Diskusia Ako sa dostať z ulice?

Advokáti Pro Bono a sociálni pracovníci hovoria o systémových prekážkach pri riešení bezdomovectva.

Je pre ľudí bez domova jednoduché začať nový život? A ako im v tom bráni zle nastavený systém? Príďte si vypočuť diskusiu sociálnych pracovníkov a advokátov, ktorí bezplatne pro bono pomáhajú pri riešení spletitých problémov ľudí bez domova.

S čím sa na Slovensku pasujú ľudia bez domova, keď chcú riešiť svoju situáciu. Do akej miery je naša legislatíva funkčná a solidárna voči ľuďom bez domova? Alebo ich skôr naše zákony držia na ulici? Kde sú systémové diery a aké riešenia navrhujú odborníci?

Sandra Tordová z OZ Proti prúdu a Sergej Kára z OZ Vagus robia s ľuďmi bez domova dennodenne. Obaja budú rozprávať o dvoch čerstvo rozbehnutých projektoch zamestnávania ľudí bez domova v Bratislave - Kaviarni Dobre & Dobré a Nosičoch batožiny. Barman Milan z kaviarne Dobre & Dobré porozpráva, prečo žil na ulici a aké náročné bolo hľadať si prácu. Príďe aj Veronika, predajkyňa Nota Bene, ktorú môžete stretnúť s pouličnými časopismi na Hlavnej stanici v Bratislave.

Legislatívne prekážky u nás a inšpiratívne zákony v zahraničí v oblasti oddlžovania a zamestnávania ľudí bez domova priblížia Peter Hodál, advokát z White & Case a právnička Alexandra Vicová. Spolu s ďalšími advokátmi pomáhajú od apríla neziskovkám pro bono právnou analýzou legislatívy v Nadácii Pontis v rámci programu Advokáti Pro Bono.

Sandra Tordová, OZ Proti prúdu

Sandra vyštudovala sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2001 ešte ako študentka založila so svojimi dvomi spolužiakmi Martinom Opetom a Zuzanou Csontosovou občianske združenie Proti prúdu na pomoc bezdomovcom pri ich integrácii do spoločnosti. Hlavným nástrojom ich projektu je časopis Nota Bene, ktorý predávajú bezdomovci nielen v Bratislave, ale aj v ďalších 19 mestách na Slovensku. Dnes pôsobí ako riaditeľka a a štatutárna zástupkyňa OZ Proti prúdu.

 

 

 

 

Milan, barman v Kaviarni Dobre&Dobré

Milan (31) je vyučený murár, ktorý začal Vagusu pomáhať ešte minulý rok pri rekonštrukcii Denného centra Domec na Mýtnej ulici v Bratislave. Normálne zamestnanie nemal už dva roky. Teraz dostal šancu v kaviarni Dobre&Dobré v Starej tržnici v Bratislave.

 

 

 

 

 

 

Sergej Kára, OZ Vagus

Sergej je spoluzakladateľ a štatutár OZ Vagus a zároveň manažér  kaviareň Dobre&Dobré v Starej tržnici v Bratislave. Sergej vyštudoval sociálnu prácu na Univerzite Komenského v Bratislave. S ľuďmi bez domova začal robiť už v osemnástich ako streetworker. Dnes sa v OZ Vagus venuje nielen priamej práci s ľuďmi bez domova, riadi a spoluvytvára projekty spolu s kolegami. Vo Vaguse sa výziev  neboja. Aj preto tento rok popri dennom centre Domec pribudla aj kaviareň, v ktorej sú zamestnaní ľudia v núdzi. Vagus získal za projekt Streetwork v máji 2013 prestížnu medzinárodnú cenu Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu.

 

 

 

Veronika, predajkyňa Nota Bene

Veronika Kurthová je dôchodkyňa. Pouličný časopis Nota Bene predáva už 13 rokov, od jeho prvého čísla. Počas tohto obdobia mala aj prácu, ale tá jej nestačila na to, aby si zabezpečila domov. V súčasnosti býva na ubytovni a aby si ju mohla zaplatiť, popri dôchodku si vypomáha predajom časopisu.

 

 

 

 

 

Peter Hodál, advokát

Peter Hodál je advokát z advokátskej kancelárie White & Case. Pracuje na lokálnych a medzinárodných projektoch v oblasti komerčného, obchodného a Európskeho práva. Od apríla 2014 je členom pracovnej skupiny advokáti Pro Bono, kde sa zameriava na analýzu inštitútu oddlžovania fyzických osôb na legislativnej úrovni.

 

 

 

 

 

Alexandra Vicová, právnička

Právnička s dlhodobými skúsenosťami s právom neziskového sektora vrátane tvorby legislatívnych návrhov. Od roku 2010 sa zameriava na oblasť sociálnych služieb. Má skúsenosti so vzdelávacou a prednášateľskou činnosťou v oblasti sociálnych služieb vrátane publikovania početných článkov a analýz. Od mája 2014 je členkou pracovnej skupiny advokáti Pro Bono, kde sa zameriava na analýzu legislatívy v oblasti zamestnávania a inklúzie ľudí bez domova.

 

Kaviareň Dobre&Dobré, Stará tržnica, Bratislava

Organizátori

 

Partneri

 

 

 

Projekt Hlavy pomáhajú: zapájanie ľudí z firemného sektora do riešenia spoločenských problémov bol podporený sumou 45399,96 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky