Cesta k zodpovednosti - Workshop o zodpovednom podnikaní a reportovaní

Celodenný workshop sa uskutoční deň pre CEE CSR summitom v stredu 27. mája v Bratislave.

 

Registrujte sa do 25. mája na www.cee-csr-summit.eu.

Termín konania Čas konania Miesto konania
27. máj 2015 09:30 hod. The Spot, 3. poschodie OC Dunaj II, Námestie SNP 30, Bratislava
Chcem sa zúčastniť

Na workshope Cesta k zodpovednosti sa dozviete, čo je zodpovedné podnikanie, ako ho zaviesť do firmy a ako o aktivitách vášho zodpovedného biznisu komunikovať. Je to jedinečná príležitosť získať všetky potrebné informácie počas jedného dňa :). 

Základy CSR – Naučme sa spoločne zodpovedne podnikať

Workshop budú viesť experti na zodpovedné podnikanie z Business Leaders Forum a Nadácie Pontis Beata Hlavčáková a Michal Kišša. Spolu s ľuďmi z firiem povedia, na čo by ste pri zavádzaní CSR programov do firmy určite nemali zabúdať a na čo by ste mali myslieť. Dozviete sa niečo o krátkej histórii zodpovedného podnikania, do ktorej neodmysliteľne patril aj Tomáš Baťa, čo to pre firmy znamená a aké aktivity by mali robiť vo vzťahu k zamestnancom, životnému prostrediu, komunite či trhu.

O skúsenostiach zo zavádzania zodpovedného podnikania do firmy bude hovoriť Drahomíra Mandíková, riaditeľka pre korporátne vzťahy a komunikáciu spoločnosti Plzenský Prazdroj. Aj vďaka jej príkladom získajte unikátny pohľad do veľkej firmy s dlhou tradíciou a špecifickým tovarom.

Reporting zodpovedného podnikania

Vedeli ste, že v najbližšom období príde legislatíva, ktorá prikáže firmám nad 1000 zamestnancov pripravovať správu o tom, čo robia v sociálnej a environmentálnej oblasti? Na workshope sa naučíte, ako takúto správu pripraviť, aké prvé kroky podniknúť a čo všetko je na ňu potrebné. Ukážeme vám návod na prípravu správy podľa metodiky Global Reporting Initiative, najuznávanejšieho a najpoužívanejšieho modelu na reporting zodpovedného podnikania.

09:30 – 16:00

Základy zodpovedného podnikania, história, trvalá udržateľnosť, stakeholderi. Zamestnanci, životné prostredie, trh a komunita – hlavné oblasti ZP. Prečo implementovať ZP do firemných rozhodnutí a procesov? Konkrétne príklady z praxe

  • Beata Hlavčáková, Business Leaders Forum
  • Michal Kišša, Business Leaders Forum
  • Drahomíra Mandíková, Plzenský Prazdroj a Pivovary Topvar, Česká republika

Ako na reportovanie zodpovedného podnikania

  • Beata Hlavčáková, Business Leaders Forum
  • Michal Kišša, Business Leaders Forum

 

Registrujte sa do 25. mája na www.cee-csr-summit.eu.

Využite zľavu za včasnú registráciu (30 %). Platí do 30. apríla.

Beata Hlavčáková

Beata Hlavčáková je výkonná riaditeľka Business Leaders Forum a programová riaditeľka pre zodpovedné podnikania v Nadácii Pontis. V Nadácii pôsobí od septembra 2008. Zodpovedá za tvorbu stratégie združenia, dizajn programov a pracovných skupín. Pripravuje stratégie zodpovedného podnikania pre firmy, dizajnuje a facilituje dialógy so stakeholdermi. 

Predtým pracovala 11 rokov v manažérskych pozíciách v spoločnosti Orange, kde zaviedla a riadila program zodpovedného podnikania. Ako predstaviteľka vedenia implementovala aj systém environmentálneho manažérstva a systém enviro hodnotenia dodávateľov. Dizajnovala a implementovala európsky projekt CSR v SMEs, ktorého súčasťou bolo monitorovanie dodávateľských praktík a implementácia spoločných projektov s dodávateľmi. 

Aktívne sa angažuje v rozširovaní konceptu zodpovedného podnikania (CSR)na Slovensku. Zúčastňovala sa prípravy Národnej stratégie spoločenskej zodpovednosti pre Slovensko, adaptovala pravidlá GRI reportovania pre Slovensko, je členkou výboru Global Compact na Slovensku. Trénuje, vedie semináre, prednáša a publikuje o téme Zodpovedného podnikania.

Michal Kišša

Michal Kišša pracuje v Nadácii Pontis ko programový manažér pre zodpovedné podnikanie (CSR) od roku 2007. Spolupracuje na príprave odborných podujatí na túto tému a poskytuje konzultácie firmám. Podieľal sa na tvorbe publikácie a e-learningového programu na tému CSR, ako aj na tvorbe návrhu Národnej stratégie zodpovedného podnikania.

Drahomíra Mandíková

Drahomíra Mandíková je riaditeľkou pre firemné vzťahy a komunikáciu ČR&SR, Plzeňský Prazdroj a Pivovary Topvar.
 
Už 15 rokov sa jej profesionálna kariéra spája s pivom a pivovarníctvom. Po 11 rokoch pôsobenia v Pivovaroch Topvar ako manažérka pre vzťahy s verejnosťou pracuje od augusta 2010 v Plzeňskom Prazdroji ako riaditeľka firemných vzťahov a komunikácie a členka predstavenstva. Od júna 2014 je zodpovedná za riadenie oblasti externých vzťahov, ochrany firemných záujmov a firemnej reputácie v Českej aj Slovenskej republike. Vedie stratégiu spoločenskej zodpovednosti a udržateľného rozvoja, zastrešuje internú a externú komunikáciu a súčasne riadi aj oblasť industriálneho turistického ruchu a zachovania tradícií. 

Pôsobí v rôznych významných profesijných inštitúciách, napríklad ako členka predsedníctva Českého zväzu pivovarov a sladovní sa aktívne zapája do rozvoja českého pivovarníckeho priemyslu, na Slovensku bola predsedkyňou Klubu firemných darcov alebo predsedkyňou predstavenstva Slovenského združenia pre značkové výrobky. Ako členka Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu sa venovala i dodržiavaniu etických pravidiel komerčnej komunikácie. 

Aktívne sa venuje oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem a podpore diverzity.

The Spot, 3. poschodie OC Dunaj II, Námestie SNP 30, Bratislava

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky