Ako rozvíjať kritické myslenie na školách

Ako žiakom pomôcť odlíšiť kvalitné informácie od propagandy, dezinformácií a konšpiratívnych teórií?

 Ako vštepiť základy mediálnej a informačnej gramotnosti, ako si formovať vlastný názor podporený argumentami a ako ho doručiť iným ľuďom. Aj to sú zručnosti, ku ktorým by sme mali viesť mladú generáciu. Na workshope si predstavíme základy kritického myslenia a konkrétne praktické cvičenia, ktoré slúžia na rozvíjanie kritického myslenia u žiakov stredných a základných škôl. Viac informácií nájdete na podujatí na Facebooku, Ako rozvíjať kritické myslenie na školách.

 

Kedy: 14. marec, 14:30 - 17:30
Kde: EDUpoint Zvolen, P. O. Hviezdoslava 28
Ako: Účasť je bezplatná, no záujemcov o účasť žiadame o registráciu na tomto linku.

EDUpoint umožňuje pravidelné stretávanie sa lídrov vo vzdelávaní, učiteľov a učiteliek v regióne, zdieľanie príkladov najlepšej praxe, diskusie, výmenu skúseností a formovanie podnetov na zlepšenia vo vzdelávaní. Centrá EDUpoint sú zdrojom pozitívnych príkladov vo vzdelávaní. Učitelia, lídri vo vzdelávaní, ale aj široká verejnosť so záujmom o tému vzdelávania prichádzajú cielene na program EDUpointov, kde načerpávajú inšpiráciu a získavajú pomoc. Program EDUpointov sa skladá zo zaujímavých workshopov, diskusií, ukážkových hodín, riešení praktických problémov a učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti pre 21. storočie. Prvý slovenský EDUpoint vo Zvolene vytvorili spolu Nadácia Pontis (program Generácia 3.0) a OZ Živica (program Komenského inštitút). Nadácia Pontis rozširuje koncept EDUpointov s rôznymi partnermi i do ďalších lokalít Slovenska. EDUpoint môže organizovať fyzická osoba či organizácia na základe dohody s Nadáciou Pontis.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať Radoslava Pláničku z OZ Živica.
E-mail: planicka@zivica.sk
Telefón: +421 915 331 949

Mgr. Ondrej Gažovič, PhD.

Vyštudoval medzinárodné vzťahy a právo na Masarykovej univerzite v Brne, PhD. získal na Univerzite Komenského v Bratislave. V rokoch 2012 - 2017 pôsobil ako diplomat na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave a na veľvyslanectve SR v Berlíne. Venuje sa výučbe kritického myslenia, prednášal na viacerých univerzitách na Slovensku a v Česku, Slovenskej akadémii vied, Sokratovom inštitúte, Komenského inštitúte a Diplomatickej akadémii.

EDUpoint Zvolen, P. O. Hviezdoslava 28

Organizátori podujatia

  

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky