Dobrý Tvrďák 2016

Nadácia Pontis už po tretíkrát vyhlasuje súťaž Dobrý Tvrďák.

Kedy sa človek dobrovoľne vrhne do blata, vybehne štrkový kopec, odnesie 5 kg vrece s pieskom alebo prepláva kanál? Pokiaľ neide o život, tak to môže byť už len Dobrý Tvrďák. Ak náhodou aj Ty patríš k adrenalínovým nadšencom, si na správnej adrese! Vďaka Dobrému Tvrďáku môže najrýchlejší bežec pre svoju neziskovku vyhrať 250 eur.

Termín konania Čas konania Miesto konania
9. júl 2016 10:00 hod. Bratislava, Čunovo – Areal Divoká Voda
Chcem sa zúčastniť

Vďaka organizátorom Tvrďáka, behu cez prírodné prekážky sa môže 5 neziskoviek z DobraKrajina.sk aj tento rok zapojiť do súťaže na Divokej vode - v Čunove (9. júla).

Ak si trúfaš na 15 prírodných prekážok a 5 km beh, poď s nami do toho. Prihlás sa na Tvrďáka a celé tvoje štartovné pôjde na pomoc deťom zo sociálne slabších rodín, onkologickým pacientom, ľuďom s Alzheimerovou chorobou a duševnými poruchami.

Viac o pravidlách Dobrého Tvrďáka tu.

Bežci, ktorí sa rozhodnú bežať za jednu z týchto organizácií, uhrádzajú štartovné cez portál DobraKrajina.sk. Podrobné info Ti rada poskytne uvedená kontaktná osoba za neziskovku.

Ulita

Sídlisko Kopčany je trochu zabudnutou časťou Petržalky. Napriek snahe o dostupné služby a bezpečné plochy na hranie, stále kopu vecí chýba. Čo tu nechýba, sú deti.

Terénni sociálni pracovníci Ulity sú deťom a mladým ľuďom k dispozícii, keď treba s niečím poradiť, pomôcť alebo len vypočuť. Deti si môžu požičiavať športové potreby a hry. Počas leta sa časť pedagogického tímu venuje špeciálne najmenším deťom s aktivitou "klub na ihrisku". Prispejte k tomu, aby bola Ulita deťom a mladým ľuďom k dispozícii, keď ju potrebujú.

Ak sa rozhodnete bežať za nás, vaše štartovné (28 eur) použijeme na pracovníka/čku, ktorý sa bude počas leta venovať deťom na sídlisku.

Záujemci hláste sa u Moniky Juríkovej: monika.jurikova@ulita.sk

Mládež ulice

Skúste sa na pár chvíľ vrátiť do svojho detstva. Vo vašom živote hrali dôležitú rolu rodičia, no možno tu boli aj ďalší dospelí. Učiteľ, tréner, vedúci krúžku či kňaz – človek, ktorý vám rozumel.

Naša skúsenosť ukazuje, že ak má mladý človek vo svojom živote, okrem rodičov, aj iného „dôležitého dospelého“, zvyšuje sa šanca, že úspešne prepláva obdobím dospievania. Či prší, sneží alebo je vonku 40 stupňov, naši terénni sociálni pracovníci a dobrovoľníci s batohmi na chrbte navštevujú viaceré bratislavské lokality. S deťmi a mladými trávime čas priamo na sídliskách v niekoľkých mestských častiach, aby sme ich podporili a riešili spoločné prekážky. Chceme byť pre nich tým ďalším dospelým človekom, ktorému dôverujú a ktorý ich podrží, keď prídu ťažké chvíle.

Ak sa rozhodnete bežať za nás, vaše štartovné (28 eur) použijeme na materiál na voľnočasové aktivity a komunitné podujatia, sociálne poradenstvo a zážitkové odmeny pre mladých.

Záujemci hláste sa u Karin Andrášikovej: karina@mladezulice.sk

SMILE

Pomôžte nám dodať energiu a silu rodičom dlhodobo chorých detí, ktoré prešli transplantáciou kostnej drene.

Vieme, aké náročné obdobie to je pre detského pacienta, ale aj pre rodičov. Vieme, aké dôležité je, aby rodičia boli pre svoje deti oporou. Cez náš projekt POMÁHAME S ÚSMEVOM prinášame rodičom odborné a praktické informácie o procese kostnej drene. Počúvame, zdieľame sa a podporujeme rodičov dlhodobo chorých a liečených detí na onkologických oddeleniach v BA, BB a v KE a na TJKD v BA.

Ak sa rozhodnete bežať za nás, vaše štartovné (28 eur) použijeme na aktivity v našej socializačnej miestnosti pre rodičov dlhodobo hospitalizovaných detí na hematologicko-onkologickej klinike Detskej fakultnej nemocnice na Kramároch.

Záujemci hláste sa u Zuzany Uhliarikovej: zuzana.uhliarikova@azet.sk

Centrum MEMORY

Vyzerajú ako bežní seniori, ale nie sú obyčajní. Sú to ľudia, ktorých život poznačila Alzheimerova choroba a oni sa s ňou naučili žiť.

Postihuje najdôležitejší ľudský orgán - mozog. Postupne ich oberá o schopnosť pamätať si, orientovať sa, schopnosť robiť rozhodnutia. Naším cieľom je pomôcť ľuďom s Alzheimerovou chorobou žiť plnohodnotný život bez ohľadu na ich diagnózu. Vytvárame im spoločný úprimný a otvorený aktivizačný priestor, tzv. Alzheimerspace, kde môžu žiť, tvoriť, zdieľať, pracovať i oddychovať, smiať sa i smútiť, ale predovšetkým spomaľovať priebeh choroby a zmieňovať jej príznaky.

Ak sa rozhodnete bežať za nás, vaše štartovné (28 eur) použijeme na koncentračno-pohybové cvičenie pre ľudí s Alzheimerovou chorobou.

Záujemci hláste sa u Dariny Grniakovej: dgrniakova@alzheimer.sk

DSS Most

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas.

To, že sú iní, ešte neznamená, že nedokážu byť samostatní. Pomáhame ľuďom s duševnými poruchami na ich ceste k samostatnosti. A vaša podpora im dodá odvahu vyjsť zo svojej samoty. Dom sociálnych služieb – MOST, n.o. sa zasadzuje za to, aby spoločnosť zaobchádzala s duševnými poruchami práve tak otvorene, ako to robí s telesnými ochoreniami.

Za DSS MOST už bežia nadšenci zo spoločnosti DELL. Ich štartovné použijú na aktivity pre ľudí s duševnými poruchami. Aby neboli len pasívnymi prijímateľmi rehabilitácií.

Bratislava, Čunovo – Areal Divoká Voda

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky