Galavečer Via Bona Slovakia 2016

4. apríla už po sedemnástykrát vyzdvihneme firmy, ktoré na Slovensku podnikajú férovo a zodpovedne.

Nadácia Pontis každoročne oceňuje výnimočné projekty a prístupy firiem, ktoré na Slovensku inšpirujú k zodpovednosti.

Via Bona Slovakia je jediným ocenením, ktoré na Slovensku už od roku 1998 zviditeľňuje príklady zodpovedného podnikania a inšpiruje nimi ďalšie firmy. 

Podujatie sa uskutoční dňa 4.4.2017. Vstup len na pozvánky.

Viac informácií nájdete na https://www.nadaciapontis.sk/via-bona-slovakia

„Každý rok hľadáme férové firmy, ktoré sú niečím výnimočné, pomáhajú okolitej komunite, zamestnancom, berú ohľad na životné prostredie alebo bojujú proti korupcii a riešia spoločensky náročné témy na Slovensku. Víťazi idú pri svojom podnikaní nad rámec svojich zákonných povinností a snažia sa byť prínosom pre svoje okolie. Veríme, že ich príbehy budú inšpirovať aj ostatné firmy.“ - Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis.

Kategórie ocenenia Via Bona Slovakia:

Hlavné ceny 

  • Zodpovedná veľká firma

Ocenenie Zodpovedná veľká firma udeľuje Nadácia Pontis firmám s viac ako 250 zamestnancami za komplexný a výnimočný prístup k zodpovednému podnikaniu. V prípade, že je firma súčasťou nadnárodnej spoločnosti, hodnotenie zohľadňuje prispôsobenie globálnej stratégie slovenským podmienkam a kvalitné domáce aktivity. 

  • Zodpovedná malá/stredná firma

Ocenenie Zodpovedná malá a stredná firma je určené pre spoločnosti s počtom zamestnancov do 250. V tejto kategórii oceňujeme prístup k zodpovednému podnikaniu a aktivity realizované aspoň v dvoch oblastiach z nasledovných: zodpovednosť voči zamestnancom; zodpovednosť voči komunite; zodpovednosť voči životnému prostrediu; zodpovednosť na trhu alebo etika.

 

Zodpovedné podnikanie 

  • Zelená firma

V tejto kategórii oceňujeme environmentálne programy, ktoré firma v roku 2016 realizovala nad rámec vyžadovaný zákonom, napríklad znižovanie emisií škodlivých látok do ovzdušia, úsporné a efektívne využívanie energií a materiálov, prvotných a druhotných surovín či ochranu biodiverzity.

  • Skvelý zamestnávateľ

Ocenenie Skvelý zamestnávateľ vyzdvihuje firmu s najlepšími projektmi a aktivitami realizovanými v roku 2016. V tejto kategórii oceňujeme: transparentnosť výberu a rovnosť príležitostí pre rôzne skupiny zamestnancov;neustály rozvoj a vzdelávanie zamestnancov;podporu rovnováhy práce a osobného života zamestnancov

  • Férový hráč na trhu

Ocenenie Férový hráč na trhu je zamerané na firmy s výnimočným prístupom k zákazníkom a/alebo dodávateľom, ako aj férovým prístupom k ďalším subjektom na trhu. 

  • Dobrý partner komunity

Ocenenie Dobrý partner komunity vyzdvihuje strategický prístup firmy k darcovstvu a čo sa jej vďaka nemu podarilo dosiahnuť pri riešení konkrétneho problému. 

Cena za sociálne inovácie

V tejto špeciálnej cene hľadáme projekty, ktoré predstavujú nové formy spolupráce medzi sukromným, štátnym a neziskovým sektorom,  vytvárajú sociálnu ako i ekonomickú pridanú hodnotu a prispievajú spoločnému dobru.

Program doplníme čoskoro. 

Spíkrov doplníme čoskoro. 

Stará tržnica, Námestie SNP 484/25, 811 01 Bratislava-Staré Mesto

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky