Chcú Stredoeurópania zodpovedné produkty?

Mala by o tom, čo nakupujeme, rozhodovať len cena alebo aj vyššie hodnoty?

Záleží slovenským, poľským či českým zákazníkom iba na cene? Alebo sa máme stále čo učiť v spotrebiteľskej „uvedomelosti“ učiť vyspelejších krajín?

Nakupovať zodpovedne? Táto téma sa v krajinách západnej Európy stáva čoraz dôležitejšia. Zákazníkom už nie je jedno, čo nakupujú. Príďte sa s nami rozprávať o tom, či Slovákom, Poliakom a Čechom záleží iba na cene alebo sa máme v spotrebiteľskej uvedomelosti čo učiť od Britov. Príde aj Vladimír Víšek z IKEA či Sue Adkins z britskej organizácie Business in the Community.

Dozviete sa aj konkrétne rady, ako žiť tak, aby naše správanie čo najmenej škodilo okoliu. Inšpirovať vás môže aj aj film No Impact Man o tom, ako sa jedna newyorská rodina rozhodla na rok zbaviť auta, elektriny či potravín z dovozu.

Pokiaľ nezmeníme nastavenie našej ekonomiky na stále rastúcu spotrebu, našu planétu za chvíľu doslova „prežerieme“. Každá kríza je veľkým darom a šancou poučiť sa z nej a hľadať nové riešenia. Na Slovensku napríklad ešte stále nevyužívame potenciál zamestnanosti a ziskov zo zhodnocovania odpadov – zatiaľ čo susedné Rakúsko využíva až 60% odpadov, Slovensko necelých 10%. Petra Ježeková, eko-poradkyňa z CEEV Živica, vystúpi v diskusii Malými krokmi k veľkej zmene. 

17.00 h Diskusia: Chcú Stredoeurópania zodpovedné produkty?
Záleží slovenským, poľským či českým zákazníkom iba na cene? Máme sa čo v spotrebiteľskej „uvedomelosti“ učiť od Britov?

Hostia: Sue Adkins, Business in the Community (UK)/ Vladimír Víšek, IKEA (CZ) / Jacek Dymowski Abadon (PL)/ Beata Hlavčáková, BLF (SK)

18:00 h Premietanie: No Impact Man (USA, 2009, 93 min.)
Žiadna motorová doprava, žiadna elektrina, žiadne potraviny z dovozu, žiadny problém! Film o tom, ako sa newyorská rodina Beavanovcov rozhodla rok žiť s čo najmenším dopadom na životné prostredie.

19:30 Diskusia: Malými krokmi k veľkej zmene
Môže sila našich peňaženiek zmeniť svet k lepšiemu? A čo všetko môžeme spraviť i bez peňazí, aby naše deti nepotrebovali ďalšiu planétu na život?

Hostia: Petra Ježeková, CEEV Živica (SK) / Petr Mareš, Na Zemi (CZ) / Emese Gulyás, Association of Conscious Consumers (HU)

20:30 Inšpirátor: Biznisom za lepšie zajtrajšky!
Ako meniť riziká na príležitosti? Pozrite si, ako sa šikovné firmy neboja úbytku prírodných zdrojov či sociálnych problémov.

Prezentuje: Ivana Kullová, Nadácia Pontis

Sue Adkins
Sue Adkins je riaditeľkou medzinárodných projektov v britskej organizácii Business in the Community. Od roku 1995 vedie kampane, ktoré prepájajú aktivity biznisu s aktivitami neziskového sektora tak, aby z výsledku profitovali obe strany. Vďaka nej a jej knihe sa Cause Related Marketing stal stabilnou súčasťou marketingového mixu britských firiem.

 

 

 

 

 

Vladimír  Víšek

Vladimír Víšek je manažérom pre udržateľný rozvoj v IKEA pre Českú republiku, Maďarsko a Slovensko. Absolvoval Českú poľnohospodársku univerzitu v Prahe, kde vyštudoval ekonomiku a manažment so zameraním na sociálnu ekonomiku. Pred nástupom do spoločnosti IKEA, získal skúsenosti v neziskovej organizácii Svetlo pre svet, kde bol zodpovedný za koordináciu rozvojových projektov v Afrike. Žil v Ghane na západe Afriky, kde sa ako dobrovoľník zúčastnil iniciácie a riadenia rozvojových projektov.

V IKEA je Vladimír zodpovedný za vytváranie a realizáciu stratégie regionálneho udržateľného rozvoja pre 7 predajní v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku.

   

 

Jacek Dymowski 

Jacek Dymowski je nezávislým konzultantom s viac než 10-ročnými skúsenosťami v strategickom plánovaní so zameraním na zodpovedné podnikanie. V roku 2010 si založil si vlastnú konzultačnú spoločnosť Abadon Consulting. Okrem toho je spoluautorom prvého poľského indexu zodpovedného podnikania RESPECT, ktorý sa využíva na varšavskej burze.

 

 

 

 

Beata Hlavčáková

Beata Hlavčáková je riaditeľkou združenia Business Leaders Forum a programová riaditeľka Nadácie Pontis pre zodpovedné podnikanie. Do Nadácie Pontis nastúpila v roku 2008. Predtým pôsobila 11 rokov v spoločnosti Orange Slovensko, kde bola zodpovedná za zavádzanie a riadenie programu zodpovedného podnikania.

 

 

 

 

 

Petr Mareš

Petr Mareš študoval psychológiu a sociálnu prácu na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne. V súčasnosti je členom organizácie NaZemi, kde sa venuje kampani za zlepšovanie pracovných a životných podmienok robotníkov v krajinách globálneho Juhu, z ktorých pochádza väčšina spotrebného tovaru určeného pre český, slovenský a európsky trh.

 

 

 

 

 

Ivana Kullová

Ivana Kullová sa do tímu zodpovedného podnikania v Nadácii Pontis pridala v roku 2012. Zodpovedá za koordináciu činnosti združenia firiem Business Leaders Forum, je editorka dvojmesačníka o CSR témach BLF Newsletter, ako aj portálu a facebooku Zodpovednepodnikanie.sk. Venuje sa tiež téme etickej spotreby a zodpovedných produktov.

 

Kontakt, Ventúrska 12, Bratislava

Týždeň zodpovedného podnikania je súčasťou projektu Podpora aktívneho občianstva financovaného s podporou Európskej komisie.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky