Adaptácia firiem na klimatické zmeny

Jesenný seminár o zodpovednom podnikaní pre firmy, ktoré chcú chrániť klímu a zároveň svoj biznis.

Tak ako ekonomické, sociálne a politické činitele, aj počasie môže ovplyvniť ekonomiku naprieč celým svetom. Dlhotrvajúce suchá, silné búrky alebo iné formy extrémneho počasia – to všetko ovplyvňuje výrobný proces. V období rozsiahlej globalizácie nepoškodzujú klimatické zmeny len zasiahnutú oblasť. Narušenie dodávateľského reťazca môže vyvolať domino efekt v ďalších krajinách.

Škody spôsobené klimatickými zmenami sa každoročne pohybujú vo výške niekoľkých miliárd dolárov. Keďže globálnym otepľovaním dochádza k čoraz častejším zmenám počasia, situácia sa bude zhoršovať. Je preto potrebné, aby podniky reagovali na klimatické zmeny a snažili sa im prispôsobiť. 

Registrujte sa do 25. septembra 2014 08:00 hod.

Termín konania Čas konania Miesto konania
25. september 2014 09:00 hod. Hotel Dália, Löfflerova 1, Košice
Chcem sa zúčastniť

Business Leaders Forum v spolupráci s firmou Východoslovenská energetika organizujú 25. septembra 2014 na východe Slovenska v Košiciach seminár pre firmy, ktoré chcú chrániť klímu a využiť z toho prameniace podnikateľské príležitosti.

Tematicky sa zameriame na konkrétne príklady firiem, ako čelia tejto výzve a aké opatrenia prijímajú. Okrem toho bude seminár venovaný aj prezentovaniu úspešných podnikateľských modelov, ktoré premenili klimatickú hrozbu na príležitosť a rozbehli dlhodobo udržateľný biznis. 

Účastnícky poplatok 

Členovia BLF - zdarma

Členovia AmCham - 27 € bez DPH na účastníka

Ostatné firmy - 39 € bez DPH na účastníka

Odoslaním registrácie súhlasíte s účastníckym poplatkom, ktorý Vám bude Nadácia Pontis fakturovať po uskutočnení seminára. 

08:45 – 09:00        Registrácia     

09:00 - 09:05        Otvorenie / Beata Hlavčáková, Business Leaders Forum

09:05 - 09:10        Privítanie / Andrea Danihelová, VSE

09:10 - 09:55        Klimatická zmena a biznis – ako premeniť hrozbu na príležitosť / Piero Pelizzaro (IT),  Acclimatise

  • Aké riziká predstavujú pre biznis zmeny klímy
  • Ako reagovať na vzniknuté hrozby a ako ich premeniť na podnikateľské príležitosti
  • Best practices zahraničných firiem

      Pozn.: Prezentácia je v angličtine

09:55 - 10:10   Adaptácia na zmenu klímy v SR/ Igor Vereš, Odbor zmeny klímy, Ministerstvo životného prostredia 

  • Východiská, obsah a najdôležitejšie opatrenia Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 

10:10 - 10:20   Pýtajte sa, polemizujte a zdieľajte vaše best practices            

10:20 - 10:30   Prestávka na dobrú kávu           

10:30 - 11:45   Adaptácia na klimatické zmeny v réžii zodpovedných firiem  - 5 príkladov zo Slovenska (5 x 15 min.)

  • VSE Holding (Radka Kovaľ Mazáková, špecialista, úsek Rozvoj spoločnosti VSE Holding)Elektromobilita je cestou, ako znížiť emisie CO2. Presadzovanie emobility na Slovensku
  • Tesco Stores SR (Michal Dyttert, Corporate and Legal Affairs Manager )- optimalizácia   dopravy a ekologické riešenia v obchodných prevádzkach
  • HEINEKEN (Danica Gligić, Junior Corporate Relations Specialist)  - znižovanie emisií CO2, šetrenie vodou pri výrobe, využitie odpadovej vody na ďalšie účely
  • Dalkia (Tibor Roman, energetický audítor) - EPC - nástroj na dosahovanie energetických úspor
  • Volkwagen Slovakia (Michaela Ploszeková a Lucia Flajžíková, Oddelenie Životného prostredia) – efektívne využívanie zdrojov a znižovanie emisií vo výrobe
  • KOSIT - integrovaný systém nakladania s odpadom

11:45 - 13:00     Pýtajte sa, polemizujte a zdieľajte vaše best practices

 

Piero Pelizzaro (IT) je expert na adaptačné politiky a odolnosť firiem voči klimatickým zmenám. Je partnerom britskej konzultačnej agentúry Acclimatise, kde zodpovedá za oddelenie medzinárodnej spolupráce. Od roku 2010 je členom pracovnej skupiny Working Group Local Authorities for Kyoto v organizácii Kyoto Club No Profit. V súčasnej dobe je externým poradcom talianskeho Ministerstva životného prostredia a ochrany prírodných zdrojov a mora. Venuje sa aj publikačnej činnosti a riadeniu environmentálnych projektov podporovaných z prostriedkov Európskej komisie.

Hotel Dália, Löfflerova 1, Košice 

V prípade záujmu o ubytovanie v Košiciach odporúčame nocovanie v ekologickom hoteli Dália. V rámci podpory seminára ponúka účastníkom podujatia výhodnejšiu tarifu. Viac informácií získate na recepcii hotela. 

 

 

                               

Ďakujeme za podporu

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky