Deň Diverzity: Slávnostný podpis Charty diverzity novými signatármi

Rôznorodosť a odlišnosť nás robí silnejšími.

Koncom mája oslávi slovenská Charta diverzity svoje prvé narodeniny. Od jej vzniku sa k nej pridalo už 32 rôznych spoločností, organizácií a inštitúcií. A práve 30. mája, na Deň diverzity, sa uskutoční v poradí tretie kolo jej podpisovania v Café Berlinka v Bratislave.

Podpisovaniu budú predchádzať mediálne raňajky spojené s diskusiou o konkrétnych opatreniach na podporu diverzity vo firme.

Podujatie je na pozvánky, v prípade záujmu o účasť nás kontaktujte na [email protected]

Viac informácií o Charte diverzity si môžete prečítať tu.

Deň diverzity môže byť skvelou príležitosťou, ako podporiť svojich zamestnancov, aby sa v práci nebáli byť samými sebou. Pri tejto príležitosti si môžeme uvedomiť, že stereotypy vedú k predsudkom a diskriminácii. Priblížte svojim zamestnancom diverzitné témy a ukážte svojim zákazníkom, partnerom i potenciálnym zamestnancom, že práve u vás panuje tolerancia a rešpekt voči každému, bez ohľadu na ich rozdielnosti. 

Tu je niekoľko tipov, ako zorganizovať Deň diverzity vo vašej firme: 

  • Multi-kultúrne raňajky, ktoré pripravia vaši zamestnanci pochádzajúci z rôznych krajín
  • Workshop o tom, ako sa cítia zdravotne znevýhodnení, napr. prosterdníctvom zapožičania invalidných vozíkov či pomôcok na simuláciu situácie nevidiacich
  • Diskusný panel so ženami vo vedení na tému, čo im pomohlo v kariérnom raste
  • Tréning na uvedomenie si nevedomých stereotypov, ktoré má každý z nás
  • Video-odkaz od najvyššieho vedenia na podporu rozmanitosti vo firme

 

09.00 - 10.00

   

Mediálne raňajky

   

Moderovaná diskusia so signatármi Charty:

  • Lucia Skraková, Accenture - Rodinné benefity pre všetky typy rodín
  • Marcela Krajčová, Philip Morris International - Rodová diverzita a rovnosť platov
  • Markéta Hritz, VSE Holding - Veková diverzita a medzigeneračný dialóg

10.00 - 11.00

  Slávnostný podpis Charty diverzity novými signatármi


Lucia Skraková
HR manažérka, Accenture
Rodinné benefity pre všetky typy rodín

Marcela Krajčová
vedúca oddelenia HR, Philip Morris Slovakia
Rovnaké príležitosti pre ženy aj mužov overené auditom

Markéta Hritz
vedúca úseku ľudských zdrojov, Východoslovenská energetika Holding
Podpora zamestnancov rôzneho veku v rôznych životných situáciách

Berlinka, gallery café & bistro, Námestie Ľudovíta Štúra 4, 811 02 Staré Mesto

Organizátori

       

Podujatie je súčasťou iniciatívy

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky