Bezdomovectvo na Slovensku a jeho riešenia

Pozývame advokátov na seminár na tému Bezdomovectvo na Slovensku a jeho riešenia.

V rámci iniciatívy Advokáti Pro Bono pri Nadácii Pontis organizujeme seminár pre advokátov, ktorí na Slovensku bezplatne pomáhajú neziskovým organizáciám.

Advokátov pôsobiacich na Slovensku pozývame na zaujímavý dvojhodinový seminár do novootvoreného denného a integračného centra DOMEC v Bratislave, ktoré pomáha ľuďom bez domova a ktoré založili ľudia z občianskeho združenia Vagus. Seminár sa bude venovať aktuálnej situácií ľudí na okraji spoločnosti na Slovensku, ako aj dôvodom a dopadom bezdomovectva na spoločnosť. Jeho cieľom je iniciovať vznik pracovnej skupiny, ktorá zanalyzuje aktuálny stav v legislatíve a pokúsi sa navrhnúť možné úpravy, ktoré by mohli efektívnejšie pomôcť organizáciám venujúcim sa ľuďom bez domova, ako aj ich klientom pri prekonávaní bariér na ceste z ulice. Na seminári vystúpia ľudia z občianskych združení Vagus, Proti prúdu a Depaul, ktorí predstavia svoju víziu. Jedno zo strategických riešení je práve kvalitná právna pomoc. Seminár sa koná v rámci iniciatívy Advokáti Pro Bono pri Nadácii Pontis, v rámci ktorej advokáti bezplatne ponúkajú právnu pomoc neziskovým organizáciám na Slovensku i v zahraničí.

Vstup na seminár je určený advokátom a je bezplatný. Účasť treba potvrdiť do 22. novembra na lucia.borovska@nadaciapontis.sk.

12.30 O programe Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis

Čo je iniciatíva Advokáti Pro Bono a prečo na Slovensku vznikla?

12.40 Ľudia bez domova, ako im môžeme pomôcť?

Ľudia z neziskových organizácií v krátkych prezentáciách porozprávajú aj o tom, akým problémom čelia ich organizácie a ľudia bez domova.

13.30 - 14.30 Otvorená diskusia

V rámci diskusie chceme objasniť pálčivé problémy témy bezdomovectva a iniciovať pracovnú skuinu advokátov, ktorí budú pomáhať neziskovým organizáciám pri riešení ich právnych otázok a ktoré by neskôr mohli byť ukotvené v legislatíve.

Sergej Kára, sociálny pracovník, OZ Vagus
Od roku 2012 pôsobí ako štatutárny zástupca občianskeho združenia, koordinátor terénnej sociálnej práce a ako terény sociálny pracovník v OZ Vagus, ktoré je zamerané na prácu s ľuďmi bez domova. Predtým pracoval ako hlavný komunitný konzultant v projekte Lokálneho partnerstva pre sociálnu inklúziu Bratislava a tiež ako terénny sociálny pracovník v OZ Proti Prúdu (Nota Bene). Popri výkone terénnej práce absolvoval množstvo vzdelávaní a výcvikov, ktoré súvisia s prácou s ľuďmi bez domova.

Juraj Barát, sociálny pracovník a riaditeľ Depaul Slovensko, n.o.
Verejnosť ho pozná ako riaditeľa neziskovej organizácie Depaul Slovensko, ktorá v Bratislave prevádzkuje od roku 2006 nocľaháreň pre ľudí bez domova. Dnes Depaul prevádzkuje dva útulky a jednu nocľaháreň pre ľudí bez domova. Juraj sa charite venuje dlhší čas a slabším pomáha už viac ako 20 rokov. Navštevuje hospice, detské domovy, pomáha ľuďom bez domova a na kraji spoločnosti. 

Ivan Lorenc, právnik a sociálny pracovník, OZ Proti Prúdu

Ivan pôsobí od roku 2005 ako sociálny pracovník v občianskom združení Proti Prúdu, ktoré je vydavateľom Nota Bene. Venuje sa poskytovaniu sociálneho poradenstva a pomoci pri ochrane práv a oprávnených záujmov klientov - ľudí bez domova. Pripravuje a realizuje skupinovú prácu s predajcami Nota Bene.

Peter Kadlečík, sociálny pracovník, OZ Proti Prúdu

Peter pracuje v OZ Proti prúdu ako terénny sociálny pracovník od roku 2008. Štyri roky bol koordinátorom programu Streetwork pre ľudí bez domova. Aktuálne pracuje v teréne spredajcami pouličného časopisu Nota bene, ktorého cieľom je resocializovať ľudí bez domova a tých, ktorým hrozí, že o svoj domov prídu. Peter je autorom publikácie Šľapaje ulicou, ktorá je o rôznych prístupoch v terénnej sociálnej práci s ľuďmi bez domova.

 

 

 

 

 

Denné a integračné centrum DOMEC, Mýtna ulica 33, Bratislava

Seminár organizuje Nadácia Pontis v rámci programu Advokáti Pro Bono.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky