekonomiky Ministerstva hospodárstva SR

Peter má rozsiahle odborné skúsenosti v tvorbe stratégií a v manažérskom poradenstve. Má titul Master of Arts v odbore politológia a inžiniersky titul v odbore medzinárodné vzťahy. Peter je v súčasnosti riaditeľom Oddelenia pre inovácie a digitálnu ekonomiku na Ministerstve hospodárstva SR. Predtým zastával pozíciu Senior štátny radca na Oddelení finančných stratégií hospodárskeho rastu na Ministerstve financií SR a podieľal sa na príprave národnej stratégie Slovenska pre podporu start-upov. Pracoval ako obchodný konzultant v spoločnosti HPI Consulting, ktorá je zameraná na strategické poradenstvo v oblasti zdravotnej starostlivosti pre Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko. Taktiež bol asistentom poslanca v slovenskom parlamente a pracoval ako analytik v poradenskej spoločnosti v Budapešti. Svoju kariéru začal ako politický radca v Delegácii Európskej komisie pri OSN v New Yorku a následne získal odborné skúsenosti ako politický radca na Stálej misii Českej republiky pri OSN v New Yorku počas českého Predsedníctva v Rade Európskej Únie. O ďalšie medzinárodné skúsenosti sa obohatil aj počas svojho profesionálneho pôsobenia v Európskom parlamente v Bruseli, rovnako ako vo verejnej poradenskej firme zameranej na lobistické služby v Bruseli.

Tatiana Švrčková, senior špecialistka spoločenskej zodpovednosti, Slovak Telekom

Tatiana sa už 5 rokov venuje aktivitám v oblasti spoločenskej zodpovednosti v Slovak Telekom. Predtým mala na starosti komunikáciu zodpovedného podnikania. V rámci Nadačného fondu Telekom stála pri zrode mnohých projektov na podporu komunity Nepočujúcich. Medzi nimi možno spomenúť projekty ako Hľadáme 7. zmysel na pomoc podnikateľov so sluchovým postihnutím, unikátny slovenský program Mobilný pedagóg, v rámci ktorého špeciálne pedagogičky navštevujú rodiny s deťmi so sluchovou poruchou a tento rok stála aj pri kampani Nepočujúce dieťa. 

 

 

 

Martin Filko, riaditeľ Inštitútu finančnej politiky a hlavný ekonóm Ministerstva financií SR

Martin radí ministrovi financií v oblasti hospodárskej politiky a navrhuje politiky v konkrétnych oblastiach ako je zdravotníctvo, školstvo, regulácia a pod. Podieľal sa na vyjednávaní nového modelu asignácie dane firiem. Zasadzuje sa za vyššiu transparentnosť neziskoviek. Bol poradcom premiérky Ivety Radičovej. Pôsobil v zdravotnej poisťovni Union. Študoval klinickú a organizačnú psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Absolvoval medzinárodné ekonomické vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave a na Radboud Universiteit v Nijmegene. Na Erazmovej univerzite v Rotterdame získal tituly MSc. a PhD.

 

 

 

Marie Ringler, spoluriaditeľka Ashoka Europe, riaditeľka Ashoka Austria a regionálna riaditeľka pre strednú a východnú Európu

Marie od roku 2011 riadila rozvoj spoločnosti Ashoka v Rakúsku z postu výkonnej riaditeľky Ashoka Austria a regionálnej riaditeľky pre strednú a východnú Európu. Študovala sociológiu a politológiu na Viedenskej univerzite a má tituly zo St. Gallen School vo Švajčiarsku a ESADE Business School v Španielsku. Počas svojich štúdií sa angažovala v rozvoji Institute for New Cultural Technologies’ Public Netbase – medzinárodnej platformy pre využívanie informačných a komunikačných technológii. V rokoch 1998 až 2000 bola riaditeľkou Public Netbase a v rokoch 2000 až 2010 bola členkou kongresu a mestského zastupiteľstva Viedne. Taktiež zaviedla mestskú Open Source Software stratégiu Viedne a vyvinula spolkový Program pre inovácie. Marie je členkou poroty Social Impact Award, súťaže Ö1 Orte in Bewegung (Mestá v pohybe) a Corporate Social Impact Award Fair-finance. Pravidelne prednáša na rakúskych a medzinárodných konferenciách a iniciuje nespočetné množstvo projektov a spoločenských akcií, ktoré sa sústreďujú na sociálne podnikanie, impact investing, občiansku spoločnosť, európsku mediálnu kultúru a občianske práva, ako aj na nové spôsoby komunikácie cez internet a v politickej sfére. Okrem jej vlastných publikácií zachytili jej činnosť v rozhovoroch a článkoch i rakúske a zahraničné média.

 Olga Shirobokova, Venture und Fellowship Coordinator Ashoka pre Českú republiku a Slovensko

Olga sa už ako študentka angažovala v oblasti občianskoprávnej spoločnosti vo svojom rodnom meste Izhevsk v Rusku. Vo veku 17 rokov založila sociálno-iniciatívny projekt Dobrá tradícia, ktorý s pomocou študentov z vyšších ročníkov a univerzitných študentov podporoval potenciál detí v miestnom sirotinci tým, že im poskytoval špeciálne vzdelávanie. Olga študovala diplomatické a regionálne štúdia na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov ministerstva zahraničných vecí (MGIMO). Už počas svojich štúdií získala skúsenosti so životom vo viacerých krajinách. Okrem rodnej ruštiny hovorí česky, poľsky, slovensky, nemecky a anglicky. Po pôsobení na Ruskej ambasáde v Prahe sa rozhodla radikálne zmeniť smer svojej kariéry. Od roku 2012 je súčasťou Ashoky ako koordinátorka pre Českú republiku a pomáha pri výbere Ashoka Fellows v tomto regióne

 

 Petr Vitek, Cofounder Impact HUB v Prahe, Brne a v Ostrave 

Petr má tri odlišné profesionálne roly. Je spoluzakladateľom Impact HUBu v Prahe, Brne a v Ostrave. Pôsobí ako dobrovoľník. Má za sebou 10-ročnú dobrovoľnícku skúsenosť v Amnnesty International v Českej republike, takisto pôsobil ako dobrovoľník v Namíbii cez Člověka v tísni a svoju dobrovoľnícku skúsenosť uplatňuje aj prostredníctvom českej Nadácie Vodafone. Petr pôsobil viac ako sedem rokov ako konzultant so zameraním na performance manažment, stratégiu a ľudské zdroje aj v Deloitte Consulting.

 

 

 

 

 Fedor Blaščák, filozof a aktivista 

Fedor bol súčasťou tímu, ktorý vyjednával s Ministerstvom financií SR o novom modele asignácie pre firmy, čo v roku 2015 prerástlo do širšie koncipovanej dohody medzi neziskovým sektorom a ministerstvom. Vďaka tomu sa na Slovensku zachovala asignácia 2 % z daní a zlepšenie štandardov transparentnosti. Fedor  pôsobí tiež ako výskumný spolupracovník v rámci medzinárodného projektu, v ktorom sa skúmajú modely fungovania a dopad daňovej asignácie ako špecifickej sociálnej inovácie, ktorá sa objavila najskôr v Maďarsku roku 1996 a odtiaľ sa rozšírila do ďalších transformujúcich sa krajín v strednej Európe.  V rokoch 2012-2013 stál pri zrode Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov, ktorú zastupuje a vedie v pozícií tajomníka. Okrem toho sa venuje viacerým ďalším občianskym iniciatívam a kampaniam. V roku 2015 obdržal prestížny Effective activist fellowship od Open society initiative for Europe.

 

 Lars Rokkjaer, riaditeľ a zakladateľ Equilibrio, Dánsko

Lars je dánsky expert, ktorý pomáha švédskym organizáciách meniť ich kultúru a komunikáciu. Svoju kariéru začal ako učiteľ na gymnáziu. Keď vo Švédsku začiatkom 90. rokov zaviedli nové učebné osnovy, riaditelia škôl nevedeli, ako ich uchopiť v praxi a ako ich uplatniť medzi učiteľmi a študentmi. Na pomoc si zavolali Larsa Rokjaera, vďaka ktorému sa dalo všetko do pohybu a ktorý vytvoril novú kultúru na školách s novým spôsobom myslenia. V čom spočívajú Larsove metódy si môžete prečítať v príbehu o mestečku Skultuna, kde to celé začalo v roku 1994. Otvtedy Lars a jeho tím pracovali s mnohými školami a aj firmami v duchu “developed communication” (rozvinutej komunikácie) a jeho metód “listening culture" (kultúry načúvania). Základom dobrej školy je podľa Larsa vždy kultúra, v ktorej ľudia počúvajú jeden druhého. Viac o Larsovi a jeho práci sa dozviete aj na webe organizácie Eqiulibrio, ktorú založil.

Lars mal významný podiel aj na práci v komunite Hovsjo, ktorá má približne 20-tisíc obyvateľov. Bola v nej zaznamenaná jedna z najvyšších kriminalít. Ľudia mali strach vychádzať vonku, autobusy do nej postupne prestali premávať a sociálni pracovníci mali strach v nej pracovať. V roku 2008 oslovil miestny vlastník väčšiny bytov Larsa, aby zmenil tamojšiu situáciu. Cieľom bolo zmeniť kultúru komunity zapojením jej obyvateľov, aby sa stali hrdými na svoju komunitu. Jednou z najťažších úloh bolo dostať sa do dialógu s mladými a frustrovanými ľuďmi, z ktorých mnohí mali aj kriminálne pozadie. Larsovi sa podarilo dosiahnuť tento dialóg a výsledkom je, že situácia v komunite je dnes veľmi odlišná. Je to jeden z najlepších príkladov v Európe ako možno zmeniť geto na integrovanú a harmonickú súčasť spoločnosti.

 Nicola Schröder, SAP Community Network, Nemecko

Nicola pôsobí v SAP už 15 rokov, kde má na starosti globálne a cezhraničné projekty v oblasti prenosu poznatkov o SAP inováciách. Okrem projektového riadenia je veľmi skúsená aj v metodológií dizajnu myslenia, coachingu, tréningu a vo vytváraní osnov. Okrem nemčiny hovorí plynule anglicky, španielsky a na konverzačnej úrovni aj portugalsky, rusky a bulharsky. V súčasnosti spolupracuje na stratégii globálnej expanzie Impact 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact HUB Bratislava, Hviezdoslavovo námestie 20, Bratislava

ORGANIZÁTOR:

 SPOLUORGANIZÁTORI:

   

 

PARTNERI:

    

 

Projekt Hlavy pomáhajú: zapájanie ľudí z firemného sektora do riešenia spoločenských problémov bol podporený sumou 45399,96 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

Fakturačné údaje:

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky